การพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping และเอกสารการจัดส่ง

คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง แบบฟอร์มศุลกากร และบันทึกการจัดส่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียวเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการ
 • ทำได้ทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียวจากหน้า ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ได้ทุกเมื่อหลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้า
 • ทีละรายการจากหน้าคำสั่งซื้อ

หากต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณต้องใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่ Shopify รองรับ

การพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพร้อมแบบฟอร์มศุลกากรและบันทึกการจัดส่ง

คุณสามารถพิมพ์เอกสารการจัดส่งแยกต่างหาก หรือจะรวมและปรับขนาดให้พอดีกับรูปแบบกระดาษพิมพ์ที่คุณเลือกก็ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพร้อมบันทึกการจัดส่งโดยใช้รูปแบบการพิมพ์ A4 บันทึกการจัดส่งจะถูกปรับขนาดให้พอดีในหน้าเดียวกันกับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

คุณสามารถเลือกรูปแบบกระดาษต่อไปนี้เพื่อพิมพ์เอกสารการจัดส่งของคุณได้

 • กระดาษเทอร์มอล (4 x 6 นิ้ว / 100 × 150 มม. / A6) สำหรับเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า
 • กระดาษ Letter (8.5 x 11 นิ้ว / 216 x 279 มม.) สำหรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ
 • กระดาษ A4 (8.3 x 11.7 นิ้ว / 210 x 297 มม.) สำหรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ

ดูตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อดูใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่เทียบเคียงกันด้วยบันทึกการจัดส่งในรูปแบบกระดาษ Letter

ตัวอย่างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเทียบเคียงกับบันทึกการจัดส่งในรูปแบบกระดาษ Letter

พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลังจากการซื้อ

หลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้ว คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บันทึกการจัดส่ง และแบบฟอร์มศุลกากรทีละรายการหรือหลายรายการพร้อมกันในครั้งเดียวได้ทุกเมื่อจากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณยังสามารถพิมพ์เอกสารการจัดส่งของคุณอีกครั้งได้ โดยคุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งพร้อมกันได้สูงสุด 100 รายการ

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณสามารถมีสถานะ “พิมพ์แล้ว” หรือ “ไม่ได้พิมพ์” ก็ได้ ซึ่งจะระบุว่าคุณได้พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแล้วหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” > “ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 2. เลือกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณต้องการพิมพ์
 3. คลิก “พิมพ์เอกสาร
 4. เลือกเอกสารการจัดส่งที่คุณต้องการพิมพ์ เช่น ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บันทึกการจัดส่ง และแบบฟอร์มศุลกากร
 5. เลือกขนาดของเอกสารที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ในการพิมพ์ใบจ่าหน้า จากนั้นคลิกที่ “พิมพ์เอกสาร XX

คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง บันทึกการจัดส่ง และแบบฟอร์มศุลกากรแบบทีละรายการได้จากหน้าคำสั่งซื้อ คุณสามารถพิมพ์เอกสารการจัดส่งแยกต่างหากได้ แต่คุณไม่สามารถรวมเอกสารเหล่านี้ได้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์บันทึกการจัดส่ง

 3. คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “บันทึกการจัดส่ง

 4. พิมพ์หรือบันทึกบันทึกการจัดส่งของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี