Raporty dotyczące zamówień

Raporty dotyczące zamówień zapewniają wgląd w wielkość, realizację, wysyłkę i dostawę zamówień oraz zwroty towarów.

Wyświetl raporty dotyczące zamówień

Zamówienia i zwroty produktów

Raport Zamówienia i zwroty produktów umożliwia ustalenie, które produkty są bestsellerami, a które są najczęściej zwracane. W raporcie wyświetlana jest łączna liczba produktów, które zostały zamówione w wybranym okresie, oraz liczba zwróconych produktów.

Informacje dostępne w raporcie Zamówienia i zwroty produktów
Warunek Definicja
Tytuł produktu Nazwa produktów, które zostały zamówione w wybranym okresie.
Zamówiona ilość Łączna liczba pozycji zamówionych w wybranym okresie.
Zwrócona ilość Łączna liczba pozycji zwróconych w wybranym okresie.
Wskaźnik zwrotów Procent zwróconych pozycji w porównaniu z łączną liczbą pozycji, które zostały zamówione w wybranym okresie.

Historia zamówień

W raporcie Historia zamówień wyświetlana jest łączna liczba zamówień otrzymanych w wybranym okresie.

Informacje dostępne w raporcie Historia zamówień
Warunek Definicja
Zamówienia Łączna liczba zamówień otrzymanych w wybranym okresie.
Średnia liczba zamówionych jednostek Średnia liczba pojedynczych jednostek produktu na zamówienie w wybranym okresie.
Średnia wartość zamówienia Średnia kwota w dolarach na zamówienie w wybranym okresie.
Zwrócone pozycje Łączna liczba pojedynczych jednostek produktu zwróconych w wybranym okresie.

Czas realizacji, wysyłki i dostawy

W raporcie Czasy realizacji, wysyłki i dostaw określony jest czas potrzebny na przejście zamówienia przez cały proces realizacji — od jego przyjęcia do dostawy do klienta. Wykres w tym raporcie przedstawia liczbę zamówień, dla których zrealizowano wybrany etap w stosunku do każdego godzinnego lub dziennego okresu realizacji, oraz pokazuje medianę (lub typową ilość) czasu realizacji wybranego etapu zamówienia.

Informacje dostępne w raporcie Czas realizacji, wysyłki i dostawy
Warunek Definicja
Czas realizacji Liczba zamówień oznaczonych jako zrealizowane w danym przedziale czasowym, dla każdego godzinowego lub dziennego okresu realizacji, liczona od momentu otrzymania zamówienia do momentu jego realizacji. Np. 20 zamówień zostało zrealizowanych w czasie krótszym niż godzina od momentu ich otrzymania.
Czas wysyłki Liczba zamówień oznaczonych jako wysłane w danym przedziale czasowym, dla każdego godzinowego lub dziennego okresu realizacji, liczona od momentu wysłania zamówienia do momentu jego dostarczenia. Np. 10 zamówień, których dostarczenie zajęło od 1 do 2 godzin licząc od momentu ich wysłania.
Czas dostawy Liczba zamówień oznaczonych jako dostarczone w danym przedziale czasowym, dla każdego godzinowego lub dziennego okresu realizacji, liczona od momentu otrzymania zamówienia do momentu jego dostarczenia. Np. 15 zamówień, których dostarczenie zajęło od 2 do 3 dni licząc od momentu ich otrzymania.

Historia realizacji

W raporcie Historia realizacji wyświetlana jest łączna liczba zamówień zrealizowanych, wysłanych lub dostarczonych w wybranym okresie.

Informacje dostępne w raporcie Historia realizacji
Warunek Definicja
Zrealizowane zamówienia Liczba zamówień zrealizowanych w wybranym okresie.
Wysłane zamówienia Liczba zamówień wysłanych w wybranym okresie.
Dostarczone zamówienia Liczba zamówień dostarczonych w wybranym okresie.

Historia etykiet wysyłkowych

Raport Historia etykiet wysyłkowych ułatwia zapoznanie się z trendami zakupowymi i kosztami etykiet Shopify Shipping. Raport nie zawiera etykiet zwrotnych, anulowanych ani unieważnionych etykiet, korekt ani etykiet, które nie zostały zakupione za pośrednictwem usługi Shopify Shipping. Koszty są zgłaszane w walucie Twojego sklepu.

Etykiety pojawiają się w raporcie w ciągu 24 godzin. Uwaga: Raport Historia etykiet wysyłkowych jest dostępny, jeśli Twój sklep korzysta z planu Basic Shopify lub wyższej wersji planu.

Informacje dostępne w raporcie Historia etykiet wysyłkowych
Warunek Definicja
Etykiety Liczba etykiet zakupionych w wybranym okresie czasu.
Koszty Łączny koszt etykiet zakupionych w wybranym okresie.
Średni koszt etykiety Średni koszt etykiety zakupionej w wybranym okresie.

Etykiety wysyłkowe

Raport Etykiety wysyłkowe przedstawia zestawienie etykiet Shopify Shipping zakupionych w wybranym okresie. Raport nie zawiera etykiet zwrotnych, anulowanych ani unieważnionych etykiet, korekt ani etykiet, które nie zostały zakupione za pośrednictwem usługi Shopify Shipping. Koszty są zgłaszane w walucie Twojego sklepu.

Wyświetlanie etykiet w raporcie może potrwać do 24 godzin. Raport Etykiety wysyłkowe jest dostępny w planie Basic Shopify lub wyższej wersji.

W poniższej tabeli znajdują się kolumny, które można dodać do raportu i użyć do filtrowania raportu.

Informacje dostępne w raporcie Etykiety wysyłkowe
Warunek Definicja
Nr zamówienia Numer zamówienia, dla którego zakupiono etykietę.
Kraj pochodzenia Kraj, z którego wysłano przesyłkę.
Kod pocztowy miejsca nadania Kod pocztowy, z którego wysłano przesyłkę.
Kraj docelowy Kraj, do którego wysłano przesyłkę.
Docelowy kod pocztowy Kod pocztowy, na który wysłano przesyłkę.
Przewoźnik Przewoźnik, z którego usług skorzystano, by wysłać przesyłkę.
Usługa wysyłkowa Usługa wysyłkowa użyta do wysłania przesyłki.
Numer śledzenia Numer śledzenia podany dla przesyłki, jeśli ma zastosowanie.
Nazwa opakowania Nazwa opakowania wybranego do wysyłki zamówienia.
Typ opakowania Typ opakowania wybrany do wysyłki zamówienia.
Długość, szerokość lub wysokość opakowania Wartość liczbowa długości, szerokości lub wysokości opakowania wybranego do wysłania zamówienia.
Jednostki wymiarów opakowania Jednostka miary używana w wymiarach opakowania wybranego do wysyłki zamówienia.
Wartość łącznej wagi Wartość liczbowa łącznej wagi przesyłki i jej zawartości.
Jednostki łącznej wagi Jednostka miary łącznej wagi.
Opłacone przez klienta Kwota zapłacona przez klienta za wysyłkę.
Waluta Waluta Twojego sklepu.
Oszczędności dzięki Shopify Wartość rabatu otrzymanego dla etykiety wysyłkowej.
Koszty Koszt zakupionej etykiety wysyłkowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo