Produktdetaljer

Detaljene du oppgir for et produkt påvirker måten produktet vises for kundene på, gjør det enklere for deg å organisere produktene dine, og hjelper kundene med å finne produktet. Du trenger ikke å oppgi alle detaljene for hvert produkt.

For produkter som ikke har varianter, vises Prissetting, Lagerbeholdning og Levering-delene på produktdetaljer-siden. Hvis du legger til varianter, vil ikke disse delene lenger vises på produktdetaljer-siden. Hvis du vil endre detaljene for produktvarianter, kan du se Redigere varianter for et eksisterende produkt.

Hvis du vil lagre spesialisert informasjon eller filer for produktene dine, kan du legge til tilpassede felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, kan du bruke temaredigeringsprogrammet for å koble metafelter til temaet og tilpasse sidene til produktet eller varianten som vises.

Tittel og beskrivelse

 • Tittel - Navnet på produktet du vil vise til kundene.
 • Beskrivelse – beskrivelsen av produktet. Dette området bruker redigeringsprogram for rik tekst slik at du kan formatere teksten. Beskriv produktene i detalj for å informere og markedsføre mot potensielle kunder. Hvis du er en forhandler, bør du ikke bruke produsentens nøyaktige beskrivelse, ettersom du vil at produktene dine skal være unike for søkemotorer.

Medier

Bilder, 3D-modeller og videoer som gir en visuell demonstrasjon av produktet. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til produktmedier, kan du se Produktmedier.

Kategori

Produktkategori er en etikett som beskriver gruppen eller klassen et produkt tilhører. Produktkategorien velges fra Shopifys standard-produkttaksonomi, en forhåndsdefinert, standardisert liste. Kategorien bidrar med følgende oppgaver:

 • Låser opp produktegenskaper, kalt kategorimetafelter, som kartlegges mot hver produktkategori.
 • Administrer produkter bedre med Shopify, for eksempel som en betingelse for en automatisert samling eller for å filtrere produktlisten.
 • Gjøre det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standardisert produkttype, som Facebook eller Google.
 • Beregne satsen produktet avgiftsberegnes etter når du bruker Shopify Tax. Produktene dine kan være underlagt spesielle priser eller fritak. Når et produkt er kategorisert riktig, innhentes den mest nøyaktige avgiftssatsen i kassen. Innhenting av for mye eller ikke nok omsetningsavgift kan skape økonomisk eller juridisk ansvar for bedriften din.

Et produkt kan bare ha én kategori som gjelder for alle varianter. Når det er mulig, vises det en anbefaling for en standard produktkategori som hjelper deg å velge en for første gang. Du kan godta eller redigere anbefalingen. Finn ut mer om Shopifys standard-produkttaksonomi og produktkategorier.

Kategorimetafelter er forhåndsdefinerte produktegenskaper og standardoppføringer som blir tilgjengelige når du tilordner en produktkategori. Hvis du for eksempel legger til produktkategorien Klær og tilbehør > Klær > Topper > Skjorter, kan du legge til kategori-metafelter for størrelse, halsform, ermelengde, topplengde, aldersgruppe, stoff, kjønn, klesfunksjoner og farge. Standardoppføringer er tilgjengelige for hvert metafelt for kategori. Kategorimetafeltet for farge har for eksempel standardoppføringer for farger som rød, svart og hvit. Du kan også tilpasse dine egne oppføringer for et kategorimetafelt.

Du kan redigere standardoppføringene slik at de passer merkevaren bedre, og oppføringen vil oppdateres automatisk alle steder der den brukes. Eksempler på fargeoppføringer inkluderer for eksempel rødt, svart og hvitt. Hvis du vil oppdatere svart til grafitt, kan du oppdatere oppføringen, så oppdateres den automatisk alle steder der oppføringen er koblet til.

Du kan også konvertere kategorimetafelter til varianter for produktene dine. Når du bruker fargeoppføringer som variantalternativer, kan du vise variantalternativer som fargekart for fargealternativer på produktsidene i butikkfronter.

Finn ut mer om kategorimetafelter.

Prissetting

 • Pris – Prisen du belaster for produktet. Du kan angi butikkens valuta på innstillingssiden Generelt. Hvis du selger i flere valutaer, må du bruke Shopify Payments og aktivere International. Administrer valutaer på Produkt og prissetting-siden for det relevante markedet. Hvis produktet er avgiftspliktig, konfigurerer opp stedsbaserte avgifter.
 • Sammenlign med pris – Angi en sammenlign med pris for å vise originalprisen til et produkt når du senker produktprisen. Sammenlign med prisen vises sammen med verdien du angir for produktprisen. Finn ut mer om å angi rabatterte priser.
 • Avgiftskode – for Shopify Plus-abonnementer kan du bruke en avgiftstjeneste fra en tredjepart. Hvis du bruker tjenesten, vises produktets skattekode her.
 • Enhetsprising – Hvis du selger produkter i mengder eller målinger, må du kanskje vise prisen per enhet for enkelte produkter. Når du angir en enhetspris for et produkt, vises enhetsprisen på produktsidene, samlingssidene, handlekurvsiden, kassesidene og varslene om bestillingsbekreftelse. Finn ut mer om konfigurering av enhetspriser.
 • Kostnad per vare – hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Hvis du for eksempel videreselger et produkt, kan du angi prisen som du betalte produsenten, ekskludert avgifter, levering og andre kostnader. Hvis du lagde produktet selv, kan du angi verdien som er basert på kostnader for arbeidskraft og materialer.

For produkter som har en kostnad per vare angitt – med mindre du inkluderer avgifter i prisene – vises forventet margin under feltet Pris på produktdetaljsiden. Marginen beregnes som ([pris - kostnad] / pris) × 100. Hvis prisen din for eksempel er 50 USD og kostnaden er 30 USD, blir marginen (beregnet som ([50 - 30] / 50) × 100) 40 %.

Du kan se rapporter for å analysere produktkostnader og -marginer. Du kan også finne kostnaden din for solgte varer (COGS).

Det er valgfritt å legge inn kostnaden per produkt. Hvis du velger å legge inn kostnaden, kan du legge inn summen for alle de eksisterende produktene dine samtidig ved å bruke masseredigereren eller en CSV-import. Ved å oppdatere informasjonen samtidig, vil du få mest mulig verdi ut av fortjenesterapportene dine.

Kostnad per vare gjelder ikke gavekortprodukter.

Finn ut mer om prissetting for produktene dine.

Lagerbeholdning

 • SKU (lagerbeholdningsenhet) – koden som identifiserer produktet i forretningen. For effektiv rapportering av sporing og salg, må hver SKU være unik.

  • Det er valgfritt med SKU-er. Du kan opprette ditt eget SKU-format. For mer informasjon om SKU-er, kan du se SKU-formater.
 • Strekkode (ISBN, UPC, GTIN) – strekkoder brukes vanligvis av forhandlere. Identifikatoren må være et nytt eller eksisterende Global Trade Item Number (GTIN). Noen salgskanaler krever en GTIN før et produkt kan publiseres ved hjelp av kanalen.

GTIN-numre er unike identifikatorer som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. Eksempler på GTIN-numre er UPC-numre, EAN-numre og ISBN-numre, som kan variere i lengde avhengig av produkttypen. Du finner GTIN-nummeret over eller under strekkoden på produktemballasjen.

Strekkoder som skannes med Shopify POS kan brukes til å publisere produkter i Google & YouTube-kanalen.

Hvis du ikke har et GTIN-nummer for produktet, kan du be produsenten om det. Finn ut hvordan du får et GTIN for et produkt som du produserer på nettstedet med GS1-standarder. Ikke dikt opp falsk GTIN-informasjon for produktene.

For mer informasjon om hvordan du kan angi strekkoder ved hjelp av smarttelefonen, kan du se Skann en strekkode med enhetens kamera.

 • Tilgjengelig – antall enheter på lager. Hvis du administrerer lagerbeholdningen på tvers av flere lokalisasjoner, vises antallet på hvert sted.
 • Innkommende – Antall innkommende varer. Se Overføringer.
 • Forpliktet – antall enheter som er en del av en bestilling, men som ikke er sluttført enda. Lagerbeholdningsenheter som er en del av bestillingsutkast telles ikke som forpliktet før bestillingsutkastet blir til en bestilling.

Frakt

 • Dette produktet krever frakt – Merk av dette alternativet for et fysisk produkt du sender.
 • Vekt - Produktets vekt. Dette feltet vises bare når Dette produktet krever frakt er valgt. Produktvekten må være nøyaktig fordi den brukes til å regne ut fraktpriser. Du kan kjøpe en fraktvekt i Shopify-maskinvarebutikken.
 • Legg til tollinformasjon – Ved å velge dette kan du lagre informasjon som kreves når du sender produkter internasjonalt. Dette feltet vises bare når Dette produktet krever frakt er valgt.
  • Opprinnelsesland/region – Landet der produktet er produsert eller montert. Hvis produktet inneholder materialer fra ulike land eller regioner, er opprinnelseslandet eller regionen det landet eller regionen der det får sin endelige form. Ulike land eller regioner og internasjonale avtaler har ulike opprinnelsesregler.
  • HS-kode – hvis du ønsker å sende produktet internasjonalt, må du oppgi en HS-tariffkode (Harmonisert systemkode). Disse kodene gir tollvesenet informasjon slik at riktig tariff kan pålegges bestillingen. Du finner HS-koden for produktet ditt ved søke etter et nøkkelord i HS-kodefeltet på produktdetaljer-siden. Finn ut mer om HS-koder fra Verdens tollorganisasjon.

Varianter

Hvis produktet har varianter, viser denne delen alternativer, for eksempel farge og størrelse. For mer informasjon om varianter, kan du se Varianter.

Kjøpsalternativer

Du kan legge til kjøpsalternativer for produkter, som abonnementer, prøv-før-du-kjøper og forhåndsbestillinger.

Hvis et produkt eller noen av dets varianter har et tilknyttet kjøpsalternativ, vises innstillingene for det relevante kjøpsalternativet i seksjonen Kjøpsalternativer på produktsiden.

Du kan velge å begrense et produkt til å bare ha et kjøpsalternativ tilgjengelig, eller du kan aktivere både kjøpsalternativet og éngangskjøp.

Finn ut mer om kjøpsalternativer.

Søkemotoroppføring

Inneholder en forhåndsvisning av hvordan produktet vil se ut i søkemotorresultater, som på Google. Forhåndsvisningen består av produkttittel, URL-adressen til nettbutikken og deler av beskrivelsen.

Klikk på Rediger i seksjonen Søkemotoroppføring for å gjøre endringer i hvordan produktet vises i søkemotorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere en forhåndsvisning av en søkemotoroppføring.

Produktstatus

Produktstatus avgjør hvorvidt et produkt er klart for salg.

For nyopprettede produkter er produktstatus angitt til Aktivt som standard. Produkter som opprettes ved å duplisere et produkt eller produkter som blir dearkivert angis som Utkast som standard.

Du kan angi følgende statuser:

 • Aktiv: produktdetaljene er fullstendige, og produktet er klart for salg.
 • Utkast: produktdetaljene må fylles ut før produktet kan selges.
 • Arkivert: produktdetaljene er komplette, men produktet er ikke lenger til salgs. Arkivering av et produkt skjuler det fra administrator og for kunder. For å arkivere et produkt, blar du ned til bunnen av produktsiden og klikker på Arkiver produkt.

Publisering

Publisering viser en liste over salgskanaler og markeder. For Shopify Plus-forhandlere er det her B2B-kataloger også vises. Alle salgskanaler og markeder er valgt som standard. For å inkludere eller ekskludere produkter fra en salgskanal eller et marked kan du se Administrere publisering.

Produktorganisasjon

Produkttype – En metode for å opprette en egendefinert kategori for et produkt. Med produkttypen kan du definere andre produktkategorier enn de som er tilgjengelige i Shopifys standard produktkategorier. Et produkt kan bare ha én egendefinert produkttype. Se Produkttyper for å finne ut mer.

Selger – produsenten, grossisten eller en annen selger av produktet. Du kan filtrere produktlisten etter selger, hvilket kan fremskynde bestillinger av varer.

Samlinger – samlingen som et produkt er inkludert i. Du kan bruke dette feltet til å legge til produktet direkte i en manuell samling. Automatiserte samlinger inkluderer produktet når det matcher samlingsbetingelsene.

Tagger – Tagger er søkbare nøkkelord som du kan tilknytte produktet. Tagger kan hjelpe kundene med å finne produktet ditt gjennom søk i nettbutikken, og du kan også bruke dem til å opprette automatiserte samlinger. For mer informasjon om tagger, kan du se Taggformater.

Nettbutikk

Menyen Temamal viser den gjeldende produktmalen som brukes av produktet i nettbutikken.

Produkter tilordnes Default product-malen som standard. Hvis du har opprettet andre produktmaler i det aktive temaet, vises disse alternativene i rullegardinmenyen som malalternativer.

Hvis du vil ha mer informasjon om temamaler, kan du se Maler.

Legge til spesialinformasjon ved å bruke produktmetafelter

Du kan legge til egendefinerte felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Med metafelter kan du lagre spesialisert informasjon som vanligvis ikke innhentes på produktsidene. En selger av lys ønsker for eksempel kanskje å vise brenntiden for lys på produktsidene, mens en dagligvareforretning kanskje ønsker å vise en produktutløpsdato for hermetikk. Følgende er andre eksempler på spesialisert informasjon:

 • delenumre
 • fargekart
 • lanseringsdatoer
 • relaterte produkter
 • sammendrag av blogginnlegg
 • filer for nedlasting

Metafelter vises i en redigerbar tabell på produktsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, kan du bruke temaredigeringsprogrammet for å koble metafelter til temaet og tilpasse sidene til produktet eller varianten som vises. Hvis du bruker eldre temaer, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-partner som kan hjelpe deg.

Relaterte emner

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis