SKU-formater

SKU'er (varenumre) er koder, som du kan bruge internt til at foretage sporing af din lagerbeholdning og oprette salgsrapporter. Du kan f.eks. bruge Omsætning efter produktvariant-SKU, når du skal analysere dit salg.

Mange virksomhedsejere bruger SKU'er til lagersporing og opbevaring. Mange mærker også deres produkter med stickers, der viser SKU'en, så de er nemmere at ombytte eller returnere, eller så det er nemmere at håndtere spørgsmål fra kunderne om specifikke produkter.

SKU'er er ikke det samme som stregkoder og UPC-koder. Selvom stregkoder f.eks. er unikke globalt set og udstedes af en standardiseringsorganisation, kan du oprette dit eget SKU-format og dine egne koder for din virksomhed. De anvendte SKU'er bør være unikke for alle produktvarianter af hensyn til lagersporingens og rapporternes nøjagtighed.

SKU-format

Selvom du kan bruge et hvilket som helst format, du foretrækker, kan følgende retningslinjer hjælpe dig med at få dine SKU'er til at fungere bedst muligt for dig og din virksomhed:

  • Tegn – Du kan bruge alle tal eller en blanding af tal og bogstaver. Undgå et format, hvor tallene 0 og 1 kan forveksles med bogstaverne O og I. Brug ikke specialtegn, symboler eller mellemrum, da de kan give problemer ved søgning efter produkter i Shopify efter SKU og i andre computerprogrammer, f.eks. regnearksprogrammer. Tankestreger og understregningstegn er imidlertid nyttige, fordi de adskiller grupper af tal og bogstaver, der repræsenterer produktattributter som f.eks. model, farve, størrelse, mønster eller endda et lagerområde.

  • Længde – Hold dine SKU'er så korte som muligt, f.eks. på maksimalt 16 tegn. Afhængigt af antallet og forskelligartetheden af de produkter, du sælger, kan du f.eks. bruge et kort SKU-format på helt ned til 4 til 8 tegn.

  • Enkelt og nemt at forstå – Brug et SKU-format, der giver mening for dine medarbejdere, og som er en hjælp, når ordrer skal plukkes og pakkes. Der skal være et formål med hvert enkelt bogstav og tal i en SKU.

  • Unik – SKU'er i din Shopify-administratoren bør være unikke, hvis du vil opnå effektiv lagersporing og salgsrapportering. Dette betyder, at du ikke bør bruge det samme SKU-nummer til flere produktvarianter i deres produktoplysninger. Hvis du f.eks. sælger en T-shirt i forskellige farver, der repræsenteres af forskellige varianter, bør hver variant have en unik SKU.

Eksempel på SKU-formater

  • Johanne har en tøjbutik, og alle hendes produkter har et brand, en modelbetegnelse og en størrelse. Hun vælger at bruge et ticifret SKU-format, ####-###-###. Cifrene er adskilt af bindestreger og henviser til brand, model og størrelse. Hun bruger f.eks. SKU 4225-776-3234 for bukser med brandet 4225, benmodel 776 (boot cut) og størrelse 32x34 (talje og længde).

  • Karl driver en virksomhed med penne lavet af træ og foretrækker at sortere og lagre produkterne efter trætype, blækfarve og punktstørrelse. Han beslutter sig for at bruge et alfanumerisk SKU-format – ###_###_##. VAL_SRT_25 henviser f.eks. til en pen lavet af valnød med sort blæk og med en punktstørrelse på 2,5 mm.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis