Produktdetaljer

Detaljene du oppgir for et produkt påvirker måten produktet vises for kundene på, gjør det enklere for deg å organisere produktene dine, og hjelper kundene med å finne produktet. Du trenger ikke å oppgi alle detaljene for hvert produkt.

For produkter som ikke har varianter, vises Prissetting, Lagerbeholdning og Levering-delene på produktdetaljer-siden. Hvis du legger til varianter, vil ikke disse delene lenger vises på produktdetaljer-siden. Hvis du vil endre detaljene for produktvarianter, kan du se Redigere varianter for et eksisterende produkt.

Hvis du vil lagre spesialisert informasjon eller filer for produktene dine, kan du legge til tilpassede felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, kan du bruke temaredigeringsprogrammet for å koble metafelter til temaet og tilpasse sidene til produktet eller varianten som vises.

Tittel og beskrivelse

 • Tittel - Navnet på produktet du vil vise til kundene.

 • Beskrivelse – beskrivelsen av produktet. Dette området bruker redigeringsprogram for rik tekst slik at du kan formatere teksten. Beskriv produktene i detalj for å informere og overbevise potensielle kjøpere. Hvis du er en forhandler, bør du ikke bruke produsentens nøyaktige beskrivelse, ettersom du vil at produktene dine skal være unike for søkemotorer.

Medier

Bilder, 3D-modeller og videoer viser kundene dine hvordan produktet ser ut. For mer informasjon om å legge til produktmedier, kan du se Produktmedier.

Prissetting

 • Pris – prisen du tar betalt for produktet. Du angir valutaen på siden Generelle innstillinger. Hvis du selger i flere valutaer, klikker du på Tilgjengelig i andre valutaer. Administrer valutaer for å vise valutainnstillingene dine. Klikk på Belast avgift for dette produktet hvis produktet er skattepliktig.

 • Sammenlign med-pris – Den opprinnelige prisen for et produkt som er på salg. Når du angir en sammenlign med-pris, viser produktet en salgspris.

 • Avgiftskode – for Shopify Plus-abonnementer kan du bruke en avgiftstjeneste fra en tredjepart. Hvis du bruker tjenesten, vil avgiftskoden for produktet vises her.

 • Kostnad per vare – hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Hvis du for eksempel videreselger et produkt, kan du angi prisen som du betalte produsenten, ekskludert avgifter, levering og andre kostnader. Hvis du lagde produktet selv, kan du angi verdien som er basert på kostnader for arbeidskraft og materialer.

For produkter som har en oppgitt produktkostnad – med mindre du inkluderer avgifter i prisene – vises den forventede marginen nedenfor Pris-feltet på produktdetaljer-siden. Marginen beregnes som ([pris - kostnad]/pris) x 100). Hvis prisen din for eksempel er 50 USD og kostnaden er 30 USD, er marginen (beregnet som ([50 - 30]/50) x 100) 40 %.

Hvis du har Shopify-abonnementet eller høyere, har du tilgang til rapporter for å analysere produktkostnadene og marginene dine. Du kan også finne kostnaden din for solgte varer (COGS).

Det er valgfritt å legge inn kostnaden per produkt. Hvis du velger å legge inn kostnaden, kan du legge inn summen for alle de eksisterende produktene dine samtidig ved å bruke masseredigereren eller en CSV-import. Ved å oppdatere informasjonen samtidig, vil du få mest mulig verdi ut av fortjenesterapportene dine.

Kostnad per vare gjelder ikke gavekortprodukter.

Lagerbeholdning

 • SKU (lagerbeholdningsenhet) – koden som identifiserer produktet i forretningen. For effektiv rapportering av sporing og salg, må hver SKU være unik.

Det er valgfritt med SKU-er. Du kan opprette ditt eget SKU-format. For mer informasjon om SKU-er, kan du se SKU-formater.

 • Strekkode (ISBN, UPC, GTIN, osv.) – strekkoder brukes vanligvis av forhandlere. Identifikatoren må være et nytt eller eksisterende Global Trade Item Number (GTIN). Noen salgskanaler krever en GTIN før et produkt kan publiseres ved hjelp av kanalen.

GTIN-er er unike identifikatorer som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. UPC, EAN og ISBN-numre er eksempler på GTIN-er, og kan variere i lengden ut ifra produkttype. Du finner GTIN ovenfor eller nedenfor strekkoden på produktpakningen.

Strekkoden brukes av Shopify POS i et utsalgssted, og for publisering av produkter gjennom Google & YouTube-kanalen.

Hvis du ikke har et GTIN-nummer for produktet, kan du be produsenten om det. Finn ut hvordan du får et GTIN for et produkt som du produserer på nettstedet med GS1-standarder. Ikke dikt opp falsk GTIN-informasjon for produktene.

For mer informasjon om hvordan du kan angi strekkoder ved hjelp av smarttelefonen, kan du se Skann en strekkode med enhetens kamera.

 • Retningslinjer for lagerbeholdning – innstillingen for sporing av lagerbeholdning.

 • Tilgjengelig – antall enheter på lager. Hvis du administrerer lagerbeholdningen på tvers av flere lokalisasjoner, vises antallet på hvert sted.

 • Innkommende – Antall innkommende varer. Se Overføringer.

 • Forpliktet – antall enheter som er en del av en bestilling, men som ikke er sluttført enda. Lagerbeholdningsenheter som er en del av bestillingsutkast telles ikke som forpliktet før bestillingsutkastet blir til en bestilling.

Frakt

 • Fysisk produkt – velg dette alternativet for et fysisk produkt du sender.

 • Pakkeklare produktmål (tidlig tilgang) – produktets mål når det er klart til pakking i forsendelsespakken. Dette feltet vises bare når Fysisk produkt er valgt. Se Pakkeklare produktmål for å finne ut hvordan du tar disse målene.

 • Vekt – Produktets faktiske vekt. Dette feltet vises bare når Fysisk produkt er valgt. Produktvekten må være nøyaktig fordi den brukes til å regne ut fraktpriser. Du kan kjøpe en fraktvekt i Shopify-maskinvarebutikken.

 • Standardpakke (tidlig tilgang) – forsendelsespakken du bruker til bestillinger med ett eksemplar av produktet. Dette feltet vises bare når Fysisk produkt er valgt.

 • Inkluder tollinformasjon for internasjonal frakt – ved å merke av for dette kan du lagre informasjon som er nødvendig når du sender produkter internasjonalt. Dette feltet vises bare når fysisk produkt er valgt.

 • Digitalt produkt eller tjeneste – velg dette alternativet når produktet er et digitalt produkt eller tjeneste.

Varianter

Hvis produktet har varianter, viser denne delen alternativer, for eksempel farge og størrelse. For mer informasjon om varianter, kan du se Varianter.

Kjøpsalternativer

Du kan legge til kjøpsalternativer for produkter, som abonnementer, prøv-før-du-kjøper og forhåndsbestillinger.

Hvis et produkt eller noen av dets varianter har et tilknyttet kjøpsalternativ, vises innstillingene for det relevante kjøpsalternativet i seksjonen Kjøpsalternativer på produktsiden.

Du kan velge å begrense et produkt til å bare ha et kjøpsalternativ tilgjengelig, eller du kan aktivere både kjøpsalternativet og éngangskjøp.

Finn ut mer om kjøpsalternativer.

Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer

En forhåndsvisning av hvordan produktet ditt vises i søkemotorresultater. Klikk på Rediger nettstedets søkemotoroptimalisering for å gjøre endringer på forhåndsvisningen.

Forhåndsvisningen består av produkttittel, nettadressen til nettbutikken og deler av beskrivelsen. For mer informasjon om endring av forhåndsvisningen, kan du se Redigere en forhåndsvisning av søkemotoroppføringer.

Produktstatus

Produktstatus avgjør hvorvidt et produkt er klart for salg.

For nyopprettede produkter angis produktstatusen til aktiv som standard. For dupliserte produkter og produkter som dearkiveres settes produktstatusen til utkast som standard.

Du kan angi følgende statuser:

 • Aktiv: produktdetaljene er fullstendige, og produktet er klart for salg.
 • Utkast: produktdetaljene må fylles ut før produktet kan selges.
 • Arkivert: produktdetaljene er fullstendige, men produktet er ikke lenger til salgs. Arkivering av et produkt skjuler det fra administrator og for kundene.

Publisering viser en liste over salgskanaler og markeder. For Shopify Plus-forhandlere er det her B2B-kataloger også vises. Klikk på Administrer for å inkludere eller ekskludere produkter fra en salgskanal eller et marked. Alle salgskanaler og markeder er valgt som standard. Hvis du vil ha mer informasjon om publisering kan du se Administrere publisering.

Du kan ikke inkludere eller ekskludere individuelle produktvarianter.

Organisering

 • Produktkategori – en etikett som beskriver gruppen eller klassen et produkt tilhører. Produktkategorien velges fra Shopifys produkttaksonomi, en forhåndsdefinert, standardisert liste. Kategorien brukes til:
  • avgjør satsen produktet avgiftslegges etter i USA (hvis du bruker Shopify Tax). Produktene dine kan være underlagt spesielle priser eller fritak. Når et produkt kategoriseres riktig vil den mest nøyaktige skattesatsen bli innhentet i kassen. Innhenting av for mye eller ikke nok omsetningsavgift kan skape økonomisk eller juridisk ansvar for bedriften din.
  • administrer produkter bedre med Shopify, for eksempel som en betingelse for en automatisert samling eller for å filtrere produktlisten.
  • gjør det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standardisert produkttype, som Facebook.

Et produkt kan bare ha én kategori som gjelder for alle varianter. Når det er mulig vises en anbefalt produktkategori for å gjøre det enklere å velge. Du kan godta eller redigere den. Produktkategorier er valgfrie. For å finne ut mer kan du se Produkttyper.

 • Produkttype – En etikett du oppretter som beskriver kategorien for et produkt. Med produkttype kan du bruke andre produktkategorier enn de som er tilgjengelige i den forhåndsdefinerte listen over produktkategorier. Et produkt kan bare ha én egendefinert produkttype. For å finne ut mer, kan du se Produkttyper.

 • Selger – produsenten, grossisten eller en annen selger av produktet. Du kan filtrere produktlisten etter selger, hvilket kan fremskynde bestillinger av varer.

 • Samlinger – samlingen som et produkt er inkludert i. Du kan bruke dette feltet til å legge til produktet direkte i en manuell samling. Automatiserte samlinger inkluderer produktet når det matcher samlingsbetingelsene.

 • Tagger – Tagger er søkbare nøkkelord som du kan tilknytte produktet. Tagger kan hjelpe kundene med å finne produktet ditt gjennom søk i nettbutikken, og du kan også bruke dem til å opprette automatiserte samlinger. For mer informasjon om tagger, kan du se Taggformater.

Legge til spesialinformasjon med metafelter

Du kan legge til egendefinerte felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Med metafelter kan du lagre spesialisert informasjon som vanligvis ikke innhentes på produktsidene. En selger av lys ønsker for eksempel kanskje å vise brenntiden for lys på produktsidene, mens en dagligvareforretning kanskje ønsker å vise en produktutløpsdato for hermetikk. Andre eksempler på spesialisert informasjon kan være følgende:

 • delenumre
 • fargekart
 • lanseringsdatoer
 • relaterte produkter
 • sammendrag av blogginnlegg
 • filer for nedlasting

Metafelter vises i en redigerbar tabell på produktsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, kan du bruke temaredigeringsprogrammet for å koble metafelter til temaet og tilpasse sidene til produktet eller varianten som vises. Hvis du bruker eldre temaer, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-ekspert som kan hjelpe deg.

Relaterte emner

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis