Raporty niestandardowe

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz modyfikować raporty domyślne i tworzyć raporty niestandardowe za pomocą funkcji filtrowania i edytowania Shopify. Raporty niestandardowe są podobne do innych raportów Shopify, ale stosowane są w nich filtry umożliwiające wyświetlanie tylko potrzebnych danych:

  • Aby zmodyfikować raport domyślny, dostosuj go, dodając filtry i edytując kolumny, a następnie kliknij Zapisz jako i nadaj raportowi nazwę.

  • Aby zmodyfikować raport niestandardowy, dostosuj go, a następnie kliknij Zapisz raport. Alternatywnie można wybrać opcję Zapisz jako, aby utworzyć duplikat raportu niestandardowego z inną nazwą.

Pracownicy sklepu mogą wyświetlać wszystkie zmodyfikowane lub utworzone raporty, powielać je i modyfikować.

Kroki:

  1. W oknie dialogowym Wybierz punkt początkowy wybierz typ raportu, który chcesz włączyć.

  2. Jeśli chcesz nadać raportowi opisową nazwę, wprowadź ją w polu Tytuł.

  3. Kliknij opcję Utwórz raport niestandardowy.

  4. Dostosuj swój nowy raport, filtrując go i edytując.

  5. Po utworzeniu raportu kliknij Zapisz raport.

Twój raport jest wyświetlany na stronie Raporty panelu administracyjnego Shopify w sekcji Raporty niestandardowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo