Pazarlama performansını ölçme

Shopify yöneticinizdeki Pazarlama bölümünden pazarlama çalışmalarının sonuçlarını inceleyebilirsiniz. Pazarlama bölümündeki veriler şunları içerir:

 • Pazarlama özeti: Zaman içinde takip edilen temel pazarlama performansı göstergeleri.
 • Pazarlama kanalları: Pazarlama kanallarınız ve bunların sonuçları, temel performans göstergelerine (örneğin, satışlar, oturumlar, ortalama sipariş değeri ve dönüşüm oranı) göre ölçülür.
 • Pazarlama faaliyetleri: Kanala göre filtreleyebileceğiniz en son pazarlama faaliyetleriniz ve sonuçlarınız.

Pazarlama performansı verilerini görüntülemek için Shopify yöneticinizin Pazarlama sayfasına gidin.

Pazarlama özeti

Pazarlama sonuçlarınızın bir özetini Pazarlama sayfasında görebilirsiniz. Varsayılan olarak tarih aralığı son 30 günü, önceki 30 günle karşılaştırıldığında gösterir. Tarih seçiciyi kullanarak tarih aralığını ve karşılaştırma tarihi aralığını değiştirebilirsiniz.

Özet aşağıdaki metrikleri içerir:

 • Online mağaza oturumları: Online mağazanızdaki toplam oturum sayısı. Oturum, bir ziyaretçinin online mağazanızdaki kesintisiz faaliyetledir. Ziyaretler arasında 30 dakikadan az zaman olması gerekir.
 • Online mağaza dönüşüm oranı - Toplam oturum sayısı içinde siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Ortalama sipariş değeri (AOV): Tüm siparişlerin ortalama değeri. Brüt satışlardan indirimlerin çıkarılmasıyla elde edilen sonucun toplam sipariş sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
 • Toplam satış: Net satış (brüt satış eksi indirimler ve iadeler), ayrıca vergiler ve kargo. Tüm satış kanallarından değil, yalnızca online mağaza trafiğinden elde edilen siparişler kullanılarak hesaplanır.
 • Pazarlamayla ilişkilendirilen satışlar - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen toplam satış sayısı.
 • Pazarlamayla ilişkilendirilen siparişler - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen toplam sipariş sayısı.

Bu metrik hakkında daha fazla bilgi için her bir metrikte Raporu görüntüle'ye tıklayabilirsiniz.

Trafik verileri

Shopify'daki Pazarlama sayfasında, online mağaza trafiğiniz hakkında aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz:

 • Zaman içindeki online mağaza trafiği: Seçili dönemdeki tüm oturumlar, önceki dönemdeki tüm oturumlarla karşılaştırılır.
 • Online mağaza dönüşümü: Siparişle sonuçlanan online mağaza oturumlarının, dönüşüm sağlayan ve dönüşüm sağlamayan oturumların toplam sayısına karşı yüzdesi.
 • Başlıca trafik kaynakları: Seçilen dönemde online mağazaya en fazla oturum getiren kaynaklar.
 • Başlıca satış kaynakları: Seçilen dönemde en yüksek toplam satışla sonuçlanan oturumları getiren online mağaza kaynakları.
 • Başlıca trafik konumları: Seçilen dönemde başlıca online mağaza oturumlarıyla ilişkilendirilen coğrafi konumlar.

Online mağaza trafiğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgileri görüntüleme

Basamak

 1. Shopify yöneticinizdeki Pazarlama sayfasında rapor simgesinin üzerine gelin.
 2. Online mağaza oturumları bölümünde Raporu görüntüle'ye tıklayın.

Online mağaza trafiği verilerinin bazılarında, daha fazla veri içeren raporların bağlantısı olabilir. Trafik verilerinden erişilebilen üç rapor vardır:

Başlıca trafik kaynakları raporu

Toplam oturum, sipariş, sipariş değeri veya dönüşüm oranı sayısına göre, online mağazanın başlıca trafik kaynaklarını gösterir. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.

Başlıca trafik kaynakları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Trafik kaynağı - Bir müşterinin web sitenize ulaşmak için kullandığı web sitesi veya hizmet.
 • Dönüşüm oranı - Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Siparişler - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan siparişlerin toplam sayısıdır.
 • Sipariş değeri - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan tüm siparişlerin toplam değeri. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.
 • Oturumlar - Online mağazanızda bulunan, her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Başlıca trafik konumları raporu

Toplam oturum, sipariş, sipariş değeri veya dönüşüm oranı sayısına göre, online mağazanın başlıca coğrafi konumlarını gösterir. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.

Başlıca trafik konumları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Konum: Bir müşterinin online mağazanızı ziyaret ettiği sırada bulunduğu coğrafi konumu.
 • Dönüşüm oranı - Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Siparişler - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan siparişlerin toplam sayısıdır.
 • Sipariş değeri - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan tüm siparişlerin toplam değeri. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.
 • Oturumlar - Online mağazanızda bulunan, her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşüm raporu

Müşterilerin oturumlarının satışa dönüşme oranını gösterir. Rapor, web sitenizin açılışından sepete ürün eklemeye, ödeme sayfasına ulaşmaya ve son olarak dönüştürmeye veya ödemeyi tamamlamaya kadar dönüşüm hunisindeki her bir aşamaya ulaşan oturumların sayısını gösterir. Bu raporda ayrıca dönüşüm aşamalarından geçen oturumları görsel olarak gösteren bir diyagram da yer alır.

Online mağaza dönüşümü raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Dönüşüm adımı - Dönüşüm hunisinde, bir ziyaretçinin ulaştığı adım.
 • Oturumlar - Online mağazanızda, her bir adıma ulaşan oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşümü raporundaki artan veya azalan değere göre Oturumlar'ı sıraladığınızda her raporlama kategorisinde yalnızca trafik kaynakları sıralanır. Tüm trafik veya Sepete eklenen gibi raporlama kategorileri, toplamlarına göre yeniden düzenlenmez.

Örneğin, Facebook ve DuckDuckGo'dan gelen trafiğiniz olduğunu varsayalım. Raporu Oturumlar'a göre sıraladığınızda her bir raporlama kategorisinde yalnızca Facebook ve DuckDuckGo siparişi değişir.

Analizler bölümündeki pazarlama raporları hakkında bilgi edinmek için Pazarlama raporları bölümüne bakın. Üçüncü taraf pazarlama uygulamalarının kullanıldığı pazarlama kampanyalarınızın sonuçlarıyla ilgili raporları görüntülemek isterseniz Pazarlama faaliyeti raporları bölümüne bakın.

Pazarlamayla ilişkilendirilen satışlar ve siparişler

Pazarlama Özeti'nde, pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilen satışların ve oturumların miktarını görebilirsiniz. Daha ayrıntılı veriler elde etmek için Raporu görüntüle'ye tıklayın.

Pazarlama faaliyetleriyle ilgili satışları ve siparişleri daha ayrıntılı bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için aşağıdaki raporlar ve veri modelleri kullanılabilir:

En iyi kanal performansı raporu

En iyi kanal performansı raporu, mağazanızın en iyi performans sergileyen beş pazarlama kanalını ve satışlara, oturumlara, dönüşüm oranına, ortalama sipariş değerine (AOV) ilk kez gelen müşterilere ve geri dönmüş müşterilere göre her bir kanalın ayrıntılarını gösterir.

Mağazanızın tüm kanalları için Kanal performansı raporunun tamamına erişmek amacıyla Tüm kanalları görüntüle'ye tıklayabilirsiniz.

Kanal performansı raporu

Kanal performansı raporunda, tüm pazarlama kanallarınızın bir listesini ve bunların seçili zaman dilimindeki dönüşüm sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Grafikte, görüntülemeyi seçtiğiniz ölçütlere göre ilk beş kanal için trend çizgilerini gösterilir. Bu sayfadaki grafiği aşağıdaki ölçütlere göre ayarlayabilirsiniz:

 • Zaman dilimi: Önceden ayarlanmış bir zaman dilimi içindeki tarihleri (ör. Geçen Yıl) veya özel zaman dilimi için tarih seçin.
 • Kullanılabilir metrikler: Satışlar, oturumlar, AOV, dönüşüm, ilk kez gelen müşteriler ve geri dönen müşteriler için verileri görüntüleyin.
 • İlişkilendirilme modeli: Son tıklamaya, ilk tıklamaya veya doğrudan olmayan son tıklamaya göre ilişkilendirme verilerini görüntüleyin.

Organik, ücretli ve ilişkilendirilmemiş dahil olmak üzere mağazanız ile ilişkili tüm pazarlama kanallarının verileri tabloda görüntülenir. Sütun simgesine tıklayarak ve mağazanıza yönelik metrikler ekleyerek ya da kaldırarak sütunları değiştirebilirsiniz.

Tabloyu, işletmeniz için en önemli metriklere tıklayarak da sıralayabilirsiniz. Örneğin, tabloyu en az veya en çok satışa göre sıralamak için Satış'a tıklayabilir veya mağazanızda en fazla trafiği hangi pazarlama kanallarının oluşturduğunu öğrenmek amacıyla Oturumlar'a tıklayarak kanalları en yüksek veya en düşük oturum sayısına göre sıralayabilirsiniz.

Pazarlama faaliyetleri raporu

Kanal performansı raporunda, bu kanalla ilgili tüm pazarlama faaliyetlerini gösteren bir raporu görüntülemek için belirli bir kanal adına (örneğin Google) tıklayın. Bu rapordaki veriler, müşterinin UTM parametreleriyle bir bağlantı kullandığı trafikle ilgili verilerin ve entegre pazarlama uygulamalarından alınan verilerin birleşimidir.

Seçilen bir tarih aralığındaki ve farklı ilişkilendirme modellerine dayalı verileri göstermek için bu raporu görüntüleyebilirsiniz. Bu raporu, tüm kanalların seçimini kaldırarak mağazanızla bağlantılı tüm pazarlama faaliyetlerini görmek için de kullanabilirsiniz.

İlişkilendirme modelleri

Müşterilerinizin yolculuğunu daha iyi anlamak için pazarlama faaliyeti verileriyle birlikte kullanabileceğiniz üç ilişkilendirme modeli vardır:

 • Doğrudan olmayan son tıklama: Kredinin %100'ünü, dönüşümden önceki son tıklama etkinliğine verir. Takip edilen tek kanal olmadığı sürece, doğrudan tıklamalar yok sayılır.
 • Son tıklama: Kredinin %100'ünü, müşterinin satın alım işleminden önceki son tıklama etkinliğine verir.
 • İlk tıklama: Kredinin %100'ünü, müşterinin satın alım işleminden önceki ilk tıklama etkinliğine verir.

Bu ilişkilendirme modelleri, müşterilerin etkileşime girdiği ilk kanallar (dönüşüm sağlayan kanallar) ve dönüşüm sürecine katkıda bulunan kanallar hakkında daha fazla bilgi almak için kullanılabilir. Böylece müşterilerin yolculuğu boyunca ne zaman ve nerede dönüşüm gerçekleştirdiğinizi görebilirsiniz. Müşteri yolculuğunu daha fazla açıdan görebilmek için verilerinizi analiz etmek amacıyla birden fazla ilişkilendirme modeli kullanabilirsiniz. Bu, verileri yorumlarken ön yargınızı azaltmanıza ve yalnızca tek bir ilişkilendirme modeli kullanırken elde edebileceğinizden daha eksiksiz sonuçlara varmanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki raporlar, bu ilişkilendirme modellerine göre verileri gösterebilir:

 • En iyi kanal performansı raporu
 • Kanal Performansı raporu

Cihazlar arası veriler

Cihazlar arası veriler, dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi cihazlar arasında geçiş yapan müşterilerinizin satın alma yolculuğuna ilişkin daha eksiksiz bir resim sunar.

Cihazlar arası müşteri yolculuğuna bir örnek olarak, bir müşterinin mobil cihazından Instagram'daki bir reklama tıkladığını varsayalım. Ardından mobil cihazıyla online mağazanıza göz atıyor, e-postasını giriyor ancak bir ürün satın almadan ayrılıyor. Birkaç gün sonra müşteri, mağazadan bir e-posta alıyor. Müşteri, e-postayı dizüstü bilgisayarında açıyor, online mağazanızı ziyaret ediyor ve bir ürün satın alıyor.

Yukarıdaki örnekte, cihazlar arası veriler olmadan Instagram reklamı, müşterinin farklı bir cihazda yaptığı satın alım için kredilendirilmez. En iyi satın alma yollarınızın hangi kanallar tarafından desteklediğini bilmek, pazarlama harcamalarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Böylece, daha fazla bilgiye dayalı karar alabilir ve müşterilerinize doğru mesajı doğru zamanda sunabilirsiniz.

Yüklü pazarlama uygulamalarının etkinlikleri

Pazarlama sayfasında, Shopify'da oluşturduğunuz en son pazarlama faaliyetleri için bir dönüşüm raporu görüntüleyebilirsiniz.

Pazarlama faaliyeti raporlarında gösterilen sonuçlar, faaliyet türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin reklam yayınlıyorsanız reklam harcamaları, gösterimler ve tıklama sayıları gibi reklamlarla alakalı bilgileri görürsünüz. Facebook'ta gönderi paylaşıyorsanız reklam harcamasıyla ilgili bir bilgi görmezsiniz. Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak oluşturulan pazarlama faaliyeti raporlarında, yalnızca Shopify'ın uygulamadan sağladığı bilgiler kullanılır.

Bir pazarlama faaliyetiyle ilişkilendirilen sipariş aldığınızda, bu siparişle ilgili dönüşüm ayrıntılarını sipariş ayrıntıları sayfasından da görüntüleyebilirsiniz.

Pazarlama faaliyeti raporları, Shopify'da gerçekleştirdiğiniz pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek etkileşimlere dair verileri sunar. Pazarlama faaliyetlerinizin ne derecede etkili olduğunu anlamak için raporlardan faydalanabilirsiniz.

Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilen oturumlar ve satışlar son tıklanan etkileşimi temel alır. Örneğin, müşterinin sipariş vermeden önce en son tıkladığı reklam Shopify'da oluşturduğunuz bir Facebook reklamıysa bu satış, Shopify'da Facebook reklamını temsil eden pazarlama kampanyası faaliyetiyle ilişkilendirilir.

Üçüncü taraf bir uygulama kullanılarak oluşturulan pazarlama faaliyetleri, Shopify'da bulunan Pazarlama sayfasındaki Yüklü pazarlama uygulamalarının etkinlikleri bölümünde de yer alır. Pazarlama faaliyetleri oluşturmak için kullanabileceğiniz üçüncü taraf uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Shopify App Store'daki koleksiyonlardan Shopify Pazarlama ile çalışır koleksiyonuna bakın. Üçüncü taraf uygulamalar ile pazarlama faaliyetlerinizi ayarlama hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için uygulamaya ait belgelere bakın.

Bu raporlar, Shopify'da oluşturmuş olduğunuz pazarlama faaliyetlerinin birkaç sonucuyla ilgili verileri içerir:

 • Oturumlar: Pazarlama faaliyetlerinizdeki oturumların sayısı. Bir ziyaretçinin kesintisiz faaliyet gösterdiği süre, bir oturum olarak kabul edilir. Yeni ziyaretçileri ve geri dönmüş ziyaretçileri kapsar.
 • Reklam harcaması: Pazarlama faaliyetlerine harcanan para tutarı.
 • Sepete eklenme: Müşterinin sepete bir ürün eklediği oturumların toplam sayısı.
 • Siparişler: Sipariş verilen oturumların toplam sayısı.
 • Sipariş oranı: Sipariş verilen oturumların yüzdesi.
 • Satışlar: Pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş siparişlerdeki toplam satış. Brüt satışları, kargo ücretini ve vergileri içerir. İndirimler ve iade işlemleri dahil değildir.
 • Gösterimler: Pazarlama faaliyetlerinin görüntülenme sayısı.
 • Açılan: Bir e-posta etkinliğini açan benzersiz alıcıların sayısı.
 • Tıklandı: Pazarlama etkinliğinin etkileşim (ör müşterinin bir düğmeyi tıklaması, ekranına dokunması veya e-postadaki bağlantıyı tıklaması) sayısı.
 • Reklama tıklama oranı (CTR): İçeriğinizle girilen etkileşimlerin (ör. müşterinin bağlantıya tıklaması), içeriğin görüntülenme sayısına kıyasla yüzdesi.

Shopify'da oluşturulan pazarlama faaliyetlerine ilişkin rapor verilerindeki uyuşmazlıklar

Shopify'da bir pazarlama faaliyeti oluşturduktan sonra hem Shopify raporlarını hem de ilgili üçüncü taraf raporlarını görüntülediğinizde bazı farklılıklar olduğu dikkatinizi çekebilir. Bu durum, Shopify'ın ve üçüncü tarafların etkileşimleri ve satışları ilişkilendirme yöntemlerindeki farklılıklardan ve ayrıca, veri senkronizasyonundaki gecikmelerden kaynaklanır.

Örneğin, Shopify'da bir Facebook reklamı oluşturur ve ardından hem Shopify'daki faaliyete hem de aynı reklam için Facebook'taki verilere ilişkin dönüşüm raporunu görüntülenirseniz, bu iki rapor farklı sonuçlar ortaya koyabilir.

İlişkilendirmedeki uyuşmazlıklar

Pazarlama faaliyetini oluşturduğunuz pazarlama uygulamasından veya üçüncü taraf platformundan elde edilebilen raporlar ile Shopify pazarlama faaliyeti raporları arasında satış ve sipariş verileri bakımından uyuşmazlıklar olduğunu görebilirsiniz.

Örneğin, bir e-posta kampanyasını ve Google Shopping kampanyasını aynı anda yürütüyorsanız, müşterinin hem e-postanıza hem de Google Shopping reklamınıza tıkladığı durumlarda her biri için ayrı bir dönüşüm kayda geçebilir. Ancak Shopify pazarlama faaliyeti raporu, ilgili satışı yalnızca son 30 gün içinde en yakın tarihte tıklanan reklamın kaynağıyla ilişkilendirir.

Reklam harcamasındaki uyuşmazlıklar

Shopify pazarlama faaliyeti raporları ile aynı hizmet için harici olarak elde edilebilen raporlar arasında reklam harcaması verileri bakımından uyuşmazlıklar olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, Shopify faaliyet raporunuzda bir Facebook kampanyası için 10,00 USD reklam harcaması görürken, Facebook Reklam Yöneticisi'nde aynı kampanya için 13,00 USD tutarında bir harcama görebilirsiniz. Pazarlama uygulamaları için reklam harcaması tutarının Shopify ile senkronize edilmesi 24 saati bulabilir ve bu gecikme de söz konusu rakamlarda uyuşmazlığa neden olur. Harcama sınırlarınız reklam hizmeti tarafından kontrol altında tutulduğundan bu gecikme, ayrılan bütçeden fazlasını harcamanıza neden olmaz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene