การส่งแคมเปญอีเมล

หากรายชื่ออีเมลของคุณมีผู้สมัครใช้งานเกิน 1,000 ราย ระบบอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการแบ่งรอบเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้สมัครใช้งานให้ครบทุกคนตามรายชื่อของคุณ Shopify Email จะส่งอีเมลโดยแบ่งเป็นรอบๆ ไป เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปมและปรับปรุงอัตราการส่งให้ดีขึ้น โดยเวลาที่ใช้ในการส่งอีเมลของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปในร้านค้าออนไลน์แต่ละร้านตามปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการจัดส่ง อัตราการตีกลับ และการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานของคุณ

กลุ่มผู้สมัครใช้งานคือกลุ่มลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อรับแคมเปญอีเมลของคุณ เมื่อคุณส่งแคมเปญอีเมลไปยังกลุ่มผู้สมัครใช้งานขนาดใหญ่ (ผู้สมัครใช้งานจำนวน 4 หมื่น - 2 แสนคน) Shopify จะบันทึกรายชื่อไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แคมเปญพร้อมจัดส่งตามกำหนดเวลา หากลูกค้าสมัครรับอีเมลของคุณในเวลาที่ใกล้กับเวลาส่งแคมเปญอีเมลที่กำหนดไว้มากเกินไป ลูกค้าเหล่านั้นก็อาจไม่ได้รับแคมเปญดังกล่าว

หากอีเมลของคุณยังไม่ได้รับการจัดส่งทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมงโปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

อัตราการส่งที่ดีคือเท่าไร

อัตราการส่งที่ดีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซคือ 95% โดยปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีผลต่อค่านี้คืออัตราการตีกลับของอีเมล อัตราการตีกลับจะแสดงจำนวนอีเมลที่คุณส่งออกไปว่าถูก "ตีกลับ" มาหาคุณมากแค่ไหน ซึ่งตามหลักแล้วคุณจะต้องทำให้มีอัตราตีกลับน้อยเข้าไว้ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการตีกลับของอีเมลเป็นเพราะที่อยู่ที่ส่งถูกลบไปแล้ว ซึ่งเราเรียกว่าการตีกลับแบบถาวร ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และอีเมลจะไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าวอีกต่อไป การตีกลับแบบไม่ถาวรอาจเกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลที่คุณพยายามส่งมีข้อมูลมากเกินไป

หากคุณปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา อาจช่วยปัญหาต่างๆ ได้ เช่นปัญหาด้านตัวกรองสแปม การยกเลิกสมัครใช้งาน อัตราการเปิด และอัตราการตีกลับ ซึ่งหมายความว่าเวลาในการแบ่งรอบมีแนวโน้มที่จะลดลง ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลได้รวดเร็วขึ้น

การหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปม

อัตราการตีกลับ ข้อร้องเรียนการใช้ในทางที่ผิดและการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานจะมีผลต่อการส่งผลต่อการมองว่าอีเมลของคุณว่าเป็นสแปมโดยผู้ให้บริการอีเมลหรือไม่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ ดูคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราเพื่อปรับปรุงสถิติบางส่วนของคุณและหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ หากอัตราการนำส่งนั้นดีขึ้นแล้วเวลาระหว่างชุดงานโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วยช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพของรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณ

การจัดการว่าจะส่งอีเมลการตลาดให้ใครและไม่ส่งให้ใครบ้างนั้นเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งในทางกลับกันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จในการแบ่งรอบและการส่งอีเมลของคุณ หากคุณต้องการส่งแคมเปญอีเมลต่างๆ ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างเป็นกลุ่มลูกค้าได้ หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละราย ให้คลิกชื่อคนที่ต้องการในส่วนลูกค้า ใน Shopify admin ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าของเรา

ลบผู้สมัครใช้งานออกจากรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ไปที่ Shopify admin แล้วคลิกลูกค้า
  2. ค้นหาลูกค้า จากนั้นคลิกที่ชื่อของลูกค้าเพื่อเปิดโปรไฟล์ของพวกเขา
  3. ในส่วนการตลาดผ่านอีเมล ให้คลิก "แก้ไขสถานะ"
  4. เลิกทำเครื่องหมายในช่องลูกค้ายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด
  5. คลิกที่บันทึก

หากลูกค้าคลิก "เลิกรับข้อมูล" ในอีเมลที่คุณหส่งหรือทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปม ระบบจะลบพวกเขาออกจากรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติทันที

หากระบบตีกลับที่อยู่อีเมลนั้น ก็หมายความว่าอีเมลดังกล่าวไม่รวมอยู่ในแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลในอนาคต

อีเมลที่หยุดส่ง

ระบบการส่งอีเมลอาจหยุดส่งข้อความอีเมลหากมีการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานน้อย หรือหากมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเชิงลบอื่นๆ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลในอนาคตจะถูกส่ง

มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอีเมล

คุณภาพของรายชื่อและอัตราการตีกลับสูง

  • ผู้สมัครใช้งานที่มีคุณภาพต่ำมักส่งผลให้มีอัตราการตีกลับสูง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการส่งอีเมลของคุณ
  • เมื่อข้อความอีเมลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ส่งผลให้ระบบไม่ส่งข้อความ ระบบก็จะลบที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องออกจากรายชื่อผู้สมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก่อนจะนำเข้ารายการที่อยู่อีเมลให้ตรวจสอบรายชื่ออีเมลนั้นและแก้ไขข้อผิดพลาดเสียก่อน

อัตราการเปิดต่ำ

  • ส่งอีเมลของคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครใช้งานของคุณ โดยคุณสามารถเขียนอีเมลไว้ล่วงหน้า จากนั้นก็ตั้งเวลาส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลในเวลาที่คุณคิดว่าผู้สมัครใช้งานมีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านมากกว่า
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของอีเมลนั้นถูกต้อง รัดกุม และน่าสนใจ

มีผู้เลิกรับข้อมูลจำนวนมาก หรือมีการรายงานเป็นสแปมบ่อย

  • เมื่อผู้สมัครใช้งานทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่าเป็นสแปม ระบบส่งอีเมลอาจหยุดส่งข้อความของคุณ ซึ่งกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับไม่ได้สมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลของคุณอย่างชัดแจ้ง ให้เปิดใช้การเลือกสองชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครใช้งานของคุณต้องการรับอีเมลของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี