การกู้คืนขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นหมายถึงกระบวนการชำระเงินที่ยังคงไม่เสร็จสิ้น แม้ว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลอีเมลแล้วก็ตาม กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่ดำเนินการชำระเงินเพื่อสรุปคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น การชำระเงินถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นหากยังคงดำเนินการไม่สมบูรณ์นานกว่าสิบนาทีหลังจากที่ลูกค้าให้ข้อมูลอีเมลแล้ว

รายการที่อยู่ในตะกร้าสินค้าของลูกค้าขณะที่ละทิ้งการชำระเงินจะไม่ถูกบันทึกไว้

การกู้คืนขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นสามารถใช้ได้สำหรับช่องทางการขายของร้านค้าออนไลน์ ช่องทางการขายปุ่มซื้อ และช่องทางค้าส่งของ Plus เท่านั้น ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นบนช่องทางการขาย Shopify POS หรือจากภายนอกจะไม่ได้รับอีเมลกู้คืนขั้นตอนการชำระเงิน

ตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นของคุณเพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมที่อาจบ่งบอกถึงสาเหตุการละทิ้งคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณ

ระบบจะลบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ในวันจันทร์ถัดไปในกรณีที่ข้อมูลต่อไปนี้เป็นจริง

 • สร้างขึ้นมากกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่ได้อัปเดตใน 1 เดือน
 • ไม่มีธุรกรรมหรือคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์แนบอยู่

หากมีขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นเฉพาะรายการที่คุณต้องการเก็บไว้ คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีรายละเอียดเหมือนกันและปล่อยให้เป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ทั้งนี้ ไม่สามารถลบขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นบางรายการได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ดูเหตุการณ์การชำระเงินจากขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ในแต่ละครั้งที่ลูกค้าพยายามชำระเงินคำสั่งซื้อของตน ระบบจะบันทึกเหตุการณ์การชำระเงินในไทม์ไลน์ของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น คุณสามารถขยายเหตุการณ์การชำระเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เหตุการณ์การชำระเงินจะมีประโยชน์หากลูกค้าพยายามที่จะทำการสั่งซื้อและการชำระเงินของพวกเขาล้มเหลว หากลูกค้าติดต่อคุณเนื่องจากชำระเงินไม่ได้ คุณสามารถดูรายละเอียดของเหตุการณ์การชำระเงินและใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของคุณ

หากลูกค้าของคุณชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อเพื่อดูเหตุการณ์การชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 2. คลิกที่ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

 3. ในหน้ารายละเอียดขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ไปที่ไทม์ไลน์

 4. คลิกเหตุการณ์การชำระเงิน

คุณสามารถส่งอีเมลให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังจากการละทิ้งการชำระเงินของตน แต่ละอีเมลประกอบด้วยลิงก์ที่นำไปยังตะกร้าสินค้าที่ลูกค้ายังไม่ชำระเงิน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินการการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้หากต้องการ* คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตอีเมลได้โดยการเพิ่มโลโก้หรือการเปลี่ยนรูปแบบสี

อีเมลสำรองสำหรับการกู้คืนจะไม่ถูกส่งในกรณีสำหรับขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นในสถานการณืต่อไปนี้:

 • หากว่าที่ลูกค้าสร้างขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งรายการและดำเนินการขายเสร็จสิ้นก่อนที่อีเมลสำรองสำหรับการกู้คืนจะถูกส่งไป อีเมลดังกล่าวจะไม่ถูกส่ง
 • หากการประมวลผลการชำระเงินมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขณะลูกค้าพยายามประมวลผลการชำระเงินให้เสร็จสิ้น อีเมลจะไม่ถูกส่ง
 • หากร้านของคุณไม่รองรับการจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้า อีเมลจะไม่ถูกส่ง
 • หากคุณอนุญาตให้ลูกค้าป้อนหมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมลในหน้าการชำระเงินได้ และลูกค้าเลือกที่จะป้อนหมายเลขโทรศัพท์ จะไม่สามารถส่งอีเมลไปได้
 • หากสินค้าในหน้าการชำระเงินไม่สามารถซื้อได้ (ตัวอย่างเช่น ไม่มีสินค้าในคลัง) อีเมลจะไม่ถูกส่ง
 • หากสินค้าทั้งหมดในหน้าการชำระเงินไม่เสียค่าใช้จ่าย และลูกค้าไม่ได้เข้าชมหน้าการจัดส่งเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่งหรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน อีเมลจะไม่ถูกส่ง

หากคุณกำหนดค่าร้านค้าของคุณให้ส่งอีเมลกู้คืนโดยอัตโนมัติแล้ว หน้าขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะประกอบไปด้วยเคล็ดลับสำหรับเครื่องมือที่บ่งบอกถึงสาเหตุที่ไม่มีการส่งอีเมล

ขั้นตอน:

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของอีเมลคำสั่งซื้อที่ยังไม่เสร็จสิ้นได้โดยไปที่คำสั่งซื้อ จากนั้นคลิกที่ “ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น” สถานะของอีเมลสำหรับการกู้คืนแต่ละอีเมลจะอยู่ใต้คอลัมน์สถานะอีเมล ส่วนสถานะของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะอยู่ใต้คอลัมน์สถานะการกู้คืน

หลังจากอีเมลถูกส่งไปแล้ว หน้าการชำระเงินจะได้รับการเรียกคืนเมื่อลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อเสร็จสิ้น ลูกค้าสามารถคลิกลิงก์การเรียกคืนในอีเมลหรือดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ด้วยตนเอง

คุณสามารถเลือกส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นไปให้ลูกค้าด้วยตนเองได้ โดยอีเมลดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ชำระเงินของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ คุณอาจต้องการส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติให้ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อลูกค้าขอลิงก์ไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกคำสั่งซื้อ > ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
 2. คลิกหมายเลขของขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นที่คุณต้องการกู้คืน
 3. คลิกที่อีเมลของลูกค้าในส่วนข้อมูลลูกค้า

อีเมลลูกค้าจะเปิดขึ้นพร้อมลิงก์ไปยังขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นในเนื้อหาอีเมล

หากลูกค้าดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นโดยใช้ลิงก์นั้น สถานะการกู้คืนในหน้าขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นจะอัปเดตเพื่อแสดงเป็นกู้คืนแล้ว

รายงานอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

รายงานอีเมลแจ้งขั้นตอนการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้นโดย Shopify จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของอีเมลต่อการดึงลูกค้าให้กลับมาทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้มากยิ่งขึ้น รายงานนี้พร้อมใช้งานในส่วนการตลาดของ Shopify

รายงานจะบอกให้คุณทราบถึงจำนวนเซสชันและคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นซึ่งเป็นผลมาจากอีเมลแจ้งเตือน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราคอนเวอร์ชัน ยอดขายรวม มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย จำนวนสินค้าที่ขายได้โดยเฉลี่ย และจำนวนลูกค้าที่เป็นลูกค้าครั้งแรก

รายงานจะแสดงเฉพาะข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี