Pazarlama performansını ölçme

Shopify yöneticinizdeki Pazarlama sayfasından pazarlama kampanyalarınızın, online mağazanıza getirdiği trafiğin kalitesi ve adedi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Online mağaza oturumları ve sepet dönüşüm oranlarıyla ilgili raporlar, Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama kampanyaları hakkında size yüksek düzeyli veriler sağlayabilir. Pazarlama performansı verilerini görüntülemek için Shopify yöneticinizdeki Pazarlama sayfasına gidin.

Performans verileri

Pazarlama sonuçlarınızın bir özetini Pazarlama sayfasında görebilirsiniz. Varsayılan olarak tarih aralığı son 30 günü, önceki 30 günle karşılaştırıldığında gösterir. Tarih seçiciyi kullanarak tarih aralığını ve karşılaştırma tarihi aralığını değiştirebilirsiniz.

Özet aşağıdaki metrikleri içerir:

 • Online mağaza oturumları - Online mağazanızdaki toplam oturum sayısı. Bir ziyaretçinin kesintisiz faaliyet süresi "oturum" olarak adlandırılır.
 • Online mağaza dönüşüm oranı - Toplam oturum sayısı içinde siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Ortalama sipariş değeri - Tüm siparişlerin ortalama değeri. Hesaplama, iadelerin değerinin toplam sipariş sayısına bölünmeden vergileri, kargo ve indirimleri içerir.
 • Toplam satış : Net satış (brüt satış eksi indirimler ve iadeler), ayrıca vergiler ve kargo. Hesaplama, tüm satış kanallarından gelen siparişleri içerir.
 • Pazarlamayla ilişkilendirilen satışlar - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen toplam satış sayısı.
 • Pazarlamayla ilişkilendirilen siparişler - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen toplam sipariş sayısı.

Bu metrik hakkında daha fazla bilgi için her bir metrikte Raporu görüntüle'ye tıklayabilirsiniz.

Shopify'da oluşturulan kampanyalar için pazarlama faaliyeti raporlarını anlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Trafik verileri

Shopify'daki Pazarlama sayfasında Online mağaza oturumları'na tıklayarak online mağazanızın trafiği hakkında daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilirsiniz:

 • Zaman içindeki online mağaza trafiği - 30 günlük dönemdeki tüm oturumlar. Önceki 30 günlük dönemdeki tüm oturumlarla karşılaştırılır.
 • Online mağaza dönüşümü - Siparişle sonuçlanan online mağaza oturumlarının yüzdesi. Ayrıca, dönüştürülen ve dönüştürülmeyen oturumların toplam sayısını da gösterir.
 • Başlıca trafik kaynakları - 30 günlük dönemde online mağazaya en fazla oturum getiren online kaynaklar.
 • Başlıca satış kaynakları - 30 günlük dönemde online mağazaya en yüksek toplam satışla sonuçlanan oturumları getiren online kaynaklar.
 • Başlıca trafik konumları - 30 günlük dönemde en yüksek online mağaza oturumlarıyla ilişkilendirilen coğrafi konumlar.

Online mağaza trafiği verilerinin bazılarında, daha fazla veri içeren raporların bağlantısı olabilir. Trafik verilerinden erişilebilen üç rapor vardır:

Başlıca trafik kaynakları raporu

Toplam oturum, sipariş, sipariş değeri veya dönüşüm oranı sayısına göre, online mağazanın başlıca trafik kaynaklarını gösterir. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.

Başlıca trafik kaynakları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Trafik kaynağı - Bir müşterinin web sitenize ulaşmak için kullandığı web sitesi veya hizmet.
 • Dönüşüm oranı - Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Siparişler - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan siparişlerin toplam sayısıdır.
 • Sipariş değeri - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan tüm siparişlerin toplam değeri. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.
 • Oturumlar - Online mağazanızda bulunan, her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Başlıca trafik konumları raporu

Toplam oturum, sipariş, sipariş değeri veya dönüşüm oranı sayısına göre, online mağazanın başlıca coğrafi konumlarını gösterir. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.

Başlıca trafik konumları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Konum - Bir müşterinin web sitenizi ziyaret ettiği sırada bulunduğu coğrafi konumu.
 • Dönüşüm oranı - Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Siparişler - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan siparişlerin toplam sayısıdır.
 • Sipariş değeri - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan tüm siparişlerin toplam değeri. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.
 • Oturumlar - Online mağazanızda bulunan, her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşüm raporu

Müşterilerin, online mağazanızda nasıl alışveriş yaptığını gösterir. Raporda, web sitenizin açılışından sepete ürün eklemeye, ödeme sayfasına ulaşmaya veya ödeme işlemini tamamlamaya kadar, dönüşüm hunisindeki her bir aşamaya ulaşan oturumların sayısı gösterilir. Bu raporda ayrıca dönüşüm aşamalarından geçen oturumları görsel olarak gösteren bir diyagram da yer alır.

Online mağaza dönüşümü raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Dönüşüm adımı - Dönüşüm hunisinde, bir ziyaretçinin ulaştığı adım.
 • Oturumlar - Online mağazanızda, her bir adıma ulaşan oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşümü raporundaki artan veya azalan değere göre Oturumlar'ı sıraladığınızda her raporlama kategorisinde yalnızca trafik kaynakları sıralanır. Tüm trafik veya Sepete eklenen gibi raporlama kategorileri, toplamlarına göre yeniden düzenlenmez.

Örneğin, Facebook ve DuckDuckGo'dan gelen trafiğiniz olduğunu varsayalım. Raporu Oturumlar'a göre sıraladığınızda her bir raporlama kategorisinde yalnızca Facebook ve DuckDuckGo siparişi değişir.

Analizler bölümündeki pazarlama raporları hakkında bilgi edinmek için Pazarlama raporları bölümüne bakın. Üçüncü taraf pazarlama uygulamalarının kullanıldığı pazarlama kampanyalarınızın sonuçlarıyla ilgili raporları görüntülemek isterseniz Pazarlama faaliyeti raporları bölümüne bakın.

Pazarlama kampanyalarıyla ilişkilendirilen satışları ve oturumları görüntüleme

Pazarlama sonuçlarının özeti altında, Shopify'da oluşturduğunuz her bir kampanyayla ilişkilendirilen satışların ve oturumların dökümünü görebilirsiniz. Bu dökümde son 90 günün verileri yer aldığından, yalnızca son 30 günün verilerini içeren özetten farklı veriler gösterebilir.

Pazarlama faaliyetlerinin dönüşüm raporunu görüntüleme

Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetleri için dönüşüm raporunu görüntüleyebilirsiniz. Bu raporda son 30 günün verileri yer alır.

Pazarlama faaliyeti raporlarında gösterilen sonuçlar, faaliyet türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin reklam yayınlıyorsanız reklam harcamaları, gösterimler ve tıklama sayıları gibi reklamlarla alakalı bilgileri görürsünüz. Facebook'ta gönderi paylaşıyorsanız reklam harcamasıyla ilgili bir bilgi görmezsiniz. Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak oluşturulan pazarlama faaliyeti raporlarında, yalnızca Shopify'ın uygulamadan sağladığı bilgiler kullanılır.

Bir pazarlama faaliyetiyle ilişkilendirilen sipariş aldığınızda, bu siparişle ilgili dönüşüm ayrıntılarını sipariş ayrıntıları sayfasından da görüntüleyebilirsiniz.

Shopify'da oluşturulan kampanyalar için pazarlama faaliyeti raporlarını anlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Pazarlama'ya gidin.
 2. Bir pazarlama kampanyası için Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetlerini görüntülemek üzere kampanyanın adına tıklayın.
 3. Bir pazarlama faaliyetinin üzerine gelin ve ardından Raporu görüntüle'ye tıklayın.

Shopify'da oluşturulan kampanyalar için pazarlama faaliyeti raporlarını anlama

Pazarlama faaliyeti raporları, Shopify'da gerçekleştirdiğiniz pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek etkileşimlere dair verileri sunar. Pazarlama faaliyetlerinizin ne derecede etkili olduğunu anlamak için raporlardan faydalanabilirsiniz.

Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilen oturumlar ve satışlar son tıklanan etkileşimi temel alır. Örneğin, müşterinin sipariş vermeden önce en son tıkladığı reklam Shopify'da oluşturduğunuz bir Facebook reklamıysa bu satış, Shopify'da Facebook reklamını temsil eden pazarlama kampanyası faaliyetiyle ilişkilendirilir.

Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak oluşturulan pazarlama faaliyetleri, Shopify'da bulunan Pazarlama sayfasındaki Son pazarlama faaliyetleri bölümünde de yer alır. Pazarlama faaliyetleri oluşturmak için kullanabileceğiniz üçüncü taraf uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Shopify App Store'daki koleksiyonlardan Shopify Pazarlama ile çalışır koleksiyonuna bakın. Üçüncü taraf uygulamalar ile pazarlama faaliyetlerinizi ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için uygulamaya ait belgelere bakın.

Bu raporlar, Shopify'da oluşturmuş olduğunuz pazarlama faaliyetlerinin birkaç sonucuyla ilgili verileri içerir:

 • Oturumlar: Pazarlama faaliyetlerinizdeki oturumların sayısı. Bir ziyaretçinin kesintisiz faaliyet gösterdiği süre, bir oturum olarak kabul edilir. Yeni ziyaretçileri ve geri dönmüş ziyaretçileri kapsar.
 • Reklam harcaması: Pazarlama faaliyetlerine harcanan para tutarı.
 • Sepete eklenme: Müşterinin sepete bir ürün eklediği oturumların toplam sayısı.
 • Siparişler: Sipariş verilen oturumların toplam sayısı.
 • Sipariş oranı: Sipariş verilen oturumların yüzdesi.
 • Satışlar: Pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş siparişlerdeki toplam satış. Brüt satışları, kargo ücretini ve vergileri içerir. İndirimler ve iade işlemleri dahil değildir.
 • Gösterimler: Pazarlama faaliyetlerinin görüntülenme sayısı.
 • Açılan: Bir e-posta etkinliğini açan benzersiz alıcıların sayısı.
 • Tıklanan: E-posta faaliyetinizdeki bağlantılardan herhangi birine tıklamış alıcıların toplam sayısı.

Shopify'da oluşturulan pazarlama faaliyetlerine ilişkin rapor verilerindeki uyuşmazlıklar

Shopify'da bir pazarlama faaliyeti oluşturduktan sonra hem Shopify raporlarını hem de ilgili üçüncü taraf raporlarını görüntülediğinizde bazı farklılıklar olduğu dikkatinizi çekebilir. Bu durum, Shopify'ın ve üçüncü tarafların etkileşimleri ve satışları ilişkilendirme yöntemlerindeki farklılıklardan ve ayrıca, veri senkronizasyonundaki gecikmelerden kaynaklanır.

Örneğin, Shopify'da bir Facebook reklamı oluşturur ve ardından hem Shopify'daki faaliyete hem de aynı reklam için Facebook'taki verilere ilişkin dönüşüm raporunu görüntülenirseniz, bu iki rapor farklı sonuçlar ortaya koyabilir.

İlişkilendirmedeki uyuşmazlıklar

Pazarlama faaliyetini oluşturduğunuz pazarlama uygulamasından veya üçüncü taraf platformundan elde edilebilen raporlar ile Shopify pazarlama faaliyeti raporları arasında satış ve sipariş verileri bakımından uyuşmazlıklar olduğunu görebilirsiniz.

Örneğin, bir e-posta kampanyasını ve Google Shopping kampanyasını aynı anda yürütüyorsanız, müşterinin hem e-postanıza hem de Google Shopping reklamınıza tıkladığı durumlarda her biri için ayrı bir dönüşüm kayda geçebilir. Ancak Shopify pazarlama faaliyeti raporu, ilgili satışı yalnızca son 30 gün içinde en yakın tarihte tıklanan reklamın kaynağıyla ilişkilendirir.

Reklam harcamasındaki uyuşmazlıklar

Shopify pazarlama faaliyeti raporları ile aynı hizmet için harici olarak elde edilebilen raporlar arasında reklam harcaması verileri bakımından uyuşmazlıklar olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, Shopify faaliyet raporunuzda bir Facebook kampanyası için 10,00 USD reklam harcaması görürken, Facebook Reklam Yöneticisi'nde aynı kampanya için 13,00 USD tutarında bir harcama görebilirsiniz. Pazarlama uygulamaları için reklam harcaması tutarının Shopify ile senkronize edilmesi 24 saati bulabilir ve bu gecikme de söz konusu rakamlarda uyuşmazlığa neden olur. Harcama sınırlarınız reklam hizmeti tarafından kontrol altında tutulduğundan bu gecikme, ayrılan bütçeden fazlasını harcamanıza neden olmaz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene