Pazarlama performansını ölçme

Shopify yöneticinizdeki Pazarlama bölümünde, pazarlama çalışmalarının sonuçlarını gözden geçirebilirsiniz. Pazarlama bölümünde aşağıdaki ayarlar bulunur:

  • Pazarlama özeti: Zaman içinde takip edilen temel pazarlama performansı göstergeleri.
  • Pazarlama kanalları: Pazarlama kanallarınız ve bunların sonuçları; satışlar, oturumlar, ortalama sipariş değeri ve dönüşüm oranı gibi temel performans göstergelerine göre ölçülür.
  • Pazarlama faaliyetleri: Kanala göre filtreleyebileceğiniz en son pazarlama faaliyetleriniz ve sonuçlarınız.

Pazarlama performansı verilerini görmek için Shopify yöneticinizdeki Pazarlama sayfasına gidin. Personelin, pazarlama performansı verilerini görmek için Ana Sayfa, Raporlar ve Pazarlama izinlerine sahip olması gerekir.

Pazarlama özeti

Pazarlama sonuçlarınızın bir özetini Pazarlama sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak tarih aralığı son 30 günü gösterir ve önceki 30 günle karşılaştırma yapar. Tarih seçiciyi kullanarak tarih aralığını ve karşılaştırma tarihi aralığını değiştirebilirsiniz.

Pazarlama özetinde aşağıdaki metrikler bulunur:

Metrik Açıklama
Online mağaza oturumları Online mağazanızdaki oturumların toplam sayısı. Oturum, bir ziyaretçinin online mağazanızda faaliyet gösterdiği bir zaman dilimidir. Ziyaretler arasında 30 dakikadan az zaman olması gerekir.
Online mağaza dönüşüm oranı Siparişle sonuçlanan toplam oturumların yüzdesi.
Ortalama sipariş değeri (AOV) Tüm siparişlerin ortalama değeri. AOV, brüt satıştan indirimler çıkarıldıktan sonra elde edilen değer, toplam sipariş sayısına bölünerek hesaplanır.
Toplam satış Net satışlar (brüt satışlar eksi indirimler ve iadeler) artı vergiler ve kargo. Bu hesaplama, tüm satış kanallarından gelen siparişleri içerir.
Pazarlamayla ilişkilendirilen satış Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen satışların toplam değeri.
Pazarlamayla ilişkilendirilen siparişler Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen siparişlerin toplam sayısı.

Trafik verileri

Shopify'daki Pazarlama sayfasından, online mağaza trafiğiniz hakkında aşağıdakileri de içeren daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz:

Metrik Açıklama
Zaman içinde online mağaza trafiği Önceki zaman dilimindeki tüm oturumların, seçilen zaman dilimindeki tüm oturumlarla karşılaştırması.
Online mağaza dönüşümü Toplam oturum sayısına kıyasla, siparişle sonuçlanan online mağaza oturumlarının yüzdesi.
Başlıca trafik kaynakları Seçilen zaman diliminde, online mağazaya en fazla oturum getiren online kaynaklar.
Başlıca satış kaynakları Seçilen zaman diliminde, en yüksek toplam satışları oluşturan online mağaza oturumlarının kaynakları.
Başlıca trafik konumları Seçilen zaman diliminde, en yüksek sayıdaki online mağaza oturumlarıyla ilişkilendirilen coğrafi konumlar.

Trafikle ilgili analizlere erişmek için imleci Online mağaza oturumları bölümünün yanındaki rapor simgesinin üzerine getirin ve Raporu görüntüle'ye tıklayın.

Online mağaza trafiğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgileri görüntüleme

Online mağaza trafiği verilerinin bazılarında, daha fazla veri içeren raporların bağlantısı olabilir. Trafik verilerinden erişilebilen üç rapor vardır:

Başlıca trafik kaynakları raporu

Başlıca trafik kaynakları raporu, online mağazanın başlıca trafik kaynaklarını toplam oturum sayısına, siparişlere, sipariş değerine veya dönüşüm oranına göre gösterir.

Başlıca trafik kaynakları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

Sütun Açıklama
Trafik kaynağı Bir müşterinin web sitenize ulaşmak için kullandığı web sitesi veya hizmet.
Dönüşüm oranı Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
Siparişler Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan kaynaklanan siparişlerin toplam sayısı.
Sipariş değeri Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan kaynaklanan siparişlerin toplam sayısı. Sipariş değeri, vergileri ve kargo ücretini içerir, iadeleri içermez.
Oturumlar Online mağazanızda açılan ve her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Başlıca trafik konumları raporu

Online mağazanın başlıca coğrafi konumlarını toplam oturum sayısına, siparişlere, sipariş değerine veya dönüşüm oranına göre gösterir.

Başlıca trafik konumları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

Sütun Açıklama
Konum Bir müşterinin online mağazanızı ziyaret ettiği sırada bulunduğu coğrafi konumu.
Dönüşüm oranı Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
Siparişler Her bir trafik konumundan gelen oturumlardan kaynaklanan siparişlerin toplam sayısı.
Sipariş değeri Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan kaynaklanan tüm siparişlerin toplam sayısı. Sipariş değeri, vergileri ve kargo ücretini içerir, iadeleri içermez.
Oturumlar Online mağazanızda, her bir trafik konumundan kaynaklanan oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşüm raporu

Müşterilerin oturumlarının satışa dönüşme oranını gösterir. Rapor, web sitenizin açılışından sepete ürün eklemeye, ödeme sayfasına ulaşmaya ve son olarak dönüşüme veya ödemeyi tamamlamaya kadar, dönüşüm hunisindeki her bir aşamaya ulaşan oturumların sayısını gösterir. Bu raporda ayrıca dönüşüm aşamalarından geçen oturumları görsel olarak sunan bir diyagram da yer alır.

Online mağaza dönüşümü raporu aşağıdaki sütunları içerir:

Sütun Açıklama
Dönüşüm adımı Bir ziyaretçinin dönüşüm hunisinde ulaştığı adım.
Oturumlar Online mağazanızda, dönüşüm hunisindeki her bir adıma ulaşan oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşümü raporundaki artan veya azalan değere göre Oturumlar'ı sıraladığınızda her raporlama kategorisinde yalnızca trafik kaynakları sıralanır. Tüm trafik veya Sepete eklenen gibi raporlama kategorileri, toplamlarına göre yeniden düzenlenmez.

Örneğin, Facebook ve DuckDuckGo'dan gelen trafiğiniz olduğunu varsayalım. Raporu Oturumlar'a göre sıraladığınızda her bir raporlama kategorisinde yalnızca Facebook ve DuckDuckGo siparişi değişir.

Analizler bölümündeki pazarlama raporları hakkında bilgi edinmek için Pazarlama raporları bölümüne bakın. Üçüncü taraf pazarlama uygulamalarının kullanıldığı pazarlama kampanyalarınızın sonuçlarıyla ilgili raporları görüntülemek için Pazarlama faaliyeti raporları bölümüne bakın.

Pazarlamayla ilişkilendirilen satışlar ve siparişler

Pazarlama Özeti'nde, pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilen satışların ve oturumların sayısını görebilirsiniz. Daha ayrıntılı veriler elde etmek için Raporu görüntüle'ye tıklayın.

Pazarlama faaliyetleriyle ilgili satışları ve siparişleri daha ayrıntılı bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için aşağıdaki raporlar ve veri modelleri kullanılabilir:

En iyi kanal performansı raporu

En yüksek kanal performansı bölümünde, mağazanızın en iyi beş pazarlama kanalını ve her kanalın satışlara, oturumlara, siparişlere, dönüşüm oranına, ortalama sipariş değerine (AOV), reklam harcamalarından elde edilen gelire (ROAS), reklama tıklama oranına (CTR), işlem başına maliyete (CPA), ilk kez gelen müşterilere ve geri dönmüş müşterilere göre ayrıntılarını gösterilir. Raporlama, UTM parametrelerinize ve online mağazanıza bağlı uygulamaların etkinliklerine göre yapılır.

Mağazanızdaki tüm pazarlama kanallarının tam Kanal performansı raporuna erişmek için Kanal raporunu görüntüle'ye tıkabilirsiniz. Ayrıca, bir kampanyanın ayrıntılı raporunu görmek için söz konusu kampanyaya tıkabilirsiniz.

Kanal performansı raporu

Kanal performansı raporunda, tüm pazarlama kanallarınızın bir listesini ve bunların seçili zaman dilimindeki dönüşüm sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Grafikte, görüntülemeyi seçtiğiniz ölçütlere göre ilk beş kanal için trend çizgilerini gösterilir. Bu sayfadaki grafiği aşağıdaki ölçütlere göre ayarlayabilirsiniz:

  • Zaman dilimi: Önceden ayarlanmış bir zaman dilimi içindeki tarihleri (ör. Geçen Yıl) veya özel zaman dilimi için tarih seçin.
  • Kullanılabilir metrikler: Satışlar, oturumlar, siparişler, AOV, maliyet, ROAS, CPA, CTR, gösterimler, tıklamalar, dönüşüm oranı, yönlendiren kategorisi, yönlendiren URL'si, yeni müşteriler ve geri dönmüş müşterilerle ilgili verileri görüntüleyin.
  • İlişkilendirilme modeli: Son tıklamaya, ilk tıklamaya veya doğrudan olmayan son tıklamaya göre ilişkilendirme verilerini görüntüleyin.

Organik, ücretli ve ilişkilendirilmemiş dahil olmak üzere mağazanız ile ilişkili tüm pazarlama kanallarının verileri tabloda görüntülenir. Sütun simgesine tıklayarak ve mağazanıza yönelik metrikler ekleyerek ya da kaldırarak sütunları değiştirebilirsiniz.

Tabloyu, işletmeniz için en önemli metriklere tıklayarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, tabloyu en az veya en çok satışa göre sıralamak için Satış'a tıklayabilir veya mağazanızda en fazla trafiği hangi pazarlama kanallarının oluşturduğunu öğrenmek amacıyla Oturumlar'a tıklayarak kanalları en yüksek veya en düşük oturum sayısına göre sıralayabilirsiniz.

Kampanyalar raporu

Kanal performansı raporunda, bu kanalla ilgili tüm kampanyaları gösteren bir rapor görüntülemek için belirli bir kanal adına (örneğin, Google) tıklayın. Bu rapordaki veriler, müşterinin UTM parametreleriyle bir bağlantı kullandığı trafikle ilgili verilerin ve entegre pazarlama uygulamalarından alınan verilerin birleşimidir.

Seçilen bir tarih aralığındaki ve farklı ilişkilendirme modellerine dayalı verileri görmek için bu raporu kullanabilirsiniz. Tüm kanalların seçimini kaldırarak, bu raporu mağazanızla bağlantılı tüm kampanyaları görmek için de kullanabilirsiniz.

Bu kampanyanın kampanya ilişkilendirme raporuna erişmek için belirli bir kampanyanın adına tıklayabilirsiniz.

Kampanya ilişkilendirme raporu

Kampanya ilişkilendirme raporunda, belirli bir kampanyaya ilişkin aşağıdaki veriler gösterilir:

Metrik Açıklama
Ortalama Sipariş Değeri (AOV) Tüm siparişlerin ortalama değeri. AOV, brüt satıştan indirimler çıkarıldıktan sonra elde edilen değer, toplam sipariş sayısına bölünerek hesaplanır.
Dönüşüm oranı Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
Maliyet Bu kampanya için harcanan tutar.
Müşteri edinme maliyeti (CAC) Reklam ve satışlar için harcanan toplam tutarın, kampanyayla ilişkilendirilen ve ilk kez ürün satın alan müşterilere bölünmesiyle elde edilen toplam tutar.
Reklama tıklama oranı (CTR) Kampanyanın görüntülenme sayısına kıyasla aldığı etkileşim sayısı.
Gösterimler Bir etkileşim olup olmamasından bağımsız olarak kampanyanın görüntülenme sayısı.
Yeni ve geri dönmüş müşteriler Mağazadan ilk defa sipariş veren müşterilere kıyasla yinelenen siparişler veren müşterilerin sayısı.
Satışlara göre Başlıca Siparişler En yüksek harcama tutarına sahip siparişler.
Online mağaza dönüşüm hunisi Dönüşüm yolundaki her bir aşama için online mağazanıza gelen ziyaretçilerin sayısı.
Satılan başlıca ürünler Satılan birim sayısı en yüksek olan ürün.
Cihaz türüne göre oturumlar Cihaz türüne göre düzenlenmiş oturum sayısı.
Siparişler Tamamlanan siparişlerin sayısı. Bu sayı iadeleri içerir.
Reklam harcamalarının getirisi (ROAS) Bu kampanyada harcanan tutara kıyasla elde edilen gelir tutarı.
Toplam satış İndirimlerden ve iadelerden sonra satışların toplam değeri. Bu tutar, vergileri veya kargo masraflarını içermez.
Oturumlar Bir pazarlama faaliyeti ile ilişkilendirilebilen oturumların sayısı. Bir ziyaretçinin kesintisiz faaliyet gösterdiği süre bir oturum olarak kabul edilir. Oturumlar, yeni ziyaretçileri ve geri dönmüş ziyaretçileri içerir.

İlişkilendirme modelleri

Müşterilerinizin etkileşimde bulunduğu kanallar ve hangi kanalların satışınıza katkı sağladığı hakkında bilgi almak için ilişkilendirme modellerini kullanabilirsiniz. Bu bilgiler müşterilerin, müşteri yolculuğu sırasında ne zaman ve nerede dönüşüme uğradığını anlamanıza yardımcı olur.

Müşterilerinizin yolculuğunu daha iyi anlamak için pazarlama faaliyeti verileriyle birlikte kullanabileceğiniz beş ilişkilendirme modeli vardır.

İlişkilendirme modeli Pazarlama kredisi dağıtım kuralları
Doğrudan olmayan son tıklama İlişkilendirme kredisinin %100'ünü, müşterinin dönüşümden önce tıkladığı son kanala verir. Doğrudan olmayan son tıklama için 1 Kasım 2021'den sonraki verilere ulaşılabilir. Daha önceki tarihlere ait verilere ulaşmak istiyorsanız farklı bir ilişkilendirme modeli seçin.
Son tıklama İlişkilendirme kredisinin %100'ünü, müşterinin bir ürün satın almadan önce tıkladığı son kanala verir.
İlk tıklama İlişkilendirme kredisinin %100'ünü, müşterinin bir ürün satın almadan önce tıkladığı ilk kanala verir.
Tüm tıklamalar İlişkilendirme kredisinin %100'ünü satışa katkıda bulunan her bir kanala verir. Tüm tıklamalar için 1 Ocak 2023'ten sonraki verilere ulaşılabilir. Daha önceki tarihlere ait verilere ulaşmak istiyorsanız farklı bir ilişkilendirme modeli seçin.
Doğrusal Satışa katkıda bulunan her bir tıklamaya eşit derecede ilişkilendirme kredisi verir.

Müşteri yolculuğunu daha fazla açıdan görebilmek için verilerinizi analiz etmek amacıyla birden fazla ilişkilendirme modeli kullanabilirsiniz. Bu, verileri yorumlarken ön yargınızı azaltmanıza ve yalnızca tek bir ilişkilendirme modeli kullanırken elde edebileceğinizden daha eksiksiz sonuçlara varmanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki raporlar, bu ilişkilendirme modellerine göre verileri gösterebilir:

Cihazlar arası veriler

Cihazlar arası veriler, dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi cihazlar arasında geçiş yapan müşterilerinizin satın alma yolculuğuna ilişkin daha eksiksiz bir resim sunar.

Cihazlar arası müşteri yolculuğuna bir örnek olarak, bir müşterinin mobil cihazından Instagram'daki bir reklama tıkladığını varsayalım. Ardından mobil cihazıyla online mağazanıza göz atıyor, e-postasını giriyor ancak bir ürün satın almadan ayrılıyor. Birkaç gün sonra müşteri, mağazadan bir e-posta alıyor. Müşteri, e-postayı dizüstü bilgisayarında açıyor, online mağazanızı ziyaret ediyor ve bir ürün satın alıyor.

Yukarıdaki örnekte, cihazlar arası veriler olmadan Instagram reklamı, müşterinin farklı bir cihazda yaptığı satın alım için kredilendirilmez. En iyi satın alma yollarınızın hangi kanallar tarafından desteklediğini bilmek, pazarlama harcamalarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Böylece, daha fazla bilgiye dayalı karar alabilir ve müşterilerinize doğru mesajı doğru zamanda sunabilirsiniz.

Yüklü pazarlama uygulamalarının etkinlikleri

Pazarlama sayfasında, Shopify'da oluşturduğunuz en son pazarlama faaliyetleri için bir dönüşüm raporu görebilirsiniz.

Pazarlama faaliyeti raporlarında gösterilen sonuçlar, faaliyet türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, reklam yayınlıyorsanız reklam harcaması, gösterim sayısı ve tıklama sayısı gibi reklamlara özel bilgileri görebilirsiniz. Facebook'ta gönderi paylaşıyorsanız reklam harcamasıyla ilgili herhangi bir bilgi almazsınız. Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak oluşturulan pazarlama faaliyeti raporlarında, yalnızca Shopify'ın uygulamadan sağladığı bilgiler kullanılır.

Bir pazarlama faaliyetiyle ilişkilendirilen sipariş aldığınızda, bu siparişle ilgili dönüşüm ayrıntılarını sipariş ayrıntıları sayfasından da görüntüleyebilirsiniz.

Pazarlama sayfasından erişilebilen raporlar, Shopify'da oluşturmuş olduğunuz pazarlama kampanyaları ve faaliyetleri ile ilişkilendirilebilecek etkileşimlerle ilgili verileri gösterir. Pazarlama kampanyalarınızın ne kadar etkili olduğunu anlamak için bu raporları kullanabilirsiniz.

Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilen oturumlar ve satışlar son tıklanan etkileşimi temel alır. Örneğin, müşterinin sipariş vermeden önce en son tıkladığı reklam Shopify'da oluşturduğunuz bir Facebook reklamıysa bu satış, Shopify'da Facebook reklamını temsil eden pazarlama kampanyası faaliyetiyle ilişkilendirilir.

Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak oluşturulan pazarlama faaliyetleri, Shopify'da bulunan Pazarlama sayfasındaki Yüklü pazarlama uygulamalarının etkinlikleri bölümünde yer alır. Pazarlama faaliyetleri oluşturmak üzere kullanabileceğiniz üçüncü taraf uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Shopify App Store'daki Shopify Pazarlama ile çalışır koleksiyonuna bakın. Pazarlama faaliyetlerinizi üçüncü taraf uygulamalarla ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi almak için uygulamaya ait belgelere bakın.

Bu raporlar, Shopify'da oluşturmuş olduğunuz pazarlama faaliyetlerinin birkaç sonucuyla ilgili verileri içerir:

Metrik Açıklama
Oturumlar Bir pazarlama faaliyeti ile ilişkilendirilen oturumların sayısı. Bir ziyaretçinin kesintisiz faaliyet gösterdiği süre bir oturum olarak kabul edilir. Oturumlar, yeni ziyaretçileri ve geri dönen ziyaretçileri içerir.
Reklam harcaması Pazarlama faaliyetine harcanan para tutarı.
Sepete eklenen Bir müşterinin sepete ürün eklediği oturumların toplam sayısı.
Siparişler Sipariş verilen oturumların toplam sayısı.
Sipariş oranı Sipariş verilen oturumların yüzdesi.
Satış Pazarlama etkinliğiyle ilişkilendirilen siparişlerin ortalama değeri. Brüt satışları, kargoyu ve vergileri içerir. İndirimleri ve iadeleri içermez.
Gösterimler Pazarlama faaliyetinin görüntülenme sayısı.
Açılan Bir e-postayı açan benzersiz alıcıların sayısı.
Tıklanan Pazarlama faaliyetindeki etkileşim (ör. müşterinin bir düğmeyi tıklaması, ekranına dokunması veya e-postadaki bağlantıyı tıklaması) sayısı.
Reklama tıklama oranı (CTR) İçeriğinizle girilen etkileşimlerin (ör. müşterinin bağlantıya tıklaması), içeriğin görüntülenme sayısına oranı.

Shopify'da oluşturulan pazarlama faaliyetlerine ilişkin rapor verilerindeki uyuşmazlıklar

Shopify'da bir pazarlama faaliyeti oluşturduğunuzda Shopify raporları ile ilgili üçüncü taraf raporları arasında bazı farklar olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni, Shopify'ın ve üçüncü tarafların etkileşimleri ve satışları ilişkilendirme şeklindeki farklılıklar ve verilerin senkronize edilmesinde yaşanan gecikmelerdir.

Örneğin, Shopify'da bir Facebook reklamı oluşturur ve sonrasında hem Shopify'daki faaliyete hem de aynı reklam için Facebook'taki verilere ilişkin dönüşüm raporunu görüntülenirseniz bu iki raporda farklı sonuçlar gösterilebilir.

İlişkilendirmedeki uyuşmazlıklar

Shopify pazarlama faaliyeti raporlarıyla, pazarlama faaliyetini oluşturduğunuz pazarlama uygulamasından veya üçüncü taraf bir platformdan ulaşabildiğiniz raporlar arasında satış ve sipariş verileri bakımından çelişkiler olduğunu fark edebilirsiniz.

Örneğin, bir e-posta kampanyasını ve Google Shopping kampanyasını aynı anda yürütüyorsanız, müşterinin hem e-postanıza hem de Google Shopping reklamınıza tıkladığı durumlarda her biri için ayrı bir dönüşüm kayda geçebilir. Ancak Shopify pazarlama faaliyeti raporu, ilgili satışı yalnızca son 30 gün içinde en yakın tarihte tıklanan reklamın kaynağıyla ilişkilendirir.

Reklam harcamasındaki uyuşmazlıklar

Shopify pazarlama faaliyeti raporlarıyla, aynı hizmet için harici olarak ulaşabildiğiniz raporlar arasında reklam harcaması verileri bakımından çelişkiler olduğunu fark edebilirsiniz.

Örneğin, Shopify faaliyet raporunuz bir Facebook kampanyası için 10 USD reklam harcaması gösterirken Facebook Reklam Yöneticisi'nde aynı kampanya için reklam harcaması 13 USD olarak görünebilir. Pazarlama uygulamaları için reklam harcaması tutarının Shopify ile senkronize edilmesi 24 saati bulabilir. Bu gecikme, tutarsızlıklara neden olur.

Reklam hizmeti harcama sınırınızı kontrol eder ve raporlama gecikmesi, bütçenizi aşan bir harcama yapmanıza yol açmaz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene