Måle markedsføringsytelse

Fra seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator kan du gå gjennom resultatene av markedsføringsinnsatsen. Data i seksjonen Markedsføring inkluderer:

 • Markedsføringssammendrag – nøkkelberegninger for markedsføring sporet over tid.
 • Markedsføringskanaler – markedsføringskanaler og deres resultater måles basert på nøkkelberegninger (for eksempel salg, økter, gjennomsnittlig bestillingsverdi og konverteringsrate).
 • Markedsføringsaktiviteter – dine seneste markedsføringsaktiviteter og -resultater, som kan filtreres etter kanal.

Gå til siden Markedsføring i Shopify-administrator for å se ytelsesdata for markedsføring.

Markedsføringssammendrag

Du kan se et sammendrag av markedsføringsresultater på siden Markedsføring. Som standard viser datointervallet de seneste 30 dagene, sammenlignet med de forrige 30 dagene. Du kan endre datointervall og datointervallet for sammenligning ved å bruke datovelgeren.

Sammendraget inneholder følgende måleverdier:

 • Nettbutikkøkter – Totalt antall økter i nettbutikken. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende der hvert besøk de gjør til nettbutikken er mindre enn 30 minutter fra hverandre.
 • Konverteringsrate i nettbutikk – prosentandelen av økter, av det totale antallet økter, som førte til en bestilling.
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi – gjennomsnittlig verdi på alle bestillinger. Beregningen er bruttosalg minus rabatter, delt på totalt antall bestillinger.
 • Totalomsetning – nettosalg (bruttosalg minus rabatter og returer) pluss avgifter og frakt. Beregningen inkluderer bare bestillinger fra nettbutikktrafikk, ikke fra alle salgskanaler.
 • Salg tilskrevet markedsføring – totalt antall salg som kan tilskrives nettbutikkens trafikk fra markedsføringskampanjer som er opprettet i Shopify og eventuelle tredjeparts markedsføringskilder som deler data med Shopify.
 • Bestillinger tilskrevet markedsføring – totalt antall bestillinger som kan tilskrives nettbutikkens trafikk fra markedsføringskampanjer som er opprettet i Shopify og eventuelle tredjeparts markedsføringskilder som deler data med Shopify.

Du kan klikke på Vis rapport for hver måleverdi for å se mer informasjon om måleverdien.

Trafikkinnsikt

Du finner mer detaljert informasjon om nettbutikktrafikk på siden Markedsføring i Shopify, inkludert følgende:

 • Nettbutikktrafikk over tid – alle økter i en valgt tidsperiode, sammenlignet med alle økter fra forrige periode.
 • Konvertering i nettbutikk – prosentandelen av nettbutikkøkter som førte til en bestilling, i forhold til det totale antallet økter som konverterte og ikke konverterte.
 • Største trafikkilder – nettkildene som bragte flest økter til nettbutikken innenfor en valgt periode.
 • Beste salgskilder – kildene til nettbutikkøkter som genererte det høyeste totale salget i en valgt tidsperiode.
 • Steder med størst trafikk – geografiske steder knyttet til flest nettbutikkøkter i den valgte perioden.

Se mer detaljert informasjon om nettbutikktrafikken

Steg

 1. Hold markøren over rapportikonet på siden Markedsføring i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Vis rapport under Nettbutikkøkter.

Noen av nettbutikkens trafikkinnsikt er også koblet til rapporter som inneholder flere data. Det er tre rapporter tilgjengelig fra trafikkinnsikten:

Rapport om topp trafikkilder

Viser de største trafikkildene til nettbutikken med totalt antall økter, bestillinger, bestillingsverdi eller konverteringsrate. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.

Rapporten over topp trafikkilder inkluderer følgende kolonner:

 • Trafikkilde – nettstedet eller tjenesten en kunde har brukt til å nå nettstedet.
 • Konverteringsrate – prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
 • Bestillinger – totalt antall bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkilde.
 • Bestillingsverdi – totalverdien av alle bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkkilde. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.
 • Økter – totalt antall økter i nettbutikken fra hver trafikkilde.

Rapport for topp trafikksteder

Viser nettbutikkens topp geografiske plasseringer etter totalt antall økter, bestillinger, bestillingsverdi eller konverteringsrate. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.

Rapporten over Topp trafikksteder inkluderer følgende kolonner:

 • Plassering – den geografiske plasseringen kunden befant seg i når de besøkte nettbutikken.
 • Konverteringsrate – prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
 • Bestillinger – totalt antall bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkilde.
 • Bestillingsverdi – totalverdien av alle bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkkilde. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.
 • Økter – totalt antall økter i nettbutikken fra hver trafikkilde.

Konverteringsrapport for nettbutikk

Viser raten for kunder som konverterer fra økter til salg Rapporten viser antall økter som når hvert trinn i konverteringstrakten, fra å lande på nettstedet, til å legge et produkt i handlekurven, til å nå frem til kassen, og til slutt konvertere, eller fullføre kassen. Denne rapporten inneholder også et diagram som visuelt viser økter gjennom konverteringstrinnene.

Konverteringsrapporten for nettbutikken inkluderer følgende kolonner:

 • Konverteringstrinn – trinnet i konverteringstrakten som en besøkende har nådd.
 • Økter – totalt antall økter i nettbutikken som har nådd hvert trinn.

Når du sorterer økter med stigende eller synkende verdi i konverteringsrapporten for nettbutikken , blir bare trafikkildene sortert i hver rapporteringskategori. Rapporteringskategoriene, for eksempel all trafikk eller lagt til i handlekurven, må ikke omorganiseres basert på totalsummene.

La oss si at du har trafikk fra Facebook og DuckDuckGo. Hvis du sorterer rapporten etter Økter, endres kun bestillingen fra Facebook og DuckDuckGo i hver rapporteringskategori.

Hvis du vil ha mer informasjon om markedsføringsrapportene i Analyse-delen, må du se Markedsføringsrapporter. Hvis du vil vise rapporter for resultatet av markedsføringskampanjene som bruker tredjeparts markedsføringsapper, må du se Rapporter for markedsføringsaktivitet.

Salg og bestillinger tilskrevet markedsføring

I Markedsføringssammendrag kan du se mengden salg og økter som er tilskrevet markedsføringsaktiviteter. Klikk på Vis rapport for å få mer spesifikke data.

Følgende rapporter og datamodeller er tilgjengelig for å hjelpe deg å forstå salg og bestillinger tilskrevet markedsføringsaktiviteter på en mer detaljert måte:

Rapport for beste kanalytelse

Rapporten Beste kanalytelse viser butikkens fem største markedsføringskanaler, og detaljer for hver av kanalene etter salg, økter, bestillinger, konverteringsrate, gjennomsnittlig bestillingsverdi (AOV), førstegangskunder og returnerende kunder.

Du kan klikke på Vis alle kanaler for å se hele rapporten Kanalytelse for alle butikkens markedsføringskanaler.

Rapport for kanalytelse

Fra rapporten Kanalytelse kan du se en liste over markedsføringskanaler og deres konverteringsresultater over en valgt tidsperiode. Diagrammet viser trendlinjer for de fem beste kanalene, basert på kriteriene du velger å vise. Du kan justere diagrammet på denne siden etter følgende kriterier:

 • Tidsperiode: velg datoer innenfor en forhåndsvalgt tidsperiode, som I fjor, eller velg datoer for en egendefinert tidsperiode.
 • Tilgjengelige beregninger: vis data for salg, økter, gjennomsnittlig bestillingsverdi, konvertering, førstegangskunder og returnerende kunder.
 • Attribusjonsmodell: viser attribusjonsdata basert på siste klikk, første klikk eller siste ikke-direkte klikk.

Tabellen viser data for alle markedsføringskanaler som er knyttet til butikken, inkludert organisk, betalt og ikke-attribuert. Du kan endre kolonnene ved å klikke på kolonneikonet og legge til eller fjerne beregninger basert på butikkens behov.

Du kan også sortere tabellen ved å klikke på beregningene som er viktigst for din virksomhet. Du kan for eksempel klikke på Salg for å sortere tabellen etter færrest eller flest salg, eller du kan klikke på Økter for å sortere kanaler etter høyeste eller laveste antall økter slik at du vet hvilke markedsføringskanaler som har generert mest trafikk til butikken.

Rapport over markedsføringsaktiviteter

Klikk på et bestemt kanalnavn (for eksempel Google) fra rapporten Kanalytelse for å se en rapport som viser alle markedsføringsaktiviteter knyttet til den aktuelle kanalen. Data i denne rapporten er en kombinasjon av data om trafikk der kunden brukte en kobling med UTM-parametere og data fra integrerte markedsføringsapper.

Du kan se denne rapporten for å vise data innenfor et valgt datointervall og basert på ulike attribusjonsmodeller. Du kan også bruke denne rapporten til å se alle markedsføringsaktiviteter som er knyttet til butikken, ved å fravelge alle kanaler.

Attribusjonsmodeller

Du har tre attribusjonsmodeller tilgjengelig for bruk med data om markedsføringsaktiviteter for å få en bedre forståelse av kundereiser:

 • Siste ikke-direkte klikk: gir 100 % kreditt til den siste kanalen som ble klikket før konvertering. Direkte ignoreres med mindre det er den eneste kanalen som spores.
 • Siste klikk: gir 100 % av kreditten til den siste klikkhendelsen kunden gjorde før kjøpet.
 • Første klikk: gir 100 % kreditt til den første klikkhendelsen for kunden før de handlet.

Disse attribusjonsmodellene kan brukes til å få mer informasjon om kanalene kunden samhandler med først, kanalene som fører til en konvertering, og kanalene som bidro til konverteringsprosessen slik at du kan oppdage når og hvor i kundereisen kundene konverterer. Vurder å bruke mer enn én attribusjonsmodell til å analysere data slik at du kan se kundereisen fra flere sider. Dette hjelper deg med å redusere skjevheter i tolkning av dataene og komme til mer fullstendige konklusjoner enn du gjør hvis du bare bruker én attribusjonsmodell.

Følgende rapporter kan vise data basert på disse attribusjonsmodellene:

 • Rapporten Beste kanalytelse
 • Rapport for kanalytelse

Data på tvers av enheter

Data på tvers av enheter gir deg et mer fullstendig bilde av kundenes kjøpsreise når de bytter mellom enheter, som en bærbar datamaskin eller en mobil enhet.

Som et eksempel på en kundereise på tvers av enheter, la oss si at en kunde klikker på en annonse på Instagram fra en mobil enhet. Deretter ser de i nettbutikken med den mobile enheten og oppgir e-postadressen sin, men forlater butikken uten å kjøpe noe. Noen dager senere mottar kunden en e-postmelding fra butikken. Kunden åpner e-postmeldingen fra en bærbar datamaskin, besøker nettbutikken og kjøper et produkt.

Uten data på tvers av enheter ville ikke Instagram-annonsen i eksempelet over fått noen kreditt for kjøpet kunden gjorde på en annen enhet. Ved å vite hvilke kanaler som støtter de viktigste kjøpsbanene, blir det enklere å forstå markedsføringskostnadene, slik at du kan ta mer informerte beslutninger og levere riktig budskap til kundene til riktig tid.

Installerte markedsføringsappaktiviteter

På siden Markedsføring kan du se en konverteringsrapport for de siste markedsføringsaktivitetene du oppretter i Shopify.

Resultatene som vises i rapporter om markedsføringsaktiviteter avhenger av aktivitetstypen. Hvis du for eksempel kjører annonser, ser du informasjon som er spesifikk for annonser, som annonseutgifter, visninger og klikk. Hvis du publiserer innlegg på Facebook, ser du ikke informasjon om annonseutgifter. Rapporter for markedsføringsaktiviteter opprettet ved hjelp av en tredjepartsapp inkluderer bare informasjonen som er tilgjengelig for Shopify fra appen.

Når du får en bestilling som er tildelt en markedsføringsaktivitet kan du også vise konverteringsdetaljene fra siden for bestillingsinformasjon.

Rapporter for markedsføringsaktiviteter viser data om samhandlingene som kan tilskrives markedsføringsaktivitetene du opprettet i Shopify. Du kan bruke rapportene til å forstå effektiviteten av markedsføringsaktivitetene dine.

Økter og salg tilskrevet markedsføringsaktiviteter som du har opprettet i Shopify er basert på samhandlingen som sist ble klikket på. For eksempel: Hvis en kunde sist klikket på en Facebook-annonse som du har opprettet i Shopify før vedkommende la inn en bestilling, legges salget til den aktiviteten for markedsføringskampanjen som representerer Facebook-annonsen i Shopify.

Markedsføringsaktiviteter som opprettes med en tredjepartsapp er også oppført under Installerte markedsføringsappaktiviteter på siden Markedsføring i Shopify. For å finne ut mer om tredjepartsappene du kan bruke til å opprette markedsføringsaktiviteter kan du se samlingen Fungerer med Shopify-markedsføring i Shopify App Store. Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp markedsføringsaktiviteter med tredjepartsapper i appens dokumentasjon.

Rapportene inneholder data om noen av resultater fra markedsføringsaktivitetene du har opprettet i Shopify:

 • Økter: Antall økter fra markedsføringsaktiviteten. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende. Inkluderer nye og returnerende besøkende.
 • Annonseutgifter: Penger brukt på markedsføringsaktiviteten.
 • Lagt til i handlekurven: Totalt antall økter der en kunde la til en vare i en handlekurv.
 • Bestillinger: Totalt antall økter der en bestilling ble lagt inn.
 • Bestillingsrate: Prosentandelen av økter der en bestilling ble lagt inn.
 • Salg: Totalt salg fra bestillinger tilskrevet markedsføringsaktiviteten. Inkluderer bruttosalg, frakt og avgifter. Ekskluderer rabatter og returer.
 • Visninger: Antall ganger markedsføringsaktiviteten har blitt vist.
 • Åpnet: Antall unike mottakere som har åpnet en e-postaktivitet.
 • Klikket: Antall ganger en markedsføringsaktivitet har hatt en samhandling, som når en kunde klikker på en knapp, trykker på skjermen eller klikker på en kobling fra en e-postmelding.
 • Klikkrate (CTR): prosentandelen av samhandlinger med innholdet ditt, som når en kunde klikker på en kobling, sammenlignet med antall ganger innholdet er vist.

Avvik i rapportdata for markedsføringsaktiviteter opprettet i Shopify

Når du oppretter en markedsføringsaktivitet i Shopify og deretter viser både Shopify-rapportene og de tilknyttede tredjepartsrapportene, kan det være noen forskjeller. Dette skyldes forskjellene i hvordan Shopify og tredjeparter tilskriver samhandlinger og salg, samt på grunn av forsinkelser ved synkronisering av data.

Hvis du for eksempel oppretter en Facebook-annonse i Shopify og deretter viser konverteringsraten for aktiviteten i Shopify, i tillegg til dataene på Facebook for samme annonse, kan de to rapportene vise ulike resultater.

Avvik i tilskrivning

Det kan forekomme avvik i salgs- og bestillingsdata mellom Shopify-rapporter for markedsføringsaktiviteter og de tilgjengelige rapportene fra markedsføringsappen eller tredjepartsplattformen der du opprettet markedsføringsaktiviteten.

Hvis du for eksempel kjører en e-postkampanje og en Google Shopping-kapanje samtidig, kan kunder som både klikker på e-post- og Google Shopping-annonsen registrere to separate konverteringer. Men Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter tilskriver kun salget til kilden for annonsen som siste ble klikket innen de siste 30 dagene.

Avvik i annonseutgifter

Det kan forekomme avvik mellom dataene for annonseutgifter i Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter i forhold til eksterne rapporter som er tilgjengelig for samme tjeneste. Det kan for eksempel være oppført en annonseutgift på $ 10,00 for en Facebook-annonse i Shopify-aktivitetsrapporten, mens utgiften for den samme kampanjen er $ 13,00 i Facebook Ad Manager. Annonseutgifter for markedsføringsapper kan ta opptil 24 timer å synkronisere med Shopify, så forsinkelsene fører til avvik. Utgiftsgrensene kontrolleres av annonsetjenesten, så avviket fører ikke til at du bruker mer enn det som er budsjettert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis