Leverans av e-postkampanjer

Om din e-postlista har över 1 000 prenumeranter kan det ta lite tid för e-postmeddelanden att nå ut till alla på listan på grund av en process som kallas batching, vilket innebär att e-posten skickas ut i omgångar. Shopify Email skickar automatiskt e-postmeddelanden i omgångar för att undvika skräppostfilter och förbättra leveransgraden. Den tid det tar för dina e-postmeddelanden att skickas varierar mellan webbutiker, baserat på faktorer som leveransgrad, avvisningsgrad och hur engagerade dina prenumeranter är.

Kontakta Shopify-support om dit e-postmeddelande fortfarande inte har levererats fullt ut inom 72 timmar.

Vad är en bra leveransgrad?

En bra leveransgrad för en e-handel butik är 95 %. En viktig bidragande faktor för detta är avvisningsgraden för ett e-postmeddelande. Avvisningsgraden indikerar hur många e-postmeddelanden som du skickar ut som sedan studsar tillbaka eller returneras till dig. Helst vill du att dessa tal ska vara låga. En av de vanligaste anledningarna till att ett e-postmeddelande studsar tillbaka beror på att adressen som den skickades till inte längre existerar. Det här är ett exempel på en hård studs, vilket betyder att du inte kan åtgärda det problemet och e-postmeddelandet kommer aldrig att levereras till den adressen. Mjuka studsar kan orsakas av ett problem med en server eller så beror det på att e-postmeddelande som du försökte skicka var för stort.

Att följa bästa praxis för Shopify Email kan förbättra problem relaterade till skräppostfilter, avregistreringar, öppningsgrad och avvisningsfrekvens. Det innebär att tiden mellan batcher tenderar att minska, vilket gör att du kan skicka fler e-postmeddelanden snabbare.

Se din rapport avseende e-postkampanjanalys för att ta reda på för vilka prenumeranter e-postkampanjmeddelandet studsade.

Undvika skräppostfilter

Avvisningsfrekvens, klagomål och interaktion från dina prenumeranter kan påverka om din e-post betraktas som skräppost av en e-postleverantör eller inte. Genom att se till att dina e-postmeddelanden innehåller relevant innehåll kan du också göra skillnad. Se vår Guide för bästa praxis för att förbättra din statistik och undvika dessa problem. Om denna statistik förbättras tenderar tiden mellan batcher också generellt att minska vilket gör att du kan skicka fler e-postmeddelanden snabbare.

Förbättra kvaliteten på din prenumerantlista

Att hantera vem som tar emot och vem som inte tar emot din marknadsföring via e-post är ett bra sätt att öka interaktionen, vilket i sin tur påverkar leverans- och batch-graden för dina e-postmeddelanden. Om du vill skicka e-postkampanjer som är skräddarsydda för vissa kunder kan du skapa ett kundsegment. För att redigera individuella kundprofiler klickar du på namnen på sidan Kunder i din Shopify-administratör.

Ta bort en prenumerant från din prenumerationslista

  1. Från din Shopify admin, klicka på kunder.
  2. Sök efter kunden och klicka sedan på kundens namn för att öppna deras profil.
  3. I avsnittet E-postmarknadsföring klickar du på Redigera status.
  4. Avmarkera Kunden gick med på att få marknadsföring via e-post.
  5. Klicka på Spara.

Om en kund klickar på Avsluta prenumeration i ett e-postmeddelande från dig eller markerar e-postmeddelandet som skräppost kommer de automatiskt och omedelbart att tas bort från din lista.

Om en e-postadress avvisar meddelandet ingår inte den e-postadressen i framtida kampanjer för e-postmarknadsföring.

E-postmeddelanden som slutat levereras

Leveranssystemet kan sluta leverera ett e-postmeddelande om prenumerantens interaktion är låg eller om det finns andra negativa resultatindikatorer. Syftet är att skydda ditt rykte som avsändare och att säkerställa att framtida e-postmeddelanden levereras.

Det finns flera faktorer som kan ha en negativ inverkan på ett e-postmeddelandes resultat.

Listkvalitet och hög avvisningsfrekvens

  • Prenumerationslistor med låg kvalitet kan ofta resultera i höga avvisningsfrekvenser vilket i sin tur har en negativ inverkan på levererbarheten hos dina e-postmeddelanden.
  • När en felaktig eller obefintlig e-postadress förhindrar att ett meddelande levereras så tas motsvarande e-postadress automatiskt bort från prenumerantlistan. Granska e-postadresslistan innan du importerar den och åtgärda eventuella skrivfel eller fel.

Låg öppningsgrad

  • Skicka din e-post vid en tidpunkt som passar dina prenumeranter. Du kan komponera ett e-postmeddelande i förväg och sedan schemalägga e-postmeddelandet så att det skickas när du tror att det är mer sannolikt att det öppnas av dina prenumeranter.
  • Verifiera att ämnesraden i e-postmeddelandet är korrekt, koncis och övertygande.

Ett högt antal avslutade prenumerationer eller flaggas ofta som skräppost

  • När prenumeranter markerar dina meddelanden som skräppost manuellt kan leveranssystemet sluta leverera dina meddelanden. Detta inträffar ofta när mottagarna inte uttryckligen prenumererar på din e-postmarknadsföring. Aktivera dubbel anmälan för att säkerställa att dina abonnenter vill ta emot din e-post.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis