Anmäl dig till den nya automatiseringen av övergiven varukorg

Automatiseringen för åkeraktivering av övergivna varukorgar gör att du kan skicka automatiska e-postmeddelanden till kunder som lagt till en produkt i varukorgen och påbörjat kassaprocessen men som sedan lämnat kassan innan köpet slutfördes.

Automatiseringsinställningarna för övergivna varukorgar flyttas till avsnittet Marknadsföring i din Shopify-administratör. De nya inställningarna ger dig mer designflexibilitet och kontroll när och till vem dina övergivna varukorgar skickas. Navigera till det här avsnittet för att aktivera den nya automatiseringen.

Du kan fortsätta använda den befintliga e-postadressen för övergivna varukorgar i Inställningar > Kassa till dess att den tas bort, varefter du måste övergå till den nya övergivna varukorgen i avsnittet Marknadsföring. Fram till dess att den tagits bort kan du hänvisa till återaktivera övergivna varukorgar för att få mer information.

Byt till den nya automatiseringen av övergiven varukorg

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Marknadsföring > Automatiseringar.
 2. Klicka på Visa mallar och välj sedan automatiseringsmallen Övergiven varukorg.
 3. Valfritt: Klicka på Redigera för att redigera innehållet i e-postmeddelanden eller för att göra ändringar i automatiseringens arbetsflöde.
 4. Klicka på Aktivera automatisering.
 5. Granska informationen och klicka på Fortsätt.

När den nya automatiseringen är aktiverad kan du redigera och hantera automatiseringen, inklusive att aktivera/avaktivera den, från automatiseringens sammanfattningssida.

Redigera ett e-postmeddelande om övergiven varukorg

Du kan ändra kundlistan som e-postmeddelandet skickas till, ämnesraden, förhandsgranskningstexten samt e-postadressen som e-postmeddelandet skickas från.

Du kan också redigera innehållet i ditt e-postmeddelande om övergiven varukorg med samma avsnitt för e-postredigering som används i Shopify e-post. Du kan lägga till text och anpassa din design genom att lägga till en logotyp eller ändra färgschemat för att återspegla ditt butiksvarumärke. Du kan också lägga till en rabatt som din kund kan använda vid navigering tillbaka till kassan. Läs mer om hur du anpassar dina e-postmeddelanden.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Marknadsföring > Automatiseringar.
 2. Välj automatisering för Övergivna varukorgar.
 3. Klicka på Redigera > Redigera e-post.
 4. Granska övervägandena för att redigera e-postmeddelandet och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Valfritt: Redigera något av följande:

  • Bredvid Till: kan du välja den kundgrupp du vill att e-postmeddelandet ska skicka till.
  • Bredvid Ämne: kan du ändra standardtexten för e-postämnesraden till det som du vill att ditt e-postmeddelande för övergivna varukorgar ska ha.
  • Bredvid Förhandsgranska text: kan du sammanfatta ditt e-postmeddelande med text som visas efter ämnesraden.
  • Bredvid Från: kan du klicka på Redigera för att öppna avsändarens e-postinställningar för att ändra den e-postadress som e-postmeddelandet skickas från.
 6. Anpassa ditt e-postmeddelande med hjälp av avsnittsredigeraren för Shopify e-postmeddelande.

 7. Klicka på Spara.

Mejla automatiskt en kund länken till dennes övergivna varukorg

För att automatiskt skicka e-postmeddelanden om övergivna varukorgar måste du först skapa en automatisering. Varje automatiserat e-postmeddelande innehåller en länk till kundens övergivna varukorg, så att de kan slutföra köpet i kassan om de väljer att göra det. Om du inte vill skicka dessa e-postmeddelanden automatiskt kan du skicka dem manuellt.

När du skapar den nya automatiseringen för övergivna kassor via avsnittet Marknadsföring > Automatiseringar förs dina inställningar över från dina tidigare inställningar för övergivna varukorgar. Om du skapar en andra automatisering för övergivna varukorgar kommer automatiseringens standardinställning för fördröjningen innan e-postmeddelandet skickas till kunder vara 10 timmar och att det endast skickas till kunder som prenumererar på marknadsföring.

Du kan använda Shopify Flow för att redigera arbetsflödet för din nya automatisering för övergivna varukorgar, inklusive fördröjningen.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Marknadsföring > Automatiseringar.
 2. Välj automatisering för Övergivna varukorgar.
 3. Klicka på Redigera och använd sedan Shopify Flow för att redigera arbetsflödet.
 4. Klicka på Aktivera arbetsflöde när du är klar med redigeringen.

Att förstå övergivna varukorgar som inte har levererats

Ett e-postmeddelande om återaktivering av en övergiven varukorg skickas inte för en övergiven varukorg under följande omständigheter:

 • När kunden inte tidigare har slutfört ett inköp eller prenumererat på marknadsföring.
 • När en kund skapar en eller flera övergivna varukorgar och sedan slutför ett inköp innan e-postmeddelandet om den övergivna varukorgen har skickas ut.
 • När ingen av artiklarna i varukorgen är tillgängliga för inköp.
 • När alla artiklar i kassan är gratis och kunden inte besöker leveranssidan för att lägga till en leveransavgift eller om leveransavgiften också är gratis.
 • När en varukorg överges under Shop-appens kassaprocess. Automatiseringen gäller endast webbshoppens kassa.
 • När en kund har övergett en varukorg vid ett senare tillfälle och den senaste övergivna varukorgens väntetid inte är avslutad.

Om du har konfigurerat din butik till att automatiskt skicka e-postmeddelanden om övergivna varukorgar kommer sidan Automatiseringar innehålla resultatdata.

Granska leveransuppgifter för automatiserade arbetsflöden

Från sidan Automatiseringar kan du klicka på en specifik automatisering för att visa detaljinformation för den automatiseringen, till exempel om ett e-postmeddelande om en övergiven varukorg inte kunde levereras till en kund. Varje e-postmeddelande som skickas kallas en Körning och har ett motsvarande ID.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Marknadsföring > Automatiseringar.
 2. Under Marknadsföringsautomatisering väljer du den automatisering som du vill granska resultaten från.
 3. Klicka på Visa senaste aktivitet i avsnittet Arbetsflöde.
 4. Klicka på det e-postmeddelande som skickats eller Körnings-ID som du vill se detaljerna för.

Informationen för e-postmeddelandet, eller Körnings-ID, visas under avsnittet Resultat.

Skicka ett e-postmeddelande om övergiven varukorg manuellt

Du kan välja att skicka ett e-postmeddelande om en övergiven varukorg manuellt till en kund. E-postmeddelandet innehåller en länk till kundens övergivna varukorg, så att de kan slutföra sin betalning i kassan. Det kan vara en bra idé att skicka e-postmeddelandet om övergiven kassa manuellt om du inte har ställt in automatiseringen, eller om din kund ber om länken till den övergivna kassan.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör klickar du på Ordrar > Övergivna varukorgar.
 2. Klicka på numret på den övergivna varukorg som du vill återställa.
 3. Klicka på kundens e-postadress under kundinformationen.

Din e-postklient öppnas med länken för övergiven varukorg i e-posttexten.

Om kunden slutför sin order med den länken uppdateras Återställningsstatusen på sidan Övergiven varukorg så att den visas som återställd.

Granska dina övergivna varukorgar

Du kan granska dina övergivna utcheckningskassor för att hitta mönster som visar varför dina kunder inte slutför sina ordrar.

Övergivna varukorgar sparas i Shopify admin i tre månader. Varje måndag avlägsnas utcheckningar som är äldre än tre månader från din administratör.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Övergivna kassor.

Visa betalningshändelser från en övergiven varukorg

Varje gång en kund försöker betala för sin order noteras en betalningshändelse i historiken för den övergivna kassan. Du kan öppna betalningshändelser för mer information.

Betalningshändelser kan vara användbara om en kund försöker lägga en order och betalningen misslyckas. Om en kund kontaktar dig eftersom dennes betalning inte fungerar i kassan kan du se detaljerna för betalningshändelsen och använda informationen för att hjälpa kunden att lägga sin order.

Om din kund har betalat i kassan går du istället till orderns tidslinje för att se betalningshändelser.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Ordrar > Övergivna varukorgar.

 2. Klicka på en övergiven kassa.

 3. Klicka på en betalningshändelse i avsnittet Historik.

E-postrapport om övergivna varukorgar

Shopifys rapport för meddelande om övergiven varukorg hjälper dig att bättre förstå hur effektiva dessa e-postmeddelanden är för att locka tillbaka dina kunder för att slutföra en transaktion. Den är tillgänglig i avsnittet Marknadsföring i Shopify.

I rapporten ser du hur många sessioner och slutförda ordrar som har kommit från påminnelsemejlen. Du kan också se information såsom konverteringsgrad, antal försäljningar, genomsnittligt ordervärde, genomsnittligt antal sålda produkter och hur många kunder som handlade för första gången.

Rapporten visar endast data från den 18 november 2019 och framåt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis