Raporty niestandardowe

Jeśli Twój sklep korzysta z planu Advanced Shopify lub Shopify Plus, możesz modyfikować raporty domyślne i tworzyć raporty niestandardowe za pomocą funkcji filtrowania i edytowania Shopify.

Raporty niestandardowe są podobne do domyślnych raportów Shopify, ale wykorzystują konfigurowalne filtry i kolumny, tak aby wyświetlały się tylko potrzebne dane. Następnie możesz zapisać te raporty w celu późniejszego użycia.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo