การวิเคราะห์ของ Shopify Email

ฟีเจอร์การติดตามการเปิดอ่านทำให้คุณทราบถึงจำนวนผู้รับที่เปิดอ่านอีเมลที่ส่งออกไปโดยใช้ Shopify Email ฟีเจอร์การติดตามการเปิดอ่านจะเปิดใช้อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น และจะแสดงอัตราการเปิดอ่านในส่วนรายงานของแคมเปญ Shopify Email แต่ละรายการที่คุณส่ง ข้อมูลการติดตามการเปิดอ่านจะแสดงเฉพาะจำนวนอีเมลที่มีการเปิดอ่านเท่านั้น ไม่แสดงรายชื่อผู้รับที่เปิดอ่าน

สถิติอื่นๆ ที่จะแสดงในส่วนรายงานสำหรับแต่ละแคมเปญอีเมล มีดังนี้

 • อัตราการนำส่ง ซึ่งจะบอกจำนวนอีเมลที่ส่งสำเร็จ
 • จำนวนผู้สมัครใช้งานที่ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • จำนวนผู้สมัครใช้งานที่คลิกลิงก์ภายในอีเมลดังกล่าว
 • จำนวนครั้งที่อีเมลถูกรายงานว่าเป็นสแปม
 • จำนวนของผู้ที่มาจากอีเมลที่เยี่ยมชมร้านค้าของคุณ (ไม่นับคนซ้ำ)
 • จำนวนครั้งที่ผู้ที่มาจากอีเมลเยี่ยมชมร้านค้าของคุณและมีการหยิบสินค้าใส่ตะกร้า
 • จำนวนคำสั่งซื้อที่ได้รับสำหรับการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ที่มาจากอีเมล
 • จำนวนเงินที่ขายได้สำหรับการเยี่ยมชมร้านค้าของผู้ที่มาจากอีเมล

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการติดตามาการเปิดอ่านได้

ขั้นตอน:

หากคุณต้องการปิดการติดตามการเปิดอ่าน หรือเปิดใหม่อีกครั้ง ให้คุณทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกการตั้งค่า
 2. คลิกการแจ้งเตือน
 3. ในส่วนการตลาดผ่านอีเมล ให้เลือกติดตามการเปิดอ่านอีเมล หรือไม่ต้องติดตามการเปิดอ่านอีเมล

หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานการติดตามการเปิดอ่าน ระบบจะไม่รายงานอัตราการเปิดอ่านอีเมลของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี