Prising av produktene dine

Prisen på produktene dine avgjør hvor mye fortjeneste et salg gir, men påvirker også hvor villig målgruppen din er å kjøpe produktet ditt.

Hvis produktet ditt har høy pris, får du mer fortjeneste fra hvert salg. For kundene kan produktet imidlertid være overpriset, og de legger ikke inn bestillinger. Dette gir konkurrenter som tilbyr lavere priser mulighet til å tiltrekke seg kundene til bedriftene sine.

Hvis du priser produktet ditt lavt, får du flere salg, men du får liten fortjeneste. Kundene tenker kanskje at produktet ditt er av dårlig kvalitet, noe som kan føre til færre salg.

Når du priser produktene dine, må du finne en balanse mellom hvordan du på samme tid skal få fortjeneste og oppfylle forventningene til målmarkedet ditt til en passende pris. Gå gjennom følgende trinn for å finne ut hvordan du prissetter produktene på en effektiv måte. Husk å holde øye med prisene dine regelmessig og gjøre justeringer etter behov for å sikre at bedriften din er lønnsom.

Trinn 1: Finn ut hvilke kostnader du har

Før du priser produktene dine, må du vite hvor mye det koster å produsere dem. Dette inkluderer kostnaden for materialer, arbeid og eventuelle andre kostnader knyttet til produksjonen av produktet. Når du har en tydelig forståelse av kostnadene dine, bruker du denne informasjonen til å sette en pris som dekker kostnadene og sikrer deg fortjeneste.

Trinn 2: Undersøke markedet

Når du undersøker hva konkurrentene tar for lignende produkter finner du den generelle prisklassen som kundene dine er villige til å betale. Slik får du bedre forståelse for hvordan du kan plassere produktene dine på markedet. Undersøk hvordan produktene markedsføres når de koster mer eller mindre enn den gjennomsnittlige prisklassen. Du bør også lese produktanmeldelser for å forstå mer om hvordan produktprising oppfattes av kundene som kjøper disse produktene.

Trinn 3: Finne ut hva som er verdien din

Verdien din er det som skiller produktene dine fra konkurrentenes. Du må forstå hva som gjør produktene dine unike, og hvorfor kundene heller bør velge dem enn andre alternativer. Eksempler på faktorer som kan føre til høyere pris er innovativ design, kvalitetsmaterialer eller produkter innen rettferdig handel. Lavere pris kan også være en verdi. Hvis du selger et produkt som kan selges for mindre enn det konkurrentene tilbyr, kan du prise dem deretter. Når du har en tydelig forståelse av verdien din, kan du bruke denne informasjonen til å sette en pris som gjenspeiler verdien du tilbyr.

Gustav vil for eksempel selge nye leketøy til barn. Etter at Gustav har undersøkt markedet finner han ut at gjennomsnittlig kostnad for lignende produkter er USD 5. Når han gjennomgår produktdetaljene, ser Gustav at konkurrentene bruker plast til noen av de viktigste delene. Produktet hans bruker imidlertid metall. Noe som øker leketøyets holdbarhet. Gustav bestemmer seg for å prise produktet sitt over gjennomsnittet og fremheve produktets gode kvalitet i markedsføringen.

Trinn 4: Sette en pris

Nå som du har en tydelig forståelse av kostnader, markedet og verdien din, er det på tide å sette prisen. Du kan bruke en rekke prisstrategier for å beregne priser, inkludert kostnadsbasert prissetting, verdibasert prissetting og konkurransebasert prissetting:

  • Kostnadsbasert prissetting er en prisstrategi der bedrifter beregner hvor mye det koster å produsere et produkt. Deretter legger de til et påslag eller en fortjenestemargin for å avgjøre hva den endelige salgsprisen skal være. Påslaget er vanligvis en prosentandel av totalkostnaden, og det legges til for å sikre at bedriften får fortjeneste for hvert salg. Denne prisstrategien brukes vanligvis i industri og detaljhandel, der kostnaden for å utvikle et produkt er relativt stabil og forutsigbar.
  • Verdibasert prissetting er en prisstrategi der bedrifter setter prisen på et produkt eller en tjeneste basert på den oppfattede verdien kunden får fra produktet. Denne prisstrategien tar høyde for fordelene og verdien kunden får fra produktet eller tjenesten, i stedet for bare produksjonskostnadene. Målet med verdibasert prising er å finne den maksimale verdien kunden er villig til å betale for produktet eller tjenesten, samtidig som bedriften får fortjeneste. Denne prisstrategien brukes vanligvis i bransjer som programvare eller luksusvarer, der verdien på produktet eller tjenesten er subjektiv og varierer fra kunde til kunde.
  • Konkurransebasert prissetting er en prisstrategi der bedrifter priser produkter eller tjenester basert på prisene konkurrentene tar. Denne prisstrategien innebærer å analysere prisene på lignende produkter eller tjenester som tilbys av konkurrentene, og sette en pris som enten er lavere, lik eller høyere enn konkurrentens pris. Målet med konkurransebasert prissetting er å være konkurransedyktig i markedet og tiltrekke seg kunder ved å tilby lignende produkter eller tjenester til en lavere pris, eller ved å tilby ekstra verdi til en høyere pris. Denne prisstrategien brukes vanligvis i bransjer som detaljhandel, der prisene på produkter enkelt kan sammenlignes og er synlige for kundene.

Uansett hvilken strategi du velger, må du bruke lignende prissetting når du priser andre produkter i butikken slik at kundene dine forstår prissettingen din. Velg strategien som fungerer best for bedriften din, og sett prisene deretter.

Trinn 5: Holde øye med og justere prisene dine

Prissetting er ikke en éngangsbeslutning. Hold øye med prisene dine regelmessig og juster dem etter behov. Dette omfatter å holde øye med kostnader, konkurrenter og markedet. Hvis du ser at prisene dine er for høye eller for lave, må du justere for å sikre at bedriften din er konkurransedyktig og lønnsom.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis