เลือกใช้การดำเนินการอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

การดำเนินการอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ลูกค้ากลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งในขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลอัตโนมัติไปให้ลูกค้าที่เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าและเริ่มชำระเงินแล้ว แต่ออกจากการชำระเงินก่อนที่จะดำเนินการซื้อเสร็จสิ้น

การตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะย้ายไปยังส่วนการตลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การตั้งค่าใหม่นี้ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้น รวมถึงช่วยควบคุมเวลาที่จะส่งและผู้ที่จะได้รับอีเมลเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น ไปยังส่วนนี้เพื่อเลือกใช้การดำเนินการอัตโนมัติแบบใหม่

คุณสามารถใช้อีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นที่มีอยู่ต่อไปได้ภายในการตั้งค่า > การชำระเงินจนกว่าจะลบออก ซึ่งคุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นใหม่ในส่วนการตลาด คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกู้คืนขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าจะลบออก

ในหน้านี้

เปลี่ยนไปใช้การดำเนินการอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ การตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ
 2. คลิก “ดูเทมเพลต” จากนั้นเลือกเทมเพลตการดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ
 3. ไม่บังคับ: คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขเนื้อหาอีเมลหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์กโฟลว์ของการดำเนินการอัตโนมัติ
 4. คลิก เปิดใช้การดำเนินการอัตโนมัติ
 5. ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิกดำเนินการต่อ

หลังจากที่เปิดใช้การดำเนินการอัตโนมัติแบบใหม่แล้ว คุณสามารถแก้ไขและจัดการการดำเนินการอัตโนมัติ รวมถึงปิดและเปิดได้จากหน้าข้อมูลสรุปการดำเนินการอัตโนมัติ

แก้ไขอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

คุณสามารถเปลี่ยนรายชื่อลูกค้าที่ส่งอีเมลไปให้ หัวเรื่อง ข้อความตัวอย่าง และอีเมลที่ใช้ส่งได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาของอีเมลการเสร็จสิ้นการซื้อสินค้าของคุณได้โดยใช้ส่วนการแก้ไขอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ใน Shopify Emailคุณสามารถเพิ่มข้อความและปรับแต่งการออกแบบของคุณได้โดยการเพิ่มโลโก้หรือเปลี่ยนรูปแบบสีเพื่อแสดงแบรนด์ร้านค้าของคุณคุณยังสามารถเพิ่มส่วนลดที่ลูกค้าของคุณสามารถใช้ได้เมื่อนําทางกลับไปยังหน้าการชำระเงินของตนได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ การตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ
 2. เลือกการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 3. คลิก แก้ไข > แก้ไขอีเมล
 4. ตรวจสอบข้อควรพิจารณาในการแก้ไขอีเมล จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ
 5. ไม่บังคับ: แก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  • ด้านข้าง ถึง: คุณสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการส่งอีเมลไปให้
  • ด้านข้าง หัวข้อ: คุณสามารถเปลี่ยนหัวเรื่องของอีเมลเริ่มต้นเป็นหัวเรื่องที่คุณต้องการสำหรับอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
  • ด้านข้าง ข้อความตัวอย่าง: คุณสามารถเขียนข้อความสรุปอีเมลซึ่งจะแสดงถัดจากหัวเรื่องได้
  • ด้านข้าง จาก: คุณสามารถคลิกแก้ไขเพื่อเปิดการตั้งค่าอีเมลผู้ส่งและเปลี่ยนอีเมลที่จะใช้ส่งได้
 6. ปรับแต่งข้อความอีเมลของคุณโดยใช้เครื่องมือแก้ไขส่วนของ Shopify Email

 7. คลิกที่ “บันทึก

ส่งอีเมลของลิงก์ที่นำทางไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

หากต้องการส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างการดำเนินการอัตโนมัติ อีเมลการดำเนินการอัตโนมัติแต่ละฉบับจะมีลิงก์ไปยังตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ชำระเงินของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้หากต้องการ หากไม่ต้องการส่งอีเมลเหล่านี้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งอีเมลด้วยตนเองได้

เมื่อคุณสร้างการดำเนินการอัตโนมัติรายการใหม่สำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นผ่านส่วนการตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ ระบบจะโอนการตั้งค่าของคุณมาจากการตั้งค่าก่อนหน้านี้ของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น หากคุณสร้างการดำเนินการอัตโนมัติรายการที่สองสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น จะมีเวลารอการดำเนินการอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น 10 ชั่วโมงก่อนที่จะส่งอีเมลไปให้ลูกค้าและจะส่งให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครรับข้อมูลการตลาดเท่านั้น

คุณสามารถใช้ Shopify Flow เพื่อแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของการดำเนินการอัตโนมัติใหม่สำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น รวมถึงเวลารอ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ การตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ
 2. เลือกการดำเนินการอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 3. คลิก “แก้ไข” จากนั้นใช้ Shopify Flow เพื่อแก้ไขขั้นตอนการทำงาน
 4. คลิก เปิดใช้เวิร์กโฟลว์ เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้น

ทำความเข้าใจเมื่อระบบไม่ส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ระบบจะไม่ส่งอีเมลแจ้งให้ลูกค้ากลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งในขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • เมื่อลูกค้าไม่เคยดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้นและสมัครรับข้อมูลทางการตลาด
 • เมื่อลูกค้าสร้างขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างน้อย 1 รายการ และทำการสั่งซื้อจนเสร็จสิ้นก่อนได้รับอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 • เมื่อไม่มีสินค้าที่ซื้อได้ในหน้าการชำระเงิน
 • เมื่อสินค้าทุกรายการในหน้าการชำระเงินไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่ได้เข้าชมหน้าการจัดส่งเพื่อเพิ่มค่าจัดส่ง หรือไม่มีค่าจัดส่ง
 • เมื่อรายการชำระเงินที่ไม่เสร็จสิ้นอยู่ในหน้าการชำระเงินของแอป Shop การดำเนินการอัตโนมัติจะใช้ได้กับการชำระเงินทางร้านค้าออนไลน์เท่านั้น
 • เมื่อลูกค้ายังดำเนินการชำระเงินครั้งล่าสุดไม่เสร็จสิ้น และระยะเวลาที่รอจากขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นครั้งก่อนหน้ายังไม่จบลง

หากคุณกําหนดค่าให้ร้านค้าส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ หน้าการดำเนินการอัตโนมัติจะแสดงข้อมูลประสิทธิภาพ

ตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งตามเวิร์กโฟลว์การดำเนินการอัตโนมัติ

ในหน้าการดำเนินการอัตโนมัติ คุณสามารถคลิกการดำเนินการอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการอัตโนมัตินั้นๆ ได้ เช่น หากอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นไม่สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้ อีเมลแต่ละรายการที่ส่งไปจะเรียกว่า Run และมี ID ที่สอดคล้องกัน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ การตลาด > การดำเนินการอัตโนมัติ
 2. ในส่วนการดำเนินการทางการตลาดอัตโนมัติ ให้เลือกการดําเนินการอัตโนมัติที่คุณต้องการตรวจสอบผลลัพธ์
 3. ในส่วน เวิร์กโฟลว์ ให้คลิก ดูกิจกรรมล่าสุด
 4. คลิกอีเมลที่ส่งหรือ Run ID ที่คุณต้องการตรวจสอบรายละเอียด

รายละเอียดอีเมลหรือ Run ID จะแสดงในส่วนผลลัพธ์

ส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นด้วยตนเอง

คุณสามารถเลือกส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นไปให้ลูกค้าด้วยตนเองได้ โดยอีเมลดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ชำระเงินของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ คุณอาจต้องการส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติให้ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อลูกค้าขอลิงก์ไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกคำสั่งซื้อ > ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 2. คลิกหมายเลขของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นที่คุณต้องการกู้คืน
 3. คลิกที่อีเมลของลูกค้าในส่วนข้อมูลลูกค้า

อีเมลลูกค้าจะเปิดขึ้นพร้อมลิงก์ไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นในเนื้อหาอีเมล

หากลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นโดยใช้ลิงก์นั้น สถานะการกู้คืนในหน้าขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะอัปเดตเพื่อแสดงเป็นกู้คืนแล้ว

ตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นของคุณเพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมที่อาจบ่งบอกถึงสาเหตุการละทิ้งคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณ

ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะถูกบันทึกไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify เป็นเวลาสามเดือน ทุกๆ วันจันทร์ ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นที่เก่ากว่าสามเดือนจะถูกลบออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ดูเหตุการณ์การชำระเงินจากขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

แต่ละครั้งที่ลูกค้าพยายามที่จะชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ เหตุการณ์การชำระเงินจะถูกบันทึกไว้ในประวัติของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น คุณสามารถกดดูเหตุการณ์การชำระเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เหตุการณ์การชำระเงินจะมีประโยชน์กรณีที่ลูกค้าพยายามจะทำการสั่งซื้อและการชำระเงินของพวกเขาล้มเหลว หากลูกค้าติดต่อคุณเนื่องจากชำระเงินไม่ได้ คุณสามารถดูรายละเอียดของเหตุการณ์การชำระเงินและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของคุณทำการสั่งซื้อได้

หากลูกค้าของคุณชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อเพื่อดูเหตุการณ์การชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 2. คลิกที่ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 3. ในส่วนประวัติ ให้คลิกที่เหตุการณ์การชำระเงิน

รายงานอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

รายงานอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้นโดย Shopify จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของอีเมลต่อการดึงลูกค้าให้กลับมาทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้มากยิ่งขึ้น รายงานนี้พร้อมใช้งานในส่วนการตลาดของ Shopify

รายงานจะบอกให้คุณทราบถึงจำนวนเซสชันและคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นซึ่งเป็นผลมาจากอีเมลแจ้งเตือน นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังมีข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราคอนเวอร์ชัน ยอดขายรวม มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จำนวนสินค้าที่ขายได้โดยเฉลี่ย และจำนวนผู้ที่เป็นลูกค้าครั้งแรก

รายงานจะแสดงเฉพาะข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี