Pomiar efektywności działań marketingowych

W sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify możesz sprawdzić wyniki swoich działań marketingowych. Sekcja Marketing zawiera następujące dane:

  • Podsumowanie marketingowe: kluczowe wskaźniki efektywności działań marketingowych śledzone w danym okresie.
  • Kanały marketingowe: kanały marketingowe i ich wyniki są mierzone na podstawie kluczowych wskaźników efektywności (takich jak sprzedaż, liczba sesji, średnia wartość zamówienia i współczynnik konwersji).
  • Działania marketingowe: ostatnie działania marketingowe i wyniki, które można filtrować według kanału.

Aby wyświetlić dane dotyczące efektywności działań marketingowych, przejdź do strony Marketing w panelu administracyjnym Shopify. Pracownicy potrzebują uprawnień do Strony głównej, Raportów i Marketingu, aby wyświetlić dane dotyczące efektywności działań marketingowych.

Podsumowanie marketingowe

Możesz wyświetlić podsumowanie wyników marketingowych na stronie Marketing. Domyślnie zakres dat wyświetla ostatnie 30 dni i jest porównywany z poprzednimi 30 dniami. Zakres dat i zakres dat porównania można zmienić za pomocą selektora dat.

Podsumowanie marketingowe obejmuje następujące wskaźniki:

Wskaźnik Opis
Sesje sklepu online Łączna liczba sesji w sklepie online. Sesja to okres aktywności odwiedzającego, w którym wszystkie jego wizyty w sklepie online odbywają się w odstępie krótszym niż 30 minut.
Współczynnik konwersji sklepu online Procent łącznej liczby sesji, które zakończyły się zamówieniem.
Średnia wartość zamówienia Średnia wartość wszystkich zamówień. Średnia wartość zamówienia jest obliczana jako sprzedaż brutto minus rabaty, podzielona przez łączną liczbę zamówień.
Łączna sprzedaż Sprzedaż netto (sprzedaż brutto minus rabaty i zwroty) plus podatki i koszty wysyłki. Kalkulacja obejmuje zamówienia ze wszystkich kanałów sprzedaży.
Sprzedaż zrealizowana dzięki marketingowi​ Łączna wartość sprzedaży, którą można przypisać do ruchu w sklepie online, która pochodzi z kampanii marketingowych utworzonych w Shopify i wszelkich zewnętrznych źródeł marketingowych, które udostępniają dane za pomocą Shopify.
Zamówienia zrealizowane dzięki marketingowi Łączna liczba zamówień, którą można przypisać do ruchu w sklepie online, która pochodzi z kampanii marketingowych utworzonych w Shopify i wszelkich zewnętrznych źródeł marketingowych, które udostępniają dane za pomocą Shopify.

Informacje dotyczące ruchu

Na stronie Marketing w serwisie Shopify znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat ruchu w sklepie online, takie jak:

Wskaźnik Opis
Ruch w sklepie online w czasie Wszystkie sesje w wybranym okresie, w porównaniu ze wszystkimi sesjami z poprzedniego okresu.
Konwersja sklepu online Procent sesji w sklepie online, które zakończyły się zamówieniem, w porównaniu z łączną liczbą sesji.
Najlepsze źródła ruchu Źródła internetowe, które wygenerowały najwięcej sesji dla sklepu online w wybranym okresie.
Najlepsze źródła sprzedaży Źródła sesji sklepu online, które wygenerowały największą łączną sprzedaż w wybranym okresie.
Lokalizacje z największym ruchem Lokalizacje geograficzne powiązane z największą liczbą sesji sklepu online w wybranym okresie.

Najedź kursorem na ikonę raportu obok sekcji Sesje sklepu online, a następnie kliknij Wyświetl raport, aby uzyskać dostęp do informacji o ruchu.

Wyświetl bardziej szczegółowe informacje o ruchu w sklepie online

Niektóre z informacji o ruchu w sklepie online zawierają również linki do raportów zawierających więcej danych. Dostępne są trzy raporty na podstawie informacji o ruchu:

Raport o najlepszych źródłach ruchu

Raport dotyczący głównych źródeł ruchu zawiera główne źródła ruchu sklepu online według łącznej liczby sesji, zamówień, wartości zamówień lub współczynnika konwersji.

Raport dotyczący najlepszych źródeł ruchu zawiera następujące kolumny:

Kolumna Opis
Źródło ruchu Strona internetowa lub usługa, którą klient wykorzystał do uzyskania dostępu do Twojej strony internetowej.
Współczynnik konwersji Procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
Zamówienia Łączna liczba zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu.
Wartość zamówienia Łączna wartość wszystkich zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale nie obejmuje zwrotów.
Sesje Łączna liczba sesji w sklepie online z każdego źródła ruchu.

Raport o lokalizacjach z największym ruchem

Wyświetla główne lokalizacje geograficzne sklepu online według łącznej liczby sesji, zamówień, wartości zamówień lub współczynnika konwersji.

Raport o lokalizacjach z największym ruchem zawiera następujące kolumny:

Kolumna Opis
Lokalizacja Lokalizacja geograficzna, w której przebywał klient w czasie, kiedy odwiedził sklep online.
Współczynnik konwersji Procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
Zamówienia Łączna liczba zamówień, które pochodziły z sesji z każdej lokalizacji z ruchem.
Wartość zamówienia Łączna wartość wszystkich zamówień, które wynikały z sesji z każdej lokalizacji z ruchem. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale nie obejmuje zwrotów.
Sesje Łączna liczba sesji w sklepie online z każdego lokalizacji z ruchem.

Raport konwersji sklepu online

Pokazuje współczynnik konwersji klientów z sesji na sprzedaż. Raport ten przedstawia liczbę sesji, które osiągają każdy etap w lejku konwersji – od trafienia na Twoją stronę internetową, poprzez dodanie produktu do koszyka i dotarcie do kasy, aż po konwersję lub finalizację zakupu. Zawiera on również diagram, który przedstawia wizualnie sesje na poszczególnych etapach konwersji.

Raport konwersji sklepu online zawiera następujące kolumny:

Kolumna Opis
Krok konwersji Etap w lejku konwersji, do którego dotarł odwiedzający.
Sesje Łączna liczba sesji w sklepie online, które osiągnęły każdy etap lejka konwersji.

Gdy sortujesz sesje według wartości rosnącej lub malejącej w raporcie konwersji sklepu online, w każdej kategorii raportowania sortowane są tylko źródła ruchu Kategorie raportowania, takie jak cały ruch lub dodane do koszyka, nie są zmieniane na podstawie ich sum.

Załóżmy na przykład, że masz ruch z Facebooka i DuckDuckGo. Jeśli sortujesz raport według sesji, w każdej kategorii raportowania zmieni się tylko kolejność Facebook i DuckDuckGo.

Aby uzyskać informacje na temat raportów marketingowych w sekcji Analizy, zapoznaj się z Raportami marketingowymi. Aby wyświetlić raporty dotyczące wyników kampanii marketingowych wykorzystujących aplikacje marketingowe firm zewnętrznych, zapoznaj się z Raportami dotyczącymi działań marketingowych.

Sprzedaż i zamówienia przypisane do marketingu

W Podsumowaniu marketingowym możesz wyświetlić wielkość sprzedaży i liczbę sesji przypisanych do działań marketingowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, kliknij opcję Wyświetl raport.

Dostępne są poniższe raporty i modele danych, które pomogą Ci lepiej zapoznać się ze sprzedażą i zamówieniami przypisanymi do działań marketingowych:

Raport efektywności najlepszych kanałów

Sekcja Efektywność najlepszych kanałów przedstawia pięć najbardziej efektywnych kanałów marketingowych sklepu oraz szczegóły każdego kanału według sprzedaży, sesji, zamówień, współczynnika konwersji, średniej wartości zamówienia (ŚWZ), zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS), współczynnika klikalności (CTR), kosztu pozyskania (CPA) oraz nowych i powracających klientów. Raportowanie jest oparte na parametrach UTM i działaniach aplikacji połączonych ze sklepem online.

Możesz kliknąć opcję Wyświetl raport dotyczący kanału, aby uzyskać dostęp do pełnego raportu Efektywność kanałów dla wszystkich kanałów marketingowych Twojego sklepu. Możesz także kliknąć konkretną kampanię, aby wyświetlić szczegółowy raport z tej kampanii.

Raport efektywności kanałów

W raporcie Efektywność kanałów możesz przejrzeć listę wszystkich swoich kanałów marketingowych i ich wyniki konwersji w wybranym okresie. Na wykresie wyświetlane są linie trendu dla pięciu najlepszych kanałów na podstawie kryteriów wybranych do wyświetlenia. Możesz dostosować wykres na tej stronie według następujących kryteriów:

  • Ramy czasowe: wybierz daty we wstępnie ustawionym okresie czasu, np. Ostatni rok lub daty dla niestandardowego okresu.
  • Dostępne wskaźniki: wyświetl dane dotyczące sprzedaży, sesji, zamówień, średniej wartości zamówienia, kosztu, ROAS, CPA, CTR, wyświetleń, kliknięć, współczynnika konwersji, kategorii odsyłającej, odsyłającego adresu URL oraz nowych i powracających klientów.
  • Model atrybucji: wyświetl dane atrybucji na podstawie ostatniego kliknięcia, pierwszego kliknięcia lub ostatniego niebezpośredniego kliknięcia.

W tabeli wyświetlane są dane wszystkich kanałów marketingowych powiązanych z Twoim sklepem, w tym organicznych, płatnych i nieprzypisanych. Możesz zmodyfikować kolumny, klikając ikonę kolumny i dodając lub usuwając wskaźniki w zależności od potrzeb Twojego sklepu.

Możesz także posortować tabelę, klikając wskaźniki, które są najistotniejsze dla Twojej firmy. Na przykład, możesz kliknąć Sprzedaż, aby posortować tabelę według najniższej lub najwyższej sprzedaży, lub Sesje, aby posortować kanały według najwyższej lub najniższej liczby sesji i dowiedzieć się, które kanały marketingowe wygenerowały największy ruch w Twoim sklepie.

Raporty z kampanii

W raporcie Efektywność kanałów kliknij konkretną nazwę kanału, na przykład Google, aby wyświetlić raport, który przedstawia wszystkie kampanie związane z tym kanałem. Dane w tym raporcie to połączenie danych o ruchu, w którym klient użył linku z parametrami UTM, oraz danych ze zintegrowanych aplikacji marketingowych.

Możesz korzystać z tego raportu, aby sprawdzać dane w wybranym zakresie dat i na podstawie różnych modeli atrybucji. W raporcie tym możesz także zapoznać się ze wszystkimi kampaniami które są połączone z Twoim sklepem, odznaczając wszystkie kanały.

Możesz kliknąć nazwę określonej kampanii, aby uzyskać dostęp do raportu dotyczącego przypisania kampanii dla tej kampanii.

Raport dotyczący przypisania kampanii

W raporcie dotyczącym przypisania kampanii przedstawione są następujące dane związane z określoną kampanią:

Wskaźnik Opis
Średnia wartość zamówienia (ŚWZ) Średnia wartość wszystkich zamówień. Średnia wartość zamówienia jest obliczana jako sprzedaż brutto minus rabaty, podzielona przez łączną liczbę zamówień.
Współczynnik konwersji Procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
Koszty Kwota wydana na tę kampanię.
Koszt pozyskania klienta Całkowita kwota wydana na reklamę i sprzedaż podzielona przez liczbę nowych klientów przypisanych do kampanii.
Współczynnik klikalności (CTR) Liczba interakcji w ramach kampanii w stosunku do liczby jej wyświetleń.
Wyświetlenia Liczba wyświetleń kampanii niezależnie od wystąpienia interakcji.
Nowi a powracający klienci Liczba klientów, którzy złożyli pierwsze zamówienie w porównaniu z liczbą klientów, którzy złożyli powtórne zamówienie w Twoim sklepie.
Najlepsze zamówienia według sprzedaży Zamówienia z najwyższą wydaną kwotą.
Lejek konwersji sklepu online Liczba odwiedzających Twój sklep online dla każdego etapu ścieżki konwersji.
Główne sprzedane produkty Produkty z największą liczbą sprzedanych jednostek.
Sesje według typu urządzenia Liczba sesji uporządkowanych według typu urządzenia.
Zamówienia Liczba zrealizowanych zamówień. Ta liczba obejmuje zwroty.
Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) Kwota uzyskanych przychodów w stosunku do kwoty wydanej na daną kampanię.
Łączna sprzedaż Łączna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatów i zwrotów. Kwota ta nie obejmuje podatku ani wysyłki.
Sesje Liczba sesji, które można przypisać do działania marketingowego. Sesja to okres stałej aktywności odwiedzającego. Sesje obejmują nowych i powracających odwiedzających.

Modele przypisania

Możesz użyć modeli przypisania, aby uzyskać informacje o kanałach, z którymi klienci wchodzą w interakcje, oraz które przyczyniły się do Twojej sprzedaży. Dzięki tym informacjom łatwiej przeanalizujesz, kiedy i w którym miejscu na ścieżce klientów następuje konwersja.

Dostępnych jest pięć modeli atrybucji, których możesz używać z danymi dotyczącymi działań marketingowych, aby lepiej poznać ścieżki klientów.

Model przypisywania Reguły przypisywania udziału marketingowego
Ostatnie niebezpośrednie kliknięcie Przypisuje 100% udziału do ostatniego kanału klikniętego przez klienta przed konwersją. Dane dotyczące ostatniego niebezpośredniego kliknięcia są dostępne od 1 listopada 2021 r. Jeśli szukasz danych z wcześniejszego okresu, wybierz inny model przypisania.
Ostatnie kliknięcie Przypisuje 100% udziału do ostatniego kanału klikniętego przez klienta przed dokonaniem zakupu.
Pierwsze kliknięcie Przypisuje 100% udziału do pierwszego kanału klikniętego przez klienta przed dokonaniem zakupu.
Każde kliknięcie Przypisuje 100% udziału do każdego kanału, który przyczynił się do sprzedaży. Dane dotyczące każdego kliknięcia są dostępne od 1 stycznia 2023 r. Jeśli szukasz danych z wcześniejszego okresu, wybierz inny model przypisania.
Liniowo Przypisuje równy udziału do każdego kliknięcia, które przyczyniło się do sprzedaży.

Rozważ użycie wielu modeli atrybucji na potrzeby analizy danych, aby mieć wgląd w ścieżkę klienta z różnych perspektyw. Pomaga to ograniczyć stronniczość w interpretacji danych i wyciągnąć pełniejsze wnioski niż w przypadku korzystania tylko z jednego modelu atrybucji.

Na podstawie tych modeli atrybucji można wyświetlić poniższe raporty:

Dane z różnych urządzeń

Dane z różnych urządzeń zapewniają pełniejszy obraz ścieżki zakupowej klientów, którzy przełączają się między urządzeniami, takimi jak laptop lub urządzenie mobilne.

Przykładem ścieżki zakupowej klienta na różnych urządzeniach może być sytuacja, w której klient klika reklamę na Instagramie na swoim urządzeniu mobilnym, a następnie przegląda sklep online i zostawia swój adres e-mail, ale wychodzi bez dokonania zakupu. Kilka dni później klient otrzymuje e-mail od sklepu, otwiera go na laptopie, odwiedza sklep online i kupuje produkt.

Gdyby nie były dostępne dane z różnych urządzeń, w powyższym przykładzie zakup dokonany przez klienta na innym urządzeniu nie zostałby przypisany do reklamy na Instagramie. Wiedza o tym, które kanały obsługują Twoje najważniejsze ścieżki zakupowe, może Ci pomóc lepiej zapoznać się z wydatkami na marketing, co pozwoli Ci podejmować bardziej świadome decyzje i wysyłać klientom właściwy przekaz we właściwym czasie.

Działania z zainstalowanych aplikacji marketingowych

Na stronie Marketing możesz wyświetlić raport konwersji dla ostatnich działań marketingowych utworzonych w Shopify.

Wyniki wyświetlane w raportach dotyczących działań marketingowych zależą od typu działania. Jeśli na przykład korzystasz z reklam, możesz zobaczyć w raportach informacje dotyczące reklam, takie jak wydatki na reklamy, wyświetlenia i kliknięcia. Jeśli publikujesz na Facebooku, nie otrzymasz żadnych informacji o wydatkach na reklamę. Raporty dotyczące działań marketingowych utworzonych za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej obejmują tylko informacje udostępniane Shopify przez daną aplikację.

Po otrzymaniu zamówienia przypisanego do działania marketingowego możesz także wyświetlić szczegóły konwersji na stronie szczegółów zamówienia.

Raporty dotyczące działań marketingowych pokazują dane o interakcjach, które można przypisać do działań marketingowych utworzonych w Shopify. Raporty pozwalają ocenić skuteczność działań marketingowych.

Sesje i sprzedaż przypisane do działań marketingowych utworzonych w Shopify opierają się na ostatnio klikniętej interakcji. Na przykład, jeśli klient przed złożeniem zamówienia kliknął reklamę na Facebooku, którą utworzyłeś(-aś) w Shopify, sprzedaż jest przypisywana do działania kampanii marketingowej, którą reprezentuje reklama na Facebooku w Shopify.

Działania marketingowe utworzone za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej są również wymienione w obszarze Działania z zainstalowanych aplikacji marketingowych na stronie Marketing w Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach firm zewnętrznych, których możesz użyć do tworzenia działań marketingowych, zapoznaj się z zestawem aplikacji kompatybilnych z Shopify Marketing w sklepie Shopify App Store. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania działań marketingowych za pomocą aplikacji firm zewnętrznych można znaleźć w dokumentacji danej aplikacji.

Raporty zawierają dane o kilku wynikach działań marketingowych utworzonych w Shopify:

Wskaźnik Opis
Sesje Liczba sesji przypisanych do działania marketingowego. Sesja to okres stałej aktywności odwiedzającego. Sesje obejmują nowych i powracających odwiedzających.
Wydatki na reklamę Kwota wydana na działanie marketingowe.
Dodano do koszyka Łączna liczba sesji, w których klient dodał pozycję do koszyka.
Zamówienia Łączna liczba sesji, w których zostało złożone zamówienie.
Stawka za zamówienie Procent sesji, w których złożono zamówienie.
Sprzedaż Łączna wartość sprzedaży na podstawie zamówień przypisanych do działania marketingowego. Obejmuje sprzedaż brutto, wysyłkę i podatki. Nie obejmuje rabatów i zwrotów.
Wyświetlenia Liczba wyświetleń działania marketingowego.
Otwarto Liczba unikalnych adresatów, którzy otworzyli wiadomość e-mail.
Kliknięcia Liczba interakcji związanych z działaniem marketingowym, na przykład gdy klient kliknie przycisk, dotknie swojego ekranu lub kliknie link z wiadomości e-mail.
Współczynnik klikalności (CTR) Odsetek interakcji z Twoimi treściami, takich jak na przykład kliknięcie linku przez klienta, w porównaniu z liczbą wyświetleń treści.

Rozbieżności w danych raportu dla działań marketingowych utworzonych w Shopify

Gdy tworzysz działania marketingowe w Shopify, możesz dostrzec pewne różnice między raportami Shopify i powiązanymi raportami firm zewnętrznych. Wynikają one z różnic w sposobie, w jaki Shopify i firmy zewnętrzne przypisują interakcje i sprzedaż, a także z powodu opóźnień w synchronizacji danych.

Na przykład, jeśli utworzysz reklamę na Facebook w Shopify, a następnie wyświetlisz raport konwersji dla działania w Shopify oraz dane na Facebooku dla tej samej reklamy, możesz zauważyć różnice w wynikach.

Rozbieżności w przypisaniu

Mogą pojawić się rozbieżności w danych dotyczących sprzedaży i zamówień między raportami Shopify dotyczącymi działań marketingowych a raportami dostępnymi w aplikacji marketingowej lub platformie firmy zewnętrznej, na której utworzono działanie marketingowe.

Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię e-mailową i kampanię Google Shopping w tym samym czasie, w przypadkach, gdy klient klika zarówno Twój e-mail, jak i reklamę Google Shopping, każde z narzędzi może osobno zarejestrować konwersję. Jednak raport Shopify dotyczący działań marketingowych przypisuje sprzedaż wyłącznie do źródła reklamy, która została kliknięta jako ostatnia w ciągu minionych 30 dni.

Rozbieżności w wydatkach na reklamę

W raportach Shopify dotyczących działań marketingowych i raportach firm zewnętrznych mogą pojawić się rozbieżności między danymi dotyczącymi wydatków na reklamę w przypadku tej samej usługi.

Na przykład raport z aktywności Shopify może zawierać wydatek na reklamę w wysokości 10 USD przypisany do kampanii na Facebooku, natomiast w Menedżerze reklam na Facebooku dla tej samej kampanii wysokość wydatku na reklamę może wynosić 13 USD. Synchronizacja wydatków na reklamę w aplikacjach marketingowych z Shopify może potrwać do 24 godzin, więc rozbieżność jest wynikiem opóźnienia.

Usługa reklamowa kontroluje limit wydatków, a opóźnienie w raportowaniu nie spowoduje, że wydasz więcej, niż zaplanowano w budżecie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo