Produktdetaljer

Detaljene du oppgir for et produkt påvirker måten produktet vises for kundene på, gjør det enklere for deg å organisere produktene dine, og hjelper kundene med å finne produktet. Du trenger ikke å oppgi alle detaljene for hvert produkt.

For produkter som ikke har varianter, vises Prissetting, Lagerbeholdning og Levering-delene på produktdetaljer-siden. Hvis du legger til varianter, vil ikke disse delene lenger vises på produktdetaljer-siden. Hvis du vil endre detaljene for produktvarianter, kan du se Redigere varianter for et eksisterende produkt.

Hvis du vil lagre spesialisert informasjon eller filer for produktene dine, kan du legge til tilpassede felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, kan du bruke temaredigeringsprogrammet for å koble metafelter til temaet og tilpasse sidene til produktet eller varianten som vises.

 • Tittel - Navnet på produktet du vil vise til kundene.

 • Beskrivelse – beskrivelsen av produktet. Dette området bruker redigeringsprogram for rik tekst slik at du kan formatere teksten. Beskriv produktene i detalj for å informere og overbevise potensielle kjøpere. Hvis du er en forhandler, bør du ikke bruke produsentens nøyaktige beskrivelse, ettersom du vil at produktene dine skal være unike for søkemotorer.

Medier

Bilder, 3D-modeller og videoer viser kundene dine hvordan produktet ser ut. For mer informasjon om å legge til produktmedier, kan du se Produktmedier.

Priser

 • Pris – prisen du tar betalt for produktet. Du angir valutaen på siden Generelle innstillinger. Hvis du selger i flere valutaer, klikker du på Tilgjengelig i andre valutaer. Administrer valutaer for å vise valutainnstillingene dine. Klikk på Belast avgift for dette produktet hvis produktet er skattepliktig.

 • Prissammenligning – Originalprisen for et produkt som er på salg. Når du angir en prissammenligning, viser produktet en salgspris.

 • Avgiftskode – for Shopify Plus-abonnementer kan du bruke en avgiftstjeneste fra en tredjepart. Hvis du bruker tjenesten, vil avgiftskoden for produktet vises her.

 • Kostnad per vare – hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Hvis du for eksempel videreselger et produkt, kan du angi prisen som du betalte produsenten, ekskludert avgifter, levering og andre kostnader. Hvis du lagde produktet selv, kan du angi verdien som er basert på kostnader for arbeidskraft og materialer.

  For produkter som har en oppgitt produktkostnad – med mindre du inkluderer avgifter i prisene – vises den forventede marginen nedenfor Pris-feltet på produktdetaljer-siden. Marginen beregnes som ([pris – kostnad] / pris) × 100). For eksempel: Hvis prisen din er $ 50 og kostnaden er $ 30, vil marginen (beregnet som ([50 – 30] × 100) være 40 %.

  Hvis du har Shopify-abonnementet eller høyere, har du tilgang til rapporter for å analysere produktkostnadene og marginene dine. Du kan også finne kostnaden din for solgte varer (COGS).

  Det er valgfritt å legge inn kostnaden per produkt. Hvis du velger å legge inn kostnaden, kan du legge inn summen for alle de eksisterende produktene dine samtidig ved å bruke masseredigereren eller en CSV-import. Ved å oppdatere informasjonen samtidig, vil du få mest mulig verdi ut av fortjenesterapportene dine.

  Kostnad per vare gjelder ikke gavekortprodukter.

Lagerbeholdning

 • SKU (lagerbeholdningsenhet) – koden som identifiserer produktet i forretningen. For effektiv rapportering av sporing og salg, må hver SKU være unik.

  Det er valgfritt med SKU-er. Du kan opprette ditt eget SKU-format. For mer informasjon om SKU-er, kan du se SKU-formater.

 • Strekkode (ISBN, UPC, GTIN, osv.) – strekkoder brukes vanligvis av forhandlere. Identifikatoren må være et nytt eller eksisterende Global Trade Item Number (GTIN). Noen salgskanaler krever en GTIN før et produkt kan publiseres ved hjelp av kanalen.

  GTIN-er er unike identifikatorer som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. UPC, EAN og ISBN-numre er eksempler på GTIN-er, og kan variere i lengden ut ifra produkttype. Du finner GTIN ovenfor eller nedenfor strekkoden på produktpakningen.

  Strekkoden brukes av Shopify POS i en detaljhandelsbutikk, for publisering av produkter med Google-kanalen.

  Hvis du ikke har et GTIN-nummer for produktet, kan du be produsenten om det. Finn ut hvordan du får et GTIN for et produkt som du produserer på nettstedet med GS1-standarder. Ikke dikt opp falsk GTIN-informasjon for produktene.

  For mer informasjon om hvordan du kan angi strekkoder ved hjelp av smarttelefonen, kan du se Skann en strekkode med enhetens kamera.

 • Retningslinjer for lagerbeholdning – innstillingen for sporing av lagerbeholdning.

 • Antall – antall enheter på lager. Hvis du administrerer lagerbeholdningen på tvers av flere steder, vises antallet på hvert sted.

 • Innkommende - Antall innkommende enheter. Se Overføringer.

Frakt

 • Dette er et fysisk produkt – Innstillingen som avgjør om et produkt må sendes. Kryss vekk dette for digitale produkter eller tjenester, eller for produkter du aldri sender.

 • Vekt – Produktets faktiske vekt Dette feltet vises bare når Dette er et fysisk produkt er avkrysset. Produktvekten må være nøyaktig fordi den brukes til å regne ut fraktpriser. Du kan kjøpe en fraktvekt i Shopify Hardware Store.

 • Opprinnelsesland/region – Landet der produktet er produsert eller montert. Hvis produktet inneholder materialer fra ulike land eller regioner, er opprinnelseslandet eller regionen det landet eller regionen der det får sin endelige form. Ulike land eller regioner og internasjonale avtaler har ulike opprinnelsesregler.

 • HS-kode – hvis du vil levere produktet internasjonalt, må du angi tariffkoden for det harmoniserte systemet (HS). Disse kodene gir tollvesenet informasjon slik at riktig tariff kan pålegges bestillingen. Du finner HS-koden for produktet ditt ved søke etter et nøkkelord i HS-kodefeltet på produktdetaljer-siden. Finn ut mer om HS-koder fra Verdens tollorganisasjon.

 • Utførelsestjeneste – velg en utførelsestjeneste fra listen over de du bruker. Hvis du ikke bruker en utførelsestjeneste, velger du Shopify.

Varianter

Hvis produktet har varianter, viser denne delen alternativer, for eksempel farge og størrelse. For mer informasjon om varianter, kan du se Varianter.

Abonnementer

Hvis du bruker en abonnementsapp til å tilby abonnementsprodukter, kan du vise abonnementsdetaljene for et produkt på produktsiden i Shopify-administrator.

Hvis et produkt eller noen av dets varianter har et tilknyttet abonnement, blir detaljene om abonnementet vist i Abonnementer-seksjonen av produktsiden.

Du kan begrense abonnementsproduktene dine slik at de kun selges som abonnement, eller du kan aktivere både abonnements og éngangskjøp.

For mer informasjon om å tilby abonnementer, kan du se Abonnementer.

Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer

En forhåndsvisning av hvordan produktet ditt vises i søkemotorresultater. Klikk på Rediger nettstedets søkemotoroptimalisering for å gjøre endringer på forhåndsvisningen.

Forhåndsvisningen består av produkttittel, nettadressen til nettbutikken og deler av beskrivelsen. For mer informasjon om endring av forhåndsvisningen, kan du se Redigere en forhåndsvisning av søkemotoroppføringer.

Produkt-tilgjengelighet

Produkttilgjengelighet lar deg kontrollere statusen til produktet og i hvilke salgskanaler det vises.

Produktstatus avgjør om et produkt er tilgjengelig i butikken. Produktstatusen for nyopprettede produkter settes som standard til utkast.

Du kan angi følgende statuser:

 • Aktiv: produktdetaljene er komplette, og produktet er tilgjengelig for visning i salgskanalene.
 • Utkast: produktdetaljene må fylles ut før produktet kan vises i salgskanalene.
 • Arkivert: produktdetaljene er komplette, men produktet er ikke lenger i salg. Arkivering av et produkt skjuler det fra administrator og fra salgskanalene. Du finner arkiver-knappen nederst på siden med produktdetaljer.

Salgskanaler og apper viser en liste over aktive salgskanaler der du kan gjøre produktet tilgjengelig. Klikk på Administrer for å redigere tilgjengeligheten for salgskanalene. Alle kanaler er valgt som standard. Du finner mer informasjon om produktene og salgskanalene under Gjør produkter tilgjengelige i salgskanalene.

Du kan ikke angi tilgjengeligheten for salgskanalen for individuelle produktvarianter.

Organisasjon

 • Standard produkttype – En etikett som beskriver kategorien for et produkt. Denne etiketten velges fra Shopifys produkttaksonomi, en forhåndsdefinert, standardisert liste med produkttyper. Standard produkttyper kan hjelpe deg med å administrere produkter bedre i Shopify, for eksempel som en betingelse for en automatisert samling, eller for å filtrere produktlister. I tillegg gjør standard produkttyper det enklere å selge produkter i andre kanaler som krever en standard produkttype, som Facebook. Et produkt kan bare ha én standard produkttype. Standard produkttyper er ikke obligatorisk. Du kan angi en egendefinert etikett i stedet. For å finne ut mer, kan du se Produkttyper.

 • Egendefinert produkttype – En etikett du kan opprette som beskriver kategorien for et produkt. Den egendefinerte produkttypen lar deg bruke andre produktkategorier enn de som er tilgjengelig i listen over standard produkttyper. Hvis du brukte funksjonen for produkttyper før standard og egendefinerte produkttyper ble introdusert, brukes produkttypene dine automatisk som egendefinerte produkttyper. Et produkt kan bare ha én egendefinert produkttype. For å finne ut mer, kan du se Produkttyper.

 • Selger – produsenten, grossisten eller en annen selger av produktet. Du kan filtrere produktlisten etter selger, hvilket kan fremskynde bestillinger av varer.

 • Samlinger – samlingen som et produkt er inkludert i. Du kan bruke dette feltet til å legge til produktet direkte i en manuell samling. Automatiserte samlinger inkluderer produktet når det matcher samlingsbetingelsene.

 • Tagger – Tagger er søkbare nøkkelord som du kan tilknytte produktet. Tagger kan hjelpe kundene med å finne produktet ditt gjennom søk i nettbutikken, og du kan også bruke dem til å opprette automatiserte samlinger. For mer informasjon om tagger, kan du se Taggformater.

Legge til spesialinformasjon med metafelter

Du kan legge til tilpassede felter på produktsidene ved å bruke metafelter. Metafelter lar deg lagre spesialinformasjon som vanligvis ikke lagres på produktsidene. En lysselger ønsker kanskje for eksempel å vise brenntid for lys på produktsidene, mens en dagligvarehandel kan ønske å vise produktenes utløpsdato for hermetikk. Andre eksempler på spesialinformasjon inkluderer følgende:

 • delenumre
 • fargekart
 • lanseringsdatoer
 • relaterte produkter
 • sammendrag av blogginnlegg
 • filer for nedlasting

Metafelter vises i en redigerbar tabell på produktsidene. Hvert metafelt viser navnet du velger når du oppretter metafeltdefinisjonen. Du kan klikke i hver tabellrad for å vise metafelttypen og beskrivelsen, og deretter angi en verdi.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, som Dawn, kan du bruke temaredigeringsprogrammet for å koble metafelter til temaet og tilpasse sidene til produktet eller varianten som vises. Hvis du bruker eldre temaer, eller vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-ekspert for å hjelpe deg.

Relaterte emner

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis