Phân tích

Trang Phân tích hiển thị dữ liệu quan trọng về doanh số, đơn hàng và dữ liệu khách truy cập cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể xem nhanh hiệu suất hoạt động của cửa hàng trên tất cả các kênh bán hàng và trong mọi khoảng ngày.

Ví dụ: Trên trang Phân tích, bạn có thể thực hiện các hoạt động sau:

 • Kiểm tra giá trị các giao dịch bán hàng gần đây và so sánh với khoảng thời gian trước
 • So sánh hiệu suất hoạt động của các kênh bán hàng
 • Theo dõi giá trị đơn hàng trung bình
 • Xem vị trí của khách truy cập—theo khu vực hoặc theo nguồn truyền thông xã hội
 • Theo dõi các xu hướng theo thời gian

Trang quản lý hiển thị các số liệu giá trị nhất cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của cửa hàng và hành vi của khách hàng. Số liệu được hiển thị dưới định dạng số và cả biểu đồ nếu thích hợp. Đối với tất cả các số liệu, có thể hiển thị thay đổi về tỷ lệ phần trăm so với khoảng ngày cũ.

Các bước thực hiện:

 1. Nếu bạn muốn xem dữ liệu của khoảng ngày khác, nhấp vào menu ngày và chọn khoảng ngày khác. Bạn có thể chọn phạm vi đặt sẵn, ví dụ như Last 30 days (30 ngày qua) hoặc có thể đặt các phạm vi tùy chỉnh bằng cách nhấp vào ngày trên lịch.
 2. Nếu bạn muốn hiển thị các so sánh với khoảng thời gian trước hoặc cùng khoảng ngày so với năm trước, hãy đánh dấu vào Compare to previous dates (So sánh với các ngày trước) và chọn giá trị so sánh.
 3. Để chỉnh sửa số liệu hiển thị trên trang quản trị, nhấp vào Chỉnh sửa tổng quan. Bạn có thể xóa báo cáo bằng cách nhấp vào dấu X bên cạnh báo cáo bạn muốn xóa. Bạn có thể thêm báo cáo bằng cách kéo và thả số liệu từ thanh bên vào phần tổng quan. Bạn cũng có thể di chuột đến báo cáo bạn muốn thêm trong thanh bên rồi nhấp vào Thêm vào trang quản trị. Nhấp vào biểu tượng Hoàn tác trong thanh bên để khôi phục số liệu về chế độ xem mặc định.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).
 5. Không bắt buộc: Không phải tất cả số liệu đều có báo cáo và bạn cần dùng gói cung cấp báo cáo Shopify chi tiết. Nếu số liệu có liên kết Xem báo cáo, nhấp vào liên kết để xem thêm thông tin chi tiết về số liệu.

Các số liệu sau được hiển thị trên trang Phân tích:

Số liệu hiển thị trên trang Phân tích
Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Giá trị đơn hàng trung bình

Hiển thị giá trị trung bình của tất cả đơn hàng (ngoại trừ thẻ quà tặng), chia cho tổng số đơn hàng có ít nhất một sản phẩm không phải thẻ quà tặng. Giá trị đơn hàng tính cả thuế, phí vận chuyển và các khoản giảm giá, chưa trừ giá trị đơn hàng trả lại.

Thông qua giá trị này, bạn nắm được khách hàng có xu hướng chi tiêu bao nhiêu cho cửa hàng của bạn, từ đó đưa ra chính sách định giá phù hợp.

Tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến

Hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiên đem đến đơn hàng. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Để mua được sản phẩm, người mua cần thêm mặt hàng vào giỏ hàng trực tuyến, sau đó chuyển đến bước thanh toán. Quá trình này thường được gọi là phễu chuyển đổi và thường sẽ có sự suy giảm qua từng bước:

 • Đã thêm vào giỏ hàng: Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiên mà người mua đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng.

  Số lượng này thường nhỏ hơn tổng số người mua do một số người mua chỉ xem sản phẩm trong cửa hàng mà không thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

 • Đã đến bước thanh toán: Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiên mà người mua đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiếp tục đến bước thanh toán và thực hiện một hành động (ví dụ: nhấn phím hoặc nhấp chuột).

  Số lượng này thường nhỏ hơn số lượng Đã thêm vào giỏ hàng do một số người mua thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không chuyển đến trang thanh toán hoặc không gửi thông tin liên hệ.

 • Phiên đã chuyển đổi: Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiên mà người mua đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiếp tục đến bước thanh toán, sau đó, mua mặt hàng.

  Số lượng này có thể không khớp với số lượng đơn hàng của bạn vì người mua có thể thực hiện nhiều đơn hàng trong một phiên duy nhất.

  Số lượng này thường nhỏ hơn số lượng Đã đến bước thanh toán vì một số người mua rời khỏi trang thanh toán mà không mua gì. Tìm hiểu thêm trong chủ đề về giao dịch thanh toán bỏ dở.

Số phiên của cửa hàng trực tuyến theo loại thiết bị

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến và loại thiết bị được sử dụng để truy cập cửa hàng. Các loại thiết bị phổ biến nhất là thiết bị di động, máy tính để bàn và máy tính bảng. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số phiên của cửa hàng trực tuyến theo địa điểm

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến được sắp xếp theo quốc gia. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số phiên của cửa hàng trực tuyến theo nguồn lưu lượng truy cập

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến dựa trên cách truy cập cửa hàng của khách truy cập.

Một phiên diễn ra khi, ví dụ như, có người tìm kiếm hoặc nhập trực tiếp URL của cửa hàng. Các nguồn lưu lượng truy cập phổ biến nhất là tìm kiếm, trực tiếp, xã hội và email. Không phải lúc nào cũng xác định được nguồn lưu lượng truy cập, vì vậy, nguồn lưu lượng truy cập không xác định cũng phổ biến. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số phiên của cửa hàng trực tuyến từ mạng xã hội

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến bắt nguồn từ các nguồn truyền thông xã hội, ví dụ như Facebook, Instagram, YouTube hoặc Twitter. Dữ liệu này có thể giúp bạn tập trung các hoạt động tiếp thị hợp lý. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Tỷ lệ khách hàng quen

Hiển thị tỷ lệ phần trăm khách hàng đặt nhiều đơn hàng tại cửa hàng của bạn. Tỷ lệ được tính theo công thức số khách hàng quen chia cho tổng số khách hàng. Tỷ lệ này có thể giúp xác định mức độ vững mạnh của nhóm khách hàng trung thành đã thành lập.

Doanh số theo vị trí POS

Hiển thị số lượng giao dịch bán từ mỗi địa điểm POS khi bạn có ít nhất một địa điểm POS đang hoạt động.

Doanh số theo nguồn xã hội

Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng từ các nguồn truyền thông xã hội như Facebook và YouTube. Dữ liệu này có thể giúp bạn tập trung các hoạt động tiếp thị hợp lý.

Doanh số bán lẻ của nhân viên

Hiển thị số lượng giao dịch bán POS do từng nhân viên xử lý khi bạn có ít nhất một địa điểm POS đang hoạt động.

Doanh số theo nguồn lưu lượng truy cập

Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng đến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Các nguồn lưu lượng truy cập phổ biến nhất là tìm kiếm, trực tiếp, xã hội và email.

Trang đích được truy cập nhiều nhất

Hiển thị các trang cụ thể mà khách hàng bắt đầu phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tùy chỉnh văn bản và lời kêu gọi hành động trên các trang này để tận dụng ấn tượng đầu tiên của khách hàng về trang web của mình. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Trang đích được xác định từ URL của trang đầu tiên đã xem trong một phiên duy nhất. Một phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động của khách truy cập và vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC.

Sản phẩm hàng đầu theo đơn vị đã bán

Hiển thị các sản phẩm bán chạy nhất từ cửa hàng. Đây là thông tin hữu ích cho mục đích tiếp thị và hàng trong kho. Bạn cũng có thể đề xuất những sản phẩm này cho khách hàng mới hoặc tham chiếu đến các sản phẩm trong quảng cáo trên truyền thông xã hội.

Trang web giới thiệu hàng đầu theo phiên

Hiển thị số phiên của cửa hàng trực tuyến trực tiếp đến từ các trang web khác. Sẽ hiển thị 5 trang web hàng đầu. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Không bao gồm các loại nguồn giới thiệu sau:

 • Trực tiếp: Khách hàng nhập URL của cửa hàng vào trình duyệt.
 • Tìm kiếm: Khách hàng nhấp vào cửa hàng từ trang kết quả của công cụ tìm kiếm.
 • Email: Khách hàng nhấp vào liên kết đến cửa hàng trong email.
 • Xã hội: Khách hàng nhấp vào liên kết trên truyền thông xã hội.
Tổng số phiên của cửa hàng trực tuyến

Hiển thị số phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số lượng là số phiên diễn ra trên cửa hàng trực tuyến của bạn trong phạm vi ngày đã chỉ định. Số lượng khách truy cập cũng hiển thị. Một khách truy cập có thể có nhiều phiên.

Ví dụ: Duy đã truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn một lần, Duyên truy cập hai lần và Diệu truy cập ba lần. Số lượng phiên là 6 và số lượng khách truy cập là ba.

Đối với nhiều cửa hàng trực tuyến, số lượng phiên có thể tăng hoặc giảm vào cuối tuần và ngày lễ cũng như vào ngày chạy khuyến mãi hoặc các chiến dịch tiếp thị.

Tổng số đơn hàng

Hiển thị số lượng đơn hàng đã đặt.

Tổng số hàng bán

Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng, được sắp xếp theo kênh bán hàng. Tổng doanh số bằng doanh số gộp - ưu đãi giảm giá - giá trị đơn hàng trả lại + phí vận chuyển + thuế.

Doanh số thu được do tiếp thị

Hiển thị tổng giá trị hàng bán do lưu lượng truy cập tạo ra gắn liền với các hoạt động tiếp thị của bạn. Trong đó bao gồm các chiến dịch và hoạt động tiếp thị được quản lý qua mục Tiếp thị trong trang quản trị Shopify và các phương thức bên ngoài sử dụng thông số Mô-đun theo dõi Urchin (UTM).

Phân tích nhóm khách hàng

Hiển thị tỷ lệ phần trăm nhóm khách hàng quay lại cửa hàng và mua hàng nhiều lần. Các nhóm này được nhóm theo ngày mua hàng lần đầu.

Doanh số theo kênh

Hiển thị giá trị tổng doanh số liên kết với từng kênh bán hàng đang hoạt động.

Mức chuyển đổi lượt tìm kiếm Không

Hiển thị tỷ lệ phần trăm số lượt tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến đem lại đơn hàng trên tổng số lượt tìm kiếm đã thực hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến Không

Hiển thị cụm từ tìm kiếm hàng đầu mà khách hàng sử dụng để tìm kiếm sản phẩm.

Đơn hàng trả lại Không

Hiển thị tổng số mặt hàng bị trả lại trong khoảng thời gian đã chọn.

Tỷ lệ trả lại Không

Hiển thị tỷ lệ phần trăm mặt hàng bị trả lại cửa hàng trong số tất cả các mặt hàng được đặt trong khoảng ngày đã chọn.

Sản phẩm bị trả lại nhiều nhất Không

Hiển thị các sản phẩm có số lượng đơn hàng trả lại cao hơn.

Tổng doanh số Không

Hiển thị giá trị của tất cả các mặt hàng đã mua trước khi thêm phí hoặc các mức điều chỉnh khác như thuế, phí vận chuyển, giảm giá hoặc trả lại. Bao gồm tất cả các kênh bán hàng.

Khi mở trang Phân tích, dữ liệu mới nhất sẽ được cập nhật sau khoảng một phút. Bạn có thể mở lại trang quản trị hoặc làm mới trang trình duyệt để hiển thị dữ liệu mới hơn.

Dữ liệu hằng ngày trên trang phân tích có thể cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi được xử lý và đăng lần đầu. Ví dụ: Số phiên theo thời gian và báo cáo Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian có thể cập nhật, do dữ liệu lưu lượng truy cập được tính toán mỗi phút và có thể bao gồm cả dữ liệu về lưu lượng truy cập bot không mong muốn. Các hoạt động kiểm tra xác định loại lưu lượng truy cập này sẽ được chạy và có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất. Nếu hoạt động kiểm tra này tìm thấy lưu lượng truy cập không mong muốn, dữ liệu không mong muốn sẽ bị xóa khỏi báo cáo.

Nếu bạn không sử dụng kênh Cửa hàng trực tuyến, các số liệu liên quan đến phiên của cửa hàng trực tuyến sẽ không hiển thị. Tương tự, nếu bạn không sử dụng kênh điểm bán hàng, những số liệu đó cũng không hiển thị.

Dữ liệu trên trang quản lý có thể hơi khác so với dữ liệu do các công cụ và dịch vụ phân tích và báo cáo thu thập từ các công ty khác. Để biết thông tin về lý do khác nhau của dữ liệu, xem Những điểm không nhất quán trong báo cáo.

Phiên và khách truy cập

Số lượng phiên và số lượng khách truy cập dựa trên cookie. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người mua sắm, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh, khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Một cookie định danh thiết bị (khách truy cập). Một cookie khác theo dõi thời lượng phiên.

Phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động và vào nửa đêm theo múi giờ UTC. Vì một khách truy cập có thể có nhiều phiên nên số lượng phiên thường cao hơn số lượng khách truy cập.

Ví dụ: Một người mua xem sản phẩm trên cửa hàng trong 20 phút rồi 2 giờ sau quay lại cửa hàng trong 10 phút. Khi đó, hai phiên và một khách truy cập sẽ được báo cáo. Thay vào đó, nếu người mua xem cửa hàng trong 5 phút và rời đi, rồi 10 phút sau quay lại thì chỉ có một phiên và một khách truy cập được báo cáo.

Nếu bạn muốn xem cửa hàng trực tuyến của mình mà không tính đây là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt trên trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn. Mọi phương thức khác để xem cửa hàng trực tuyến của bạn trên máy tính để bàn sẽ được tính là một phiên trong báo cáo.

Nếu bạn xem cửa hàng trực tuyến của mình từ ứng dụng Shopify trên iPhone hoặc Android, cửa hàng đó sẽ được tính là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí