Raporty dotyczące zachowań

Raporty dotyczące zachowań pomagają zrozumieć zachowania zakupowe klientów. Możesz także uzyskać dostęp do raportu Analiza koszyka sklepu online. Te raporty mogą dostarczyć przydatnych dla Twojej firmy informacji o tym, jak:

  • lepiej sprzedawać swoje produkty online i offline
  • sprzedawać droższe produkty najlepiej dobranej grupie docelowej
  • tworzyć promocyjne ceny i zestawy produktów
  • zwiększyć średnią sumę zamówienia.

Na przykład, jeśli Twój sklep online ma szablon z paskiem wyszukiwania, w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online możesz zobaczyć, jakich haseł używają odwiedzający do wyszukiwania produktów w Twoim sklepie. Możesz także zobaczyć wyszukiwane hasła, które nie dają żadnych wyników, korzystając z raportu Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników.

Możesz użyć tych danych w raportach dotyczących zachowań zakupowych, aby zwiększyć sprzedaż, aranżując swój sklep w sposób ułatwiający klientom znalezienie szukanych produktów i zachęcający do zrobienia większych zakupów.

Wyświetl raporty dotyczące zachowań

Kroki:

Konwersja sklepu online w czasie

W raporcie Konwersja sklepu online w czasie przedstawiany jest procent odwiedzających sklep online, którzy dokonują zakupu w wybranym okresie.

W raporcie Konwersja sklepu online w czasie dostępne są następujące kolumny:

Kolumny w raporcie konwersji sklepu online w danym okresie
Kolumna Opis
Grupa czasowa Wybrana przez Ciebie grupa czasowa, np. dzień, tydzień lub miesiąc.
Sesje Łączna liczba sesji w sklepie online.
Dodano do koszyka Łączna liczba sesji, podczas których klient dodał produkt do koszyka.
Osiągnięto etap realizacji zakupu Łączna liczba sesji, podczas których użytkownik wprowadził dane wejściowe podczas realizacji zakupu (np. poprzez naciśnięcie klawisza lub kliknięcie myszą).
Przekonwertowane sesje Łączna liczba sesji, podczas których klient zakupił produkt.
Współczynnik konwersji Procent sesji, które zakończyły się zakupem.

Na podstawie tych informacji dowiesz się, jak skutecznie Twój sklep konwertuje sesje na sprzedaż.

Po otwarciu tego raportu dane zostają w ciągu kilku sekund zaktualizowane. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Możesz porównać dane z różnych zakresów dat w tym raporcie.

Raport dzienny może zostać zaktualizowany w ciągu 48 godzin po jego wstępnym przetworzeniu i opublikowaniu. Dzieje się tak, ponieważ dane o ruchu są obliczane w ciągu minuty i może w nich zostać uwzględniony niepożądany ruch botów. W celu ustalenia rodzaju ruchu przeprowadzane są testy, których realizacja może potrwać do 48 godzin. Jeśli testy wykryją niepożądany ruch, niepożądane dane zostaną usunięte z Twoich raportów.

Przykład: Podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie raportu dotyczącego konwersji sklepu online

Sara ma sklep z artykułami. Dużo osób odwiedza jej sklep online, ale sprzedaż jest jeszcze nieduża.

Na panelu administracyjnym Shopify Sara klika Analizy > Raporty. Na karcie Zachowanie pod nagłówkiem Raporty klika przycisk Konwersja sklepu online w czasie. Następnie, w rozwijanym menu Sara klika przycisk Grupuj wg i grupuje raport o współczynniku konwersji wg miesięcy.

Sara dowiaduje się, że wskaźnik konwersji jej sklepu online w ubiegłym miesiącu wynosił 5%, co oznacza, że 5% odwiedzających jej sklep online w tym miesiącu zakupiło produkt. W następnym miesiącu Sara reorganizuje swoje kolekcje i wprowadza nowy kod rabatowy, aby sprawdzić, czy te działania poprawią wskaźnik konwersji. W celu monitorowania postępów korzysta z raportu Konwersja sklepu online w czasie.

Wydajność strony internetowej

Optymalizacja wydajności strony internetowej sklepu online może poprawić doświadczenia zakupowe, sprawić, że Twój sklep można będzie łatwiej wyszukać, i zwiększyć konwersję. Możesz dowiedzieć się, jak Twój sklep wypada względem standardów branżowych i na tle innych podobnych mu sklepów Shopify, wyświetlając raport Wydajność strony internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o tym raporcie, zapoznaj się z tematem Pulpit wydajności strony internetowej i raporty.

Konwersje dla rekomendacji produktu w danym okresie

Jeśli korzystasz z rekomendacji produktów z Shopify na stronach produktów sklepu online, w raporcie Konwersje rekomendacji produktu w czasie przedstawiono skuteczność tych rekomendacji w wybranym okresie. Na podstawie tych informacji dowiesz się, jak skutecznie Twój sklep konwertuje rekomendacje produktów na sprzedaż.

W raporcie Konwersja rekomendacji produktu w czasie dostępne są następujące kolumny:

Kolumny w raporcie konwersji rekomendacji produktu w czasie
Kolumna Opis
Dzień Dzień, w którym wystąpiła interakcja z klientem.
Sesje Liczba sesji, podczas których klienci przeglądali rekomendacje produktu na stronie produktu.
Sesje z kliknięciami Liczba sesji, podczas których strona produktu została wyświetlona przez klienta po kliknięciu rekomendacji produktu.
Sesje z dodaniami do koszyka Liczba sesji, w których polecany produkt został dodany do koszyka przez klienta po kliknięciu w rekomendację produktu w sesji.
Sesje z zakupami Liczba sesji, podczas których produkt został kupiony przez klienta po dodaniu go do koszyka, co było poprzedzone kliknięciem rekomendacji produktu w ramach sesji.
Współczynnik klikalności Procent sesji z rekomendacjami produktów, które zakończyły się kliknięciem rekomendacji produktu.
Wskaźnik dodań do koszyka Procent sesji z rekomendacjami produktów, które zakończyły się dodaniem rekomendowanego produktu do koszyka.
Wskaźnik zakupu Procent sesji z rekomendacjami produktów, które zakończyły się zakupem rekomendowanego produktu.

Dane są jak lejek: liczba sesji jest zawsze większa lub równa liczbie kliknięć, liczba kliknięć jest zawsze większa lub równa liczbie dodań produktów do koszyka, a liczba dodań do koszyka jest zawsze większa lub równa liczbie zakupów.

Raport nie zawiera danych o produktach dodanych do koszyka lub zakupionych za pomocą przycisku zakupu lub aplikacji innej firmy.

Dane można grupować według dnia, tygodnia lub miesiąca. Można również porównywać dane z różnych zakresów dat.

Ze względu na sposób śledzenia rekomendacji ten raport może nie pokazywać wszystkich interakcji w Twoim sklepie będących wynikiem rekomendacji z ostatnich 24 godzin.

Produkt źródłowy z niskim współczynnikiem klikalności rekomendacji

W raporcie Najlepiej sprzedające się produkty z niskim współczynnikiem klikalności rekomendacji wyświetlają się najlepiej sprzedające się produkty z ostatnich 30 dni, które mają rekomendacje ze współczynnikiem klikalności poniżej średniej.

Kolumny w raporcie Najlepiej sprzedające się produkty z niskim współczynnikiem klikalności rekomendacji
Kolumna Opis
Tytuł produktu Tytuł produktu.
Typ produktu Typ produktu.
Współczynnik klikalności rekomendacji Procent sesji z rekomendacjami produktów, które zakończyły się kliknięciem rekomendacji produktu przez klienta.
Różnica w stosunku do średniego współczynnika klikalności Różnica między współczynnikiem klikalności rekomendacji a średnim współczynnikiem klikalności.

Informacje zawarte w tym raporcie mogą pomóc Ci zrozumieć, które produkty klienci oglądają najczęściej, a które mają współczynnik klikalności poniżej średniej dla wyświetlanych polecanych produktów. Możesz rozważyć dostosowanie rekomendacji dla tych produktów w aplikacji Search & Discovery.

Raport zawiera dane z ostatnich 30 dni i będzie się zmieniać codziennie. Ze względu na sposób śledzenia rekomendacji w tym raporcie mogą nie wyświetlać się wszystkie dane dotyczące Twojego sklepu z ostatnich 24 godzin.

Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online

Raport Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online przedstawia zestawienie haseł, które wprowadzali Twoi klienci, aby wyszukiwać produkty w Twoim sklepie online.

Kolumny w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online
Kolumna Opis
Szukany termin Termin użyty przez klienta na potrzeby wyszukiwania w sklepie.
Liczba wyszukiwań Liczba sesji, podczas których klienci wyszukiwali produkty w sklepie przy użyciu tego terminu.

Na podstawie tych informacji poznasz określone słowa, które wpisują klienci szukający produktów w Twoim sklepie. Możesz odpowiednio skorygować tytuły i opisy produktów, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie.

Ze względu na sposób śledzenia wyszukiwań ten raport może nie zawierać wszystkich wyszukiwań Twojego sklepu z ostatnich 12 godzin.

Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez kliknięć

Raport Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez kliknięć zawiera listę terminów wyszukiwania z wynikami, które nie zostały kliknięte przez klientów wyszukujących produkty w sklepie.

Poniższe kolumny znajdują się w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez kliknięć:

Definicja kolumn w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez kliknięć
Kolumna Opis
Szukany termin Termin użyty przez klienta na potrzeby wyszukiwania w sklepie.
Liczba wyszukiwań Liczba sesji, podczas których klienci wyszukiwali produkty w sklepie przy użyciu tego terminu.

Informacje te pozwolą Ci ustalić, jakich słów używają klienci, wyszukując produkty w Twoim sklepie, gdy nie klikają żadnych wyników. Możesz wówczas zastanowić się, czy modyfikacja tytułów i opisów produktów mogłaby ułatwić klientom ich wyszukanie. Masz także możliwość dostosowania wyników wyszukiwania produktów w Twoim sklepie w aplikacji Search & Discovery.

Ze względu na sposób śledzenia wyszukiwań ten raport może nie zawierać wszystkich wyszukiwań Twojego sklepu z ostatnich 12 godzin.

Raport obejmuje dane od 2 września 2022 roku.

Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników

Raport Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników przedstawia zestawienie haseł, których klienci używali do wyszukania produktu w sklepie, ale nie uzyskali żadnych wyników.

Poniższe kolumny znajdują się w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników:

Kolumny w raporcie Najpopularniejsze wyszukiwania w sklepie online bez wyników
Kolumna Opis
Szukany termin Termin użyty przez klienta na potrzeby wyszukiwania w sklepie.
Liczba wyszukiwań Liczba sesji, podczas których klienci wyszukiwali produkty w sklepie przy użyciu tego terminu.

Informacje te pozwolą Ci ustalić, jakich słów używają klienci szukający produktów w Twoim sklepie. Możesz zastanowić się, czy modyfikacja tytułów i opisów produktów mogłaby pomóc Twoim klientom szybko znaleźć to, czego szukają. Masz także możliwość dostosowania wyników wyszukiwania produktów w Twoim sklepie w aplikacji Search & Discovery.

Ze względu na sposób śledzenia wyszukiwań ten raport może nie zawierać wszystkich wyszukiwań Twojego sklepu z ostatnich 12 godzin.

Konwersje z wyszukiwania w danym okresie

Jeśli korzystasz z funkcji wyszukiwania w witrynie sklepu, raport Konwersje z wyszukiwania w danym okresie pokazuje efektywność wyszukiwania w witrynie sklepie w wybranym okresie czasu. Informacje te pozwolą Ci ustalić efektywność konwersji wyszukiwań na sprzedaż w Twoim sklepie.

W raporcie Konwersje z wyszukiwania w danym okresie znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w raporcie Konwersje z wyszukiwania w danym okresie
Kolumna Opis
Dzień Dzień, w którym wystąpiła interakcja z klientem.
Sesje Liczba sesji, podczas których klienci wyszukiwali produkty.
Sesje z kliknięciami Liczba sesji, podczas których strona produktu została wyświetlona przez klienta po kliknięciu produktu, który pojawił się w wynikach wyszukiwania.
Sesje z dodaniami do koszyka Liczba sesji, podczas których produkt został dodany do koszyka przez klienta po kliknięciu produktu, który pojawił się w wynikach wyszukiwania w ramach sesji.
Sesje z zakupami Liczba sesji, podczas których produkt, który pojawił się w wynikach wyszukiwania, został zakupiony przez klienta po kliknięciu produktu w wynikach wyszukiwania i dodaniu go do koszyka w ramach sesji.
Współczynnik klikalności Procent sesji wyszukiwania, które zakończyły się kliknięciem w celu wyświetlenia produktu.
Wskaźnik dodań do koszyka Procent sesji wyszukiwania, które zakończyły się dodaniem produktu do koszyka.
Wskaźnik zakupu Procent sesji wyszukiwania przekonwertowanych na zakupy.

Dane są jak lejek: liczba sesji jest większa lub równa liczbie kliknięć, liczba kliknięć jest zawsze większa lub równa liczbie dodań produktów do koszyka, a liczba dodań do koszyka jest zawsze większa lub równa liczbie zakupów.

Dane można grupować według dnia, tygodnia lub miesiąca. Można również porównywać dane z różnych zakresów dat.

Raport nie zawiera danych o produktach dodanych do koszyka lub zakupionych za pomocą przycisku zakupu lub aplikacji innej firmy.

Ze względu na sposób śledzenia wyszukiwań ten raport może nie zawierać wszystkich wyszukiwań Twojego sklepu z ostatnich 12 godzin.

Sesje wg strony docelowej

Raport Sesje wg strony docelowej informuje, na których stronach zaczynają się sesje w Twoim sklepie.

Możesz zobaczyć to zestawienie na stronie Analizy.

Po otwarciu tego raportu dane zostają w ciągu kilku sekund zaktualizowane. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Sesje wg urządzenia

Raport Sesje wg urządzenia przedstawia typ urządzeń używanych w celu uzyskania dostępu do Twojej strony internetowej.

Możesz zobaczyć to zestawienie na stronie Analizy.

Po otwarciu tego raportu dane zostają w ciągu kilku sekund zaktualizowane. Możesz ponownie otworzyć lub odświeżyć raport, aby wyświetlić nowsze dane.

Analiza koszyka sklepu online

Raport Analiza koszyka sklepu online pomaga zrozumieć zachowania zakupowe klientów, pokazując pary produktów, które zostały dodane do tego samego koszyka w ciągu ostatnich 30 dni. Informacje zawarte w tym raporcie można wykorzystać w formie przewodnika przy tworzeniu strategii marketingowych na podstawie wyświetlanych danych.

Kroki:

Raport przedstawia maksymalnie 10 par produktów.

Ze względu na sposób generowania tego raportu analiza może nie odzwierciedlać całej aktywności w Twoim sklepie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Techniki marketingowe

Czy zastanowiło Cię kiedyś, dlaczego mleko jest zwykle umieszczone z tyłu sklepu spożywczego, daleko od płatków śniadaniowych?

Mleko można przenieść do lodówki stojącej bliżej płatków śniadaniowych albo płatki można przenieść bliżej mleka, ale te produkty są celowo od siebie oddzielone.

Ponieważ mleko szybko się psuje, większość osób kupuje je często. Marketingowcy ustawiają mleko z tyłu sklepu, aby klienci musieli przejść obok wielu innych produktów, żeby do niego dotrzeć. Badania w zakresie psychologii i marketingu wskazują, że klienci rozpoznają marki innych produktów, przechodząc od płatków śniadaniowych do mleka i dodają je do swoich koszyków. Są to często produkty, których nie zamierzali kupić.

Płatki śniadaniowe są umieszczone bliżej wejścia, ponieważ marketingowcy są przekonani, że jeśli kupisz płatki śniadaniowe, będziesz potrzebować również mleka. Po mleko trzeba pójść na koniec sklepu, przechodząc po drodze obok wszystkich innych produktów. Jeśli poszedłeś(-aś) do sklepu, aby kupić mleko, nie ma gwarancji, że chcesz do niego kupić płatki. Dlatego mleko jest umieszczane w tylnej części sklepu, a płatki śniadaniowe w przedniej, a nie odwrotnie.

Niezależnie od branży Twojej firmy możesz zastosować ten typ techniki marketingowej w swoim sklepie Shopify.

W poniższych przykładach produkt A będzie odnosić się do produktów w kolumnie Kupujący, którzy dodali, a produkt B do produktów w kolumnie ... dodali również, aby zilustrować relacje produktów w raporcie Analiza koszyka sklepu online.

Rabaty i narzuty

Wychodząc z założenia, że kupujący mogą dodać do koszyka produkt B po dodaniu produktu A, możesz obniżyć cenę produktu A i podwyższyć cenę produktu B. Rabat może zwiększyć częstotliwość dodawania produktu A do koszyka i wpłynąć na częstotliwość dodawania produktu B.

Istnieją różne sposoby obniżania cen w Shopify:

Reklamy na stronie internetowej

Możesz reklamować produkty na swojej stronie internetowej za pomocą reklam banerowych i rekomendacji produktów.

Na stronie głównej wielu szablonów Shopify znajdują się wbudowane banery z pokazem slajdów. Baner jest bardzo dobrze widoczną sekcją Twojego sklepu, więc możesz na nim umieścić reklamę, którą klienci mogą kliknąć, aby przejść bezpośrednio do danego produktu. Jeśli nie potrafisz samodzielnie utworzyć reklamy, która ma być prezentowana w pokazie slajdów na stronie głównej, możesz skorzystać z pomocy projektanta lub partnera Shopify.

Możesz również użyć rekomendacji produktu, aby zaproponować klientom powiązane produkty na podstawie aktualnie wyświetlanych przez nich produktów.

Kampanie e-mailowe

Możesz zbierać adresy e-mail klientów podczas realizacji zakupu, aby je wykorzystać w kampaniach e-mail marketingowych.

Jeśli musisz wysłać e-maile do dużej liczby klientów, skorzystaj z aplikacji e-mail dostępnej w Shopify App Store, aby utworzyć listę mailingową, która pobierze dane ze strony Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

Lokalizacja produktu w Twoim sklepie

W przykładzie z mlekiem i płatkami śniadaniowymi w sklepach spożywczych próbuje się zwiększyć sprzedaż poprzez fizyczne oddzielenie produktu A od produktu B. Jeśli relacja między produktami nie jest wystarczająco silna, klienci mogą nie znaleźć szukanego produktu B i zrezygnować, co oznacza, że oddzielenie produktów ma negatywny wpływ na sprzedaż.

Umieszczenie produktów blisko siebie może nie zapewnić takiej samej skuteczności, jaką wykazuje przykładowa relacja mleka i płatków śniadaniowych, ale klienci szybciej znajdą szukany produkt.

Dokładnie przemyśl sposób rozmieszczenia produktów w sklepie online, ponieważ klienci mogą wyszukiwać produkty online w inny sposób niż w sklepie fizycznym. Jeśli oddzielisz swoje produkty, upewnij się, że klienci nadal mogą znaleźć szukany artykuł.

Istnieją różne sposoby zmiany rozmieszczenia produktów w sklepie:

Logistyka

Planując sposób przechowywania zapasów, możesz wykorzystać relacje produktów w raporcie Analiza koszyka sklepu online. Na przykład, produkt B można umieścić blisko produktu A w magazynie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo