Pomiar efektywności działań marketingowych

Na stronie Marketing w panelu administracyjnym Shopify możesz dowiedzieć się więcej o jakości i ilości ruchu, jaki generują Twoje kampanie marketingowe w Twoim sklepie online. Raporty dotyczące sesji sklepu online i współczynników konwersji koszyka mogą zawierać cenne dane dotyczące kampanii marketingowych tworzonych w Shopify. Aby wyświetlić dane efektywności działań marketingowych, przejdź do strony Marketing w panelu administracyjnym Shopify.

Dane dotyczące efektywności

Możesz zobaczyć podsumowanie wyników marketingowych na stronie Marketing. Domyślnie zakres dat wyświetla ostatnie 30 dni i jest porównywany z poprzednimi 30 dniami. Zakres dat i zakres dat porównania można zmienić za pomocą selektora dat.

Podsumowanie obejmuje następujące wskaźniki:

 • Sesje sklepu online - Łączna liczba sesji w Twoim sklepie online. Sesja to okres stałej aktywności odwiedzającego.
 • Współczynnik konwersji sklepu online - procent sesji w porównaniu z całkowitą liczbą sesji, które zakończyły się zamówieniem.
 • Średnia wartość zamówienia - średnia wartość wszystkich zamówień – kalkulacja obejmuje podatki, wysyłkę i rabaty, bez odejmowania wartości zwrotów – podzielona przez całkowitą liczbę zamówień.
 • Sprzedaż łączna - Sprzedaż netto (sprzedaż brutto minus rabaty i zwroty), plus podatki i koszty wysyłki. Kalkulacja obejmuje zamówienia ze wszystkich kanałów sprzedaży.
 • Sprzedaż przypisana do marketingu - łączna liczba sprzedaży, którą można przypisać do ruchu w sklepie online, która pochodzi z kampanii marketingowych utworzonych w Shopify i wszelkich zewnętrznych źródeł marketingowych, które udostępniają dane za pomocą Shopify.
 • Zamówienia przypisane do marketingu - łączna liczba zamówień, które można przypisać do ruchu w sklepie online pochodzącego z kampanii marketingowych utworzonych w Shopify i wszelkich zewnętrznych źródeł marketingowych, które udostępniają dane za pomocą Shopify.

Możesz kliknąć opcję Wyświetl raport dla każdego wskaźnika, aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika.

Dowiedz się więcej na temat interpretacji raportów dotyczących działań marketingowych dla kampanii utworzonych w Shopify.

Informacje dotyczące ruchu

Kliknięcie opcji Sesje sklepu online na stronie Marketing w Shopify umożliwia wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji o ruchu w sklepie online:

 • Ruch w sklepie online w okresie - wszystkie sesje z 30-dniowego okresu, w porównaniu do wszystkich sesji z poprzedniego 30-dniowego okresu.
 • Konwersja sklepu online - procent sesji w sklepie online, które doprowadziły do zamówienia. Pokazuje również całkowitą liczbę sesji, które doprowadziły do konwersji oraz takich, które nie zakończyły się konwersją.
 • Najlepsze źródła ruchu - źródła internetowe, które wygenerowały najwięcej sesji dla sklepu online w 30-dniowym okresie.
 • Najlepsze źródła sprzedaży - źródła internetowe, które wygenerowały sesje prowadzące do najwyższej całkowitej sprzedaży w sklepie online w 30-dniowym okresie.
 • Najlepsze lokalizacje ruchu - lokalizacje geograficzne powiązane z najlepszymi sesjami sklepu online w okresie 30 dni.

Niektóre z informacji o ruchu w sklepie online zawierają również linki do raportów zawierających więcej danych. Dostępne są trzy raporty na podstawie informacji o ruchu:

Raport o najlepszych źródłach ruchu

Pokazuje najlepsze źródła ruchu w sklepie online według łącznej liczby sesji, zamówień, wartości zamówienia lub współczynnika konwersji. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.

Raport dotyczący najlepszych źródeł ruchu zawiera następujące kolumny:

 • Źródło ruchu - strona internetowa lub usługa, którą klient wykorzystał do uzyskania dostępu do Twojej strony internetowej.
 • Współczynnik konwersji - procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
 • Zamówienia - łączna liczba zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu.
 • Wartość zamówienia - łączna wartość wszelkich zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.
 • Sesje - całkowita liczba sesji w sklepie online z każdego źródła ruchu.

Raport o lokalizacjach z największym ruchem

Pokazuje najlepsze lokalizacje geograficzne sklepu online według łącznej liczby sesji, zamówień, wartości zamówienia lub współczynnika konwersji. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.

Raport o lokalizacjach z największym ruchem zawiera następujące kolumny:

 • Lokalizacja - lokalizacja geograficzna, w której przebywał klient w czasie, kiedy odwiedził Twoją stronę internetową.
 • Współczynnik konwersji - procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
 • Zamówienia - łączna liczba zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu.
 • Wartość zamówienia - łączna wartość wszelkich zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.
 • Sesje - całkowita liczba sesji w sklepie online z każdego źródła ruchu.

Raport konwersji sklepu online

Pokazuje, jak klienci robią zakupy w Twoim sklepie online. Raport pokazuje liczbę sesji, które osiągnęły każdy etap w lejku konwersji, od trafienia na stronę internetową, przez dodanie produktu do koszyka, po dotarcie do kasy lub zrealizowanie zakupu. Ten raport zawiera również schemat, który przedstawia wizualnie sesje na poszczególnych etapach konwersji.

Raport konwersji sklepu online zawiera następujące kolumny:

 • Krok konwersji - etap w lejku konwersji, do którego dotarł odwiedzający.
 • Sesje - łączna liczba sesji w sklepie online, które osiągnęły każdy etap.

Gdy sortujesz sesje według wartości rosnącej lub malejącej w raporcie konwersji sklepu online, w każdej kategorii raportowania sortowane są tylko źródła ruchu Kategorie raportowania, takie jak cały ruch lub dodane do koszyka, nie są zmieniane na podstawie ich sum.

Załóżmy na przykład, że masz ruch z Facebooka i DuckDuckGo. Jeśli sortujesz raport według sesji, w każdej kategorii raportowania zmieni się tylko kolejność Facebook i DuckDuckGo.

Aby uzyskać informacje na temat raportów marketingowych w sekcji Analizy, zobacz Raporty marketingowe. Jeśli chcesz wyświetlić raporty dotyczące wyników kampanii marketingowych wykorzystujących aplikacje marketingowe firm zewnętrznych, zobacz Raporty dotyczące działań marketingowych.

Wyświetlanie sprzedaży i sesji wygenerowanych dzięki kampaniom marketingowym

Pod podsumowaniem wyników marketingowych można zobaczyć zestawienie sprzedaży i sesji przypisanych do każdej Twojej kampanii utworzonej w Shopify. Zestawienie obejmuje dane z ostatnich 90 dni, więc może pokazywać inne dane niż podsumowanie, które obejmuje dane tylko z ostatnich 30 dni.

Wyświetl raport konwersji dla działania marketingowego

Możesz wyświetlić raport konwersji dla działań marketingowych, które tworzysz w Shopify. Raport zawiera dane z ostatnich 30 dni.

Wyniki wyświetlane w raportach dotyczących działań marketingowych zależą od typu działania. Jeśli na przykład korzystasz z reklam, zobaczysz w raportach informacje dotyczące reklam, takie jak wydatki na reklamy, wyświetlenia i kliknięcia. Jeśli publikujesz na Facebooku, nie zobaczysz żadnych informacji o wydatkach na reklamę. Raporty dotyczące działań marketingowych utworzonych za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej obejmują tylko informacje udostępniane Shopify przez daną aplikację.

Po otrzymaniu zamówienia przypisanego do działania marketingowego możesz także wyświetlić szczegóły konwersji na stronie szczegółów zamówienia.

Dowiedz się więcej na temat interpretacji raportów dotyczących działań marketingowych dla kampanii utworzonych w Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sekcji Marketing.
 2. Kliknij nazwę kampanii marketingowej, aby wyświetlić działania marketingowe utworzone w Shopify dla tej kampanii.
 3. Najedź kursorem na działanie marketingowe, a następnie kliknij opcję Wyświetl raport.

Interpretowanie raportów dotyczących działań marketingowych dla kampanii utworzonych w Shopify

Raporty dotyczące działań marketingowych pokazują dane o interakcjach, które można przypisać do działań marketingowych utworzonych w Shopify. Raporty pozwalają ocenić skuteczność swoich działań marketingowych.

Sesje i sprzedaż przypisane do działań marketingowych utworzonych w Shopify opierają się na ostatnio klikniętej interakcji. Na przykład, jeśli klient przed złożeniem zamówienia kliknął reklamę na Facebooku, którą utworzyłeś(-aś) w Shopify, sprzedaż jest przypisywana do działania kampanii marketingowej, którą reprezentuje reklama na Facebooku w Shopify.

Działania marketingowe utworzone za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej są wymienione w obszarze Ostatnie działania marketingowe na stronie Marketing w Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach firm zewnętrznych, których możesz użyć do tworzenia działań marketingowych, zapoznaj się z zestawem aplikacji współpracujących z Shopify w sklepie Shopify App Store. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania działań marketingowych za pomocą aplikacji firm zewnętrznych można znaleźć w dokumentacji aplikacji.

Raporty zawierają dane o kilku wynikach działań marketingowych utworzonych w Shopify:

 • Sesje: Liczba sesji pochodzących z Twojego działania marketingowego. Sesja to okres stałej aktywności odwiedzającego. Obejmuje nowych i powracających odwiedzających.
 • Wydatki na reklamę: Kwota wydana na działanie marketingowe.
 • Dodano do koszyka: Łączna liczba sesji, w których klient dodał pozycję do koszyka.
 • Zamówienia: Łączna liczba sesji, w których zostało złożone zamówienie.
 • Współczynnik zamówień: Procent sesji, w których złożono zamówienie.
 • Sprzedaż: Łączna sprzedaż zrealizowana na podstawie zamówień przypisanych do działania marketingowego. Obejmuje sprzedaż brutto, wysyłkę i podatki. Nie obejmuje rabatów i zwrotów.
 • Wyświetlenia: Liczba wyświetleń działania marketingowego.
 • Otwarte: Liczba unikalnych odbiorców, którzy otworzyli działanie e-mailowe.
 • Kliknięto: Łączna liczba odbiorców, którzy kliknęli dowolny link w twojej wiadomości e-mail.

Rozbieżności w danych raportu dla działań marketingowych utworzonych w Shopify

Gdy tworzysz działania marketingowe w Shopify, a następnie przeglądasz raporty Shopify oraz odpowiednie raporty firm zewnętrznych, możesz zauważyć pewne rozbieżności. Wynikają one z różnic w sposobie, w jaki Shopify i firmy zewnętrzne przypisują interakcje i sprzedaż, a także z powodu opóźnień w synchronizacji danych.

Na przykład, jeśli utworzysz reklamę na Facebooka w Shopify, a następnie wyświetlisz raport konwersji dla działania w Shopify oraz dane na Facebooku dla tej samej reklamy, możesz zauważyć różnice w wynikach.

Rozbieżności w przypisaniu

Mogą pojawić się rozbieżności w danych dotyczących sprzedaży i zamówień między raportami Shopify dotyczącymi działań marketingowych a raportami dostępnymi w aplikacji marketingowej lub platformie firmy zewnętrznej, na której utworzono działanie marketingowe.

Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię e-mailową i kampanię Google Shopping w tym samym czasie, w przypadkach, gdy klient klika zarówno Twój e-mail, jak i reklamę Google Shopping, każde z narzędzi może osobno zarejestrować konwersję. Jednak raport Shopify dotyczący działań marketingowych przypisuje sprzedaż wyłącznie do źródła reklamy, która została kliknięta jako ostatnia w ciągu minionych 30 dni.

Rozbieżności w wydatkach na reklamę

W raportach Shopify dotyczących działań marketingowych i raportach firm zewnętrznych mogą pojawić się rozbieżności między danymi dotyczącymi wydatków na reklamę w przypadku tej samej usługi. Na przykład, możesz zobaczyć wydatek na reklamę w wysokości 10 $ na kampanię na Facebooku w raporcie działań Shopify i jednocześnie wydatek w wysokości 13 $ na tę samą kampanię w Menedżerze reklam na Facebooku. Synchronizacja wydatków na reklamę w aplikacjach marketingowych z Shopify może potrwać do 24 godzin, więc rozbieżność jest wynikiem opóźnienia. Twoje limity wydatków są kontrolowane przez usługę reklamową, więc opóźnienie nie spowoduje, że wydasz więcej niż zaplanowano w budżecie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo