Levering af mailkampagne

Hvis din mailliste indeholder mere end 1.000 abonnenter, kan der gå noget tid, før dine mails når frem til hele din liste med abonnenter. Dette skyldes processen, der kaldes “batchkørsel”. Shopify Email sender automatisk mails i batches, så de bedre kan undgå spamfiltre og forbedre dine leveringsrater. Tidsrummet for afsendelse afhænger af din webshop og baseres på faktorer, som f.eks. leveringsrater, afvisningsrater og hvor engagerede dine abonnenter er.

Kontakt Shopify Support, hvis din mail ikke færdig med at blive sendt inden for 72 timer.

Hvad er en god leveringsrate?

En god leveringsrate for en e-handelsbutik er 95 %. En stor medvirkende faktor er afvisningsraten for dine mails. Afvisningsraten indikerer, hvor mange af de mails, du sender, som bliver “afvist” eller sendt tilbage til dig. Disse rater skal helst være lave. Én af de mest almindelige årsager til afvisning af en mail er, at mailadressen ikke længere eksisterer. Dette er et eksempel på en hård afvisning, som betyder, at du ikke kan rette problemet og mailen aldrig vil blive leveret til denne adresse. Bløde afvisninger kan skyldes problemer med en server, eller at den mail, du prøvede at sende, var for stor.

Hvis du følger de bedste fremgangsmåder for Shopify Email, kan det forbedre problemer med spamfiltre, afmeldere, åbningsrater og afvisningsrater. Dette betyder som regel, at tidsrummet mellem dine batches bliver kortere, så du kan sende flere mails hurtigere.

Hvis du vil se de abonnenter, hvor din mailkampagne blev afvist, kan du se dette i din analyserapport for mailkampagnen.

Sådan undgår du spamfiltre

Afvisningsrater, klager omkring misbrug og dine abonnenters engagement kan påvirke, om dine mails anses som spam af en mailudbyder eller ej. Sørg for, at dine mails indeholder relevant indhold, da dette også kan gøre en forskel. Se vores guide til de bedste fremgangsmåder, hvis du vil forbedre dine statistikker og undgå disse problemer. Hvis disse rater forbedres, vil tidsrummet mellem dine afsendelser som regel blive sænket, hvilket giver dig mulighed for at sende flere mails hurtigere.

Sådan forbedrer du kvaliteten af din liste over abonnenter

Hvis du administrerer, hvem der modtager og ikke modtager din e-mailmarkedsføring, kan du øge dine interaktioner og dermed påvirke succesraten for batchkørsler af mails. Hvis du vil sende mailkampagner, der er skræddersyet til en bestemt kundegruppe, kan du oprette et kundesegment. Du kan redigere de enkelte kundeprofiler ved at klikke på deres navn på siden Kunder i Shopify-administratoren.

Fjern en abonnent fra listen over abonnenter

  1. Klik på Kunder i din Shopify-administrator.
  2. Søg efter kunden, og klik derefter på kundens navn for at åbne vedkommendes profil.
  3. Klik på Rediger status i afsnittet E-mailmarkedsføring.
  4. Fjern markeringen af Kunden har accepteret at modtage e-mailmarkedsføring.
  5. Klik på Gem.

Hvis en kunde klikker på Frameld i en mail fra dig eller markerer mailen som spam, fjernes denne kunde automatisk og omgående fra din liste.

Hvis en mailadresse afvises, inkluderes denne mailadresse ikke i fremtidige e-mailmarkedsføringskampagner.

Mine mails bliver ikke leveret længere

Leveringssystemet kan stoppe med at levere mails, hvis abonnentinteraktionen er lav, eller hvis der er andre negative nøgletal. Dette gøres for at beskytte dit ry som afsender og for at sikre, at fremtidige mails bliver leveret.

Der er flere faktorer, som kan have en negativ indvirkning på en mails performance.

Listekvalitet og høje afvisningsprocenter

  • Hvis din liste over abonnenter er af lav kvalitet, kan det ofte medføre høje afvisningsprocenter. Dette kan have en negativ indflydelse på leveringen af dine mails.
  • Hvis en forkert eller ikke-eksisterende mailadresse forhindrer leveringen af dine mails, fjernes denne mailadresse automatisk fra din liste over abonnenter. Gennemgå adresselisten og ret eventuelle stavefejl eller fejl, før du importerer lister med mailadresser.

Lav åbningsrate

  • Send dine mails på et tidspunkt, der giver mening for dine abonnenter. Du kan oprette en mail på forhånd og derefter planlægge afsendelsen af den til et tidspunkt, hvor du tror, den har størst sandsynlighed for at blive åbnet af dine abonnenter.
  • Bekræft, at emnelinjen er præcis, kort og overbevisende.

Højt antal frameldinger eller ofte markeret som spam

  • Leveringssystemet kan stoppe med at levere dine beskeder, hvis dine abonnenter manuelt markerer dine mails som spam. Dette sker ofte, når modtagerne ikke udtrykkeligt har tilmeldt sig din e-mailmarkedsføring. Aktivér dobbelt tilmelding for at sikre, at dine abonnenter gerne vil modtage dine mails.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis