Domyślne raporty Shopify

Domyślne raporty Shopify to raporty, które są wstępnie sformatowane i gotowe do użycia w panelu administracyjnym Shopify. Domyślne raporty, które są dla Ciebie dostępne, opierają się na planie subskrypcji Shopify.

Domyślne raporty to raporty opracowane przez Shopify. W celu wyświetlenia listy tylko domyślnych raportów możesz filtrować listę Raporty według Autora i wybierając tylko Shopify jako opcję.

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Basic Shopify lub planu w wyższej wersji, możesz filtrować i edytować domyślne raporty Shopify, aby wyświetlać różne informacje w zależności od potrzeb. Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub planu w wyższej wersji, możesz zapisywać zapisy jako raporty niestandardowe.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo