Sette opp salgspriser for produktene

Når du reduserer prisen på et produkt, ønsker du kanskje at kunden skal kunne forstå prissammenligningen.

For å angi en salgspris, oppgir du produktets opprinnelige pris i feltet Sammenlign med-pris i Shopify-administrator. Sørg for at verdien i feltet Sammenlign med-pris er høyere enn verdien i feltet Pris for å vise salgsprisen.

Vise salgspriser

Du angir salgspriser i Shopify-administrator. Hvorvidt salgspriser vises i butikkfronten, og hvor i butikkfronten salgsprisene vises, avhenger av temaet.

Temaet kan for eksempel inneholde et merke med en melding eller en prosentrabatt på produktoppførings- og samlingssider. Stilen på salgspriser i butikkfronten kan ofte tilpasses gjennom temainnstillingene. Se temaets dokumentasjon eller kontakt temautvikleren for å finne ut mer om hvilke tilpasningsinnstillinger som er tilgjengelige.

Eksempel på angivelse av en salgspris

Du selger for eksempel t-skjorter med sesongbaserte design for 30 USD. Ved inngangen av en ny sesong legger du ut forrige sesongs design for 10 USD.

I Shopify-administrator endrer du verdien Pris til 10 USD, og angir deretter verdien Sammenlign med-pris til 30 USD. I butikkfronten viser temaet begge priser sammen med et merke som inneholder en melding om salget.

Angi en sammenlign med-pris for et produkt

Du kan angi en sammenlign med-prisverdi for et produkt med ett enkelt alternativ fra produktdetaljsiden i Shopify-administrator, eller masseredigere flere produkter.

Trinn:

Angi en sammenlign med pris for en variant

Du kan angi sammenlign med-priser for enkeltvarianter fra variantdetaljsiden i Shopify-administrator. Du kan også masseredigere flere varianter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis