การส่งแคมเปญอีเมล

หากรายชื่ออีเมลของคุณมีผู้สมัครรับข้อมูลเกิน 1,000 ราย ระบบอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการส่งอีเมลไปยังผู้สมัครรับข้อมูลให้ครบทุกคนตามรายชื่อของคุณ เนื่องจากกระบวนการที่เรียกว่าการจัดเป็นแบตช์ Shopify Email จะส่งอีเมลโดยแบ่งเป็นแบตช์ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปมและปรับปรุงอัตราการนำส่งให้ดีขึ้น โดยเวลาที่ใช้ในการส่งอีเมลของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละร้านค้าออนไลน์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการนำส่ง อัตราการตีกลับ และการมีส่วนร่วมจากผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ

ระบบอาจใช้เวลาสูงถึง 4 ชั่วโมงเพื่อส่งอีเมลถึงผู้สมัครรับข้อมูลจำนวนมากที่อยู่ในรายชื่อให้เสร็จเรียบร้อย

อัตราการจัดส่งที่ดีคือเท่าไร

อัตราการจัดส่งที่ดีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซคือ 95% อีเมลที่ไม่สามารถส่งได้จะถูกตีกลับโดยเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอีเมลเหล่านั้น การตีกลับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ที่อยู่อีเมลของลูกค้าไม่ถูกต้อง กล่องจดหมายเต็ม หรือข้อความถูกบล็อกโดยตัวกรองสแปม

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอีเมล Shopify อาจช่วยในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองสแปม การยกเลิกสมัครใช้งาน อัตราการเปิดอ่าน และการตีกลับ ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการอีเมลยอมรับอีเมลของคุณได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะเพิ่มโอกาสที่อีเมลของคุณจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้สมัครใช้งานแทนที่จะไปที่โฟลเดอร์สแปม

หากต้องการดูว่าผู้สมัครรับข้อมูลรายใดตีกลับแคมเปญอีเมลของคุณ ให้ดูที่รายงานการวิเคราะห์แคมเปญอีเมลของคุณ

การหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปม

เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่รับอีเมลจะใช้ตัวกรองสแปมเพื่อป้องกันไม่ให้อีเมลที่ไม่ต้องการถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้รับ อีเมลบางฉบับจะถูกบล็อกโดยเซิร์ฟเวอร์ที่รับอีเมลและถูกนับรวมเป็นอีเมลตีกลับ ข้อความอื่นๆ อาจถูกส่งออกไปแต่อาจไปที่โฟลเดอร์สแปมหรือขยะของผู้รับแทน

ผู้ให้บริการกล่องจดหมายหลายรายเสนอแนวทางหรือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ผู้ส่งอีเมลส่งอีเมลของตนได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น ลิงก์ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:

ที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง การร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม และการมีส่วนร่วมจากผู้สมัครใช้งานของคุณ ล้วนส่งผลให้ผู้ให้บริการอีเมลพิจารณาว่าอีเมลของคุณเป็นสแปม

โปรดดูคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราเพื่อปรับปรุงสถิติและทำให้การส่งอีเมลของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพของรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ

การรักษารายชื่อผู้สมัครใช้งานที่มีคุณภาพสูงจะช่วยให้ตัวกรองสแปมรับรู้ว่าข้อความของคุณไม่ใช่สแปมและส่งข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้า

รายชื่อผู้สมัครใช้งานที่มีคุณภาพสูงเริ่มต้นจากการหาลูกค้าใหม่ คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยคุณรักษารายชื่อผู้สมัครใช้งานที่มีคุณภาพสูงเมื่อหาลูกค้าใหม่:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกใช้ความยินยอมในอีเมลทั้งหมดที่เพิ่มไปยังฐานข้อมูลของคุณแล้ว
 • ประเมินแหล่งที่มาของการได้มาซึ่งอีเมลของคุณ หากคุณได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับสแปมหรือการตีกลับอีเมลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง รายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี
 • อย่าซื้อหรือเช่ารายการอีเมล หากคุณเคยซื้อรายการมาก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลเหล่านั้นถูกตั้งค่าเป็น “ไม่ได้สมัครใช้งาน”

หลังจากสร้างรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องรักษารายชื่อนี้ให้มีคุณภาพที่สูง ซึ่งจะลดการร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม เพิ่มอัตราการเปิดอ่าน และอาจนำไปสู่การส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายเข้าได้มากขึ้น คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยคุณรักษารายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณได้:

 • ใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อกรองที่อยู่อีเมล ของลูกค้าที่ไม่ได้เปิดข้อความของคุณ
 • ลองยกเลิกการสมัครใช้งานลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาเมื่อนานมาแล้วและไม่เคยซื้อสินค้าเลย

อีเมลที่หยุดส่ง

ระบบการส่งอีเมลอาจหยุดส่งแคมเปญอีเมลเมื่อการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานน้อย หรือเมื่อมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเชิงลบอื่นๆ เช่น ผู้สมัครใช้งานจํานวนมากทำเครื่องหมายอีเมลของคุณว่าเป็นสแปม การป้องกันนี้เป็นการปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลในอนาคตจะส่งถึง

การปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดการส่งอีเมลของคุณ

หากแคมเปญอีเมลของคุณถูกยกเลิก คุณต้องปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดการส่งอีเมลของคุณ

ตีกลับ

ผู้สมัครรับข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำมักส่งผลให้มีอัตราการตีกลับสูง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการส่งอีเมลของคุณ ข้อเสนอแนะต่อไปนี้สามารถช่วยเกี่ยวกับอัตราการตีกลับอีเมลของคุณ:

 • การตีกลับหมายความว่าอาจมีปัญหากับวิธีที่เรารวบรวมที่อยู่อีเมลของลูกค้าเมื่อพวกเขาสมัครใช้งาน เช่น การพิมพ์ผิดหรือตั้งใจให้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องเพื่อรับส่วนลดครั้งเดียว ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลของลูกค้ามาจากที่ใดเพื่อพิจารณาว่าเหตุใดจึงมีการรวบรวมอีเมลที่ไม่ถูกต้อง
 • ก่อนที่จะนำเข้ารายการที่อยู่อีเมลของลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลเหล่านั้นถูกต้อง มีเครื่องมือตรวจสอบยืนยันอีเมลผู้ให้บริการภายนอกในตลาดเพื่อจุดประสงค์นี้

การเปิดอ่านและการคลิก

คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยการเปิดอ่านและการคลิกของคุณได้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของอีเมลนั้นถูกต้อง รัดกุม และน่าสนใจ
 • ส่งอีเมลของคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ โดยคุณสามารถเขียนอีเมลไว้ล่วงหน้า และ กำหนดเวลาส่งอีเมลเพื่อส่งในเวลาที่คุณคิดว่าผู้สมัครรับข้อมูลมีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านมากกว่า
 • สร้างกลุ่มเพื่อจำกัดแคมเปญของคุณให้เหลือเพียงกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ที่มีผู้สมัครใช้งานที่มีส่วนร่วมมากกว่า ตัวอย่างของกลุ่มที่อาจช่วยได้:
  • ผู้สมัครใช้งานที่เคยทำการซื้อมาหรือเปิดอีเมลอ่านมาก่อน
  • ไม่รวมลูกค้าที่สมัครใช้งานมานานกว่าหนึ่งปีแล้วและไม่เคยซื้อหรือเปิดอีเมลอ่านเลย

ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล

คุณสามารถดูจํานวนลูกค้าที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจากอีเมลของคุณได้ในการติดตามและการวิเคราะห์อีเมล

คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยปรับปรุงจำนวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลของคุณได้:

 • ตรวจสอบกระบวนการรับอีเมลของคุณ และดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมอีเมลที่ได้เลือกใช้ความยินยอมอย่างเหมาะสม หากคุณมีผู้สมัครใช้งานในฐานข้อมูลของคุณที่อาจไม่เลือกใช้ความยินยอม คุณสามารถแก้ไขหลายรายการสำหรับรายชื่อลูกค้าของคุณเพื่อยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมายในส่วนยอมรับการตลาดผ่านอีเมล
 • เปิดใช้งาน การเลือกใช้สองชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครรับข้อมูลของคุณต้องการรับอีเมลคุณ เมื่อเปิดใช้งานการเลือกใช้สองชั้น ลูกค้าจะได้รับลิงก์เพื่อยืนยันการสมัครใช้งานทางอีเมล กฎหมายในบางประเทศกำหนดให้ต้องเลือกการเลือกใช้สองชั้น และช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีผู้สมัครใช้งานที่มีส่วนร่วมด้วย คุณสามารถเปิดใช้งานและปรับแต่งการเลือกใช้สองชั้นนี้ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณในส่วน การตั้งค่า > การแจ้งเตือน

การร้องเรียนสแปม

อัตราการร้องเรียนสแปมจะคํานวณจากจํานวนอีเมลที่ลูกค้าทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมเทียบกับจํานวนอีเมลที่ส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของลูกค้า

การติดตามการร้องเรียนสแปมของคุณ

คุณสามารถติดตามการร้องเรียนสแปมของแต่ละแคมเปญได้โดยการดูการติดตามและการวิเคราะห์อีเมลของคุณ ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงจำนวนรายงานการร้องเรียนสแปมจากผู้ให้บริการอีเมล เช่น Outlook และ Yahoo รวมถึงสามารถช่วยคุณติดตามว่าผู้ให้บริการอีเมลหรือกลุ่มรายชื่อลูกค้ารายใดอาจส่งการร้องเรียนในปริมาณที่สูงขึ้น

Gmail ไม่ได้มอบรายงานการร้องเรียนสแปมให้ Shopify หากคุณยืนยันตัวตนแล้ว มีบันทึก DMARC และส่งอีเมลให้ผู้ใช้ Gmail มากกว่า 100 ฉบับต่อวัน คุณสามารถติดตามอัตราการร้องเรียนสแปมของ Gmail ได้โดยการตั้งค่าเครื่องมือ Postmaster ฟรีของ Google

การลดอัตราการร้องเรียนสแปม

พิจารณากลยุทธ์ดังต่อไปนี้เพื่อลดอัตราการร้องเรียนสแปมของคุณ:

 • ตรวจสอบขั้นตอนการหาอีเมลของคุณเพื่อดูว่ามีแหล่งที่มาที่มีแนวโน้มที่จะได้รับการร้องเรียนซึ่งมีคอนเวอร์ชั่นที่มียอดขายต่ำหรือไม่ และพิจารณาลบหรือเปลี่ยนแหล่งที่มาดังกล่าว
 • ในตัวเลือกการตลาดของการตั้งค่าการชำระเงิน ให้ลองยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย “เลือกไว้ล่วงหน้า” สำหรับการตลาดผ่านอีเมล
 • ใช้กลุ่มลูกค้าเพื่อส่งอีเมลการตลาดไปยังผู้สมัครรับข้อมูลที่มีส่วนร่วมกับอีเมลของคุณในแง่บวกและสร้างรายได้ให้ร้านค้าของคุณเท่านั้น คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้โดยใช้ตัวกรองเช่นตัวอย่างต่อไปนี้:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND (customer_added_date > -6m OR (customer_added_date <= -6m AND (number_of_orders > 0 OR shopify_email.clicked() = true ) ) )

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี