Báo cáo tùy chỉnh

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn có thể sửa đổi báo cáo mặc định và tạo báo cáo tùy chỉnh bằng các tính năng lọc và chỉnh sửa của Shopify. Báo cáo tùy chỉnh trông giống với các báo cáo Shopify khác nhưng sử dụng bộ lọc để hiển thị dữ liệu chính xác bạn cần:

  • Để sửa đổi báo cáo mặc định, tùy chỉnh bằng cách thêm bộ lọc và chỉnh sửa cột, sau đó nhấp vào Save as (Lưu thành) và đặt tên cho báo cáo.

  • Để sửa đổi báo cáo tùy chỉnh, tùy chỉnh báo cáo rồi nhấp vào Save report (Lưu báo cáo). Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Save as (Lưu thành) để tạo bản sao của báo cáo tùy chỉnh bằng tên khác.

Nhân viên của cửa hàng có thể truy cập tất cả báo cáo do bạn sửa đổi hoặc tạo và có thể sao chép và sửa đổi các báo cáo đó.

Các bước thực hiện:

  1. Trong hộp thoại Tạo báo cáo tùy chỉnh, chọn loại báo cáo bạn muốn bắt đầu.

  2. Nếu bạn muốn đặt tên mô tả cho báo cáo, nhập tên mô tả trong mục Tiêu đề báo cáo.

  3. Nhấp vào Create custom report (Tạo báo cáo tùy chỉnh).

  4. Tùy chỉnh báo cáo mới bằng tính năng lọc và chỉnh sửa.

  5. Khi bạn tạo xong báo cáo, nhấp vào Save report (Lưu báo cáo).

Bạn có thể truy cập báo cáo trên trang Báo cáo của trang quản trị Shopify khi lọc danh sách theo Người lập, sau đó chọn Người dùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí