Terminologi for frakt og levering

Frakt er en grunnleggende del av de fleste bedrifter, og har mange ulike begreper.

For å hjelpe deg å forstå noe av terminologien rundt frakt og leveranse, kan du se gjennom følgende liste over definisjoner og begreper.

Skjema for tolldeklarasjon

Et tolldeklarasjonsskjema er et dokument som gir mer informasjon om innholdet og verdien av varer som sendes internasjonalt. Når en forsendelse ankommer destinasjonslandet går tollmyndighetene gjennom forsendelsens tolldeklarasjonsskjema for å sikre at det oppfyller landets lover og forskrifter, og vurderer tollplikter og importavgift.

Hvis du sender til en internasjonal destinasjon og bruker Shopify Shipping må du fylle ut et tolldeklarasjonsskjema når du kjøper etiketter i Shopify-administrator.

Et tollskjema inneholder følgende informasjon for hver vare:

Annet begrep: Kommersiell faktura.

Leveringsmåte

En leveringsmåte er hvordan du leverer bestillinger til kundene. Du kan bruke transportører og alternativer for lokal levering.

For mer informasjon, kan du se Konfigurere henting og lokal levering.

Leveringstid

Leveringstid er en kombinasjon av butikkens behandlingstid og transportørens transporttid. Leveringstiden starter når en kunde legger inn en bestilling hos bedriften din, og avslutter når forsendelsen er levert til kunden.

For mer informasjon kan du se Konfigurere leveringsdatoer.

Dimensjonal vekt

Dimensjonal vekt er mengden plass pakken opptar i forhold til pakkens faktiske vekt. Dimensjonal vekt beregnes ved å multiplisere pakkens lengde, bredde og høyde, og dele på en unik verdi knyttet til pakkens volum, som kalles en volumetrisk deleverdi. Hver enkelt transportør har sin egen volumetriske deleverdi. Hvis den dimensjonale vekten er større enn den faktiske pakkevekten, belastes den dimensjonale vektprisen.

Andre begreper: Fakturerbar vekt, kubikkvekt, volumetrisk vekting.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Dimensjonal vekt.

Utførelsessted

Et oppfyllingssted er et sted eller en app der du oppfyller bestillinger. En lokalisasjon kan være en detaljhandel, et lager, hjemmet ditt, en pop-up-butikk eller en app.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Lokalisasjoner.

Oppfyllelsestjeneste

En oppfyllelsestjeneste er et tredjepartslager eller et oppfyllingssenter som forbereder og sender bestillinger for deg.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Tilpassede oppfyllelsestjenester.

Omkrets

Omkrets er en måletype som brukes av mange transportører for å beregne den maksimale størrelsen på en pakke. Omkrets er avstanden rundt den tykkeste delen av de gjenstående ikke-lengdesidene.

  • For rektangulære pakker er omkrets høyde multiplisert med to, pluss bredde multiplisert med to: 2 x bredde + 2 x høyde.
  • For sylindriske pakker er det sylinderens omkrets.

Harmonisert systemkode

En harmonisert systemkode er en sekssifret kode som kategoriserer hver enkelt importert eller eksportert vare. Du må oppgi HS-koden når du fyller ut et tolldeklarasjonsskjema.

Annet begrep: HS-kode.

For mer informasjon kan du se HTS-koder: internasjonal handel og import.

Følgeseddel

En følgeseddel er et dokument som inneholder leverings- og fakturaadresser, samt produktinformasjon som SKU-nummer, vekt eller antall.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Skrive ut og redigere følgesedler.

Behandlingstid

Behandlingstiden er tidsperioden fra en bestilling legges inn av en kunde, og til forsendelsen leveres til transportøren.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Forstå og redusere behandlingstid.

Returetikett

En returetikett er en etikett du kan sende til kunden slik at de kan returnere en forsendelse til deg. Returetiketter hjelper deg å returnere lagerbeholdning en kunde ikke lenger ønsker.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Kjøpe returetiketter fra Shopify Shipping.

Transportør

En transportør er en tjeneste, som UPS, FedEx, DPD, USPS, Canada Post eller Chronopost, som leverer pakker til kunder. Avhengig av transportør kan du avtale en henting eller levering av pakken til transportørens leveringssted.

Se Transportører for mer informasjon.

Fraktforsikring

Fraktforsikring er en tjeneste som gir økonomisk beskyttelse for skadde, tapte eller stjålne forsendelser. Du kan forsikre forsendelser når du kjøper en fraktetikett.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Fraktforsikring.

Fraktetikett

En fraktetikett er en etikett som festes til forsendelsens pakke. En fraktetikett inneholder informasjon som brukes av transportører for å sikre at en forsendelse leveres riktig. En fraktetikett inneholder vanligvis mottakerens adresse, opprinnelsesadresse og en strekkode.

Du kan kjøpe fraktetiketter direkte fra transportører, fra tredjepartsapper eller fra Shopify-administrator med Shopify Shipping.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Forstå fraktetiketter.

Fraktmanifest

Et fraktmanifest er et dokument som kobler sammen alle USPS-forsendelser til én enkelt strekkode.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se USPS-fraktmanifester.

Fraktprofil

En fraktprofil er et sett med fraktpriser og -soner som kan konfigureres for bestemte produkter og lokalisasjoner. Du kan for eksempel ha én fraktprofil for skjøre produkter og belaste 15 USD for frakt, og en annen fraktprofil for alle andre produkter og belaste 5 USD for frakt.

Du finner mer informasjon i Fraktprofiler.

Fraktpris

En fraktpris er det du belaster kundene for frakt i kassen. Du kan for eksempel tilby standard frakt til 10 USD og ekspressfrakt til 30 USD i kassen. Du kan konfigurere fraktpriser basert på produktvekt eller bestillingspris. Du kan bruke fast fraktpris eller fraktpriser utregnet av budfirma.

Se Fraktpriser for mer informasjon.

Fraktstrategi

En fraktstrategi er måten du belaster kundene for frakt på. Du kan for eksempel tilby gratis frakt og legg til fraktprisene inn i produktprisene, eller tilby faste fraktpriser.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Planlegg fraktstrategien.

Fraktsone

En fraktsone er en gruppe med land eller områder der et sett med fraktpriser tilbys. Du kan for eksempel opprette en fraktsone for Europa og tilby priser fra DHL Express, og en fastpris som er tilgjengelig for alle bestillinger som sendes til Europa. Deretter kan du ha en separat fraktsone for USA og tilby gratis frakt, og USPS-priser for alle bestillinger som sendes til USA.

For mer informasjon, se Sette opp fraktsoner.

Frakttjeneste

En frakttjeneste er en fraktmetode som tilbys av en transportør. En av frakttjenestene som tilbys av USPS er for eksempel USPS Priority Mail International. Denne tjenesten inkluderer et sporingsnummer og fraktforsikring. Transportører tilbyr vanligvis flere frakttjenester med ulike leveringstider og ulike priser avhengig av opprinnelses- og destinasjonsadresse, samt forsendelsens vekt og størrelse.

Shopify Fulfillment Network (SFN)

Shopify Fulfillment Network (SFN) er en oppfyllelsestjenesteapp, som du kan bruke til å integrere mot en tjeneste som oppbevarer lagerbeholdning og oppfyller bestillinger. Shopify samarbeider med Flexport om levering av denne oppfyllelsestjenesten. For å finne ut mer, kan du se Shopify Fulfillment Network.

Frakttjeneste

En frakttjeneste er en fraktmetode som tilbys av en transportør. En av frakttjenestene som tilbys av USPS er for eksempel USPS Priority Mail International. Denne tjenesten inkluderer et sporingsnummer og fraktforsikring. Transportører tilbyr vanligvis flere frakttjenester med ulike leveringstider og ulike priser avhengig av opprinnelses- og destinasjonsadresse, samt forsendelsens vekt og størrelse.

Shopify Shipping

Shopify Shipping er en integrert fraktplattform for forhandlere. Her kan du konfigurere leveringstjenester og -priser til kundene i kassen, kjøpe og skrive ut fraktetiketter, og innfri bestillinger direkte fra Shopify-administrator.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Shopify Shipping.

Butikkens standardpakke

Butikkens standardpakke er en pakke du konfigurerer i Frakt og leveranse-innstillingene, som brukes til å beregne fraktpriser i kassen.

Når fraktomkostninger beregnes i kassen, dersom du bruker vektbaserte eller transportørberegnede priser, regnes mål og vekt for butikkens standardpakke inn i fraktprisen. Konfigurer den mest brukte pakken som butikkens standardpakke, slik at fraktprisen som oppgis til kundene i kassen er nøyaktig.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere butikkens standardpakke.

Sporingsnummer

Et sporingsnummer er et unikt ID-nummer eller kode som er tilordnet en pakke eller en forsendelse. Du og kundene kan bruke dette nummeret til å spore pakken gjennom leveringsreisen. Noen sporingsnumre oppgir en estimert leveringsdato. De fleste frakttjenester inneholder et sporingsnummer, men rimeligere tjenester tilbyr det kanskje ikke.

Annet begrep: Sporingskode

Transporttid

Transporttid er tidsperioden fra transportøren henter forsendelsen hos deg, til forsendelsen ankommer kundens adresse.

Transporttid kan også bety funksjonen i Frakt og leveranse-innstillingene som kan konfigureres for faste fraktpriser.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Konfigurere transporttid.

Annuller fraktetiketter

Å annullere betyr å kansellere eller ugyldiggjøre fraktetiketten.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se Endre og annullere Shopify Shipping-etiketter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis