Prissætning af dine produkter

Prisen på dine produkter afgør, hvor meget profit du får af et salg, men den påvirker også, hvor villig din målgruppe er til at købe dit produkt.

Hvis du giver dit produkt en høj pris, kan du få en større fortjeneste ved hvert salg, men kunder kan mene, at dit produkt er for dyrt, og derfor afgiver de ikke en ordre. Det kan desuden skabe mulighed for, at konkurrenterne kan tilbyde lavere priser og derved tiltrække dine kunder til deres virksomhed.

Hvis du giver dit produkt en lav pris, kan du måske generere flere salg, men du kan gå glip af lidt ekstra profit, og kunder mener måske, at dit produkt er af dårlig kvalitet, hvilket kan resultere i færre salg.

Når du giver dine produkter en pris, skal du finde en balance mellem at skabe en fortjeneste og opfylde dit målmarkeds forventninger til en passende pris. Gennemgå følgende trin for at finde ud af, hvordan du kan angive dine produktpriser på den mest effektive måde. Husk at holde regelmæssigt øje med dine priser og foretage justeringer for at sikre, at du får profit.

Trin 1: Fastslå dine omkostninger

Inden du angiver en pris for dine produkter, skal du vide, hvor meget det koster at producere dem. Dette inkluderer omkostninger til materialer, arbejde og andre udgifter i forbindelse med skabelsen af dit produkt. Når du har en klar forståelse af dine omkostninger, kan du bruge disse oplysninger til at angive en pris, der dækker dine udgifter og sikrer, at du får en fortjeneste.

Trin 2: Undersøg dit marked

Hvis du undersøger, hvad dine konkurrenter opkræver for lignende produkter, kan du finde det generelle prisinterval, som dine kunder er villige til at betale. Dette vil hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan positionere dine produkter på markedet. Se, hvordan produkter markedsføres, når de koster mere eller mindre end det gennemsnitlige prisinterval, og læs produktanmeldelser for at få mere at vide om, hvordan produktpriser opfattes af kunderne for disse produkter.

Trin 3: Bestem din værdi

Din værdi er det, der får dine produkter til at skille sig ud fra dine konkurrenters. Du skal forstå, hvad der gør dine produkter unikke, og hvorfor kunder skal vælge dem i forhold til andre muligheder. Eksempler på faktorer, der kan føre til en højere pris, er innovative design, kvalitetsmaterialer eller fairtrade. Omvendt kan en lav pris være en værdi i sig selv, og hvis du sælger et produkt, der kan sælges for mindre end det, som dine konkurrenter tilbyder, skal du angive dine priser i overensstemmelse hermed. Når du har en klar forståelse af din værdi, kan du bruge disse oplysninger til at angive en pris, der afspejler den værdi, du tilbyder.

Gustav håber f.eks. på at sælge en ny slags legetøj til børn. Efter at have undersøget markedet kan Gustav se, at den gennemsnitlige omkostning for lignende produkter er 5 USD. Ved gennemgangen af produktoplysningerne bemærker Gustav, at konkurrenterne bruger plastik til nogle af de vigtigste komponenter, mens hans produkt bruger metal, hvilket gør, at legetøjet kan holde til mere og i flere år. I forbindelse med markedsføringen beslutter han at fastsætte en pris, der er over gennemsnittet, for sit produkt og fremhæve produktets bedre kvalitet.

Trin 4: Angiv en pris

Nu, hvor du har en klar forståelse af dine omkostninger, dit marked og din værdi, er det tid til at fastsætte din pris. Du kan bruge en række forskellige prisstrategier til at hjælpe dig med at beregne priser, herunder cost plus-priser, værdibaserede priser og konkurrentbaserede priser:

  • Cost plus-prisfastsættelse er en prisstrategi, hvor en virksomhed beregner de samlede omkostninger ved at producere et produkt og derefter tilføjer en forhøjelse eller overskudsmargen for at fastsætte den endelige salgspris. Forhøjelsen er normalt en procentdel af de samlede omkostninger, og den tilføjes for at sikre, at virksomheden får en fortjeneste på hvert salg. Denne prisstrategi anvendes almindeligvis i fremstillings- og detailbranchen, hvor omkostningen for at producere et produkt er relativt stabil og forudsigelig.
  • Værdibaserede priser er en prisstrategi, hvor en virksomhed fastsætter prisen på et produkt eller en tjeneste baseret på den opfattede værdi, som den giver kunden. Denne prisstrategi tager højde for de fordele og den værdi, som kunden opnår ved produktet eller tjenesten, i stedet for bare omkostningerne ved at arbejde på produktet eller tjenesten. Målet med værdibaserede priser er at finde den maksimale værdi, som kunden er villig til at betale for produktet eller tjenesten, og samtidig give virksomheden mulighed for at få en fortjeneste. Denne prisstrategi anvendes almindeligvis i brancher som f.eks. software eller luksusvarer, hvor produktets eller tjenestens værdi er subjektiv og varierer fra kunde til kunde.
  • Konkurrentbaserede priser er en prisstrategi, hvor en virksomhed fastsætter prisen for et produkt eller en tjeneste på grundlag af de priser, som konkurrenterne opkræver. Denne prisstrategi omfatter en analyse af priserne på lignende produkter eller tjenester, som udbydes af konkurrenter, og angivelse af en pris, der enten er lavere, lig med eller højere end konkurrenternes pris. Målet med konkurrentbaserede priser er at forblive konkurrencedygtig på markedet og tiltrække kunder ved at tilbyde et lignende produkt eller en lignende tjeneste til en lavere pris eller ved at tilbyde yderligere værdi til en højere pris. Denne prisstrategi anvendes almindeligvis i brancher som f.eks. detail, hvor produkternes priser kan sammenlignes og er synlige for kunderne.

Uanset hvilken strategi du vælger, skal du sørge for, at du bruger lignende priser for lignende produkter i din butik, så dine kunder kan forstå dine priser. Vælg den strategi, der passer bedst til din virksomhed, og angiv derefter dine priser.

Trin 5: Overvåg og juster dine priser

Prisen er ikke engangsbeslutning. Overvåg dine priser regelmæssigt, og juster dem efter behov. Dette omfatter at holde øje med dine omkostninger, dine konkurrenter og dit marked. Hvis du bemærker, at dine priser er for høje eller for lave, kan du foretage justeringer for at sikre, at du er konkurrencedygtig og får profit.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis