Ställ in Shopify Email

Verifiera att din butik uppfyller alla krav innan du installerar och konfigurerar Shopify Email.

Krav för att använda Shopify Email

För att skicka e-postmeddelanden till dina prenumeranter med Shopify e-post måste du uppfylla följande krav:

 • Ha en webbshop med Shopify.
 • Ha försäljningskanalen för webbshop installerad.
 • Ha en aktiv, betald Shopify-prenumerationsplan.
 • Ställa in en betalningsleverantör.

Du kan använda Shopify e-post för att skapa e-postmeddelanden och skicka testmeddelanden till dig själv om ditt konto är på Pause and Build-plan eller en gratis testplan. Du kan dock inte skapa eller skicka e-postmeddelanden till dina prenumeranter om du har dessa planer.

Installera Shopify Email

 1. Gå till Shopify Email appsidan.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.

Du hittar Shopify Email i marknadsföringsavsnittet i din shopify-administratör. Klicka Skapa kampanj > Shopify Email.

Prissättning

I början av varje månad har alla handlare med planerna Basic, Shopify, Advanced Shopify och Shopify Plus 10 000 gratis e-postmeddelanden att skicka ut. Kostnaden för e-post beräknas med hjälp av följande regler:

 • E-postmeddelanden räknas utifrån varje enskild e-postadress som en e-postaktivitet skickas till. Om du till exempel skickar 1 marknadsföringsmejl till 800 prenumeranter räknas det som 800 e-postmeddelanden.
 • Oanvända e-postmeddelanden överförs inte till följande månad.
 • Du kan skicka ytterligare e-postmeddelanden utöver de 10 000 som är gratis, till en kostnad av 1 USD per 1 000 ytterligare e-postmeddelanden upp till 300 000 e-postmeddelanden. När du har nått 300 000 e-postmeddelanden är din prissättning 0,65 USD per 1 000 ytterligare e-postmeddelanden. När du har nått 750 000 e-postmeddelanden är din prissättning 0,55 USD per 1 000 ytterligare e-postmeddelanden. Du debiteras inte för ytterligare e-postmeddelanden förrän kostnaden uppgår till 0,005 USD.
 • Shopify Email är tillgängligt i planerna Basic, Shopify, Advanced Shopify och Shopify Plus, och du debiteras endast för de e-postmeddelanden som du skickar.

För mer information, se Kostnad för Shopify Email.

Bekräfta din avsändar-e-postadress

Om du vill skicka e-postmeddelanden med din avsändar-e-postadress från Shopify e-post måste du bekräfta att du är ägare till din avsändar-e-postadress.Du kan bekräfta äganderätten för din avsändar-e-postadress genom att autentisera din e-postdomän eller verifiera din avsändar-e-postadress i din Shopify-admin.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på autentisera din domän i avsnittet Avsändarens e-postadress.
 3. Följ anvisningarna för att ange de nya CNAME-posterna i din tredjeparts domänhanterare.

Det kan ta upp till 48 timmar att slutföra ändringarna.

Om domänverifieringen misslyckas ska du kontrollera att de DNS-poster som du angav i din tredjeparts domänleverantör matchar posterna som angavs i din Shopify-administratör.

Ändra din e-postadress som avsändare

Din avsändar-e-postadress är den e-postadress som visas i fältet Från när dina kunder får ett e-postmeddelande från dig. Om din domän är hostad av en tredje part måste du ansluta den till Shopify SPF- och DKIM-posterna. Om du inte gör det kan fältet Från i dina e-postmeddelanden visas som ett store@shopifyemail.com eller så kan e-postmeddelandet flaggas som skräppost. Använd en e-postadress med din butiks domän för att öka varumärkes-igenkänningen och förhindra att dina e-postmeddelanden flaggas som skräppost.

Om Shopify är värd för din domän behöver du inte göra några ytterligare inställningar för att skicka från en e-postadress som är kopplad till din butiks domän.

Om du vill ändra din avsändar-e-postadress måste du bekräfta äganderätten till den nya avsändar-e-postadressen för att kunna skicka e-postmeddelanden från den nya adressen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Ange din e-postadress i avsnittet Avsändarens e-postadress.
 3. Klicka på Spara.
 4. Klicka på autentisera din domän och följ sedan anvisningarna för att autentisera din e-postdomän.

Om din avsändare-postadress slutar med @gmail.com i stället för en anpassad avsändare-postadress som slutar med namnet på din butik, kan din e-postadress visas som youremailaddress@gmail.com via shopifyemail.comi inkorgar.

Om din avsändare-postadress är DMarc-skyddadkan din e-postadress visas som no-reply@shopifyemail.com i inkorgar och svar från dina kunder kommer att vidarebefordras till den valda avsändare-postadressen.

Om din domän inte har verifierats, även kallat autentiserats, kommer avsändarens e-postadress att visas i inkorgar som din valda e-postadress för avsändaren med via shopifyemail.com efter adressen. Genom att verifiera din domän tas via shopifyemail.com bort. Att verifiera din domän gör att dina e-postmeddelanden lättare kan levereras.

Om din domän inte har autentiserats kommer din e-postadress som avsändare visas i inkorgar som din valda e-postadress som avsändare med via shopifyemail.com efter den. Om du vill skicka e-postmeddelanden från din e-postadress utan via shopifyemail.com kan du autentisera din domän genom att klicka på Autentiserasidan för avsändarens e-postadress. Ett nytt fönster öppnas och du får anvisningar om hur du skapar fyra nya poster hos din domänleverantör. Värdnamnen och värdena för de nya posterna måste anges i den ordning som de visas i det nya fönstret. Det kan ta upp till 48 timmar att verifiera din domän. Om du har problem eller behöver hjälp med att konfigurera din tredjepartsdomän kan du kontakta din tredjeparts domänleverantör.

Alla domänleverantörer använder inte samma terminologi för skapande av nya poster. I stället för "värdnamn" kan termerna "namn", " etikett" eller "prefix" användas. Din post länkar hit. "Värde" kan kallas för den plats som denna post "pekar mot", eller "destinationen". Läs mer om tredjepartsdomäner eller kontakta din tredjeparts domänleverantör för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis