Pazarlama performansını ölçme

Shopify yöneticinizdeki Pazarlama sayfasından pazarlama kampanyalarınızın, online mağazanıza getirdiği trafiğin kalitesi ve adedi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Online mağaza oturumları ve sepet dönüşüm oranlarıyla ilgili raporlar, Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama kampanyaları hakkında size yüksek düzeyli veriler sağlayabilir. Pazarlama performansı verilerini görüntülemek için Shopify yöneticinizdeki Pazarlama sayfasına gidin.

Performans verileri

Pazarlama sonuçlarının bir özetini Pazarlama sayfasında görebilirsiniz. Özet, son 30 günün verilerini içerir ve önceki 30 günlük dönemle karşılaştırmasını gösterir. Şu metrikleri içerir:

 • Online mağaza oturumları - 30 günlük dönemde online mağazanızdaki oturumların toplam sayısı (bir oturum, sürekli bir ziyaretçi faaliyeti dönemidir).
 • Pazarlama faaliyetlerinden elde edilen satış - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen toplam satış sayısı.
 • Pazarlama faaliyetlerinden elde edilen siparişler - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarından ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarından gelen online mağaza trafiğiyle ilişkilendirilen toplam sipariş sayısı.
 • Pazarlamaya yapılan reklam harcaması - Shopify'da oluşturulan pazarlama kampanyalarına ve Shopify ile veri paylaşan üçüncü taraf pazarlama kaynaklarına harcanan toplam tutar.

Shopify'da oluşturulan kampanyalar için pazarlama faaliyeti raporlarını anlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Trafik verileri

Not: Trafik verileri raporları yalnızca masaüstünde kullanılabilir.

Pazarlama sayfanızdaki Genel Bakış bölümünüzde, Online mağaza oturumları'na tıklayarak online mağaza trafiğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgiler görebilirsiniz:

 • Zaman içindeki online mağaza trafiği - 30 günlük dönemdeki tüm oturumlar. Önceki 30 günlük dönemdeki tüm oturumlarla karşılaştırılır.
 • Online mağaza dönüşümü - Siparişle sonuçlanan online mağaza oturumlarının yüzdesi. Ayrıca, dönüştürülen ve dönüştürülmeyen oturumların toplam sayısını da gösterir.
 • Başlıca trafik kaynakları - 30 günlük dönemde online mağazaya en fazla oturum getiren online kaynaklar.
 • Başlıca satış kaynakları - 30 günlük dönemde online mağazaya en yüksek toplam satışla sonuçlanan oturumları getiren online kaynaklar.
 • Başlıca trafik konumları - 30 günlük dönemde en yüksek online mağaza oturumlarıyla ilişkilendirilen coğrafi konumlar.

Online mağaza trafiği verilerinin bazılarında, daha fazla veri içeren raporların bağlantısı olabilir. Trafik verilerinden erişilebilen üç rapor vardır:

 • Başlıca trafik kaynakları raporu
 • Başlıca trafik konumları raporu
 • Online mağaza dönüşüm raporu

Başlıca trafik kaynakları raporu

Toplam oturum, sipariş, sipariş değeri veya dönüşüm oranı sayısına göre, online mağazanın başlıca trafik kaynaklarını gösterir. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.

Başlıca trafik kaynakları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Trafik kaynağı - Bir müşterinin web sitenize ulaşmak için kullandığı web sitesi veya hizmet.
 • Dönüşüm oranı - Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Siparişler - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan siparişlerin toplam sayısıdır.
 • Sipariş değeri - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan tüm siparişlerin toplam değeri. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.
 • Oturumlar - Online mağazanızda bulunan, her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Başlıca trafik konumları raporu

Toplam oturum, sipariş, sipariş değeri veya dönüşüm oranı sayısına göre, online mağazanın başlıca coğrafi konumlarını gösterir. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.

Başlıca trafik konumları raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Konum - Bir müşterinin web sitenizi ziyaret ettiği sırada bulunduğu coğrafi konumu.
 • Dönüşüm oranı - Siparişle sonuçlanan oturumların yüzdesi.
 • Siparişler - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan siparişlerin toplam sayısıdır.
 • Sipariş değeri - Her bir trafik kaynağından gelen oturumlardan sonuçlanan tüm siparişlerin toplam değeri. Sipariş değerine vergiler ve kargo dahildir, ancak toplam satışlardan farklı olarak iadeler hariçtir.
 • Oturumlar - Online mağazanızda bulunan, her bir trafik kaynağından gelen oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşüm raporu

Müşterilerin, online mağazanızda nasıl alışveriş yaptığını gösterir. Raporda, web sitenizin açılışından sepete ürün eklemeye, ödeme sayfasına ulaşmaya veya ödeme işlemini tamamlamaya kadar, dönüşüm hunisindeki her bir aşamaya ulaşan oturumların sayısı gösterilir. Bu raporda ayrıca dönüşüm aşamalarından geçen oturumları görsel olarak gösteren bir diyagram da yer alır.

Online mağaza dönüşümü raporu aşağıdaki sütunları içerir:

 • Dönüşüm adımı - Dönüşüm hunisinde, bir ziyaretçinin ulaştığı adım.
 • Oturumlar - Online mağazanızda, her bir adıma ulaşan oturumların toplam sayısı.

Online mağaza dönüşümü raporundaki artan veya azalan değere göre Oturumlar'ı sıraladığınızda her raporlama kategorisinde yalnızca trafik kaynakları sıralanır. Tüm trafik veya Sepete eklenen gibi raporlama kategorileri, toplamlarına göre yeniden düzenlenmez.

Örneğin, Facebook ve DuckDuckGo'dan gelen trafiğiniz olduğunu varsayalım. Raporu Oturumlar'a göre sıraladığınızda her bir raporlama kategorisinde yalnızca Facebook ve DuckDuckGo siparişi değişir.

Analizler bölümündeki pazarlama raporları hakkında bilgi edinmek için Pazarlama raporları bölümüne bakın. Üçüncü taraf pazarlama uygulamalarının kullanıldığı pazarlama kampanyalarınızın sonuçlarıyla ilgili raporları görüntülemek isterseniz Pazarlama faaliyeti raporları bölümüne bakın.

Pazarlama kampanyalarıyla ilişkilendirilen satışları ve oturumları görüntüleme

Pazarlama sonuçlarının özeti altında, Shopify'da oluşturduğunuz her bir kampanyayla ilişkilendirilen satışların ve oturumların dökümünü görebilirsiniz. Bu dökümde son 90 günün verileri yer aldığından, yalnızca son 30 günün verilerini içeren özetten farklı veriler gösterebilir.

Shopify'da oluşturduğunuz bir pazarlama faaliyeti için dönüşüm raporunu görüntüleme

Shopify'da oluşturduğunuz kampanyadaki her bir pazarlama faaliyetiyle ilgili bir dönüşüm raporu görüntüleyebilirsiniz. Bu raporda son 30 günün verileri yer alır.

Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilen oturumlar ve satışlar son tıklanan etkileşimi temel alır. Örneğin, müşterinin sipariş vermeden önce en son tıkladığı reklam Shopify'da oluşturduğunuz bir Facebook reklamıysa bu satış, Shopify'da Facebook reklamını temsil eden pazarlama kampanyası faaliyetiyle ilişkilendirilir.

Shopify'da oluşturulan kampanyalar için pazarlama faaliyeti raporlarını anlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Pazarlama'ya gidin.
 2. Bir pazarlama kampanyası için Shopify'da oluşturduğunuz pazarlama faaliyetlerini görüntülemek üzere kampanyanın adına tıklayın.
 3. Bir pazarlama faaliyetinin üzerine gelin ve ardından Raporu görüntüle'ye tıklayın.

Shopify'da oluşturulan kampanyalar için pazarlama faaliyeti raporlarını anlama

Pazarlama sayfasından erişilebilen raporlar, Shopify'da oluşturmuş olduğunuz pazarlama kampanyaları ve faaliyetleri ile ilişkilendirilebilecek etkileşimlerle ilgili verileri gösterir. Pazarlama kampanyalarınızın ne kadar etkili olduğunu anlamak için bu raporları kullanabilirsiniz.

Bu raporlar, Shopify'da oluşturmuş olduğunuz pazarlama faaliyetlerinin birkaç sonucuyla ilgili verileri içerir:

 • Oturumlar: Pazarlama faaliyetinizdeki oturumların sayısı. Bir ziyaretçinin kesintisiz faaliyet gösterdiği süre bir oturum kabul edilir. Yeni ziyaretçileri ve geri dönmüş ziyaretçileri içerir.
 • Siparişler: Verilen siparişlerin sayısı.
 • Pazarlama faaliyetlerinden elde edilen satış: Brüt satış, kargo ve vergiler dahildir. İndirimler ve iadeler hariçtir.
 • Reklam harcaması: Pazarlama faaliyetine harcanan para tutarı.
 • Ziyaretler: Yeni ziyaretçileri ve geri dönmüş ziyaretçileri içerir.
 • Gösterimler: Pazarlama faaliyetinin görüntülenme sayısı.
 • Dönüşüm oranı: Sipariş sayısının, mağazanızın toplam ziyaret sayısına yüzde olarak oranı.
 • Satılan birimlere göre başlıca ürünler: En fazla satılan ürünleri gösterir.
 • Paylaşılan indirimler: Müşterinin kullandığı indirim kodunu gösterir.
 • Sales by location (Konuma göre satışlar): Her bir ülke kökenli satışların sayısı.
 • Konuma göre oturumlar: Pazarlama faaliyetiniz için her bir ülkeden oturum sayısı. Her oturum satışla sonuçlanmadığından genellikle "Sales by location" (Konuma göre satışlar) değerinden yüksektir.
 • First time vs. returning customers (İlk kez gelen ve geri dönmüş müşterilerin karşılaştırması): İlk kez ziyaret eden müşterilerin sayısı ile bir kereden fazla ziyaret edenlerin sayısını karşılaştırır.

Shopify'da oluşturulan pazarlama faaliyetlerine ilişkin rapor verilerindeki uyuşmazlıklar

Shopify'da bir pazarlama faaliyeti oluşturduktan sonra hem Shopify raporlarını hem de ilgili üçüncü taraf raporlarını görüntülediğinizde bazı farklılıklar olduğu dikkatinizi çekebilir. Bu durum, Shopify'ın ve üçüncü tarafların etkileşimleri ve satışları ilişkilendirme yöntemlerindeki farklılıklardan ve ayrıca, veri senkronizasyonundaki gecikmelerden kaynaklanır.

Örneğin, Shopify'da bir Facebook reklamı oluşturur ve ardından hem Shopify'daki faaliyete hem de aynı reklam için Facebook'taki verilere ilişkin dönüşüm raporunu görüntülenirseniz, bu iki rapor farklı sonuçlar ortaya koyabilir.

İlişkilendirmedeki uyuşmazlıklar

Pazarlama faaliyetini oluşturduğunuz pazarlama uygulamasından veya üçüncü taraf platformundan elde edilebilen raporlar ile Shopify pazarlama faaliyeti raporları arasında satış ve sipariş verileri bakımından uyuşmazlıklar olduğunu görebilirsiniz.

Örneğin, bir e-posta kampanyasını ve Google Shopping kampanyasını aynı anda yürütüyorsanız, müşterinin hem e-postanıza hem de Google Shopping reklamınıza tıkladığı durumlarda her biri için ayrı bir dönüşüm kayda geçebilir. Ancak Shopify pazarlama faaliyeti raporu, ilgili satışı yalnızca son 30 gün içinde en yakın tarihte tıklanan reklamın kaynağıyla ilişkilendirir.

Reklam harcamasındaki uyuşmazlıklar

Shopify pazarlama faaliyeti raporları ile aynı hizmet için harici olarak elde edilebilen raporlar arasında reklam harcaması verileri bakımından uyuşmazlıklar olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, Shopify faaliyet raporunuzda bir Facebook kampanyası için 10,00 USD reklam harcaması görürken, Facebook Reklam Yöneticisi'nde aynı kampanya için 13,00 USD tutarında bir harcama görebilirsiniz. Pazarlama uygulamaları için reklam harcaması tutarının Shopify ile senkronize edilmesi 24 saati bulabilir ve bu gecikme de söz konusu rakamlarda uyuşmazlığa neden olur. Harcama sınırlarınız reklam hizmeti tarafından kontrol altında tutulduğundan bu gecikme, ayrılan bütçeden fazlasını harcamanıza neden olmaz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene