Báo cáo tùy chỉnh

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn có thể sửa đổi báo cáo mặc định và tạo báo cáo tùy chỉnh bằng các tính năng lọc và chỉnh sửa của Shopify.

Báo cáo tùy chỉnh có giao diện giống với báo cáo mặc định của Shopify, nhưng sử dụng bộ lọc và cột có thể tùy chỉnh để hiển thị chính xác dữ liệu bạn cần. Sau đó, bạn có thể lưu các báo cáo này để sử dụng sau.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí