ศัพท์ศัพท์เฉพาะทางด้านการจัดส่งและขนส่งสินค้า

การจัดส่งเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจส่วนใหญ่และมีคำศัพท์เฉพาะมากมายหลายคำ

เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจศัพท์บางส่วนเกี่ยวกับการจัดส่งและขนส่งสินค้าโปรดตรวจสอบรายการข้อนิยามและคำศัพท์ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มใบสำแดงศุลกากร

แบบฟอร์มศุลกากรคือเอกสารที่ระบุรายละเอียดและมูลค่าของสินค้าที่มีการจัดส่งระหว่างประเทศ เมื่อสินค้ามาถึงประเทศปลายทาง หน่วยงานศุลกากรจะตรวจสอบว่าแบบฟอร์มศุลกากรของสินค้านั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่และตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าและอากร

หากคุณจัดส่งไปยังปลายทางระหว่างประเทศและใช้ Shopify Shipping คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบศุลกากรให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อซื้อใบจ่าหน้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

แบบฟอร์มศุลกากรของสินค้าแต่ละรายการประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • จำนวนสินค้า
  • คำอธิบายสินค้า
  • มูลค่าสินค้า ซึ่งหมายถึงราคาที่คุณเรียกเก็บเป็นค่าสินค้า
  • น้ำหนักสินค้า
  • ประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง
  • พิกัดศุลกากร (HS)

คำศัพท์อื่นๆ: ใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์

วิธีการจัดส่ง

วิธีการจัดส่งคือวิธีที่คุณใช้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้ผู้ให้บริการขนส่งและตัวเลือกการจัดส่งในพื้นที่ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าการรับสินค้าและการจัดส่งในพื้นที่

ระยะเวลาในการจัดส่ง

ระยะเวลาการจัดส่งคือผลรวมของเวลาในการดำเนินการของร้านค้าของคุณและเวลาการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งระยะเวลาการจัดส่งจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับธุรกิจของคุณและสิ้นสุดลงเมื่อจัดส่งพัสดุถึงมือลูกค้าของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าวันที่จัดส่ง

น้ำหนักตามปริมาตร

น้ำหนักตามปริมาตรคือจํานวนพื้นที่ที่บรรจุภัณฑ์ใช้เมื่อเทียบกับน้ำหนักจริงของพัสดุ น้ำหนักตามปริมาตรจะคิดด้วยการคูณความยาว ความกว้าง และความสูงของบรรจุภัณฑ์ และหารด้วยค่าเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ ที่เรียกว่าตัวหารปริมาตร ผู้ให้บริการขนส่งทุกรายใช้ตัวหารปริมาตรที่ไม่เหมือนใคร หากน้ำหนักตามปริมาตรมากกว่าน้ำหนักบรรจุภัณฑ์จริง จะเรียกเก็บเงินตามอัตราน้ำหนักตามปริมาตรแทน

คำศัพท์อื่นๆ: น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินได้ การวัดน้ำหนักตามปริมาตรลูกบาศก์ การวัดน้ำหนักตามปริมาตร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ น้ำหนักตามขนาด

ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ

สถานที่จัดการสินค้าคือสถานที่หรือแอปที่คุณใช้จัดการสินค้าตามคำสั่งซื้อ ที่ตั้งอาจเป็นร้านค้าปลีก คลังสินค้า บ้านของคุณ ร้านค้าป๊อปอัพ หรือแอป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตำแหน่งที่ตั้ง

บริการจัดการคำสั่งซื้อ

บริการจัดการสินค้าแบบครบวงจรคือคลังสินค้าจากภายนอกหรือศูนย์จัดการสินค้าที่จะจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้คุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

เส้นรอบวง

เส้นรอบขอบคือประเภทของการวัดที่ผู้ให้บริการขนส่งหลายรายใช้เพื่อระบุขนาดสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ เส้นรอบขอบคือระยะห่างรอบส่วนที่หนาที่สุดของด้านที่ไม่ใช่ความยาว

  • สำหรับพัสดุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เส้นรอบขอบจะคำนวณด้วยการนำความสูงมาคูณสองบวกด้วยความกว้างคูณด้วยสอง: 2 x ความกว้าง + 2 x ความสูง
  • สำหรับพัสดุทรงกระบอก เส้นรอบขอบคือเส้นรอบวงของกระบอกนั้น

พิกัดศุลกากร

พิกัดศุลกากรคือรหัสหกหลักที่แบ่งหมวดหมู่สินค้าที่นําเข้าหรือส่งออกแต่ละรายการ คุณต้องใส่พิกัดศุลกากร เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มศุลกากร

คำศัพท์อื่นๆ: พิกัดศุลกากร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิกัดศุลกากร: การค้าระหว่างประเทศและการนำเข้า

บันทึกการจัดส่ง

บันทึกการจัดส่งคือเอกสารที่มีที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่เรียกเก็บเงิน และข้อมูลสินค้า เช่น หมายเลข SKU น้ำหนัก หรือจํานวนสินค้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การพิมพ์และแก้ไขบันทึกการจัดส่ง

เวลาในการดำเนินการ

เวลาในการดำเนินการคือกรอบเวลาที่เริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อของลูกค้าไปจนถึงเมื่อผู้ให้บริการขนส่งมอบพัสดุ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำความเข้าใจและลดเวลาในการดำเนินการ

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืน

ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนคืนคือใบจ่าหน้าที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าเพื่อให้พวกเขาส่งสินค้าคืนให้กับคุณ ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนสามารถช่วยให้คุณเรียกคืนสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการอีกต่อไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนของ Shopify Shipping

ผู้ให้บริการขนส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งคือบริการ เช่น UPS, FedEx, DPD, USPS, Canada Post หรือ Chronopost ที่ส่งมอบพัสดุของคุณให้แก่ลูกค้า คุณสามารถนัดหมายรับหรือส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณที่จุดรับสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ผู้ให้บริการขนส่ง

ประกันการจัดส่ง

ประกันการจัดส่งคือบริการที่มอบการคุ้มครองทางการเงินให้กับสินค้าที่เสียหาย สูญหาย หรือถูกขโมย คุณสามารถทำประกันการจัดส่งได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ประกันการจัดส่ง

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งคือใบจ่าหน้าที่คุณแนบไปกับพัสดุที่คุณจัดส่ง ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งประกอบด้วยข้อมูลที่ผู้ให้บริการขนส่งใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งพัสดุอย่างถูกต้อง ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งมักมีที่อยู่ ที่อยู่ต้นทาง และบาร์โค้ดของผู้รับ

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้โดยตรงจากผู้ให้บริการขนส่ง จากแอปจากภายนอก หรือจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณโดยใช้ Shopify Shipping

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำความเข้าใจใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

รายการจัดส่ง

รายการจัดส่งคือเอกสารที่เชื่อมโยงการจัดส่ง USPS ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันเป็นบาร์โค้ดเดียว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รายการจัดส่ง USPS

โปรไฟล์การจัดส่ง

โปรไฟล์การจัดส่งคือชุดอัตราค่าจัดส่งและโซนที่คุณสามารถกําหนดค่าให้กับสินค้าและตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีโปรไฟล์การจัดส่งหนึ่งโปรไฟล์สำหรับสินค้าที่เปราะบางซึ่งเรียกเก็บค่าจัดส่ง 15 ดอลลาร์สหรัฐ และอาจมีโปรไฟล์การจัดส่งอีกโปรไฟล์หนึ่งสำหรับสินค้าอื่นๆ ของคุณทั้งหมดซึ่งเรียกเก็บค่าจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โปรไฟล์การจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งคือสิ่งที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าในขั้นตอนการซื้อสินค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเสนอการจัดส่งแบบมาตรฐานเป็นมูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐและค่าจัดส่งด่วนเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งได้ตามน้ำหนักสินค้าหรือราคาในการสั่งซื้อ คุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งแบบตายตัวหรืออัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่อัตราค่าจัดส่ง

กลยุทธ์การจัดส่ง

กลยุทธ์การจัดส่งคือวิธีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณสำหรับการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเสนอการจัดส่งฟรีและเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปยังราคาสินค้าหรือเสนออัตราค่าจัดส่งแบบตายตัว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางแผนกลยุทธ์การจัดส่งของคุณ

เขตการจัดส่ง

เขตการจัดส่งคือกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้อัตราค่าจัดส่งชุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเขตการจัดส่งของยุโรปและเสนออัตราค่าจัดส่งของ DHL Express และอัตราค่าจัดส่งตายตัวสำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องส่งสินค้าไปยังเขตยุโรปทั้งหมด จากนั้นคุณจะกำหนดเขตการจัดส่งที่แยกต่างหากสำหรับสหรัฐอเมริกาและเสนอการจัดส่งฟรีและอัตราค่าจัดส่งของ USPS สำหรับคำสั่งซื้อทุกรายการที่จะจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าเขตการจัดส่ง

บริการจัดส่ง

บริการจัดส่งคือวิธีการจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งเสนอตัวอย่างเช่นหนึ่งในบริการจัดส่งที่ USPS เสนอคือ USPS Priority Mail Internationalบริการนี้รวมถึงหมายเลขติดตามติดตามพัสดุและประกันการจัดส่งผู้ให้บริการขนส่งมักจะเสนอบริการจัดส่งหลายรูปแบบที่มีเวลาการจัดส่งและราคาที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับที่อยู่ต้นทางและปลายทางรวมถึงน้ำหนักและขนาดของพัสดุ

Shopify Fulfillment Network (SFN)

Shopify Fulfillment Network (SFN) เป็นแอปบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ผสานการทำงานกับบริการที่จัดเก็บสินค้าคงคลังและจัดการคำสั่งซื้อได้ โดย Shopify ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Flexport เพื่อให้บริการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ Shopify Fulfillment Network

บริการจัดส่ง

บริการจัดส่งคือวิธีการจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งเสนอตัวอย่างเช่นหนึ่งในบริการจัดส่งที่ USPS เสนอคือ USPS Priority Mail Internationalบริการนี้รวมถึงหมายเลขติดตามติดตามพัสดุและประกันการจัดส่งผู้ให้บริการขนส่งมักจะเสนอบริการจัดส่งหลายรูปแบบที่มีเวลาการจัดส่งและราคาที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับที่อยู่ต้นทางและปลายทางรวมถึงน้ำหนักและขนาดของพัสดุ

Shopify Shipping

Shopify Shipping เป็นแพลตฟอร์มการจัดส่งแบบครบวงจรของผู้ขาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าบริการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งให้แก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน ซื้อ และพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง รวมถึงจัดการสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้โดยตรง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Shopify Shipping

บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้า

บรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคือบรรจุภัณฑ์ที่คุณตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งมอบซึ่งใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อมีการคำนวณค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักหรืออัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง ระบบจะใช้ขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าในการคิดค่าจัดส่ง ตั้งค่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บ่อยที่สุดเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคุณเพื่อแสดงค่าจัดส่งที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจัดการบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคุณ

หมายเลขติดตามพัสดุ

หมายเลขติดตามพัสดุคือหมายเลข ID หรือรหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับสินค้าหรือพัสดุ คุณและลูกค้าของคุณสามารถใช้หมายเลขนี้เพื่อติดตามพัสดุตลอดเส้นทางการจัดส่งได้ หมายเลขติดตามตัวบางรายการจะระบุวันที่จัดส่งโดยประมาณ บริการจัดส่งส่วนใหญ่มาพร้อมกับหมายเลขติดตามพัสดุแต่บริการที่ราคาถูกกว่าอาจไม่มีหมายเลขนี้

คำศัพท์อื่นๆ: รหัสติดตาม

ระยะเวลาการขนส่ง

ระยะเวลาการขนส่งคือกรอบเวลาตั้งแต่เมื่อผู้ให้บริการขนส่งของคุณรับสินค้าไปจากคุณ ไปถึงเมื่อสินค้ามาถึงที่อยู่ของลูกค้าของคุณ

นอกจากนี้ เวลาการขนส่งยังอาจหมายถึงฟีเจอร์ในส่วนการตั้งค่า การจัดส่งและขนส่งสินค้า ของคุณที่คุณสามารถตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งแบบตายตัวได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การกำหนดค่าระยะเวลาการขนส่ง

ยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การยกเลิก หมายถึงการยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การเปลี่ยนและการยกเลิกใบจ่าหน้า Shopify Shipping

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี