การส่งแคมเปญอีเมล

หากรายชื่ออีเมลของคุณมีผู้สมัครใช้งานเกิน 1,000 ราย ระบบอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการแบ่งรอบเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้สมัครใช้งานให้ครบทุกคนตามรายชื่อของคุณ Shopify Email จะส่งอีเมลโดยแบ่งเป็นรอบๆ ไป เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปมและปรับปรุงอัตราการส่งให้ดีขึ้น โดยเวลาที่ใช้ในการส่งอีเมลของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปในร้านค้าออนไลน์แต่ละร้านตามปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการจัดส่ง อัตราการตีกลับ และการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานของคุณ

หากอีเมลของคุณยังไม่ได้รับการจัดส่งทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมงโปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

อัตราการส่งที่ดีคือเท่าไร

อัตราการส่งที่ดีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซคือ 95% โดยปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีผลต่อค่านี้คืออัตราการตีกลับของอีเมล อัตราการตีกลับจะแสดงจำนวนอีเมลที่คุณส่งออกไปว่าถูก "ตีกลับ" มาหาคุณมากแค่ไหน ซึ่งตามหลักแล้วคุณจะต้องทำให้มีอัตราตีกลับน้อยเข้าไว้ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการตีกลับของอีเมลเป็นเพราะที่อยู่ที่ส่งถูกลบไปแล้ว ซึ่งเราเรียกว่าการตีกลับแบบถาวร ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และอีเมลจะไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าวอีกต่อไป การตีกลับแบบไม่ถาวรอาจเกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลที่คุณพยายามส่งมีข้อมูลมากเกินไป

หากคุณปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา อาจช่วยปัญหาต่างๆ ได้ เช่นปัญหาด้านตัวกรองสแปม การยกเลิกสมัครใช้งาน อัตราการเปิด และอัตราการตีกลับ ซึ่งหมายความว่าเวลาในการแบ่งรอบมีแนวโน้มที่จะลดลง ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลได้รวดเร็วขึ้น

การหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปม

อัตราการตีกลับ ข้อร้องเรียนการใช้ในทางที่ผิดและการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานจะมีผลต่อการส่งผลต่อการมองว่าอีเมลของคุณว่าเป็นสแปมโดยผู้ให้บริการอีเมลหรือไม่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ ดูคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราเพื่อปรับปรุงสถิติบางส่วนของคุณและหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ หากอัตราการนำส่งนั้นดีขึ้นแล้วเวลาระหว่างชุดงานโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วยช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพของรายชื่อผู้สมัครใช้งานของคุณ

การจัดการว่าจะส่งอีเมลการตลาดให้ใครและไม่ส่งให้ใครบ้างนั้นเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยม ซึ่งในทางกลับกันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จในการแบ่งรอบและการส่งอีเมลของคุณ หากคุณต้องการส่งแคมเปญอีเมลต่างๆ ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างเป็นกลุ่มลูกค้าได้ หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละราย ให้คลิกชื่อคนที่ต้องการในส่วนลูกค้า ใน Shopify admin ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าของเรา

การลบผู้สมัครใช้งานออกจากข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สมัครใช้งานของคุณ

หากลูกค้าคลิกที่ ยกเลิกการสมัครใช้งาน ในอีเมลจากคุณ หรือทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปม พวกเขาจะถูกลบโดยอัตโนมัติออกจากรายชื่อของคุณทันที หากที่อยู่อีเมลเหล่านั้นเด้งกลับมาอีกก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ให้ดูที่คู่มือเกี่ยวกับ การลบโปรไฟล์ลูกค้า

อีเมลที่หยุดส่ง

ระบบการส่งอีเมลอาจหยุดส่งข้อความอีเมลหากมีการมีส่วนร่วมของผู้สมัครใช้งานน้อย หรือหากมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเชิงลบอื่นๆ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลในอนาคตจะถูกส่ง

มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอีเมล

คุณภาพรายการ: - รายการผู้สมัครใช้งานที่มีคุณภาพต่ำมักจะส่งผลให้เกิดอัตราการเด้งกลับสูง ซึ่งในทางกลับกันมีผลกระทบเชิงลบต่อการส่งของอีเมลของคุณ - เมื่อข้อความอีเมลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริงกันไม่ให้มีการจัดส่งข้อความ ที่อยู่อีเมลดังกล่าวจะถูกลบออกจากรายชื่อผู้สมัครใช้งานโดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะนำเข้ารายการที่อยู่อีเมลให้ตรวจสอบรายชื่อที่อยู่และแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตาม

อัตราการเปิดอ่านต่ำ: - ส่งอีเมลของคุณให้ผู้สมัครใช้งานในเวลาที่เหมาะสม คุณสามารถเขียนอีเมลล่วงหน้าได้ จากนั้น กำหนดเวลาอีเมล เพื่อให้ส่งไปในเวลาที่คุณคิดว่าผู้สมัครใช้งานมีโอกาสเปิดอ่านสูง - ตรวจสอบว่าหัวเรื่องของอีเมลถูกต้อง รัดกุม และน่าสนใจ

จำนวนการกดยกเลิกสูงหรือมีการปักธงเป็นสแปมบ่อยครั้ง: - เมื่อผู้สมัครใช้งานทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่าเป็นสแปม ระบบการส่งอีเมลอาจหยุดส่งข้อความของคุณ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับไม่ได้สมัครใช้งานการตลาดผ่านอีเมลของคุณ เปิดใช้งาน การเลือกรับสองชั้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครใช้งานของคุณต้องการรับอีเมลของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี