Raporty sprzedaży

Z raportów sprzedaży można korzystać w celu sprawdzania informacji o zamówieniach klientów na podstawie takich kryteriów jak sprzedaż w danym przedziale czasu, według produktu lub kanału. Aby uzyskać informacje na temat raportów dotyczących punktu sprzedaży, zapoznaj się z sekcją Raporty dotyczące sprzedaży detalicznej.

Po otwarciu tego raportu sprzedaży dane są aktualizowane w ciągu ok. 1 minuty. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane. Jednak sprzedaż może zostać uwzględniona w raporcie Sprzedaż według rabatu dopiero po upływie 12-72 godzin.

Sprzedaż i zwroty

W raportach dotyczących sprzedaży śledzona jest wartość produktów przekazywanych między Tobą a Twoimi klientami przy ich sprzedaży lub zwrotach.

Sprzedaż następuje, gdy klient złoży zamówienie. Raporty zawierają każdą pozycję zamówienia i opłatę za wysyłkę (jeśli dotyczy) w zamówieniu jako osobną pozycję sprzedaży.

Zwrot następuje, gdy towary są przekazywane od klienta z powrotem do Ciebie po tym, jak klient je kupił, ale nie zdecydował się ich zachować. Zwrot towaru różni się od zwrotu kosztów, ponieważ dotyczy on wartości towarów, a zwrot kosztów odnosi się do wartości oferty przedkładanej klientowi przy przetwarzania zwrotu.

Sprzedaż jest przedstawiana w raportach sprzedaży jako wartość dodatnia w dniu, w którym została dokonana. Natomiast zwroty są przedstawiane jako wartość ujemna w dniu, w którym były realizowane. Raporty dotyczące sprzedaży obejmują sprzedaż i zwroty z zamówień otwartych, zarchiwizowanych i oczekujących, a także z wersji roboczych zamówień, które zostały przekształcone w zamówienia. Raporty dotyczące sprzedaży nie uwzględniają sprzedaży i zwrotów z usuniętych, anulowanych lub testowych zamówień.

Zamówienia usunięte i testowe

Usunięte zamówienia i zamówienia testowe, które zostały złożone, gdy usługa Shopify Payments była w trybie testowym, nie są uwzględniane w raportach sprzedaży.

Sprzedaż i płatności

Raporty dotyczące sprzedaży nie obejmują śledzenia przepływu pieniędzy między Tobą a Twoimi klientami. Po realizacji sprzedaży raporty przedstawiają wartość towarów uwzględnionych w sprzedaży, a nie otrzymaną przez Ciebie kwotę. W zależności od konfiguracji metod płatności rzeczywistą płatność możesz otrzymać w późniejszym czasie.

Podobnie, gdy przetwarzasz zwrot, raporty przedstawiają wartość otrzymywanych towarów, a nie kwotę, jaką wysyłasz klientowi.

Obciążenia zwrotne nie są uwzględniane w raportach sprzedaży.

Wyświetl raporty sprzedaży

Kroki:

Standardowe pojęcia używane w raporcie sprzedaży

W raportach sprzedaży używane są następujące standardowe pojęcia:

Standardowe pojęcia używane w raporcie sprzedaży
Jednostki na transakcję Odpowiada ilości netto/total_orders.
Średnia wartość zamówienia Równa się sprzedaż brutto (z wyłączeniem korekt) - rabaty (z wyłączeniem korekt) / liczba zamówień. Korekty obejmują wszystkie zmiany, wymiany lub zwroty dokonane w przypadku zamówienia po jego utworzeniu.
Zamówienia Liczba zamówień złożonych z daną datą.
Sprzedaż brutto Odpowiada cenie produktu x ilość (przed podatkiem, wysyłką, rabatami i zwrotami) dla puli zamówień. Uwzględniane są oczekujące i nieopłacone zamówienia. Zamówienia testowe, anulowane i usunięte nie są uwzględniane.
Zysk brutto Całkowity zysk zrealizowany dla tego produktu w tym okresie raportu. Oblicza się go poprzez odjęcie kosztu produktu od sprzedaży netto. Dowiedz się więcej o zysku według produktu.
Rabaty
 • Odpowiada rabatowi dla pozycji + udział rabatu w zamówieniu dla puli zamówień.
 • Całkowita obniżka wartości w dolarach za sprzedaż w formie rabatów na konkretne produkty lub kolekcje albo na wszystkie produkty.
 • Rabaty stosowane dla wszystkich produktów w zamówieniu są proporcjonalnie stosowane w odniesieniu do sprzedaży na podstawie tego zamówienia.
 • Wszystkie rabaty są stosowane przed opodatkowaniem.
 • Rabaty są tworzone przy użyciu kodów rabatowych, a nie na podstawie cen do porównania.
Zwroty Wartość towarów zwróconych przez klienta. Zwroty są wyświetlane jako liczba ujemna w dniu, w którym utworzono zwrot.
Opłaty za zwroty Opłata naliczana dla klientów za zwrot towarów, np. opłata za zwrot do magazynu lub opłata za przesyłkę zwrotną. Nie uwzględnia ona wartości zwracanego towaru.
Sprzedaż netto Odpowiada sprzedaży brutto - rabaty - zwroty.
Wysyłka Odpowiada opłatom za wysyłkę - rabaty dla wysyłki - kwota zwróconych kosztów wysyłki.
Podatek Łączna kwota podatków na podstawie zamówień.
Cła Łączna kwota ceł opartych na zamówieniach.

Cła pojawiają się domyślnie tylko w odpowiednich raportach dla sklepów, w których aktywowano pobieranie ceł i podatku importowego przy realizacji zakupu. Cła nie są obecnie wyświetlane w poniższych raportach:
Łączna sprzedaż Równa się sprzedaż brutto - rabaty - zwroty + podatki + cła + opłaty za wysyłkę + opłaty.

Łączna sprzedaż będzie liczbą dodatnią w przypadku sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczbą ujemną w przypadku zwrotu w dniu, w którym zamówienie zostało zwrócone.

W raportach uwzględnione są oczekujące i nieopłacone zamówienia. Zamówienia testowe, anulowane i usunięte nie są uwzględniane.

Zmiany w szczegółach produktu

W raportach gromadzone są szczegóły zamówienia w momencie sprzedaży. Jeśli zmienisz jakiekolwiek szczegóły produktu, np. nazwę produktu lub dodasz produkt do innej kategorii typu produktu, w raporcie mogą pojawić się zarówno oryginalne szczegóły produktu, jak i zmienione szczegóły.

W rezultacie czasami może pojawić się raport, w którym produkt lub zamówienie występuje więcej niż jeden raz, lub raport, w którym określona sprzedaż jest pominięta. Zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ szczegóły produktu zostały zmienione między zamówieniami, a raport obejmuje okres, w którym uwzględniono zamówienia przed i po zmianie.

Przykład: 1 czerwca sprzedajesz produkt, który ma tytuł Coffee mug with logo. Następnego dnia zmieniasz jego tytuł na Coffee mug - with logo, a następnie dokonujesz kolejnej sprzedaży 7 czerwca. Po otwarciu raportu sprzedaży, który zawiera zakres dat od 1 czerwca do 7 czerwca, zamówienia na kubek kawy pojawiają się w 2 liniach raportu, ponieważ tytuły produktów były różne w dwóch datach sprzedaży.

Przykład: Sprzedajesz różne rodzaje biżuterii w swoim sklepie online. W ubiegłym roku sprzedałeś(-aś) różne złote i srebrne pierścionki, ale żaden z nich nie zawierał oznaczenia typu produktu. W tym roku dodajesz kilka wartości typu produktu (Gold i Silver), aby uporządkować kolekcje pierścionków. Jeśli przeglądasz raport, który obejmuje okres zarówno przed, jak i po utworzeniu wartości typu produktu i który jest filtrowany, aby uwzględniał tylko pierścionki określonego typu produktu, np. Gold, raport nie będzie zawierał zamówień na złote pierścionki z ostatniego roku. Są one pomijane w raporcie, ponieważ nie należały do kategorii typu produktu w momencie sprzedaży.

Szczegółowe raporty sprzedaży

Jeśli Twój sklep jest w planie Shopify lub wyższej wersji planu, masz dostęp do następujących raportów sprzedaży:

Historia sprzedaży

Raport Historia sprzedaży zawiera liczbę zamówień i łączną sprzedaż zrealizowaną w przeszłości.

Możesz wybrać jednostkę czasu w rozwijanym menu Grupuj wg, aby określić sposób grupowania danych. Możesz także porównać dane z różnych zakresów dat.

Raporty sprzedaży używają kilku standardowych terminów.

Sprzedaż według miesięcy

Raport Sprzedaż według miesięcy przedstawia liczbę zamówień i całkowitą sprzedaż zrealizowaną każdego miesiąca.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według miesięcy
Miesiąc Miesiąc, w którym złożono zamówienia.

Sprzedaż według dni

Raport Sprzedaż według dni przedstawia liczbę zamówień i całkowitą sprzedaż zrealizowaną każdego dnia.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według dni
Dzień Dzień złożenia zamówień.

Sprzedaż według produktu

Raport Sprzedaż według produktu przedstawia zestawienie całkowitej sprzedaży produktów, ale nie obejmuje wysyłki.

Wysyłka nie jest uwzględniona, ponieważ zamówienie może składać się z kilku produktów, ale ma jedną opłatę za wysyłkę. Dla celów raportowania nie można podzielić opłaty za wysyłkę na produkty w zamówieniu.

Ponieważ kwoty wysyłki są odfiltrowane, podatek wyświetlany w tym raporcie nie obejmuje podatków od wysyłki.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według produktu
Dostawca produktu Sprzedawca produktu w przypadku zakupu w firmie zewnętrznej.
Typ produktu Typ sprzedawanego produktu. Np. kapelusze, koszule lub buty.
Tytuł produktu Nazwa produktu.
Ilość netto Odpowiada liczbie sprzedanych pozycji - liczba zwróconych pozycji.

Czasami dane w polach produktu, takie jak Typ produktu lub Tytuł produktu, są wyświetlane jako myślnik (—). Dzieje się tak, jeśli dane nie istniały w momencie zamówienia.

Podobnie, jeśli którekolwiek z tych danych zostaną zmienione w zamówieniach, raport może zawierać wiele wierszy dla tego samego produktu, ponieważ informacje identyfikujące nie są takie same. Raporty zawsze przedstawiają oryginalne wartości z czasu złożenia zamówienia.

Sprzedaż według godzin

Raport Sprzedaż według godzin przedstawia zestawienie sprzedaży według godzin w ciągu dnia.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według godziny
Godzina Godzina złożenia zamówienia.

Sprzedaż według SKU wariantu produktu

Raport Sprzedaż według SKU wariantu produktu przedstawia zestawienie sprzedaży brutto, ale nie zawiera kosztów wysyłki najpopularniejszych produktów na poziomie bardziej szczegółowym niż raport Sprzedaż według produktu.

Wysyłka nie jest uwzględniona, ponieważ zamówienie może składać się z kilku produktów, ale ma jedną opłatę za wysyłkę. Dla celów raportowania nie można podzielić opłaty za wysyłkę na produkty w zamówieniu.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według SKU wariantu produktu
Tytuł produktu Nazwa produktu.
Tytuł wariantu Nazwa wariantu produktu.
SKU wariantu Kod identyfikacyjny wariantu produktu.
Ilość netto Odpowiada liczbie sprzedanych pozycji - liczba zwróconych pozycji.

Sprzedaż według dostawcy produktu

Raport Sprzedaż według dostawcy produktu przedstawia sprzedawców i produkty dostarczane przez każdego dostawcę.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według dostawcy produktu
Dostawca produktu Nazwa dostawcy dostarczającego produkt. Kliknij nazwę dostawcy, aby wyświetlić listę dostarczanych przez niego produktów.
Ilość netto Odpowiada liczbie sprzedanych pozycji - liczba zwróconych pozycji.

Sprzedaż według rabatu

Raport Sprzedaż według rabatu przedstawia Twoją sprzedaż pogrupowaną według nazwy rabatu, np. nazwy automatycznego rabatu lub kodu rabatowego. Ten raport umożliwia sprawdzenie częstotliwości stosowania kodów rabatowych i zapoznanie się z rodzajami rabatów przyczyniających się do realizacji większości transakcji sprzedaży.

Wartość sprzedaży w tym raporcie obejmuje łączną wartość zamówienia, a nie tylko pozycje z rabatem w zamówieniu. Jeśli oferujesz w sklepie rabaty możliwe do połączenia, to samo zamówienie może zostać uwzględnione wiele razy. Zamówienie pojawia się raz w każdym wierszu dla każdego zastosowanego rabatu.

W tym raporcie są gromadzone informacje dotyczące sprzedaży dokonanej po 1 maja 2017 r., 12:00 UTC, niezależnie od strefy czasowej Twojego sklepu.

Może minąć 12-72 godzin, zanim sprzedaż będzie widoczna w raporcie Sprzedaż według rabatu.

W tym raporcie stosowane są następujące pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według rabatu
Nazwa rabatu Nazwa wprowadzona przy tworzeniu rabatu w panelu administracyjnym.
ID rabatu ID w adresie URL panelu administracyjnego dla rabatu.
Klasa rabatu „wysyłka”, „produkt”, „zamówienie” lub „nieznany”.
Metoda rabatu Sposób, w jaki rabat jest stosowany przy realizacji zakupu —na przykład automatycznie lub poprzez wprowadzenie kodu.
Typ rabatu Procent, stała kwota, darmowa wysyłka, kup X, a otrzymasz Y lub aplikacja.
Kod rabatowy Kod, który zastosowano do otrzymania rabatu.
Automatyczny tytuł rabatu Nazwa rabatu, który został automatycznie zastosowany.
Kwota rabatu Łączna wartość zgłoszonego rabatu.
Inne rabaty Łączna wartość innych rabatów zastosowanych do tych samych zamówień co ten rabat.
Inne rabaty niewysyłkowe Gdy wiele rabatów ma zastosowanie do zamówień, dla których dostępny jest nazwany rabat, w tym polu wyświetla się łączna wartość innych rabatów niedotyczących wysyłki stosowanych do tych samych zamówień co ten rabat.
Inne rabaty na wysyłkę Gdy wiele rabatów ma zastosowanie do zamówień, dla których dostępny jest nazwany rabat, w tym polu wyświetla się łączna wartość innych rabatów na wysyłkę stosowanych do tych samych zamówień co ten rabat.
Rabaty niewysyłkowe Łączna wartość wszystkich rabatów niewysyłkowych dla zamówień z tym rabatem.
Rabaty na wysyłkę Łączna wartość wszystkich rabatów na wysyłkę dla zamówień z tym rabatem.
Rabaty nieoparte na skrypcie wysyłki Łączna wartość rabatów na produkty, które są wynikiem skryptu uruchamianego przez aplikację Script Editor.

Ta kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy korzystasz z platformy Shopify Plus. Kwoty rabatów opartych na skrypcie są raportowane dla zamówienia tylko wtedy, gdy wykorzystano w nim kod rabatowy.
Rabaty oparte na skrypcie wysyłki Łączna wartość rabatów wysyłkowych, które są wynikiem skryptu uruchamianego przez aplikację Script Editor.

Ta kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy korzystasz z platformy Shopify Plus. Kwoty rabatów opartych na skrypcie wysyłki są raportowane w odniesieniu do zamówienia tylko wtedy, gdy wykorzystano w nim kod rabatowy.
Zamówienia Liczba zamówień, których dotyczył rabat.
Łączna sprzedaż Łączna sprzedaż wszystkich zamówień, dla których zastosowano rabat.
Wysyłka Kwota za wysyłkę z wyłączeniem rabatów na wysyłkę.

Sprzedaż według obiektu odsyłającego ruch

Raport Sprzedaż według obiektu odsyłającego ruch przedstawia Twoją sprzedaż na podstawie określonej witryny, z której przechodzą Twoi klienci.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według obiektu odsyłającego ruch
Źródło obiektu odsyłającego ruch

Wskazuje, w jaki sposób klient, który złożył zamówienie wszedł do Twojego sklepu online. Możliwe wartości to:

 • Bezpośrednio: Klient wprowadził adres URL Twojego sklepu do przeglądarki.
 • Wyszukiwanie: Klient kliknął Twój sklep na stronie wyników wyszukiwarki.
 • E-mail: Klient kliknął link do Twojego sklepu w wiadomości e-mail.
 • Media społecznościowe: Klient kliknął link w mediach społecznościowych.
 • Nieznane: Źródło obiektu odsyłającego nie pasuje do żadnego z powyższych przypadków.
Host obiektu odsyłającego ruch

Strona obiektu odsyłającego, np. www.google.com, na której źródłem obiektu odsyłającego jest wyszukiwanie i outlook.live.com, gdzie źródłem obiektu odsyłającego jest e-mail.

W przypadku źródeł bezpośrednich, jeśli nie można ustalić obiektu odsyłającego, host jest wyświetlany jako myślnik. Może mieć to miejsce w poniższych przypadkach:

 • Kliknięcie linku w adresie e-mail (w zależności od produktu), aplikacji mobilnej, wiadomości błyskawicznej lub zakładce.
 • Przeglądarka internetowa użytkownika ma aktywną opcję Nie śledź.
 • Dane obiektu odsyłającego są blokowane przez serwer proxy lub zaporę.
 • Jako link użyto skróconego adresu URL.

Raport przedstawia obiekt odsyłający ostatnia interakcja. Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów odsyłających i interakcji, które są również nazywane modelami przypisania, zapoznaj się z sekcją Obiekty odsyłające i interakcje.

Sprzedaż według lokalizacji rozliczenia

W raporcie Sprzedaż według lokalizacji rozliczenia wskazany jest kraj lub region adresu rozliczeniowego dla zamówienia.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według lokalizacji rozliczeniowej
Lokalizacja rozliczenia Kraj lub region adresu rozliczeniowego.

Sprzedaż według waluty realizacji zakupu

Raport Sprzedaż według waluty realizacji zakupu przedstawia zestawienie sprzedaży według waluty klienta użytej przy realizacji zakupu.

Kolumna Łączna sprzedaż wskazuje wartość sprzedaży w Twojej lokalnej walucie.

Przykład: lokalną walutą Sary są dolary kanadyjskie, ale akceptuje ona również płatności w dolarach australijskich i amerykańskich. W raporcie Sprzedaż według waluty realizacji zakupu dolary kanadyjskie, australijskie i amerykańskie wymienione są w kolumnie Waluta realizacji zakupu, po której przedstawiona jest liczba zamówień złożonych w tych walutach i wartość tych zamówień w dolarach kanadyjskich.

Sprzedaż według kanału

Raportu Sprzedaż według kanału można użyć, aby sprawdzić wielkość sprzedaży w różnych kanałach sprzedaży.

W raportach sprzedaży używanych jest kilka standardowych pojęć. W tym raporcie Nazwa kanału sprzedaży odnosi się do nazwy kanału lub aplikacji, których klient użył do złożenia zamówienia, np. Sklep online lub Przycisk zakupu. W przypadku sprzedaży, która powstała jako wersja robocza zamówienia, w raporcie wyświetla się informacja Wersje robocze zamówień. Jeśli użyto aplikacji, która nie ma nazwy, w raporcie wskazana jest opcja Inne.

Sprzedaż według nazwy klienta

Raport Sprzedaż według nazwy klienta przedstawia zestawienie zamówień według klienta w danym okresie.

W raportach dotyczących sprzedaży stosowanych jest kilka standardowych terminów. W tym raporcie używane są następujące dodatkowe pojęcia:

Dodatkowe warunki dla raportu sprzedaży według nazwy klienta
Nazwa klienta Nazwa klienta.
E-mail klienta Adres e-mail klienta

Historia średniej wartości zamówienia

Raport Historia średniej wartości zamówień przedstawia zmiany średniej wartości zamówienia w czasie.

Możesz kliknąć opcję Grupuj według, aby wybrać jednostkę czasu, według której chcesz przeglądać sprzedaż: godzina, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, godzina dnia, dzień tygodnia lub miesiąc roku. Jednostka czasu określa sposób grupowania wartości zamówienia. Możesz również porównywać dane z różnych zakresów dat.

Dostosuj raporty sprzedaży

Użyj funkcji filtrowania i edycji, aby spersonalizować raporty sprzedaży.

Większość wskaźników odpowiada standardowym pojęciom używanym w raportach sprzedaży. Do raportu można dodać następujące kolumny:

Przykłady kolumn, które można dodać w celu dostosowania raportów sprzedaży
Średnia wartość zamówienia

Równa się sprzedaż brutto (z wyłączeniem korekt) - rabaty (z wyłączeniem korekt) / liczba zamówień. Korekty obejmują wszystkie zmiany, wymiany lub zwroty dokonane w przypadku zamówienia po jego utworzeniu.

Zamówiona ilość Zamówiona ilość = ilość netto + zwrócona ilość
Zwrócona ilość

Liczba zwróconych pozycji.

Opcja zakupu

Typ zakupu dokonanego przez klienta, np. subskrypcja lub zakup jednorazowy.

Przykład: Zwroty z ostatnich 30 dni

Załóżmy, że chcesz wyświetlić wszystkie zwroty z ostatnich 30 dni, pogrupowane według produktu. Możesz filtrować raport Sprzedaż według produktu i usunąć niektóre kolumny, których nie potrzebujesz.

W uzyskanym raporcie wyświetlone będą takie informacje, jak: nazwa każdego zwróconego produktu, zwrócona ilość, wartość zwrotów, całkowity podatek związany ze zwróconymi produktami oraz łączna sprzedaż. Ponieważ raport dotyczy tylko zwrotów, łączna sprzedaż każdego produktu będzie ujemna.

Aby spersonalizować raport Sprzedaż według produktu, należy wykonać poniższe czynności:

Skrócony raport przedstawia teraz wartość zwrotów według produktu z ostatnich 30 dni.

Kwoty kart prezentowych w raportach

Karty prezentowe wyświetlają się w kilku miejscach w raportach. Miejsce ich rejestrowania zależy od określonych warunków.

Gdy wydajesz kartę prezentową z poziomu panelu administracyjnego Shopify:

 • Nie jest to uwzględniane jako sprzedaż w żadnym raporcie, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym strony głównej.

Gdy sprzedajesz kartę prezentową:

 • Nie jest to uwzględniane w żadnych raportach sprzedaży, ani w danych łącznej sprzedaży na pasku bocznym Strony głównej.
 • Jest to uwzględniane w raporcie finansowym Sprzedaż kart prezentowych.
 • Kwota zapłaty za kartę prezentową jest uwzględniana w raporcie finansowym Płatności w sekcji metody płatności wykorzystanej przez klienta, jak np. Visa czy gotówka.

Gdy klient używa karty prezentowej, by dokonać zakupu w Twoim sklepie:

 • Jest to uwzględniane w raportach sprzedaży. Pełna wartość pozycji jest uznawana za sprzedaż. Przykładowo, koszulka za 20 USD, z której to kwoty 5 USD jest pobierane z karty prezentowej, zostanie wykazana jako sprzedaż o wartości 20 USD.
 • Kwota zapłacona przez lub zwrócona na kartę prezentową jest uwzględniona w raporcie finansowym płatności jako wpis Karta prezentowa.
 • Kwota zapłacona kartą prezentową jest odejmowana od salda karty prezentowej, co jest uwzględniane w raporcie finansowym Saldo kart prezentowych.

Gdy karta prezentowa utraci ważność:

 • Pozostałe saldo na karcie prezentowej będzie nadal uwzględniane przy obliczaniu pozostałego salda na takiej karcie, co zostanie przedstawione w raporcie Saldo kart prezentowych.

Gdy dezaktywujesz kartę prezentową:

 • Pozostałe saldo na karcie prezentowej zostanie wyzerowane i usunięte z pozostałego salda takiej karty w raporcie finansowym Saldo kart prezentowych. To dostosowanie obowiązuje od daty dezaktywacji karty i nie ma wpływu na dane historyczne.
 • Dezaktywowane wartości pojawią się w raporcie Saldo kart prezentowych w ciągu 24 godzin.

Kwoty kart prezentowych w niestandardowych raportach

Możesz utworzyć raport niestandardowy z informacjami o sprzedaży brutto kart prezentowych, sprzedanych kartach prezentowych i rabatach na karty prezentowe:

 • Sprzedaż brutto kart prezentowych odnosi się do rzeczywistej wartości sprzedanych kart prezentowych. Wskazuje ona na Twoje zaległe zobowiązania.
 • Sprzedane karty prezentowe odnoszą się do kwoty, za jaką sprzedałeś(-aś) karty prezentowe. Może ona być mniejsza niż ich wartość rzeczywista.
 • Różnica jest kwotą rabatów udzielonych na karty prezentowe.

Przykład: Sprzedajesz kartę prezentową wartą 50 USD za 40 USD. Kwota sprzedaży brutto karty prezentowej wynosi 50 USD. Kwota uzyskana ze sprzedaży karty prezentowej wynosi 40 USD. Kwota rabatu na kartę prezentową to 10 USD.

Kwoty ze sprzedaży kart prezentowych nie są uwzględniane w innych raportach sprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo