การเปลี่ยนและยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify Shipping

หากคุณต้องเปลี่ยนแปลงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้โดยยกเลิก (void) ใบจ่าหน้าดังกล่าว เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำสั่งซื้อ แล้วซื้อใบจ่าหน้าใหม่อีกครั้งได้ คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ซื้อและไม่มีเหตุการณ์การติดตามใดๆ ได้

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

รูปแบบของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและระดับการบริการที่คุณเลือกเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้า คุณไม่สามารถแก้ไขรูปแบบใบจ่าหน้าได้เนื่องจากผู้ให้บริการแต่ละรายต้องการใบจ่าหน้าที่มีข้อกำหนดต่างกัน

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าโดยใช้ Shopify Shipping จะมีเลขคำสั่งซื้อที่อยู่ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถใช้เลขคำสั่งซื้อบนใบจ่าหน้าเพื่อจับคู่บรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับคำสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น โดยตำแหน่งของเลขคำสั่งซื้อจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการขนส่ง

Highlighted order number location on an example USPS label
Highlighted order number location on an example DHL label

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทีละใบและทีละหลายใบ

คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทีละรายการหรือหลายรายการพร้อมกันได้จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง โดยคุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพร้อมกันได้สูงสุด 100 รายการ

หลังจากยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะเพิ่มต้นทุนของใบจ่าหน้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยจำนวนเงินนี้จะใช้กับต้นทุนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใดๆ ที่คุณซื้อในอนาคต หากบรรจุภัณฑ์ได้รับการจัดส่งแล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการจัดพร้อมแนบหมายเลขอ้างอิงบรรจุภัณฑ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” > “ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  2. เลือกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณต้องการยกเลิก
  3. คลิกที่ “ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกใบจ่าหน้าของคุณ
  5. คลิกที่ “ยกเลิกใบจ่าหน้า XX

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทีละรายการจากหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี