Måle markedsføringsytelse

Fra seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator kan du gå gjennom resultatene av markedsføringsinnsatsen. Seksjonen Markedsføring inneholder følgende opplysninger:

  • Markedsføringssammendrag: nøkkelberegninger for markedsføring sporet over tid.
  • Markedsføringskanaler: markedsføringskanaler og deres resultater måles basert på nøkkelberegninger, for eksempel salg, økter, gjennomsnittlig bestillingsverdi og konverteringsrate.
  • Markedsføringsaktiviteter: dine seneste markedsføringsaktiviteter og -resultater, som kan filtreres etter kanal.

Gå til siden Markedsføring i Shopify-administrator for å se data om markedsføringsresultater. Personalmedlemmer må ha tillatelsene Hjem, Rapporter og Markedsføring for å se data om markedsføringsresultater.

Markedsføringssammendrag

Du kan se et sammendrag av markedsføringsresultater på siden Markedsføring. Som standard viser datointervallet de seneste 30 dagene, sammenlignet med de forrige 30 dagene. Du kan endre datointervall og datointervallet for sammenligning ved å bruke datovelgeren.

Markedsføringssammendraget inneholder følgende beregninger:

Metrisk Beskrivelse
Nettbutikkøkter Totalt antall økter i nettbutikken din. En økt er en periode med aktivitet fra en besøkende der hvert besøk de gjør til nettbutikken er mindre enn 30 minutter fra hverandre.
Konverteringsrate for nettbutikk Prosentandelen av det totale antallet økter som førte til en bestilling.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi (GJBV) Den gjennomsnittlige verdien av alle bestillinger. Gjennomsnittlig bestillingsverdi beregnes som bruttosalg minus rabatter, delt på totalt antall bestillinger.
Totalt antall salg Nettosalg (bruttosalg minus rabatter og returer) pluss avgifter og frakt. Beregningen inkluderer bestillinger fra alle salgskanaler.
Salg som er tilskrevet markedsføring Totalverdien av salg som kan tilskrives trafikk i nettbutikken som stammer fra markedsføringskampanjer som er opprettet i Shopify og tredjepartskilder for markedsføring som deler data med Shopify.
Bestillinger tilskrevet markedsføring Det totale antallet bestillinger som kan tilskrives trafikk i nettbutikken som stammer fra markedsføringskampanjer som er opprettet i Shopify og tredjepartskilder for markedsføring som deler data med Shopify.

Trafikkinnsikt

Du finner mer detaljert informasjon om nettbutikktrafikk på siden Markedsføring i Shopify, inkludert følgende:

Metrisk Beskrivelse
Trafikk til nettbutikken over tid Alle økter i den valgte tidsperioden, sammenlignet mot alle økter fra forrige tidsperiode.
Konvertering for nettbutikk Prosentandelen av nettbutikkøkter som resulterte i en bestilling, sammenlignet med totalt antall økter.
Beste trafikkilder Nettkildene som brakte flest økter til nettbutikken innenfor den valgte tidsperioden.
Beste salgskilder Kildene for nettbutikkøkter som genererte den høyeste totalomsetningen i den valgte tidsperioden.
Populære steder for trafikk De geografiske plasseringene knyttet til det høyeste antallet nettbutikkøkter i løpet av den valgte tidsperioden.

Hold musepekeren over rapportikonet ved siden av seksjonen Nettbutikkøkter og klikk på Vis rapport for å få tilgang til trafikkinnsikt.

Se mer detaljert informasjon om nettbutikktrafikken

Noen av nettbutikkens trafikkinnsikt er også koblet til rapporter som inneholder flere data. Det er tre rapporter tilgjengelig fra trafikkinnsikten:

Rapport for mest populære trafikkilder

Rapporten over de største trafikkildene viser nettbutikkens største trafikkilder etter totalt antall økter, bestillinger, bestillingsverdi eller konverteringsrate.

Rapporten over topp trafikkilder inkluderer følgende kolonner:

Kolonne Beskrivelse
Trafikkilde Nettstedet eller tjenesten en kunde brukte for å lande på nettstedet.
Konverteringsrate Prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
Bestillinger Det totale antallet bestillinger som stammer fra økter fra hver enkelt trafikkilde.
Bestillingsverdi Totalverdien på alle bestillinger som stammer fra økter fra hver enkelt trafikkilde. Bestillingsverdi inkluderer avgifter og frakt, men returer er ekskludert.
Økter Det totale antallet økter til nettbutikken fra hver enkelt trafikkilde.

Rapport for mest populære trafikklokalisasjoner

Viser nettbutikkens mest populære geografiske plasseringer etter totalt antall økter, bestillinger, bestillingsverdi eller konverteringsrate.

Rapporten over Topp trafikksteder inkluderer følgende kolonner:

Kolonne Beskrivelse
Steder Det geografiske området en kunde befant seg i da de besøkte nettbutikken.
Konverteringsrate Prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
Bestillinger Det totale antallet bestillinger som resulterte fra økter fra hvert trafikksted.
Bestillingsverdi Totalverdien for bestillinger som stammer fra økter fra hver enkelt trafikkilde. Bestillingsverdi inkluderer avgifter og frakt, men returer er ekskludert.
Økter Det totale antallet økter i nettbutikken fra hvert trafikksted.

Rapport for nettbutikkonverteringer

Viser raten for kunder som konverterer fra økter til salg. Rapporten viser antall økter som når hvert trinn i konverteringstrakten, fra å lande på nettstedet, til å legge et produkt i handlekurven, til å nå frem til kassen, og til slutt konvertere, eller fullføre kassen. Denne rapporten inneholder også et diagram som visuelt viser økter gjennom konverteringstrinnene.

Konverteringsrapporten for nettbutikken inkluderer følgende kolonner:

Kolonne Beskrivelse
Konverteringstrinn Hvilket trinn i konverteringstrakten en besøkende nådde frem til.
Økter Det totale antallet økter i nettbutikken som nådde frem til hvert trinn i konverteringstrakten.

Når du sorterer økter med stigende eller synkende verdi i konverteringsrapporten for nettbutikken , blir bare trafikkildene sortert i hver rapporteringskategori. Rapporteringskategoriene, for eksempel all trafikk eller lagt til i handlekurven, må ikke omorganiseres basert på totalsummene.

La oss si at du har trafikk fra Facebook og DuckDuckGo. Hvis du sorterer rapporten etter Økter, endres kun bestillingen fra Facebook og DuckDuckGo i hver rapporteringskategori.

Hvis du vil ha mer informasjon om markedsføringsrapportene i Analyse-seksjonen, må du se Markedsføringsrapporter. Hvis du vil se rapporter for resultater fra markedsføringskampanjer som bruker tredjepartsmarkedsføringsapper, kan du se Rapporter over markedsføringsaktivitet.

Salg og bestillinger tilskrevet markedsføring

I Markedsføringssammendrag kan du se mengden salg og økter som er tilskrevet markedsføringsaktiviteter. Klikk på Vis rapport for å få mer spesifikke data.

Følgende rapporter og datamodeller er tilgjengelig for å hjelpe deg å forstå salg og bestillinger tilskrevet markedsføringsaktiviteter på en mer detaljert måte:

Rapport for beste kanalytelse

Seksjonen Beste kanalytelse viser butikkens fem største markedsføringskanaler, og detaljer for hver av kanalene etter salg, økter, bestillinger, konverteringsrate, gjennomsnittlig bestillingsverdi, førstegangskunder og returnerende kunder. Rapporteringen baseres på UTM-parametre og tilkoblede appaktiviteter i nettbutikken.

Du kan klikke på Vis kanalrapport for å få tilgang til den komplette rapporten for Kanalytelse for alle butikkens markedsføringskanaler. Du kan også klikke på en bestemt kampanje for å få en detaljert rapport av kampanjen.

Rapport for kanalytelse

Fra rapporten Kanalytelse kan du se en liste over markedsføringskanaler og deres konverteringsresultater over en valgt tidsperiode. Diagrammet viser trendlinjer for de fem beste kanalene, basert på kriteriene du velger å vise. Du kan justere diagrammet på denne siden etter følgende kriterier:

  • Tidsperiode: velg datoer innenfor en forhåndsvalgt tidsperiode, som I fjor, eller velg datoer for en egendefinert tidsperiode.
  • Tilgjengelige beregninger: vis data for salg, økter, gjennomsnittlig bestillingsverdi, konvertering, førstegangskunder og returnerende kunder.
  • Attribusjonsmodell: viser attribusjonsdata basert på siste klikk, første klikk eller siste ikke-direkte klikk.

Tabellen viser data for alle markedsføringskanaler som er knyttet til butikken, inkludert organisk, betalt og ikke-attribuert. Du kan endre kolonnene ved å klikke på kolonneikonet og legge til eller fjerne beregninger basert på butikkens behov.

Du kan også sortere tabellen ved å klikke på beregningene som er viktigst for din virksomhet. Du kan for eksempel klikke på Salg for å sortere tabellen etter færrest eller flest salg, eller du kan klikke på Økter for å sortere kanaler etter høyeste eller laveste antall økter slik at du vet hvilke markedsføringskanaler som har generert mest trafikk til butikken.

Kampanjedetaljer

Kampanjerapporten viser følgende data for en bestemt kampanje:

Metrisk Beskrivelse
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Den gjennomsnittlige verdien av alle bestillinger. Gjennomsnittlig bestillingsverdi beregnes som bruttosalg minus rabatter, delt på totalt antall bestillinger.
Konverteringsrate Prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
Kostnad Beløp brukt på denne kampanjen.
Kostnad for kundetilegnelse (CAC) Totalbeløpet som ble brukt på annonser og salg delt på førstegangskunder som kan tilskrives kampanjen.
Førstegangskunder kontra returnerende kunder Antall kunder som la inn sin første bestilling sammenlignet med antall kunder som la inn gjentakende bestillinger fra butikken din.
Mest populære bestillinger etter salg Bestillinger med høyest brukt beløp.
Konverteringstrakt for nettbutikk Antall besøkende i nettbutikken for hvert steg i en konverteringsbane.
Mest solgte produkter Produkter med flest antall solgte enheter.
Økter etter enhetstype Antall økter organisert etter enhetstype.
Bestillinger Antall fullførte bestillinger. Dette antallet inkluderer returer.
Avkastning på annonseforbruk (ROAS) Inntektsbeløpet som reduseres mot beløpet som er brukt på denne kampanjen.
Totalt antall salg Totalverdien av salg etter rabatter og returer. Dette beløpet inkluderer ikke avgifter eller frakt.
Økter Antall økter som kan tilskrives en markedsføringsaktivitet. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende. Økter inkluderer nye og returnerende besøkende.

Rapport for kanalens markedsføringsaktiviteter (rapport for markedsføringsaktiviteter)

Klikk på et bestemt kanalnavn (for eksempel Google) fra rapporten Kanalytelse for å se en rapport som viser alle markedsføringsaktiviteter knyttet til den aktuelle kanalen. Data i denne rapporten er en kombinasjon av data om trafikk der kunden brukte en kobling med UTM-parametere og data fra integrerte markedsføringsapper.

Du kan bruke denne rapporten for å gå gjennom data innenfor et valgt datointervall og basert på ulike attribusjonsmodeller. Du kan også bruke denne rapporten til å se alle markedsføringsaktiviteter som er knyttet til butikken, ved å fravelge alle kanaler.

Attribusjonsmodeller

Du kan bruke attribusjonsmodeller for å få informasjon om hvilke kanaler kundene samhandler med, og hvilke kanaler som bidrar til salg. Denne informasjonen kan gjøre det enklere å forstå når og hvor i kundereisen kundene konverterer.

Du har fem attribusjonsmodeller tilgjengelig for bruk med data om markedsføringsaktiviteter for å få en bedre forståelse av kundereiser.

Attribusjonsmodell Allokeringsregler for markedsføringskreditt
Siste ikke-direkte klikk Gir 100 % av attribusjonskreditten til den siste kanalen kunden klikket på før konverteringen. Data for Siste ikke-direkte klikk er tilgjengelig fra 1. november 2021. Hvis du ønsker data fra en tidligere dato, må du velge en annen attribusjonsmodell.
Siste klikk Gir 100 % attribusjonskreditt til den siste kanalen kunden klikket på før vedkommende gjorde et kjøp.
Første klikk Gir 100 % av attribusjonskreditten til den første kanalen kunden klikket på før vedkommende gjorde et kjøp.
Alle klikk Gir 100 % av attribusjonskreditten til hver kanal som bidro til et salg. Data for Hvilket som helst klikk er tilgjengelig fra 1. januar 2023. Hvis du ønsker data fra en tidligere dato, må du velge en annen attribusjonsmodell.
Lineær Gir lik attribusjonskreditt til hvert klikk som bidro til et salg.

Vurder å bruke mer enn én attribusjonsmodell til å analysere data slik at du kan se kundereisen fra flere sider. Dette hjelper deg med å redusere skjevheter i tolkning av dataene og komme til mer fullstendige konklusjoner enn du gjør hvis du bare bruker én attribusjonsmodell.

Følgende rapporter kan vise data basert på disse attribusjonsmodellene:

Data på tvers av enheter

Data på tvers av enheter gir deg et mer fullstendig bilde av kundenes kjøpsreise når de bytter mellom enheter, som en bærbar datamaskin eller en mobil enhet.

Som et eksempel på en kundereise på tvers av enheter, la oss si at en kunde klikker på en annonse på Instagram fra en mobil enhet. Deretter ser de i nettbutikken med den mobile enheten og oppgir e-postadressen sin, men forlater butikken uten å kjøpe noe. Noen dager senere mottar kunden en e-postmelding fra butikken. Kunden åpner e-postmeldingen fra en bærbar datamaskin, besøker nettbutikken og kjøper et produkt.

Uten data på tvers av enheter ville ikke Instagram-annonsen i eksempelet over fått noen kreditt for kjøpet kunden gjorde på en annen enhet. Ved å vite hvilke kanaler som støtter de viktigste kjøpsbanene, blir det enklere å forstå markedsføringskostnadene, slik at du kan ta mer informerte beslutninger og levere riktig budskap til kundene til riktig tid.

Aktiviteter for installerte markedsføringsapper

På siden Markedsføring kan du se en konverteringsrapport for de nyligste markedsføringsaktivitetene du oppretter i Shopify.

Resultatene som vises i rapporter om markedsføringsaktiviteter avhenger av aktivitetstypen. For eksempel: Hvis du kjører annonser, kan du vise annonsespesifikk informasjon som utgifter, visninger og klikk for annonsen. Hvis du publiserer på Facebook, får du ikke informasjon om annonseforbruk. Rapporter for markedsføringsaktiviteter opprettet ved hjelp av en tredjepartsapp inkluderer bare informasjonen som er tilgjengelig for Shopify fra appen.

Når du får en bestilling som er tildelt en markedsføringsaktivitet kan du også vise konverteringsdetaljene fra siden for bestillingsinformasjon.

Rapporter for markedsføringsaktiviteter viser data om samhandlingene som kan tilskrives markedsføringsaktivitetene du opprettet i Shopify. Du kan bruke rapportene til å forstå effektiviteten av markedsføringsaktivitetene dine.

Økter og salg tilskrevet markedsføringsaktiviteter som du har opprettet i Shopify er basert på samhandlingen som sist ble klikket på. For eksempel: Hvis en kunde sist klikket på en Facebook-annonse som du har opprettet i Shopify før vedkommende la inn en bestilling, legges salget til den aktiviteten for markedsføringskampanjen som representerer Facebook-annonsen i Shopify.

Markedsføringsaktiviteter som opprettes med en tredjepartsapp er også oppført under Installerte markedsføringsappaktiviteter på siden Markedsføring i Shopify. For å finne ut mer om tredjepartsappene du kan bruke til å opprette markedsføringsaktiviteter, kan du se samlingen Fungerer med Shopify-markedsføring i Shopify App Store. Du finner mer informasjon om konfigurering av markedsføringsaktiviteter med tredjepartsapper i appens dokumentasjon.

Rapportene inneholder data om noen av resultater fra markedsføringsaktivitetene du har opprettet i Shopify:

Metrisk Beskrivelse
Økter Antall økter tilskrevet en markedsføringsaktivitet. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende. Økter inkluderer nye og returnerende besøkende.
Annonseutgifter Penger brukt på markedsføringsaktiviteten.
Lagt til i handlekurv Det totale antallet økter der en kunde la en vare i handlekurven.
Bestillinger Det totale antallet økter det ble lagt inn en bestilling.
Bestillingsrate Prosentandelen av økter der det ble lagt inn en bestilling.
Salg Totalverdien av salg fra bestillinger som er tilskrevet markedsføringsaktiviteten. Inkluderer bruttosalg, frakt og avgifter. Ekskluderer rabatter og retur.
Visninger Det totale antall ganger markedsføringsaktiviteten ble vist.
Åpnet Antall unike mottakere som åpnet en e-postmelding.
Klikket Antall ganger en markedsføringsaktivitet har hatt en samhandling, som når en kunde klikker på en knapp, trykker på skjermen eller klikker på en kobling fra en e-postmelding.
Klikkrate (CTR) Prosentandelen av samhandlinger med innholdet, som når en kunde klikker på en kobling, sammenlignet med antall ganger innholdet ble vist.

Avvik i rapportdata for markedsføringsaktiviteter opprettet i Shopify

Når du oppretter en markedsføringsaktivitet i Shopify, vil du kanskje se noen ulikheter mellom Shopify-rapporter og relaterte tredjepartsrapporter. Dette er på grunn av forskjellene i hvordan Shopify og tredjeparter tildeler interaksjoner og salg, og også på grunn av forsinkelser i synkronisering av opplysninger.

Hvis du for eksempel oppretter en Facebook-annonse i Shopify, og deretter ser konverteringsrapporten for aktiviteten i Shopify og data fra Facebook for samme annonse, kan de to rapportene inneholde ulike resultater.

Avvik i tilskrivning

Det kan forekomme avvik i salgs- og bestillingsdata mellom Shopify-rapporter for markedsføringsaktiviteter og de tilgjengelige rapportene fra markedsføringsappen eller tredjepartsplattformen der du opprettet markedsføringsaktiviteten.

Hvis du for eksempel kjører en e-postkampanje og en Google Shopping-kapanje samtidig, kan kunder som både klikker på e-post- og Google Shopping-annonsen registrere to separate konverteringer. Men Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter tilskriver kun salget til kilden for annonsen som siste ble klikket innen de siste 30 dagene.

Avvik i annonseutgifter

Det kan forekomme avvik mellom dataene for annonseutgifter i Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter i forhold til eksterne rapporter som er tilgjengelig for samme tjeneste.

Aktivitetsrapporten i Shopify kan for eksempel vise et annonseforbruk på 10 USD for en Facebook-kampanje, mens den samme kampanjen viser et annonseforbruk på 13 USD i Facebook Ad Manager. Det kan ta inntil 24 timer før beløpet for annonseforbruk er synkronisert til Shopify, så det er denne forsinkelsen som forårsaker avviket.

Annonsetjenesten styrer forbruksgrensen, og rapporteringsforsinkelsen vil ikke gjøre at du bruker mer enn budsjettert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis