Måle markedsføringsytelse

Markedsføring-siden i Shopify-administratoren kan du finne ut mer om kvalitet og trafikkmengden som markedsføringskampanjene bringer til nettbutikken. Rapporter om nettbutikkøkter og konverteringspriser for handlekurven kan gi deg data på høyt nivå om markedsføringskampanjene du oppretter i Shopify. For å se dataene om markedsføringsytelse må du besøke Markedsføring-siden i Shopify-administratoren.

Ytelsesdata

Du kan se et sammendrag av markedsføringsresultater på siden Markedsføring. Som standard viser datointervallet de seneste 30 dagene, sammenlignet med de forrige 30 dagene. Du kan endre datointervall og datointervallet for sammenligning ved å bruke datovelgeren.

Sammendraget inneholder følgende måleverdier:

 • Nettbutikkøkter – totalt antall økter i nettbutikken. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende.
 • Konverteringsrate i nettbutikk – prosentandelen av økter, av det totale antallet økter, som førte til en bestilling.
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi – gjennomsnittsverdien for alle bestillinger. Beregningen inkluderer avgifter, frakt og rabatter, uten å trekke fra verdien av returer, delt på det totale antallet bestillinger.
 • Totalomsetning – nettosalg (bruttosalg minus rabatter og returer) pluss avgifter og frakt. Beregningen inkluderer bestillinger fra alle salgskanaler.
 • Salg tilskrevet markedsføring – totalt antall salg som kan tilskrives nettbutikkens trafikk fra markedsføringskampanjer som er opprettet i Shopify og eventuelle tredjeparts markedsføringskilder som deler data med Shopify.
 • Bestillinger tilskrevet markedsføring – totalt antall bestillinger som kan tilskrives nettbutikkens trafikk fra markedsføringskampanjer som er opprettet i Shopify og eventuelle tredjeparts markedsføringskilder som deler data med Shopify.

Du kan klikke på Vis rapport for hver måleverdi for å se mer informasjon om måleverdien.

Finn ut mer om hvordan du tolker rapportene for markedsføringsaktiviteter for kampanjer som er opprettet i Shopify.

Trafikkinnsikt

Markedsføring-siden i Shopify kan du klikke på Nettbutikkøkter for en mer detaljert informasjon om nettbutikkens trafikk:

 • Nettbutikkens trafikk over tid – alle økter fra 30-dagersperioden sammenlignet med alle økter fra forrige 30-dagersperiode.
 • Konvertering av nettbutikk – prosentandelen av nettbutikkøkter som resulterte til en bestilling. Viser også totalt antall økter som konverteres og som ikke ble konvertert.
 • Topp trafikkilder – de elektroniske kildene som brakte flest økter til nettbutikken i 30-dagersperioden.
 • De beste salgskildene – de elektroniske kildene som førte til øktene som resulterte i det høyeste totalsalget til nettbutikken i 30-dagersperioden.
 • Topp trafikksteder – de geografiske stedene som er knyttet til de høyeste nettbutikkøktene i løpet av 30-dagersperioden.

Noen av nettbutikkens trafikkinnsikt er også koblet til rapporter som inneholder flere data. Det er tre rapporter tilgjengelig fra trafikkinnsikten:

Rapport om topp trafikkilder

Viser de største trafikkildene til nettbutikken med totalt antall økter, bestillinger, bestillingsverdi eller konverteringsrate. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.

Rapporten over topp trafikkilder inkluderer følgende kolonner:

 • Trafikkilde – nettstedet eller tjenesten en kunde har brukt til å nå nettstedet.
 • Konverteringsrate – prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
 • Bestillinger – totalt antall bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkilde.
 • Bestillingsverdi – totalverdien av alle bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkkilde. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.
 • Økter – totalt antall økter i nettbutikken fra hver trafikkilde.

Rapport for topp trafikksteder

Viser nettbutikkens topp geografiske plasseringer etter totalt antall økter, bestillinger, bestillingsverdi eller konverteringsrate. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.

Rapporten over Topp trafikksteder inkluderer følgende kolonner:

 • Beliggenhet – en kundes geografiske plassering da vedkommende besøkte nettstedet.
 • Konverteringsrate – prosentandelen av økter som førte til en bestilling.
 • Bestillinger – totalt antall bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkilde.
 • Bestillingsverdi – totalverdien av alle bestillinger som resulterte fra økter fra hver trafikkkilde. Bestillingsverdien inkluderer avgifter og levering, men ekskluderer returer, i motsetning til total omsetning.
 • Økter – totalt antall økter i nettbutikken fra hver trafikkilde.

Konverteringsrapport for nettbutikk

Viser hvordan kunder handler i nettbutikken. Rapporten viser antall økter som når hver fase i konverteringstrakten, fra ankomst på nettstedet til å legge til et produkt i handlekurven for å gå til eller gjennom kassen. Denne rapporten inkluderer også et diagram som visuelt viser øktene gjennom stadiene av konverteringen.

Konverteringsrapporten for nettbutikken inkluderer følgende kolonner:

 • Konverteringstrinn – trinnet i konverteringstrakten som en besøkende har nådd.
 • Økter – totalt antall økter i nettbutikken som har nådd hvert trinn.

Når du sorterer økter med stigende eller synkende verdi i konverteringsrapporten for nettbutikken , blir bare trafikkildene sortert i hver rapporteringskategori. Rapporteringskategoriene, for eksempel all trafikk eller lagt til i handlekurven, må ikke omorganiseres basert på totalsummene.

La oss si at du har trafikk fra Facebook og DuckDuckGo. Hvis du sorterer rapporten etter Økter, endres kun bestillingen fra Facebook og DuckDuckGo i hver rapporteringskategori.

Hvis du vil ha mer informasjon om markedsføringsrapportene i Analyse-delen, må du se Markedsføringsrapporter. Hvis du vil vise rapporter for resultatet av markedsføringskampanjene som bruker tredjeparts markedsføringsapper, må du se Rapporter for markedsføringsaktivitet.

Vis salg og økter tilskrevet markedsføringskampanjer

Under sammendraget av markedsføringsresultatene kan du se en oversikt over salg og økter tilskrevet hver kampanje du har opprettet i Shopify. Detaljene inkluderer data fra de siste 90 dagene, så dataene kan være ulik fra sammendraget som kun inkluderer data fra de siste 30 dagene.

Vise en konverteringsrapport for en markedsføringsaktivitet

Du kan vise en konverteringsrapport for markedsføringsaktiviteter du har opprettet i Shopify. Rapporten inneholder data fra de siste 30 dagene.

Resultatene som vises i rapporter om markedsføringsaktiviteter avhenger av aktivitetstypen. Hvis du for eksempel kjører annonser, ser du informasjon som er spesifikk for annonser, som annonseutgifter, visninger og klikk. Hvis du publiserer innlegg på Facebook, ser du ikke informasjon om annonseutgifter. Rapporter for markedsføringsaktiviteter opprettet ved hjelp av en tredjepartsapp inkluderer bare informasjonen som er tilgjengelig for Shopify fra appen.

Når du får en bestilling som er tildelt en markedsføringsaktivitet kan du også vise konverteringsdetaljene fra siden for bestillingsinformasjon.

Finn ut mer om hvordan du tolker rapportene for markedsføringsaktiviteter for kampanjer som er opprettet i Shopify.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Markedsføring.
 2. Klikk på navnet til en markedsføringskampanje for å vise markedsføringsaktiviteter du har opprettet i Shopify for den kampanjen.
 3. Hold musepekeren over en markedsføringsaktivitet og klikk Vis rapport.

Tolke rapporter for markedsføringsaktiviteter for kampanjer opprettet i Shopify

Rapporter for markedsføringsaktiviteter viser data om samhandlingene som kan tilskrives markedsføringsaktivitetene du opprettet i Shopify. Du kan bruke rapportene til å forstå effektiviteten av markedsføringsaktivitetene dine.

Økter og salg tilskrevet markedsføringsaktiviteter som du har opprettet i Shopify er basert på samhandlingen som sist ble klikket på. For eksempel: Hvis en kunde sist klikket på en Facebook-annonse som du har opprettet i Shopify før vedkommende la inn en bestilling, legges salget til den aktiviteten for markedsføringskampanjen som representerer Facebook-annonsen i Shopify.

Markedsføringsaktiviteter som er opprettet med en tredjepartsapp er også oppført under Nylige markedsføringsaktiviteterMarkedsføring-siden i Shopify. For å finne ut mer om tredjepartsappene du kan bruke til å opprette markedsføringsaktiviteter kan du se samlingen Fungerer med Shopify-markedsføring i Shopify App Store. Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp markedsføringsaktiviteter med tredjepartsapper i appens dokumentasjon.

Rapportene inneholder data om noen av resultater fra markedsføringsaktivitetene du har opprettet i Shopify:

 • Økter: Antall økter fra markedsføringsaktiviteten. En økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende. Inkluderer nye og returnerende besøkende.
 • Annonseutgifter: Penger brukt på markedsføringsaktiviteten.
 • Lagt til i handlekurven: Totalt antall økter der en kunde la til en vare i en handlekurv.
 • Bestillinger: Totalt antall økter der en bestilling ble lagt inn.
 • Bestillingsrate: Prosentandelen av økter der en bestilling ble lagt inn.
 • Salg: Totalt salg fra bestillinger tilskrevet markedsføringsaktiviteten. Inkluderer bruttosalg, frakt og avgifter. Ekskluderer rabatter og returer.
 • Visninger: Antall ganger markedsføringsaktiviteten har blitt vist.
 • Åpnet: Antall unike mottakere som har åpnet en e-postaktivitet.
 • Klikket: Det totale antallet mottakere som har klikket på en kobling i e-postaktiviteten.

Avvik i rapportdata for markedsføringsaktiviteter opprettet i Shopify

Når du oppretter en markedsføringsaktivitet i Shopify og deretter viser både Shopify-rapportene og de tilknyttede tredjepartsrapportene, kan det være noen forskjeller. Dette skyldes forskjellene i hvordan Shopify og tredjeparter tilskriver samhandlinger og salg, samt på grunn av forsinkelser ved synkronisering av data.

Hvis du for eksempel oppretter en Facebook-annonse i Shopify og deretter viser konverteringsraten for aktiviteten i Shopify, i tillegg til dataene på Facebook for samme annonse, kan de to rapportene vise ulike resultater.

Avvik i tilskrivning

Det kan forekomme avvik i salgs- og bestillingsdata mellom Shopify-rapporter for markedsføringsaktiviteter og de tilgjengelige rapportene fra markedsføringsappen eller tredjepartsplattformen der du opprettet markedsføringsaktiviteten.

Hvis du for eksempel kjører en e-postkampanje og en Google Shopping-kapanje samtidig, kan kunder som både klikker på e-post- og Google Shopping-annonsen registrere to separate konverteringer. Men Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter tilskriver kun salget til kilden for annonsen som siste ble klikket innen de siste 30 dagene.

Avvik i annonseutgifter

Det kan forekomme avvik mellom dataene for annonseutgifter i Shopify-rapportene for markedsføringsaktiviteter i forhold til eksterne rapporter som er tilgjengelig for samme tjeneste. Det kan for eksempel være oppført en annonseutgift på $ 10,00 for en Facebook-annonse i Shopify-aktivitetsrapporten, mens utgiften for den samme kampanjen er $ 13,00 i Facebook Ad Manager. Annonseutgifter for markedsføringsapper kan ta opptil 24 timer å synkronisere med Shopify, så forsinkelsene fører til avvik. Utgiftsgrensene kontrolleres av annonsetjenesten, så avviket fører ikke til at du bruker mer enn det som er budsjettert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis