Pomiar efektywności działań marketingowych

W sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify możesz sprawdzić wyniki swoich działań marketingowych. Dane w sekcji Marketing obejmują:

 • Podsumowanie marketingowe - kluczowe wskaźniki efektywności działań marketingowych śledzone w danym okresie.
 • Kanały marketingowe - kanały marketingowe i ich wyniki są mierzone na podstawie kluczowych wskaźników efektywności (takich jak sprzedaż, liczba sesji, średnia wartość zamówienia i współczynnik konwersji).
 • Działania marketingowe - ostatnie działania marketingowe i wyniki, które można filtrować według kanału.

Aby wyświetlić dane dotyczące efektywności działań marketingowych, przejdź do strony Marketing w panelu administracyjnym Shopify.

Podsumowanie marketingowe

Możesz zobaczyć podsumowanie wyników marketingowych na stronie Marketing. Domyślnie zakres dat wyświetla ostatnie 30 dni i jest porównywany z poprzednimi 30 dniami. Zakres dat i zakres dat porównania można zmienić za pomocą selektora dat.

Podsumowanie obejmuje następujące wskaźniki:

 • Sesje sklepu online - łączna liczba sesji w sklepie online. Sesja to okres ciągłej aktywności odwiedzającego, w którym wszystkie jego wizyty w sklepie online odbywają się w odstępie krótszym niż 30 minut.
 • Współczynnik konwersji sklepu online - procent sesji w porównaniu z całkowitą liczbą sesji, które zakończyły się zamówieniem.
 • Średnia wartość zamówienia - średnia wartość wszystkich zamówień. Oblicza się ją odejmując rabaty od sprzedaży brutto i dzieląc wynik przez łączną liczbę zamówień.
 • Sprzedaż łączna - sprzedaż netto (sprzedaż brutto minus rabaty i zwroty) plus podatki i koszty wysyłki. Kalkulacja obejmuje tylko zamówienia będące wynikiem ruchu w sklepie online, a nie pochodzące ze wszystkich kanałów sprzedaży.
 • Sprzedaż przypisana do marketingu - łączna liczba sprzedaży, którą można przypisać do ruchu w sklepie online, która pochodzi z kampanii marketingowych utworzonych w Shopify i wszelkich zewnętrznych źródeł marketingowych, które udostępniają dane za pomocą Shopify.
 • Zamówienia przypisane do marketingu - łączna liczba zamówień, które można przypisać do ruchu w sklepie online pochodzącego z kampanii marketingowych utworzonych w Shopify i wszelkich zewnętrznych źródeł marketingowych, które udostępniają dane za pomocą Shopify.

Możesz kliknąć opcję Wyświetl raport dla każdego wskaźnika, aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika.

Informacje dotyczące ruchu

Na stronie Marketing w serwisie Shopify znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat ruchu w sklepie online, takie jak:

 • Historia ruchu w sklepie online - wszystkie sesje w wybranym okresie, w porównaniu ze wszystkimi sesjami z poprzedniego okresu.
 • Konwersja sklepu online - procent sesji w sklepie online, które zakończyły się zamówieniem, w stosunku do całkowitej liczby sesji, które doprowadziły do konwersji oraz takich, które nie zakończyły się konwersją.
 • Najlepsze źródła ruchu - źródła internetowe, które wygenerowały najwięcej sesji dla sklepu online w wybranym okresie.
 • Najlepsze źródła sprzedaży - źródła sesji sklepu online, które wygenerowały największą łączną sprzedaż w wybranym okresie.
 • Najlepsze lokalizacje ruchu - lokalizacje geograficzne powiązane z największą liczbą sesji sklepu online w wybranym okresie.

Wyświetl bardziej szczegółowe informacje o ruchu w sklepie online

Kroki

 1. Na stronie Marketing w panelu administracyjnym Shopify ustaw kursor na ikonie raportu.
 2. W obszarze Sesje sklepu online kliknij opcję Wyświetl raport.

Niektóre z informacji o ruchu w sklepie online zawierają również linki do raportów zawierających więcej danych. Dostępne są trzy raporty na podstawie informacji o ruchu:

Raport o najlepszych źródłach ruchu

Pokazuje najlepsze źródła ruchu w sklepie online według łącznej liczby sesji, zamówień, wartości zamówienia lub współczynnika konwersji. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.

Raport dotyczący najlepszych źródeł ruchu zawiera następujące kolumny:

 • Źródło ruchu - strona internetowa lub usługa, którą klient wykorzystał do uzyskania dostępu do Twojej strony internetowej.
 • Współczynnik konwersji - procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
 • Zamówienia - łączna liczba zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu.
 • Wartość zamówienia - łączna wartość wszelkich zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.
 • Sesje - całkowita liczba sesji w sklepie online z każdego źródła ruchu.

Raport o lokalizacjach z największym ruchem

Pokazuje najlepsze lokalizacje geograficzne sklepu online według łącznej liczby sesji, zamówień, wartości zamówienia lub współczynnika konwersji. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.

Raport o lokalizacjach z największym ruchem zawiera następujące kolumny:

 • Lokalizacja - lokalizacja geograficzna, w której przebywał klient w czasie, kiedy odwiedził sklep online.
 • Współczynnik konwersji - procent sesji, które doprowadziły do zamówienia.
 • Zamówienia - łączna liczba zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu.
 • Wartość zamówienia - łączna wartość wszelkich zamówień, które wynikały z sesji z każdego źródła ruchu. Wartość zamówienia obejmuje podatki i wysyłkę, ale w odróżnieniu od łącznej sprzedaży nie obejmuje zwrotów.
 • Sesje - całkowita liczba sesji w sklepie online z każdego źródła ruchu.

Raport konwersji sklepu online

Pokazuje współczynnik konwersji klientów z sesji na sprzedaż. Raport ten przedstawia liczbę sesji, które osiągają każdy etap w lejku konwersji – od trafienia na Twoją stronę internetową, poprzez dodanie produktu do koszyka i dotarcie do kasy, aż po konwersję lub finalizację zakupu. Zawiera on również diagram, który wizualnie przedstawia sesje na poszczególnych etapach konwersji.

Raport konwersji sklepu online zawiera następujące kolumny:

 • Krok konwersji - etap w lejku konwersji, do którego dotarł odwiedzający.
 • Sesje - łączna liczba sesji w sklepie online, które osiągnęły każdy etap.

Gdy sortujesz sesje według wartości rosnącej lub malejącej w raporcie konwersji sklepu online, w każdej kategorii raportowania sortowane są tylko źródła ruchu Kategorie raportowania, takie jak cały ruch lub dodane do koszyka, nie są zmieniane na podstawie ich sum.

Załóżmy na przykład, że masz ruch z Facebooka i DuckDuckGo. Jeśli sortujesz raport według sesji, w każdej kategorii raportowania zmieni się tylko kolejność Facebook i DuckDuckGo.

Aby uzyskać informacje na temat raportów marketingowych w sekcji Analizy, zobacz Raporty marketingowe. Jeśli chcesz wyświetlić raporty dotyczące wyników kampanii marketingowych wykorzystujących aplikacje marketingowe firm zewnętrznych, zobacz Raporty dotyczące działań marketingowych.

Sprzedaż i zamówienia przypisane do marketingu

W Podsumowaniu marketingowym możesz sprawdzić wielkość sprzedaży i liczbę sesji przypisanych do działań marketingowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, kliknij opcję Wyświetl raport.

Dostępne są poniższe raporty i modele danych, które pomogą Ci lepiej zapoznać się ze sprzedażą i zamówieniami przypisanymi do działań marketingowych:

Raport efektywności najlepszych kanałów

Raport efektywności najlepszych kanałów przedstawia pięć najbardziej efektywnych kanałów marketingowych sklepu oraz szczegóły każdego kanału według sprzedaży, sesji, zamówień, współczynnika konwersji, średniej wartości zamówienia oraz nowych i powracających klientów.

Możesz kliknąć opcję Wyświetl wszystkie kanały, aby uzyskać dostęp do pełnego raportu Efektywność kanałów dla wszystkich kanałów marketingowych Twojego sklepu.

Raport efektywności kanałów

W raporcie Efektywność kanałów możesz przejrzeć listę wszystkich swoich kanałów marketingowych i ich wyniki konwersji w wybranym okresie. Na wykresie wyświetlane są linie trendu dla pięciu najlepszych kanałów na podstawie kryteriów wybranych do wyświetlenia. Możesz dostosować wykres na tej stronie według następujących kryteriów:

 • Ramy czasowe: wybierz daty we wstępnie ustawionym okresie czasu, np. Ostatni rok lub daty dla niestandardowego okresu.
 • Dostępne wskaźniki: wyświetl dane dotyczące sprzedaży, sesji, średniej wartości zamówienia, konwersji oraz nowych i powracających klientów.
 • Model atrybucji: wyświetl dane atrybucji na podstawie ostatniego kliknięcia, pierwszego kliknięcia lub ostatniego niebezpośredniego kliknięcia.

W tabeli wyświetlane są dane wszystkich kanałów marketingowych powiązanych z Twoim sklepem, w tym organicznych, płatnych i nieprzypisanych. Możesz zmodyfikować kolumny, klikając ikonę kolumny i dodając lub usuwając wskaźniki w zależności od potrzeb Twojego sklepu.

Możesz także posortować tabelę, klikając wskaźniki, które są najistotniejsze dla Twojej firmy. Na przykład, możesz kliknąć Sprzedaż, aby posortować tabelę według najniższej lub najwyższej sprzedaży, lub Sesje, aby posortować kanały według najwyższej lub najniższej liczby sesji i dowiedzieć się, które kanały marketingowe wygenerowały największy ruch w Twoim sklepie.

Raport z działań marketingowych

W raporcie Efektywność kanałów kliknij konkretną nazwę kanału (na przykład Google), aby wyświetlić raport, który przedstawia wszystkie działania marketingowe związane z tym kanałem. Dane w tym raporcie to połączenie danych o ruchu, w którym klient użył linku z parametrami UTM, oraz danych ze zintegrowanych aplikacji marketingowych.

Możesz wyświetlić ten raport, aby sprawdzić dane w wybranym zakresie dat i na podstawie różnych modeli atrybucji. W raporcie tym możesz także zapoznać się ze wszystkimi działaniami marketingowymi, które są połączone z Twoim sklepem, odznaczając wszystkie kanały.

Modele atrybucji

Dostępne są trzy modele atrybucji, których możesz używać z danymi dotyczącymi działań marketingowych, aby lepiej poznać ścieżki klientów:

 • Ostatnie niebezpośrednie kliknięcie: przypisuje 100% udziału ostatniemu kanałowi klikniętemu przed konwersją. Bezpośrednie kliknięcie jest ignorowane, chyba że jest to jedyny śledzony kanał.
 • Ostatnie kliknięcie: przypisuje 100% udziału zdarzeniu ostatniego kliknięcia klienta przed dokonaniem przez niego zakupu.
 • Pierwsze kliknięcie: przypisuje 100% udziału zdarzeniu pierwszego kliknięcia przez klienta przed dokonaniem przez niego zakupu.

Takie modele atrybucji możesz wykorzystać, aby uzyskać więcej informacji na temat kanałów, z poziomu których klienci nawiązują kontakt po raz pierwszy, kanałów, które prowadzą do konwersji, oraz kanałów, które przyczyniają się do procesu konwersji. W ten sposób możesz dowiedzieć się, kiedy i w którym miejscu na ścieżce klientów dochodzi do konwersji. Rozważ użycie więcej niż jednego modelu atrybucji na potrzeby analizy danych, aby mieć wgląd w ścieżkę klienta z różnych perspektyw. Pomaga to ograniczyć stronniczość w interpretacji danych i wyciągnąć pełniejsze wnioski niż w przypadku korzystania tylko z jednego modelu atrybucji.

Na podstawie tych modeli atrybucji można wyświetlić poniższe raporty:

 • Raport efektywności najlepszych kanałów
 • Raport efektywności kanałów

Dane z różnych urządzeń

Dane z różnych urządzeń zapewniają pełniejszy obraz ścieżki zakupowej klientów, którzy przełączają się między urządzeniami, takimi jak laptop lub urządzenie mobilne.

Przykładem ścieżki zakupowej klienta na różnych urządzeniach może być sytuacja, w której klient klika reklamę na Instagramie na swoim urządzeniu mobilnym, a następnie przegląda sklep online i zostawia swój adres e-mail, ale wychodzi bez dokonania zakupu. Kilka dni później klient otrzymuje e-mail od sklepu, otwiera go na laptopie, odwiedza sklep online i kupuje produkt.

Gdyby nie były dostępne dane z różnych urządzeń, w powyższym przykładzie zakup dokonany przez klienta na innym urządzeniu nie zostałby przypisany do reklamy na Instagramie. Wiedza o tym, które kanały obsługują Twoje najważniejsze ścieżki zakupowe, może Ci pomóc lepiej zapoznać się z wydatkami na marketing, co pozwoli Ci podejmować bardziej świadome decyzje i wysyłać klientom właściwy przekaz we właściwym czasie.

Działania z zainstalowanych aplikacji marketingowych

Na stronie Marketing możesz wyświetlić raport konwersji dla ostatnich działań marketingowych utworzonych w Shopify.

Wyniki wyświetlane w raportach dotyczących działań marketingowych zależą od typu działania. Jeśli na przykład korzystasz z reklam, zobaczysz w raportach informacje dotyczące reklam, takie jak wydatki na reklamy, wyświetlenia i kliknięcia. Jeśli publikujesz na Facebooku, nie zobaczysz żadnych informacji o wydatkach na reklamę. Raporty dotyczące działań marketingowych utworzonych za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej obejmują tylko informacje udostępniane Shopify przez daną aplikację.

Po otrzymaniu zamówienia przypisanego do działania marketingowego możesz także wyświetlić szczegóły konwersji na stronie szczegółów zamówienia.

Raporty dotyczące działań marketingowych pokazują dane o interakcjach, które można przypisać do działań marketingowych utworzonych w Shopify. Raporty pozwalają ocenić skuteczność swoich działań marketingowych.

Sesje i sprzedaż przypisane do działań marketingowych utworzonych w Shopify opierają się na ostatnio klikniętej interakcji. Na przykład, jeśli klient przed złożeniem zamówienia kliknął reklamę na Facebooku, którą utworzyłeś(-aś) w Shopify, sprzedaż jest przypisywana do działania kampanii marketingowej, którą reprezentuje reklama na Facebooku w Shopify.

Działania marketingowe utworzone za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej są również wymienione w obszarze Działania z zainstalowanych aplikacji marketingowych na stronie Marketing w Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach firm zewnętrznych, których możesz użyć do tworzenia działań marketingowych, zapoznaj się z zestawem aplikacji współpracujących z Shopify w sklepie Shopify App Store. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania działań marketingowych za pomocą aplikacji firm zewnętrznych można znaleźć w dokumentacji aplikacji.

Raporty zawierają dane o kilku wynikach działań marketingowych utworzonych w Shopify:

 • Sesje: Liczba sesji pochodzących z Twojego działania marketingowego. Sesja to okres stałej aktywności odwiedzającego. Obejmuje nowych i powracających odwiedzających.
 • Wydatki na reklamę: Kwota wydana na działanie marketingowe.
 • Dodano do koszyka: Łączna liczba sesji, w których klient dodał pozycję do koszyka.
 • Zamówienia: Łączna liczba sesji, w których zostało złożone zamówienie.
 • Współczynnik zamówień: Procent sesji, w których złożono zamówienie.
 • Sprzedaż: Łączna sprzedaż zrealizowana na podstawie zamówień przypisanych do działania marketingowego. Obejmuje sprzedaż brutto, wysyłkę i podatki. Nie obejmuje rabatów i zwrotów.
 • Wyświetlenia: Liczba wyświetleń działania marketingowego.
 • Otwarcia: Liczba unikalnych odbiorców, którzy otworzyli działanie e-mailowe.
 • Kliknięcia: Liczba interakcji związanych z działaniem marketingowym, na przykład gdy klient kliknie przycisk, dotknie swojego ekranu lub kliknie link z wiadomości e-mail.
 • Współczynnik klikalności (CTR): Odsetek interakcji z Twoimi treściami, takich jak na przykład kliknięcie linku przez klienta, w porównaniu z liczbą wyświetleń treści.

Rozbieżności w danych raportu dla działań marketingowych utworzonych w Shopify

Gdy tworzysz działania marketingowe w Shopify, a następnie przeglądasz raporty Shopify oraz odpowiednie raporty firm zewnętrznych, możesz zauważyć pewne rozbieżności. Wynikają one z różnic w sposobie, w jaki Shopify i firmy zewnętrzne przypisują interakcje i sprzedaż, a także z powodu opóźnień w synchronizacji danych.

Na przykład, jeśli utworzysz reklamę na Facebooka w Shopify, a następnie wyświetlisz raport konwersji dla działania w Shopify oraz dane na Facebooku dla tej samej reklamy, możesz zauważyć różnice w wynikach.

Rozbieżności w przypisaniu

Mogą pojawić się rozbieżności w danych dotyczących sprzedaży i zamówień między raportami Shopify dotyczącymi działań marketingowych a raportami dostępnymi w aplikacji marketingowej lub platformie firmy zewnętrznej, na której utworzono działanie marketingowe.

Na przykład, jeśli prowadzisz kampanię e-mailową i kampanię Google Shopping w tym samym czasie, w przypadkach, gdy klient klika zarówno Twój e-mail, jak i reklamę Google Shopping, każde z narzędzi może osobno zarejestrować konwersję. Jednak raport Shopify dotyczący działań marketingowych przypisuje sprzedaż wyłącznie do źródła reklamy, która została kliknięta jako ostatnia w ciągu minionych 30 dni.

Rozbieżności w wydatkach na reklamę

W raportach Shopify dotyczących działań marketingowych i raportach firm zewnętrznych mogą pojawić się rozbieżności między danymi dotyczącymi wydatków na reklamę w przypadku tej samej usługi. Na przykład, możesz zobaczyć wydatek na reklamę w wysokości 10 $ na kampanię na Facebooku w raporcie działań Shopify i jednocześnie wydatek w wysokości 13 $ na tę samą kampanię w Menedżerze reklam na Facebooku. Synchronizacja wydatków na reklamę w aplikacjach marketingowych z Shopify może potrwać do 24 godzin, więc rozbieżność jest wynikiem opóźnienia. Twoje limity wydatków są kontrolowane przez usługę reklamową, więc opóźnienie nie spowoduje, że wydasz więcej niż zaplanowano w budżecie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo