Salgsrapporter

Du kan bruge salgsrapporter til at se oplysninger om dine kunders ordrer ud fra kriterier som f.eks. salg over tid, efter produkt eller efter kanal. Du kan få mere at vide om rapporter for Point of Sale (POS) under Rapporterne Detailsalg.

Når du åbner en salgsrapport, er dataene opdateret helt indtil cirka det seneste minut. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data. Det kan dog tage 12-72 timer, før salg afspejles i rapporten Salg efter rabat.

Salg og returnering

Salgsrapporter sporer værdien af de produkter, som flyttes mellem dig og dine kunder, når du sælger og behandler returneringer.

Der foretages et salg, når en kunde afgiver en ordre. Rapporterne omfatter alle varelinjer og leveringsomkostninger (hvis det er relevant) i en ordre som en separat udsalgsvare.

En returnering betyder, at en vare sendes fra kunden tilbage til dig, når kunden har købt varer, men har besluttet sig for ikke at beholde dem. En returnering er ikke det samme som en refusion, da en returnering handler om værdien af varer, mens en refusion handler om værdien af det pengebeløb, som du udsteder til kunden, når du behandler en returnering.

Salg vises i dine salgsrapporter som en positiv værdi for den dag, de er foretaget, og returneringer vises som en negativ værdi for den dag, hvor de blev behandlet. Salgsrapporterne omfatter salg og returneringer fra åbne, arkiverede og afventende ordrer samt ordrekladder, der er blevet konverteret til ordrer. Salgsrapporterne omfatter ikke salg og returneringer fra slettede ordrer, annullerede ordrer eller testordrer.

Slettede ordrer og testordrer

Slettede ordrer og testordrer, der blev afgivet, mens Shopify Payments var i testtilstand inkluderes ikke i salgsrapporterne.

Salg i forhold til betalinger

Salgsrapporter sporer ikke, at penge bevæger sig mellem dig og dine kunder. Når der foretages et salg, viser rapporterne værdien af de varer, der er inkluderet i salget, og ikke det pengebeløb, du har modtaget. Afhængigt af, hvordan du har opsat dine betalingsmetoder, vil du muligvis ikke modtage den faktiske betaling før på et senere tidspunkt.

På samme måde viser rapporterne værdien af varer, du modtager, når du behandler en returnering, og ikke det pengebeløb, som du udsteder til kunden.

Chargebacks er ikke inkluderet i salgsrapporterne.

Se dine salgsrapporter

Trin:

Almindelige ord i salgsrapporter

Der bruges følgende almindelige ord i salgsrapporterne:

Almindelige ord i salgsrapporter
Enheder pr. transaktion Svarer til nettoantal/ordrer i alt.
Gennemsnitlig ordreværdi Svarer til bruttoomsætning (ekskl. justeringer) minus rabatter (ekskl. justeringer) divideret med antallet af ordrer. Justeringer omfatter alle ændringer, ombytninger eller returneringer, der er foretaget på ordren, efter den oprindelig blev oprettet.
Ordrer Antallet af ordrer, der blev afgivet på en given dato.
Bruttoomsætning Svarer til produktprisen gange antal (før skatter, levering, rabatter og returneringer) for en samling af salg. Afventende og ubetalte ordrer er inkluderet. Testordrer, annullerede ordrer og slettede ordrer er ikke inkluderet.
Bruttofortjeneste Den samlede fortjeneste, der er på produktet i rapportens periode. Det beregnes ved at trække produktomkostningerne fra nettoomsætningen. Få mere at vide om profit efter produkt.
Rabatter
 • Svarer til rabat for varelinje + andel af rabat på ordreniveau for en samling af salg.
 • Den samlede prisnedsættelse i dollar, som er anvendt på et salg i form af rabatter på specifikke produkter eller kollektioner eller på alle produkter.
 • Rabatter, der anvendes på alle produkter i en ordre, anvendes proportionalt på salget for ordren.
 • Alle rabatter anvendes før skatter.
 • Rabatter oprettes ved hjælp af rabatkoder og ikke sammenligningsprisen.
Returneringer Værdien af varer, som en kunde har returneret. Returnering vises som et negativt tal på den dato, hvor returneringen blev oprettet.
Returgebyrer Den værdi, du debiterer dine kunder for returvarer, som f.eks. returgebyr eller returleveringsgebyr. Dette omfatter ikke værdien af den returnerede vare.
Nettoomsætning Svarer til bruttoomsætning - rabatter - returneringer.
Levering Svarer til leveringsgebyrer - rabatter på levering - refunderede leveringsomkostninger.
Skat Det samlede afgiftsbeløb baseret på ordrerne.
Told Det samlede toldbeløb baseret på ordrerne.

Told vises som standard kun i relevante rapporter for de butikker, der har aktiveret opkrævning af told og importskatter ved betaling. Told vises på nuværende tidspunkt ikke i følgende rapporter:
Salg i alt Svarer til bruttoomsætning - rabatter - returneringer + skatter + told + leveringsgebyrer + gebyrer.

Salg i alt vil være et positivt tal for et salg på den dag, hvor ordren blev afgivet, og et negativt tal for en returnering på den dag, hvor ordren blev returneret.

Afventende og ubetalte ordrer er inkluderet i rapporterne. Testordrer, annullerede ordrer og slettede ordrer er ikke inkluderet.

Ændringer af produktoplysninger

Rapporterne registrerer en ordres oplysninger ved salgstidspunktet. Hvis du ændrer produktoplysninger, som f.eks. omdøber et produkt eller føjer et produkt til en anden produkttypekategori, kan både de originale produktoplysninger og de ændrede oplysninger vises i rapporten.

Det betyder, at du nogle gange kan have en rapport, der ser ud til at liste et produkt eller en ordre mere end én gang, eller som udelader et bestemt salg. Dette sker som regel, fordi der blev ændret en produktoplysninger mellem ordrer, og fordi rapporten dækker en tidsperiode, der inkluderer ordrer før og efter ændringen.

Eksempel: Du sælger et produkt den 1. juni, som har titlen Coffee mug with logo. Den næste dag ændrer du titlen til Coffee mug - with logo og sælger derefter produktet igen den 7. juni. Når du åbner en salgsrapport, som inkluderer datointervallet den 1.-7. juni, vises kaffekruset på to forskellige linjer, fordi produkttitlerne var forskellige på de to salgsdatoer.

Eksempel: Du sælger forskellige slags smykker i din webshop. Sidste år solgte du et bredt udvalg af guld- og sølvringe, men ingen af dem var identificeret med en Produkttype. I år tilføjer du nogle værdier for produkttyper (Gold og Silver), så du kan organisere dine ringkollektioner. Hvis du ser en rapport, der dækker tidsrummet både før og efter oprettelsen af værdierne for produkttyperne, og som er filtreret til kun at inkludere ringe fra én af dine specifikke produkttyper såsom Gold, vil rapporten ikke inkludere bestillingerne på guldringe fra sidste år. Da inkluderes ikke i rapporten, da de ikke tilhørte produkttypekategorien på salgstidspunktet.

Detaljerede salgsrapporter

Du har adgang til følgende salgsrapporter, hvis din butik har et Shopify-abonnement eller derover:

Salg over tid

Rapporten Salg over tid viser antallet af det samlede antal ordrer og salg, som du har foretaget gennem tiden.

Du kan vælge en tidsenhed i rullemenuen Gruppér efter for at styre, hvordan dataene grupperes. Du kan også sammenligne data fra forskellige datointervaller.

Salgsrapporterne benytter flere almindelige termer.

Salg pr. måned

Rapporten Salg pr. måned viser det samlede antal ordrer og det samlede salg, du har haft hver måned.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. måned
Måned Den måned, hvor ordrerne blev afgivet.

Salg pr. dag

Rapporten Salg pr. dag viser det samlede antal ordrer og det samlede salg, du har haft hver dag.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. dag
Dag Den dag, hvor ordrerne blev afgivet.

Salg efter produkt

Rapporten Salg efter produkt viser en opdeling af det samlede salg af dine produkter, men inkluderer ikke levering.

Levering er ikke inkluderet, fordi en ordre kan bestå af flere produkter, men kun har ét leveringsgebyr. Til rapporteringsformål kan leveringsgebyret ikke fordeles mellem produkterne i ordren.

Da leveringsbeløbene er filtreret fra, indeholder den skat, der vises i denne rapport, ikke skatter på levering.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. produkt
Produktforhandler Forhandleren af dit produkt, hvis du køber det af en tredjepart.
Produkttype Den type produkt, du sælger. For eksempel hatte, skjorter eller sko.
Produkttitel Navnet på dit produkt.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.

Nogle gange vises dataene i produktfelterne, som f.eks. Produkttype eller Produkttitel, som en bindestreg (–). Dette sker, hvis dataene ikke eksisterede på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet.

Hvis nogen af disse data ændres mellem ordrer, vil rapporten muligvis også vise flere rækker for det samme produkt, da de identificerede oplysninger ikke er helt ens. Rapporterne viser altid de oprindelige værdier fra den periode, hvor ordren blev afgivet.

Salg pr. time

Rapporten Salg pr. time viser en opdeling af salg pr. time i løbet af en dag.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. time
Time Den time, hvor ordrerne blev afgivet.

Omsætning efter produktvariant-SKU

Rapporten Salg efter produktvariant-SKU viser opdelingen af bruttoomsætningen, men ikke leveringsomkostningerne, for dine bedst sælgende produkter på et mere detaljeret niveau end rapporten Salg efter produkt.

Levering er ikke inkluderet, fordi en ordre kan bestå af flere produkter, men kun har ét leveringsgebyr. Til rapporteringsformål kan leveringsgebyret ikke fordeles mellem produkterne i ordren.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. produktvariant-SKU
Produkttitel Navnet på dit produkt.
Titel på varianten Navnet på produktvarianten.
Variant-SKU Identifikationskoden for produktvarianten.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.

Salg efter produktforhandler

Rapporten Salg efter produktforhandler viser dine forhandlere og de produkter, som er leveret af hver enkelt forhandler.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. produktforhandler
Produktforhandler Navnet på den forhandler, som leverer et produkt. Klik på navnet på en forhandler for at få vist en liste over de produkter, som forhandleren leverer.
Nettoantal Svarer til antal solgte varer - antal returnerede varer.

Salg efter rabat

Rapporten Salg efter rabat viser dine salg grupperet efter rabattens navn, f.eks. navnet på den automatiske rabat eller rabatkoden. Denne rapport giver dig mulighed for at se, hvor ofte dine rabatkoder anvendes, og du kan også bruge den til at se, hvilke rabatter der konverteres til flest salg.

Salgsværdien i denne rapport omfatter den samlede ordreværdi, og ikke kun varer med rabat i en ordre. Hvis du har kombinerbare rabatter i din butik, kan den samme ordre være inkluderet flere gange. Ordren vises én gang i hver række for hver anvendt rabat.

Denne rapport indsamler og indeholder oplysninger for salg, som du har foretaget efter den 1. maj 2017 kl. 00:00 UTC, uanset hvilken tidszone din butik har.

Der kan gå 12-72 timer, før salget afspejles i rapporten Salg efter rabat.

Følgende ord bruges i denne rapport:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. rabat
Rabatnavn Det navn, der blev angivet, da rabatten blev oprettet i administratoren.
Rabat-id Id'et i administratorens webadresse for rabatten.
Rabatklasse »levering«, »produkt«, »ordre« eller »ukendt«.
Rabatmetode Den måde, som rabatten anvendes på ved betaling, enten automatisk eller ved at der indtastes en kode.
Rabattype Procentdel, fast beløb, gratis levering, køb X, få Y eller App.
Rabatkode Den kode, der blev anvendt til at modtage rabatten.
Titel på automatisk rabat Navnet på den rabat, der blev anvendt automatisk.
Rabatbeløb Den samlede værdi af den rapporterede rabat.
Andre rabatter Den samlede værdi af andre rabatter, der er anvendt på de samme ordrer som denne rabat.
Andre rabatter, der ikke er leveringsrelaterede Når der gælder flere rabatter på ordrer, hvor den navngivne rabat er til stede, viser dette felt den samlede værdi af andre ikke-leveringsrelaterede rabatter, der anvendes på de samme ordrer som denne rabat.
Andre leveringsrabatter Når der gælder flere rabatter på ordrer, hvor den navngivne rabat er til stede, viser dette felt den samlede værdi af andre leveringsrelaterede rabatter, der anvendes på de samme ordrer som denne rabat.
Rabatter, der ikke er leveringsrelaterede Den samlede værdi af alle ikke-leveringsrabatter på ordre med denne rabat.
Rabatter på levering Den samlede værdi af alle leveringsrabatter på ordrer med denne rabat.
Script-rabatter, der ikke er leveringsrelaterede Den samlede værdi af produktrabatter, der er resultatet af et script, der køres af Script Editor-appen.

Denne kolonne vises kun, hvis du bruger Shopify Plus. Der rapporteres kun om scriptrabatbeløb for en ordre, hvis der også blev brugt en rabatkode på ordren.
Script-rabatter for levering Den samlede værdi af rabatter på levering, der er resultatet af et script, der køres af appen Script Editor.

Denne kolonne vises kun, hvis du bruger Shopify Plus. Der rapporteres kun om scriptrabatbeløb for levering for en ordre, hvis der også blev brugt en rabatkode på ordren.
Ordrer Det antal ordrer, rabatten blev anvendt på.
Salg i alt Salg i alt for alle ordrer, som rabatten blev anvendt på.
Levering Leveringsbeløbet, ikke inklusive leveringsrabatter.

Salg efter trafikhenviser

Rapporten Salg efter henvisningskilde viser dine salg baseret på det specifikke website, som dine kunder kommer fra.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. trafikhenviser
Trafikhenviserkilde

Angiver, hvordan den kunde, som har afgivet en ordre, er nået til din webshop. De mulige værdier er følgende:

 • Direkte: Kunden har indtastet din butiks webadresse i sin browser.
 • Søgning: Kunden har klikket på din butik fra en søgemaskines resultatside.
 • Mail: Kunden har klikket på et link til din butik i en mail.
 • Social: Kunden har klikket på et link på sociale medier.
 • Ukendt: Henvisningskilden passer ikke på nogen af ovennævnte tilfælde.
Trafikhenviserhost

Det website, som kunden er henvist fra, f.eks. www.google.com, hvor henvisningskilden er Søgning, og outlook.live.com, hvor henvisningskilden er Mail.

For kilder under Direkte vises værten som en bindestreg, hvis henviseren ikke kan bestemmes. Dette kan forekomme af mange grunde, for eksempel i følgende tilfælde:

 • Der klikkes på et link via en mail (afhængig af produktet), en mobilapp, en chatbesked eller et bogmærke.
 • Brugerens webbrowser har aktiveret DO NOT TRACK.
 • Henvisningsdataene blokeres af en proxy eller firewall.
 • Der er brugt en forkortet webadresse som link.

Rapporten viser henviseren sidste interaktion. Få flere oplysninger om henvisere og interaktioner, som kaldes attributionsmodeller, under Henvisere og interaktioner.

Salg efter faktureringslokation

Rapporten Salg efter faktureringslokation viser landet eller området for en ordres faktureringsadresse.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. faktureringslokation
Faktureringslokation Land eller område for faktureringsadressen.

Salg efter betalingsvaluta

Rapporten Salg efter betalingsvaluta viser dig fordelingen af dine salg efter den kundevaluta, der blev brugt ved betaling.

Kolonnen Samlet salg rapporterer værdien af salget i din lokale valuta.

Sarahs lokale valuta er f.eks. CAD, men hun accepterer også betalinger i AUD og USD. I rapporten Salg efter betalingsvaluta kan Sarah se CAD, AUD og USD anført i kolonnen Betalingsvaluta, efterfulgt af antallet af ordrer, der er afgivet i disse valutaer, og værdien af disse ordrer i CAD.

Salg efter kanal

Du kan bruge rapporten Salg efter kanal til at se antallet af salg for dine forskellige salgskanaler.

Salgsrapporterne benytter flere almindelige ord. I denne rapport viser Salgskanalens navn navnet på den kanal eller app, som kunden brugte til at afgive sin ordre, f.eks. Webshop eller Køb-knappen. Rapporten viser Ordrekladder for salg, der stammer fra ordrekladder. Hvis der er brugt en app, der ikke har et navn, viser rapporten Andet.

Salg efter kundenavn

Rapporten Salg efter kundenavn viser dig fordelingen af ordrer pr. kunde i et bestemt tidsrum.

Der bruges flere almindelige ord i salgsrapporterne. I denne rapport bruges desuden følgende ord:

Yderligere vilkår for rapporten Salg pr. kundenavn
Kundenavn Navnet på kunden.
Kunderettet mailadresse Kundens mailadresse.

Gennemsnitlig ordreværdi over tid

Rapporten Gennemsnitlig ordreværdi over tid viser dig, hvordan den gennemsnitlige ordreværdi har ændret sig over tid.

Du kan klikke på Gruppér efter for at vælge den tidsenhed, som du vil have vist dine salg med: time, dag, uge, måned, kvartal, år, tid på dagen, ugedag eller måned på året. Denne tidsenhed angiver, hvordan ordreværdierne grupperes. Du kan også sammenligne data fra forskellig datointervaller.

Tilpas dine salgsrapporter

Brug filtrerings- og redigeringsfunktionerne til at tilpasse dine salgsrapporter.

De fleste af parametrene er de samme som de almindelige ord, der bruges i salgsrapporterne. Du kan tilføje andre kolonner i en rapport, f.eks. følgende kolonner:

Eksempler på kolonner, som du kan tilføje for at tilpasse dine salgsrapporter.
Gennemsnitlig ordreværdi

Svarer til bruttoomsætning (ekskl. justeringer) minus rabatter (ekskl. justeringer) divideret med antallet af ordrer. Justeringer omfatter alle ændringer, ombytninger eller returneringer, der er foretaget på ordren, efter den oprindelig blev oprettet.

Bestilt antal Bestilt antal = nettoantal + returneret antal
Returneret antal

Antallet af returnerede varer.

Købsmulighed

Den type køb, som din kunde har foretaget, som f.eks. et abonnement eller et engangskøb.

Eksempel: Returneringer for de seneste 30 dage

Forestil dig, at du vil se alle dine returneringer for de seneste 30 dage organiseret efter produkt. Du kan filtrere rapporten Salg efter produkt og fjerne nogle af de kolonner, du ikke ønsker at se.

Den resulterende rapport vil vise titlen på hvert returneret produkt, det returnerede antal, værdien af returneringerne, den samlede skat, der er lagt på de returnerede produkter, og det samlede salgstal. Da rapporten kun vedrører returneringer, vil det samlede salgstal for hvert produkt være negativt.

Sådan tilpasser du rapporten Salg efter produkt:

Den kondenserede rapport viser nu værdien af dine returneringer efter produkt for de seneste 30 dage.

Gavekortbeløb i rapporterne

Gavekort vises på et par steder i dine rapporter. Der er særlige forhold, der påvirker, hvor de bliver registrerede.

Når du opretter et gavekort i din Shopify-administrator:

 • Det er ikke inkluderet som et salg i en rapport eller i tallet for salg i alt i sidebjælken Start.

Når du sælger et gavekortprodukt:

 • Det er ikke inkluderet i nogen salgsrapporter eller i det tallet for salg i alt i sidebjælken Start.
 • Det er inkluderet i finansrapporten Salg af gavekort.
 • Det beløb, der betales for gavekortet, er inkluderet i finansrapporten Betaling under den betalingsmetode, som kunden brugte, som f.eks. Visa eller Kontant.

Når en kunde bruger et gavekort til at købe noget i din butik:

 • Det er medtaget i salgsrapporter. Den fulde værdi af varen betegnes som salg. For eksempel vil en T-shirt til 20 USD, hvoraf 5 USD betales med et gavekort, vises som et salg på 20 USD.
 • Det beløb, der betales med eller refunderes til et gavekort, er inkluderet i finansrapporten Betaling som gavekortpost.
 • Det beløb, der betales med gavekort, trækkes fra gavekortsaldoen, som fremgår af finansrapporten Gavekortsaldo.

Når et gavekort udløber:

 • Enhver resterende udestående saldo på gavekortet vil fortsat tælle mod din udestående gavekortsaldo, hvilket fremgår af finansrapporten Gavekortsaldo.

Når du deaktiverer et gavekort:

 • Enhver resterende udestående saldo på gavekortet returneres til nul og fjernes fra den udestående gavekortsaldo i din finansrapport Gavekortsaldo. Denne justering gælder fra den dato, hvor kortet er deaktiveret, og påvirker ikke historiske data.
 • Der kan gå op til 24 timer, før deaktiverede værdier vises i rapporten Gavekortsaldo.

Gavekortbeløb i tilpassede rapporter

Du kan oprette en tilpasset rapport, der viser bruttoomsætningen for gavekort, antallet af solgte gavekort og gavekortrabatter:

 • Bruttoomsætning for gavekort henviser til den faktiske værdi af de gavekort, du har solgt. Dette repræsenterer din udestående forpligtelse.
 • Solgte gavekort henviser til det beløb, som du solgte gavekortene til. Dette beløb kan være mindre end deres faktiske værdi.
 • Forskellen er beløbet for gavekortrabatter.

Eksempel: Du sælger et gavekort med en værdi på 50 USD til 40 USD. Bruttoomsætningsbeløbet for gavekortet er 50 USD. Beløbet for solgte gavekort er 40 USD. Beløbet for gavekortrabatter er 10 USD.

Beløbene for salg af gavekort er ikke inkluderet i andre salgsrapporter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis