การวัดประสิทธิภาพทางการตลาด

คุณสามารถดูผลลัพธ์ของความพยายามทางการตลาดได้จากส่วนการตลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ส่วนการตลาดจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลสรุปทางการตลาด: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดที่สำคัญซึ่งมีการติดตามตลอดระยะเวลาหนึ่ง
  • ช่องทางการตลาด: ช่องทางการตลาดและผลลัพธ์ของช่องทางการตลาดจะวัดโดยอิงจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เช่น ยอดขาย เซสชัน มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย และอัตราคอนเวอร์ชัน
  • กิจกรรมทางการตลาด: กิจกรรมและผลลัพธ์ทางการตลาดล่าสุดของคุณ ซึ่งสามารถกรองตามช่องทางได้

หากต้องการดูข้อมูลประสิทธิภาพการทางการตลาด ให้ไปที่หน้าการตลาด ใน Shopify admin ของคุณ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับหน้าแรก รายงาน และการตลาด เพื่อดูข้อมูลประสิทธิภาพการทางการตลาด

ข้อมูลสรุปทางการตลาด

คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของผลลัพธ์ทางการตลาดได้ในหน้าการตลาด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ช่วงวันที่จะแสดงช่วง 30 วันที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับช่วง 30 วันก่อนหน้า คุณสามารถเปลี่ยนช่วงวันที่และช่วงวันที่เปรียบเทียบได้โดยใช้เครื่องมือเลือกวันที่

โดยสรุปทางการตลาดจะประกอบด้วยเกณฑ์ชี้วัดดังต่อไปนี้:

ตัวชี้วัด คำอธิบาย
เซสชันร้านค้าออนไลน์ ยอดรวมจำนวนเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เซสชันคือช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมได้ทำกิจกรรม โดยที่การเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณแต่ละครั้งห่างกันไม่ถึง 30 นาที
อัตราคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ เปอร์เซ็นต์ของเซสชันทั้งหมดที่เกิดจากคำสั่งซื้อ
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย (AOV) มูลค่าโดยเฉลี่ยของคำสั่งซื้อทั้งหมด โดยคํานวณ AOV ให้เป็นยอดขายรวมลบด้วยส่วนลด แล้วหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
ยอดขายรวม ยอดขายสุทธิ (ยอดขายรวมหักด้วยส่วนลดและยอดคืนสินค้า) บวกภาษีและค่าจัดส่ง การคํานวณนี้จะรวมคำสั่งซื้อจากทุกช่องทางการขาย
ยอดขายที่เป็นผลมาจากการตลาด มูลค่าของยอดขายทั้งหมดที่มีที่มาจากการเข้าชมร้านค้าออนไลน์ซึ่งมาจากแคมเปญทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify และแหล่งการตลาดภายนอกใดๆ ที่แชร์ข้อมูลกับ Shopify
คำสั่งซื้อที่เป็นผลมาจากการตลาด จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีที่มาจากการเข้าชมร้านค้าออนไลน์ซึ่งมาจากแคมเปญทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify และแหล่งการตลาดภายนอกใดๆ ที่แชร์ข้อมูลกับ Shopify
ประเภท แยกความแตกต่างระหว่างแคมเปญแบบมีค่าใช้จ่ายและแบบออร์แกนิก

ข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าชมร้านค้า

คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ในหน้าการตลาดใน Shopify:

ตัวชี้วัด คำอธิบาย
ยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ตลอดระยะเวลาหนึ่ง เซสชันทั้งหมดภายในช่วงเวลาที่เลือก เทียบกับเซสชันทั้งหมดจากช่วงเวลาก่อนหน้า
คอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ เปอร์เซ็นต์ของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เกิดคำสั่งซื้อ เมื่อเทียบกับจํานวนเซสชันทั้งหมด
แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมสูงสุด แหล่งที่มาออนไลน์ที่ทำให้เกิดเซสชันร้านค้าออนไลน์มากที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก
แหล่งที่มาของยอดขายสูงสุด แหล่งที่มาของเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่สร้างยอดขายรวมสูงสุดภายในช่วงเวลาที่เลือก
ตำแหน่งเข้าชมยอดนิยม ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเซสชันร้านค้าออนไลน์ที่สูงที่สุดในช่วงเวลาที่เลือก

วางเมาส์เหนือไอคอนรายงานถัดจากส่วนเซสชันร้านค้าออนไลน์ จากนั้นคลิกดูรายงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของยอดเข้าชมร้านค้า

ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ข้อมูลเชิงลึกของการเข้าชมร้านค้าออนไลน์บางรายการจะเชื่อมโยงไปยังรายงานที่มีข้อมูลเพิ่มเติม มี 3 รายงานที่สามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลเชิงลึกของการเข้าชม ดังนี้

รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมสูงสุด

รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมยอดนิยมจะแสดงแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ตามจํานวนรวมของเซสชัน คำสั่งซื้อ มูลค่าของคำสั่งซื้อ หรืออัตราคอนเวอร์ชัน

รายงานแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมยอดนิยมประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

คอลัมน์ คำอธิบาย
แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์หรือบริการที่ลูกค้าใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ
อัตราคอนเวอร์ชัน เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทำให้เกิดการสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อ จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง
มูลค่าคำสั่งซื้อ มูลค่าของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง มูลค่าคำสั่งซื้อคือมูลค่าที่รวมภาษีและค่าจัดส่ง และยังไม่หักยอดการคืนสินค้า
เซสชัน จำนวนทั้งหมดของเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละแหล่ง

รายงานตำแหน่งที่ตั้งของผู้เยี่ยมชมสูงสุด

แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยอดนิยมของร้านค้าออนไลน์ตามจํานวนรวมของเซสชัน คำสั่งซื้อ มูลค่าของคำสั่งซื้อ หรืออัตราคอนเวอร์ชัน

รายงานตำแหน่งที่ตั้งการเข้าชมยอดนิยมประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

คอลัมน์ คำอธิบาย
ตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ลูกค้าอยู่ขณะที่พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
อัตราคอนเวอร์ชัน เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทำให้เกิดการสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อ จำนวนของคำสั่งซื้อที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง
มูลค่าคำสั่งซื้อ มูลค่าของคำสั่งซื้อใดๆ ที่เป็นผลมาจากเซสชันจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง มูลค่าคำสั่งซื้อคือมูลค่าที่รวมภาษีและค่าจัดส่ง และยังไม่หักยอดการคืนสินค้า
เซสชัน จำนวนทั้งหมดของเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณจากแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

รายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์

แสดงอัตราที่ลูกค้าคอนเวิร์ทจากเซสชันไปเป็นยอดขาย รายงานจะแสดงจํานวนเซสชันที่เข้าถึงแต่ละขั้นในกราฟคอนเวอร์ชัน ตั้งแต่ตอนเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณ ไปจนถึงตอนเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า ตอนเข้าสู่การชำระเงิน และขั้นตอนสุดท้ายคือการคอนเวิร์ทหรือการเสร็จสิ้นการชำระเงิน รายงานนี้ยังมีแผนภาพที่มองเห็นได้แสดงเซสชันผ่านขั้นตอนของคอนเวอร์ชันอีกด้วย

รายงานคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ประกอบด้วยคอลัมน์ต่อไปนี้:

คอลัมน์ คำอธิบาย
ขั้นตอนคอนเวอร์ชัน ขั้นตอนในกราฟคอนเวอร์ชันที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึง
เซสชัน จำนวนทั้งหมดของเซสชันในร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงในขั้นตอนกราฟคอนเวอร์ชันแต่ละขั้นตอน

เมื่อคุณจัดเรียงเซสชันตามค่าจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยในรายงานคอนเวอร์ชันร้านค้าออนไลน์ ระบบจะจัดเรียงเฉพาะแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมในแต่ละหมวดหมู่การรายงานเท่านั้น หมวดหมู่การรายงานต่างๆ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมดหรือการเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าจะไม่จัดเรียงตามยอดรวม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีผู้เข้าชมจาก Facebook และ DuckDuckGo หากคุณจัดเรียงรายงานตามเซสชัน จะมีเพียงคำสั่งซื้อของ Facebook และ DuckDuckGo เท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละหมวดหมู่การรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการตลาดในส่วนข้อมูลวิเคราะห์ ให้ดูที่รายงานการตลาด หากต้องการดูรายงานเรื่องผลลัพธ์ของแคมเปญทางการตลาดที่ใช้แอปการตลาดจากภายนอก ให้ดูที่รายงานกิจกรรมทางการตลาด

ยอดขายและคำสั่งซื้อที่เป็นผลมาจากการตลาด

คุณสามารถดูจํานวนยอดขายและเซสชันที่มาจากกิจกรรมทางการตลาดได้ในข้อมูลสรุปทางการตลาด หากต้องการรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ให้คลิกดูรายงาน

รายงานและโมเดลข้อมูลต่อไปนี้พร้อมให้ใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจยอดขายและคำสั่งซื้อที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางการตลาดแบบมีรายละเอียดมากขึ้น:

รายงานประสิทธิภาพของช่องทางยอดนิยม

ส่วนประสิทธิภาพของช่องทางยอดนิยมจะแสดงช่องทางการตลาดยอดนิยม 5 อันดับแรกของร้านค้าคุณและรายละเอียดของแต่ละช่องทางตามยอดขาย, เซสชัน, คำสั่งซื้อ, อัตราคอนเวอร์ชัน, มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย (AOV), ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ROAS), อัตราการคลิก (CTR), ต้นทุนต่อการหาลูกค้าใหม่ (CPA), ลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก และลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง การรายงานจะอิงจากพารามิเตอร์ UTM และกิจกรรมของแอปที่เชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถคลิก “ดูรายงานช่องทาง” เพื่อเข้าถึงรายงานประสิทธิภาพของช่องทางฉบับเต็มสำหรับช่องทางการตลาดทั้งหมดของร้านค้าคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังคลิกที่แคมเปญใดแคมเปญหนึ่งเพื่อดูรายงานโดยละเอียดของแคมเปญนั้นได้ด้วย

รายงานประสิทธิภาพของช่องทาง

คุณสามารถดูรายการช่องทางการตลาดทั้งหมดและผลลัพธ์คอนเวอร์ชันของช่องทางต่างๆ ในกรอบเวลาที่เลือกได้จากรายงานประสิทธิภาพของช่องทาง กราฟจะแสดงเส้นแนวโน้มของช่องทางยอดนิยม 5 อันดับแรก โดยอิงจากเกณฑ์ที่คุณเลือกแสดง โดยคุณสามารถปรับกราฟในหน้านี้ได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • กรอบเวลา: เลือกวันที่ภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ปีที่ผ่านมา หรือเลือกวันที่สำหรับกรอบเวลาแบบกําหนดเอง
  • เกณฑ์ชี้วัดที่พร้อมใช้งาน: ดูข้อมูลยอดขาย, เซสชัน, คำสั่งซื้อ, AOV, ค่าใช้จ่าย, ROAS, CPA, CTR, อิมเพรสชั่น, จำนวนคลิก, อัตราคอนเวอร์ชัน, การอ้างอิงหมวดหมู่, URL การอ้างอิง, ลูกค้าใหม่ และลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง
  • โมเดลการระบุแหล่งที่มา: แสดงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาโดยอิงจากการคลิกครั้งสุดท้าย การคลิกครั้งแรก หรือการคลิกที่ไม่ใช่โดยตรงครั้งล่าสุด

ตารางแสดงข้อมูลของช่องทางการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณ รวมถึงข้อมูลแบบออร์แกนิก ชําระเงิน และที่ไม่ระบุแหล่งที่มา คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ได้โดยคลิกที่ไอคอนคอลัมน์ จากนั้นเพิ่มหรือลบตัวชี้วัดตามความต้องการของร้านค้าคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงตารางได้โดยคลิกที่ตัวชี้วัดที่สําคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคลิกที่ยอดขายเพื่อจัดเรียงตารางตามยอดขายที่มีมูลค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดได้ หรือคุณสามารถคลิกที่เซสชันเพื่อจัดเรียงช่องทางตามจํานวนเซสชันสูงสุดหรือต่ำสุดเพื่อให้คุณทราบว่าช่องทางการตลาดใดสร้างยอดเข้าชมให้ร้านค้าของคุณได้มากที่สุด

รายงานแคมเปญ

จากรายงานประสิทธิภาพของช่องทาง ให้คลิกชื่อช่องทางที่ต้องการ (เช่น Google) เพื่อดูรายงานที่แสดงแคมเปญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับช่องทางนั้น ข้อมูลในรายงานนี้เป็นชุดข้อมูลเกี่ยวกับยอดเข้าชมร้านค้าที่ลูกค้าใช้ลิงก์ที่มีพารามิเตอร์ UTM และข้อมูลจากแอปการตลาดแบบผสานการทำงาน

สำหรับพาร์ทเนอร์บางราย เช่น Google รายงานนี้ยังมีแถวของพาร์ทเนอร์ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบการระบุที่มาและเกณฑ์ชี้วัดของ Shopify กับพาร์ทเนอร์แต่ละรายได้

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลภายในช่วงวันที่ที่เลือกและอิงตามโมเดลการระบุแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้โดยใช้รายงานนี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รายงานนี้เพื่อดูแคมเปญทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับร้านค้าของคุณได้ด้วย โดยยกเลิกการเลือกช่องทางทั้งหมด

คุณสามารถคลิกที่ชื่อของแคมเปญที่ต้องการเพื่อเข้าถึง รายงานการระบุแหล่งที่มาของแคมเปญดังกล่าวได้

รายงานการระบุแหล่งที่มาของแคมเปญ

รายงานการระบุแหล่งที่มาของแคมเปญจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ของแคมเปญนั้นๆ

ตัวชี้วัด คำอธิบาย
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย (AOV) มูลค่าโดยเฉลี่ยของคำสั่งซื้อทั้งหมด โดยคํานวณ AOV ให้เป็นยอดขายรวมลบด้วยส่วนลด แล้วหารด้วยจํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
อัตราคอนเวอร์ชัน เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทำให้เกิดการสั่งซื้อ
ค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับแคมเปญนี้
ต้นทุนในการหาลูกค้า (CAC) จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปกับการโฆษณาและการขายหารด้วยลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกโดยเป็นผลมาจากแคมเปญนี้
อัตราการคลิกผ่าน (CTR) จำนวนการโต้ตอบที่แคมเปญได้รับเมื่อเทียบกับกับจำนวนครั้งที่แคมเปญแสดง
อิมเพรสชั่น จำนวนครั้งที่แคมเปญแสดงไม่ว่าจะมีการโต้ตอบหรือไม่ก็ตาม
เปรียบเทียบลูกค้าใหม่กับลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง จํานวนลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งแรกเมื่อเทียบกับจํานวนลูกค้าที่สั่งซื้อซ้ำจากร้านค้าของคุณ
คำสั่งซื้อยอดนิยมตามยอดขาย คำสั่งซื้อที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
กราฟคอนเวอร์ชันของร้านค้าออนไลน์ จำนวนผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณสำหรับแต่ละขั้นในเส้นทางคอนเวอร์ชัน
สินค้าขายดี สินค้าที่มียอดขายเป็นจำนวนมากที่สุด
เซสชันตามประเภทอุปกรณ์ จํานวนเซสชันเรียงตามประเภทอุปกรณ์
คำสั่งซื้อ จํานวนของคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ จำนวนนี้รวมการคืนสินค้าด้วย
ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา (ROAS) จำนวนรายได้ที่ได้รับหารด้วยจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในแคมเปญนี้
ยอดขาย มูลค่ารวมของยอดขายที่มาจากแคมเปญ หลังจากส่วนลดและการคืนสินค้า โดยยอดนี้จะไม่รวมภาษีหรือค่าจัดส่ง
เซสชัน จํานวนเซสชันที่ได้มาจากกิจกรรมทางการตลาด เซสชันคือช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมทำกิจกรรมต่อเนื่อง เซสชันจะรวมทั้งผู้เยี่ยมชมรายใหม่และผู้ที่กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง
ประเภท แยกความแตกต่างระหว่างแคมเปญแบบมีค่าใช้จ่ายและแบบออร์แกนิก

โมเดลการระบุแหล่งที่มา

คุณสามารถใช้โมเดลการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่ลูกค้าของคุณโต้ตอบกับและช่องทางที่ส่งผลต่อยอดขายของคุณ ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าลูกค้าเปลี่ยนใจลูกค้าเมื่อใดและที่ไหนในเส้นทางของลูกค้า

มีโมเดลการระบุแหล่งที่มา 5 โมเดลที่คุณสามารถใช้กับข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางการซื้อของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

โมเดลการระบุแหล่งที่มา กฎการจัดสรรเครดิตทางการตลาด
คลิกครั้งล่าสุดที่ไม่ใช่โดยตรง ให้เครดิตการระบุแหล่งที่มา 100% แก่ช่องสุดท้ายที่ลูกค้าคลิกก่อนเกิดคอนเวอร์ชัน ข้อมูลของการคลิกครั้งล่าสุดที่ไม่ใช่โดยตรงพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 หากคุณจะขอข้อมูลจากวันที่ก่อนหน้า ให้เลือกโมเดลการระบุแหล่งที่มาอื่น
คลิกครั้งล่าสุด ให้ช่องทางเครดิตการคลิกครั้งล่าสุดจะได้รับเครดิต 100% ที่ลูกค้าคลิกก่อนตัดสินใจซื้อ
คลิกครั้งแรก ให้เครดิตการระบุแหล่งที่มา 100% แก่ช่องทางแรกที่ลูกค้าคลิกก่อนตัดสินใจซื้อ
คลิกใดก็ได้ ให้เครดิตการระบุแหล่งที่มา 100% แก่ช่องทางที่มีส่วนร่วมในการขาย ข้อมูลสำหรับคลิกใดก็ได้สามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2019 หากคุณต้องการดูข้อมูลจากวันที่ก่อนหน้า ให้เลือกโมเดลการระบุแหล่งที่มาอื่น
เส้นตรง ให้เครดิตการระบุแหล่งที่มาที่เท่ากันกับการคลิกแต่ละครั้งที่มีส่วนในการขาย

ลองใช้โมเดลการระบุแหล่งที่มาหลายโมเดลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถดูเส้นทางการซื้อของลูกค้าได้จากแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการดำเนินการนี้จะช่วยคุณลดอคติในการตีความข้อมูลและสรุปได้สมบูรณ์มากกว่าตอนที่คุณใช้โมเดลการระบุแหล่งที่มาแค่เพียงโมเดลเดียว

รายงานต่อไปนี้สามารถแสดงข้อมูลโดยอิงจากโมเดลการระบุแหล่งที่มาเหล่านี้ได้:

ข้อมูลข้ามอุปกรณ์

ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ช่วยให้คุณเห็นภาพที่สมบูรณ์ของเส้นทางการซื้อของลูกค้าขณะที่สลับไปมาระหว่างอุปกรณ์ เช่น แล็ปท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ

ตัวอย่างหนึ่งของเส้นทางของลูกค้าข้ามอุปกรณ์คือ ลูกค้าคลิกที่โฆษณาใน Instagram จากอุปกรณ์มือถือ จากนั้นลูกค้าจะเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยอุปกรณ์มือถือและระบุอีเมลไว้ให้ แต่ออกจากร้านค้าไปก่อนโดยไม่มีการซื้อ ลูกค้าได้รับอีเมลจากร้านค้าของคุณในอีกสองสามวันถัดจากนั้น ลูกค้าเปิดอีเมลจากแล็ปท็อป เข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ และซื้อสินค้า

ในตัวอย่างข้างต้นหากไม่มีข้อมูลข้ามอุปกรณ์ โฆษณาบน Instagram จะไม่ได้รับเครดิตใดๆ จากลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์อื่น การรู้ว่าช่องทางใดบ้างที่สนับสนุนเส้นทางการซื้อยอดนิยมของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้จ่ายทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและส่งข้อความที่เหมาะสมแก่ลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม

กิจกรรมของแอปการตลาดที่ติดตั้ง

คุณสามารถดูรายงานคอนเวอร์ชันของกิจกรรมทางการตลาดล่าสุดที่คุณสร้างใน Shopify ได้ในหน้าการตลาด

ผลลัพธ์ที่แสดงในรายงานกิจกรรมทางการตลาดขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม ตัวอย่างเช่น หากคุณลงโฆษณา คุณจะเห็นข้อมูลที่เจาะจงไปที่โฆษณา เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา อิมเพรสชัน และจำนวนคลิก หากคุณโพสต์ลง Facebook คุณจะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา รายงานสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างโดยใช้แอปจากภายนอกจะมีเพียงข้อมูลที่ใช้งานได้สำหรับ Shopify จากแอป

เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีการระบุที่มาจากกิจกรรมทางการตลาด คุณยังสามารถดูรายละเอียดคอนเวอร์ชันได้จากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อได้ด้วย

กิจกรรมทางการตลาดที่คุณจัดขึ้นใน Shopify คุณสามารถใช้รายงานดังกล่าวเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมทางการตลาดของคุณได้ คุณสามารถใช้รายงานดังกล่าวเพื่อศคึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาดของคุณได้

เซสชันและยอดขายต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify จะอิงจากการโต้ตอบแบบคลิกครั้งสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้ารายหนึ่งคลิกที่โฆษณา Facebook ที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify ก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อ จากนั้นระบบจะระบุว่ายอดขายดังกล่าวมีที่มาจากกิจกรรมแคมเปญทางการตลาดที่หมายถึงโฆษณา Facebook ใน Shopify

กิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นโดยใช้แอปจากภายนอกจะแสดงอยู่ในส่วนกิจกรรมของแอปการตลาดที่ติดตั้งในหน้าการตลาดของ Shopify หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปจากภายนอกที่คุณสามารถใช้ในการสร้างกิจกรรมการตลาด ให้ดูที่คอลเลกชันแอปที่ทำงานร่วมกับ Shopify Marketing ใน Shopify App Store สำหรับรายละเอียดการตั้งค่ากิจกรรมทางการตลาดของคุณด้วยแอปจากภายนอก ให้ดูที่เอกสารประกอบของแอป

รายงานที่ว่านี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์บางส่วนของกิจกรรมทางการตลาดที่คุณสร้างขึ้นใน Shopify:

ตัวชี้วัด คำอธิบาย
เซสชัน จํานวนเซสชันที่มาจากกิจกรรมทางการตลาด เซสชันคือช่วงเวลาที่ผู้เยี่ยมชมทำกิจกรรมต่อเนื่อง เซสชันจะรวมทั้งผู้เยี่ยมชมรายใหม่และผู้ที่กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง
ค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่ใช้ไปกับกิจกรรมทางการตลาด
ยอดขาย มูลค่าของยอดขายรวมจากคำสั่งซื้อที่มาจากกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วยยอดขายรวม การจัดส่ง และภาษี โดยไม่รวมส่วนลดและการคืนสินค้า
อัตราการคลิกผ่าน (CTR) เปอร์เซ็นต์การโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ เช่น เมื่อลูกค้าคลิกลิงก์ เทียบกับจํานวนครั้งที่มีคนดูเนื้อหา
สถานะ สถานะปัจจุบันของกิจกรรมทางการตลาดของคุณ เช่น แบบร่าง ใช้งานอยู่ และหยุดชั่วคราว

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลรายงานสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างขึ้นใน Shopify

หากคุณสร้างกิจกรรมทางการตลาดใน Shopify คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างรายงานของ Shopify และรายงานจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากความแตกต่างของวิธีที่ Shopify กับที่อื่นใช้ในการระบุที่มาของการปฏิสัมพันธ์ ยอดขาย อีกทั้งยังรวมถึงความล่าช้าในการซิงค์ข้อมูลด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโฆษณา Facebook ใน Shopify แล้วดูรายงานคอนเวอร์ชันสำหรับกิจกรรมดังกล่าวใน Shopify ควบคู่ไปกับข้อมูลของโฆษณาเดียวกันนี้ใน Facebook รายงานทั้งสองฉบับก็อาจจะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้

ข้อแตกต่างของการระบุแหล่งที่มา

คุณอาจจะบันทึกข้อแตกต่างด้านยอดขายและข้อมูลคำสั่งซื้อระหว่างรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify และรายงานจากแอปการตลาดหรือแพลตฟอร์มภายนอก ซึ่งคุณใช้เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด

เช่น หากคุณใช้แคมเปญทางอีเมลและแคมเปญ Google Shopping พร้อมกัน ในกรณีนี้ หากลูกค้าคลิกทั้งอีเมลของคุณและโฆษณา Google Shopping ระบบจะบันทึกคอนเวอร์ชันของพวกเขาแยกส่วนกัน แต่รายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify จะระบุแหล่งที่มาของยอดขายเฉพาะแหล่งที่มาจากโฆษณาซึ่งคลิกในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

ข้อแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

คุณอาจจะบันทึกข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในรายงานกิจกรรมทางการตลาดของ Shopify และรายงานจากภายนอกสำหรับบริการเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น รายงานกิจกรรม Shopify ของคุณอาจแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 10 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับแคมเปญบน Facebook แต่แคมเปญเดียวกันในตัวจัดการโฆษณาบน Facebook จะแสดงค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็น 13 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับแอปการตลาดอาจใช้เวลาซิงค์ข้อมูลกับ Shopify ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งความล่าช้านี้อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน

บริการด้านโฆษณาจะควบคุมขีดจํากัดค่าใช้จ่ายของคุณ และการรายงานที่ล่าช้าจะไม่ทําให้คุณใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี