การจัดการคำสั่งซื้อของคุณทีละรายการ

จัดการคำสั่งซื้อของคุณทีละรายการด้วยการบรรจุและจัดส่งสินค้าโดยไม่ผ่านบริการจัดการคำสั่งซื้อ คุณยังสามารถจัดการคำสั่งซื้อหลายรายการในหลายรายการได้

จัดการคำสั่งซื้อของคุณเองโดยอัตโนมัติ

หากคุณตั้งค่าให้จัดส่งคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้วโดยอัตโนมัติหลังจากชำระเงินแล้ว

การจัดส่งอัตโนมัติสามารถใช้ได้หากคุณขายสินค้าที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัลหรือบัตรของขวัญดิจิทัลโดยเฉพาะ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าดิจิทัลจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดอัตโนมัติและคำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว

จัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วยตนเอง

หากคุณตั้งค่าให้จัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วยตนเองคุณจำเป็นต้องเปิดคำสั่งซื้อของคุณและจัดการเป็นทีละรายการไป

คุณสามารถจัดส่งสินค้าส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ด้วยการจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการบางส่วน ซึ่งเรียกว่าการจัดส่งแบบบางส่วน เพื่อให้ขั้นตอนการจัดส่งด้วยตนเองเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียวได้

การจัดเรียงสินค้าตามวันที่ต้องจัดการให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถดูและจัดเรียงคำสั่งซื้อที่คุณต้องจัดการได้ โดยใช้วันที่ซึ่งต้องจัดการภายในที่อยู่ในหน้าคำสั่งซื้อของส่วนผู้ดูแล Shopify โดยวันที่ซึ่งต้องจัดการภายในคือวันสุดท้ายที่คุณสามารถจัดส่งคำสั่งซื้อเพื่อให้มั่นใจว่าคำสั่งซื้อจะไปถึงปลายทางภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมีการแจ้งกับลูกค้าในช่องทางการขายหรือร้านค้าออนไลน์แล้ว

จัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดด้วยตนเอง

จัดการคำสั่งส่วนหนึ่งด้วยตนเอง

หากลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าหลายรายการ และมีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการที่หมดสต็อกของหรือเป็นแบบต้องสั่งล่วงหน้า คุณอาจต้องการจัดส่งคำสั่งซื้อเพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณสามารถจัดส่งสินค้าแยกต่างหากได้

ขั้นตอน:

การจัดการคำสั่งซื้อสำหรับหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หากลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าหลายชิ้น แล้วสินค้าดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งชิ้นมีสต็อกอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน คุณก็สามารถจัดการคำสั่งซื้อบางส่วนแยกกันต่างหากได้โดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าคงคลังของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งเพื่อระบุลำดับความสำคัญให้แก่การจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของการจัดการคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความพร้อมของสต็อกสินค้า ค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง หรือความต้องการในการจัดส่งแบบเร่งด่วน คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของำสั่งซื้อทุกรายการที่ยังไม่ได้จัดการเพื่อจัดการสินค้าตามรายการที่สั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

 3. คลิกปุ่ม “

 4. คลิกเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง

 5. จากเมนูดรอปดาวน์ของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อใหม่

 6. ในส่วน สินค้า ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับจำนวนและเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อ

 7. คลิกที่ “บันทึก

จัดการคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

เมื่อเลือกคำสั่งซื้อหลายรายการ คุณสามารถใช้ปุ่ม “ทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว” เพื่อจัดการคำสั่งซื้อพร้อมกันได้ วิธีนี้สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่จัดการคำสั่งซื้อด้วยตนเอง หากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Shipping คุณจำเป็นต้องเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังคำสั่งซื้อดังกล่าว

ขั้นตอน:

แยกการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถแยกคำสั่งซื้อที่รอจัดการ สินค้าเฉพาะรายการ และปริมาณเป็นคำสั่งซื้อที่รอการจัดการใหม่เพื่อให้สินค้าส่งถึงลูกค้าเร็วขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากสินค้ารายการหนึ่งในคำสั่งซื้อหมดสต็อก คุณสามารถลบสินค้าดังกล่าวออกจากคำสั่งซื้อเพื่อให้สามารถจัดส่งรายการที่เหลือให้กับลูกค้าได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งรายการสินค้าที่หมดสต็อกจะจัดส่งในบรรจุภัณฑ์แยกต่างหากภายหลัง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการแยกการจัดการคำสั่งซื้อ

 3. คลิกปุ่ม “

 4. คลิก "แยก"

 5. ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับจำนวนและเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการแยก

ผสานรวมการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถผสานรวมชุดสินค้าหรือผสานรวมชุดคำสั่งซื้อที่รอจัดการได้หลายๆ ชุดจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันให้เป็นรายการเดียวโดยอิงจากสินค้าเฉพาะรายการและจำนวนสินค้า การผสานรวมการจัดการคำสั่งซื้อสามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการดังกล่าวและยังลดต้นทุนการจัดส่ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการผสานรวมการจัดการคำสั่งซื้อ

 3. คลิกปุ่ม “

 4. คลิก "ผสานรวม"

 5. ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับจำนวนและเลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการผสานรวมเข้ากับการจัดการคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน

 6. คลิก "ผสานรวม" รายการสินค้าที่เลือกให้ผสานรวมกับการจัดการคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน

การระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

การระงับการจัดการคำสั่งซื้อมีสองประเภทดังนี้:

การระงับการจัดการด้วยตนเอง

เมื่อพบปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ในทันที คุณสามารถระงับการจัดการสินค้าได้ด้วยตนเอง คำสั่งซื้อที่มีการระงับการจัดการจะมีสถานะเป็น “ถูกระงับชั่วคราว” ในรายการคำสั่งซื้อของคุณ หากต้องการจัดระเบียบและติดตามงานจัดการสินค้าของคุณ คุณสามารถใช้สถานะการจัดการเพื่อกรองคำสั่งซื้อที่พร้อมจัดการออกจากคำสั่งซื้อที่ถูกระงับชั่วคราวได้

ระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการระงับการจัดการ

 3. คลิกปุ่ม “

 4. คลิก “ระงับการจัดการสินค้า

 5. เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้ระงับชั่วคราว

 6. เลือกเหตุผลที่ระงับ

 7. คลิก “ระงับการจัดการสินค้า

ยกเลิกการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อแก้ปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้แล้ว คุณก็สามารถยกเลิกระงับการจัดการด้วยตนเองได้ โดยหลังจากที่ยกเลิกการระงับแล้ว สถานะการจัดการสินค้าของคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ยังไม่จัดการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิกระงับการจัดการ

 3. เลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการยกเลิกระงับการจัดการ

 4. คลิก “ยกเลิกการระงับ

การระงับระบบการจัดการคำสั่งซื้อ

การระงับการดำเนินการตามระบบเกิดขึ้นเมื่อแอปหรือระบบเบื้องหลังอื่นๆ ระงับการจัดการคำสั่งซื้อชั่วคราวโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่น เมื่อมีการนำเสนอข้อเสนอการขายต่อรายการให้กับลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน สถานะการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจะถูกตั้งค่าเป็น ระงับไว้จนกว่าลูกค้าจะดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นหากลูกค้าไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น คำสั่งซื้อจะยังคงมีสถานะ ถูกระงับชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้ามีเวลากลับไปยังคำสั่งซื้อและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

เมื่อคำสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราว คุณจะยังสามารถสำรองสินค้าคงคลังสำหรับคำสั่งซื้อของคุณไว้ได้ แต่คุณจะไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จนกว่าจะยกเลิกการระงับการจัดการคำสั่งซื้อ และสถานะการจะจัดการคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นยังไม่จัดการ

การระงับระบบมีสี่ประเภทดังนี้:

 • ข้อเสนอการแนะนำสินค้าที่ราคาสูงกว่าที่รอดำเนินการ
 • การอนุมัติพาร์ทเนอร์ของ Marketplace ที่รอดำเนินการ
 • การอนุมัติ Markets Pro ที่รอดำเนินการ
 • ไม่ทราบวันที่จัดส่ง

ยกเลิกการจัดส่งสินค้า (แบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง)

เมื่อคุณยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อส ถานะการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อจะย้อนกลับไปเป็นยังไม่จัดการและคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใหม่หรือสร้างการจัดการใหม่สำหรับคำสั่งซื้อนั้นได้

หากคุณได้ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว คุณต้องยกเลิกใบจ่าหน้าดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อได้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้า คำสั่งซื้อ คลิกจำนวนคำสั่งซื้อในรายการที่มี สถานะการจัดการคำสั่งซื้อ ของ คำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว

 3. ใน “ส่วนการจัดการ” ให้คลิกที่ปุ่ม...

 4. คลิกยกเลิกการจัดส่งสินค้า

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี