การส่งแคมเปญอีเมล

หากรายชื่ออีเมลของคุณมีผู้สมัครรับข้อมูลเกิน 1,000 ราย ระบบอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการแบ่งรอบเพื่อส่งอีเมลไปยังผู้สมัครรับข้อมูลให้ครบทุกคนตามรายชื่อของคุณ Shopify Email จะส่งอีเมลโดยแบ่งเป็นรอบๆ ไป เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปมและปรับปรุงอัตราการส่งให้ดีขึ้น โดยเวลาที่ใช้ในการส่งอีเมลของคุณนั้นจะแตกต่างกันไปในร้านค้าออนไลน์แต่ละร้านตามปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการจัดส่ง อัตราการตีกลับ และการมีส่วนร่วมของผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ

หากอีเมลของคุณยังไม่ได้รับการจัดส่งทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมงโปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

อัตราการส่งที่ดีคือเท่าไร

อัตราการส่งที่ดีสำหรับร้านค้าอีคอมเมิร์ซคือ 95% โดยปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีผลต่อค่านี้คืออัตราการตีกลับของอีเมล อัตราการตีกลับจะแสดงจำนวนอีเมลที่คุณส่งออกไปว่าถูก “ตีกลับ” มาหาคุณมากแค่ไหน ซึ่งตามหลักแล้วคุณจะต้องทำให้มีอัตราตีกลับน้อยเข้าไว้ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการตีกลับของอีเมลเป็นเพราะที่อยู่ที่ส่งถูกลบไปแล้ว ซึ่งเราเรียกว่าการตีกลับแบบถาวร ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และอีเมลจะไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่ดังกล่าวอีกต่อไป การตีกลับแบบไม่ถาวรอาจเกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลที่คุณพยายามส่งมีข้อมูลมากเกินไป

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Shopify Email อาจช่วยในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองสแปม การยกเลิกสมัครรับข้อมูล อัตราการเปิดอ่าน และอัตราการตีกลับ ซึ่งหมายความว่าเวลาในการแบ่งรอบมีแนวโน้มที่จะลดลง ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลได้รวดเร็วขึ้น

หากต้องการดูว่าผู้สมัครรับข้อมูลรายใดตีกลับแคมเปญอีเมลของคุณ ให้ดูที่รายงานการวิเคราะห์แคมเปญอีเมลของคุณ

การหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปม

อัตราการตีกลับ ข้อร้องเรียนการใช้ในทางที่ผิดและการมีส่วนร่วมของผู้สมัครรับข้อมูลจะมีผลต่อการส่งผลต่อการมองว่าอีเมลของคุณว่าเป็นสแปมโดยผู้ให้บริการอีเมลหรือไม่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ ดูคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราเพื่อปรับปรุงสถิติบางส่วนของคุณและหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ หากอัตราการนำส่งนั้นดีขึ้นแล้วเวลาระหว่างชุดงานโดยทั่วไปจะมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วยช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลเพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพของรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ

การจัดการว่าจะส่งอีเมลการตลาดให้ใครและไม่ส่งให้ใครบ้างนั้นถือเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการแบ่งรอบและการส่งอีเมลของคุณ หากคุณต้องการส่งแคมเปญอีเมลต่างๆ ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง คุณก็สามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้ หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละราย ให้คลิกชื่อลูกค้าบนหน้าลูกค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ลบผู้สมัครรับข้อมูลออกจากรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ

  1. ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกลูกค้า
  2. ค้นหาลูกค้า จากนั้นคลิกที่ชื่อของลูกค้าเพื่อเปิดโปรไฟล์ของพวกเขา
  3. ในส่วนการตลาดผ่านอีเมล ให้คลิก “แก้ไขสถานะ
  4. เลิกทำเครื่องหมายในช่องลูกค้ายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด
  5. คลิกที่บันทึก

หากลูกค้าคลิก “เลิกรับข้อมูล” ในอีเมลที่คุณหส่งหรือทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นสแปม ระบบจะลบพวกเขาออกจากรายชื่อของคุณโดยอัตโนมัติทันที

หากระบบตีกลับที่อยู่อีเมลนั้น ก็หมายความว่าอีเมลดังกล่าวไม่รวมอยู่ในแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลในอนาคต

อีเมลที่หยุดส่ง

ระบบการส่งอีเมลอาจหยุดส่งข้อความอีเมลหากมีการมีส่วนร่วมของผู้สมัครรับข้อมูลน้อย หรือหากมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานเชิงลบอื่นๆ เพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งและเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลในอนาคตจะถูกส่ง

มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอีเมล

คุณภาพของรายชื่อและอัตราการตีกลับสูง

  • ผู้สมัครรับข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำมักส่งผลให้มีอัตราการตีกลับสูง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการส่งอีเมลของคุณ
  • เมื่อข้อความอีเมลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่ส่งผลให้ระบบไม่ส่งข้อความ ระบบก็จะลบที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องออกจากรายชื่อผู้สมัครรับข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก่อนจะนำเข้ารายการที่อยู่อีเมลให้ตรวจสอบรายชื่ออีเมลนั้นและแก้ไขข้อผิดพลาดเสียก่อน

อัตราการเปิดต่ำ

  • ส่งอีเมลของคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครรับข้อมูลของคุณ โดยคุณสามารถเขียนอีเมลไว้ล่วงหน้า จากนั้นก็ตั้งเวลาส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลในเวลาที่คุณคิดว่าผู้สมัครรับข้อมูลมีแนวโน้มที่จะเปิดอ่านมากกว่า
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของอีเมลนั้นถูกต้อง รัดกุม และน่าสนใจ

มีผู้เลิกรับข้อมูลจำนวนมาก หรือมีการรายงานเป็นสแปมบ่อย

  • เมื่อผู้สมัครรับข้อมูลทำเครื่องหมายข้อความของคุณว่าเป็นสแปม ระบบส่งอีเมลอาจหยุดส่งข้อความของคุณ ซึ่งกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับไม่ได้สมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลของคุณอย่างชัดแจ้ง ให้เปิดใช้การเลือกสองชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครรับข้อมูลของคุณต้องการรับอีเมลของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี