Phân tích

Trang Phân tích hiển thị dữ liệu quan trọng về doanh số, đơn hàng và dữ liệu khách truy cập cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sử dụng trang Phân tích để nắm được hiệu quả hoạt động của cửa hàng trên mọi kênh bán hàng và trong mọi khoảng thời gian.

Ví dụ: Trên trang Phân tích, bạn có thể thực hiện các hoạt động sau:

 • Kiểm tra giá trị các giao dịch bán hàng gần đây và so sánh với khoảng thời gian trước
 • So sánh hiệu suất hoạt động của các kênh bán hàng
 • Theo dõi giá trị đơn hàng trung bình
 • Xem vị trí của khách truy cập theo khu vực hoặc theo nguồn truyền thông xã hội
 • Theo dõi các xu hướng theo thời gian

Trang quản trị chung Phân tích

Trang quản lý hiển thị các số liệu giá trị nhất cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất của cửa hàng và hành vi của khách hàng. Số liệu được hiển thị dưới định dạng số và cả biểu đồ nếu thích hợp. Đối với tất cả các số liệu, có thể hiển thị thay đổi về tỷ lệ phần trăm so với khoảng ngày cũ.

Các bước thực hiện:

Tùy chỉnh trang quản trị chung Phân tích

Bạn chỉ có thể tùy chỉnh trang quản trị trên máy tính để bàn. Tuy nhiên, các thay đổi đối với trang quản trị sẽ hiển thị trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Để chỉnh sửa số liệu hiển thị trên trang quản trị, nhấp vào Tùy chỉnh. Số liệu khả dụng để thêm vào trang quản trị sẽ hiển thị trong thanh bên của Thư viện số liệu.

Bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh sau đối với trang quản trị:

 • Gỡ bỏ số liệu khỏi trang quản trị bằng cách nhấp vào bên cạnh số liệu bạn muốn gỡ bỏ.
 • Thêm số liệu vào trang quản trị bằng cách thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Kéo và thả số liệu từ thanh bên vào trang quản trị.
  • Di chuột qua số liệu bạn muốn thêm vào thanh bên rồi nhấp vào ⊕ Thêm vào trang quản trị.
 • Sắp xếp lại số liệu bằng cách nhấp vào ⠿, sau đó kéo và thả số liệu đến vị trí mong muốn trên trang quản trị.

 • Hoàn tác tất cả thay đổi về bố cục và khôi phục số liệu về chế độ xem mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng Hoàn tác trong thanh bên của Thư viện số liệu.

Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận thay đổi.

Thư viện số liệu

Thư viện số liệu chứa danh sách tất cả các số liệu có sẵn và có thể thêm vào trang quản trị Phân tích. Biểu tượng bên cạnh từng số liệu trong thư viện sẽ cho biết định dạng hiển thị của số liệu đó (ví dụ: biểu đồ thanh, biểu đồ đường, danh sách). Bạn có thể thêm số lượng bất kỳ của số liệu có sẵn vào trang quản trị, nhưng chỉ được thêm mỗi số liệu một lần.

Mặc dù hầu hết các số liệu này đều có báo cáo tương ứng mà bạn có thể chuyển đến bằng cách nhấp vào biểu tượng Xem báo cáo, vẫn có nhiều báo cáo không có số liệu tương ứng để thêm vào trang quản trị. Một vài số liệu tương ứng với báo cáo cùng loại và sự khác biệt giữa các số liệu này dựa trên cách dữ liệu hiển thị trên trang quản trị. Ví dụ: Số liệu Nhân viên hàng đầuDoanh số bán lẻ của nhân viên tại quầy đều tương ứng với Doanh số bán lẻ của nhân viên tại quầy, nhưng số liệu Nhân viên hàng đầu sẽ hiển thị số lượng đơn hàng mỗi nhân viên và số liệu Doanh số bán lẻ theo nhân viên tại quầy hiển thị tổng giá trị doanh số theo mỗi nhân viên.

Có thể hiển thị số liệu của từng danh mục sau trên trang quản trịPhân tích:

Doanh số

Số liệu doanh số cung cấp thông tin chuyên sâu về đơn hàng của khách hàng và giá trị sản phẩm đã mua. Tìm hiểu thêm về báo cáo bán hàng.

Số liệu trong Bảng doanh số và định nghĩa.
Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Giá trị đơn hàng trung bình

Hiển thị giá trị trung bình của tất cả đơn hàng (ngoại trừ thẻ quà tặng), chia cho tổng số đơn hàng có ít nhất một sản phẩm không phải thẻ quà tặng. Giá trị đơn hàng không bao gồm các điều chỉnh sau khi đặt hàng như chỉnh sửa, đổi hàng, nhãn trả hàng, thuế, thuế nhập khẩu, phí vận chuyển và ưu đãi giảm giá.

Thông qua giá trị này, bạn nắm được khách hàng có xu hướng chi tiêu bao nhiêu cho cửa hàng của bạn, từ đó đưa ra chính sách định giá phù hợp.

Đơn vị trung bình đã đặt hàng Không Hiển thị số lượng mặt hàng trung bình mà khách hàng thường mua trong một đơn hàng.
Tổng doanh số Không

Hiển thị giá trị của tất cả các mặt hàng đã mua trước khi thêm phí hoặc các mức điều chỉnh khác như thuế, phí vận chuyển, các khoản giảm giá, nhãn trả hàng hoặc phí. Bao gồm tất cả các kênh bán hàng.

Mẫu mã sản phẩm theo doanh số gộp Không Hiển thị danh sách mẫu mã sản phẩm được sắp xếp theo tổng doanh số. Bao gồm tất cả các kênh bán hàng.
Doanh số bán lẻ theo vị trí POS

Hiển thị số lượng giao dịch bán từ mỗi địa điểm POS khi bạn có ít nhất một địa điểm POS đang hoạt động.

Doanh số bán lẻ của nhân viên khi đăng ký

Hiển thị số lượng giao dịch bán POS do từng nhân viên xử lý khi bạn có ít nhất một địa điểm POS đang hoạt động.

Doanh số theo địa điểm thanh toán Không Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng theo quốc gia/khu vực thanh toán của khách hàng liên quan đến doanh số cao nhất trong cửa hàng trực tuyến.
Doanh số theo kênh

Hiển thị giá trị tổng doanh số liên kết với từng kênh bán hàng đang hoạt động.

Doanh số theo nguồn lưu lượng truy cập

Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng đến từ mỗi nguồn lưu lượng truy cập. Các nguồn lưu lượng truy cập phổ biến nhất là tìm kiếm, trực tiếp, xã hội và email.

Doanh số theo SKU mẫu mã Không Hiển thị doanh thu thực đối với các mẫu mã sản phẩm bán chạy nhất, bao gồm tên mẫu mã và SKU.
Mẫu mã sản phẩm hàng đầu theo số đơn vị bán được Không

Hiển thị các mẫu mã sản phẩm và SKU bán chạy nhất trong cửa hàng.

Sản phẩm bán chạy nhất Hiển thị các sản phẩm bán chạy và bán được nhiều đơn vị riêng lẻ nhất. Bao gồm tất cả các kênh bán hàng. Đây là thông tin hữu ích cho mục đích tiếp thị và hàng trong kho. Bạn cũng có thể đề xuất những sản phẩm này cho khách hàng mới hoặc tham chiếu đến các sản phẩm trong quảng cáo trên truyền thông xã hội.
Nhân viên hàng đầu Không Hiển thị tổng số lượng đơn hàng POS liên quan đến từng nhân viên bán lẻ.
Tổng số hàng bán

Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng, được sắp xếp theo kênh bán hàng. Tổng doanh số bằng doanh số gộp - ưu đãi giảm giá - giá trị nhãn trả hàng + phí vận chuyển + thuế + phí.

Chi tiết tổng doanh số Không Hiển thị số tiền bán hàng, được tách riêng vào doanh số gộp, ưu đãi giảm giá, đơn hàng trả lại, phí vận chuyển, thuế và thuế nhập khẩu cũng như tổng doanh số.

Tiếp nhận

Số liệu thu hút hiển thị thông tin liên quan đến cách khách truy cập tìm đến cửa hàng trực tuyến của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo thu hút người dùng.

Số liệu trong Bảng Thu hút người dùng và định nghĩa.
Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Số phiên của cửa hàng trực tuyến

Hiển thị số phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số lượng là số phiên diễn ra trên cửa hàng trực tuyến của bạn trong phạm vi ngày đã chỉ định. Số lượng khách truy cập cũng hiển thị. Một khách truy cập có thể có nhiều phiên.

Ví dụ: Duy đã truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn một lần, Duyên truy cập hai lần và Diệu truy cập ba lần. Số lượng phiên là 6 và số lượng khách truy cập là ba.

Đối với nhiều cửa hàng trực tuyến, số lượng phiên có thể tăng hoặc giảm vào cuối tuần và ngày lễ cũng như vào ngày chạy khuyến mãi hoặc các chiến dịch tiếp thị.

Số phiên theo loại thiết bị

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến và loại thiết bị được sử dụng để truy cập cửa hàng. Các loại thiết bị phổ biến nhất là thiết bị di động, máy tính để bàn và máy tính bảng. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số phiên theo địa điểm

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến được sắp xếp theo quốc gia. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số phiên từ nguồn mạng xã hội

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến bắt nguồn từ các nguồn truyền thông xã hội, ví dụ như Facebook, Instagram, YouTube hoặc Twitter. Dữ liệu này có thể giúp bạn tập trung các hoạt động tiếp thị hợp lý. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Số phiên theo nguồn lưu lượng truy cập

Hiển thị số lượng phiên trên cửa hàng trực tuyến dựa trên cách truy cập cửa hàng của khách truy cập.

Một phiên diễn ra khi, ví dụ như, có người tìm kiếm hoặc nhập trực tiếp URL của cửa hàng. Các nguồn lưu lượng truy cập phổ biến nhất là tìm kiếm, trực tiếp, xã hội và email. Không phải lúc nào cũng xác định được nguồn lưu lượng truy cập, vì vậy, nguồn lưu lượng truy cập không xác định cũng phổ biến. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Trang đích hàng đầu theo số phiên

Hiển thị các trang cụ thể mà khách hàng bắt đầu phiên trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tùy chỉnh văn bản và lời kêu gọi hành động trên các trang này để tận dụng ấn tượng đầu tiên của khách hàng về trang web của mình. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Trang đích được xác định từ URL của trang đầu tiên đã xem trong một phiên duy nhất. Một phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động của khách truy cập và vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC.

Trang web giới thiệu hàng đầu theo phiên

Hiển thị số phiên của cửa hàng trực tuyến trực tiếp đến từ các trang web khác. Sẽ hiển thị 5 trang web hàng đầu. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Không bao gồm các loại nguồn giới thiệu sau:

 • Trực tiếp: Khách hàng nhập URL của cửa hàng vào trình duyệt.
 • Tìm kiếm: Khách hàng nhấp vào cửa hàng từ trang kết quả của công cụ tìm kiếm.
 • Email: Khách hàng nhấp vào liên kết đến cửa hàng trong email.
 • Xã hội: Khách hàng nhấp vào liên kết trên truyền thông xã hội.
Khác với các số liệu khác, Nguồn giới thiệu hàng đầu theo phiên không có báo cáo liên quan hiển thị chung thông tin với số liệu này.
Khách truy cập Không Hiển thị khối lượng lưu lượng truy cập vào cửa hàng trực tuyến theo thời gian. Dữ liệu dựa trên cookie của khách truy cập.

Đơn hàng

Số liệu đơn hàng cung cấp thông tin chuyên sâu về số lượng đơn hàng, quá trình thực hiện và nhãn trả hàng. Tìm hiểu thêm về báo cáo đơn hàng.

Bảng số liệu đơn hàng và định nghĩa.
Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Số đơn hàng đã giao theo thời gian Không Hiển thị số lượng tích lũy những đơn hàng đã giao thành công, so sánh với xu hướng trước đây.
Số đơn hàng đã thực hiện theo thời gian Hiển thị số lượng tích lũy của các đơn hàng được đánh dấu là đã thực hiện so với xu hướng lịch sử.
Số mặt hàng đã đặt theo thời gian Không Hiển thị tổng số mặt hàng đã đặt trong khoảng thời gian đã chọn.
Tỷ lệ trả lại Không

Hiển thị tỷ lệ phần trăm mặt hàng bị trả lại cửa hàng trong số tất cả các mặt hàng được đặt trong khoảng ngày đã chọn.

Đơn hàng trả lại Không

Hiển thị tổng số mặt hàng bị trả lại trong khoảng thời gian đã chọn.

Doanh số theo nguồn xã hội

Hiển thị số lượng giao dịch bán hàng từ các nguồn truyền thông xã hội như Facebook và YouTube. Dữ liệu này có thể giúp bạn tập trung các hoạt động tiếp thị hợp lý.

Thời gian thực hiện Không Hiển thị khoảng thời gian trung bình từ khi có đơn hàng được đặt đến khi đơn hàng đó được đánh dấu là đã thực hiện, so với xu hướng lịch sử.
Sản phẩm bị trả lại nhiều nhất Không

Hiển thị các sản phẩm có số lượng đơn hàng trả lại cao hơn.

Tổng số đơn hàng

Hiển thị số lượng đơn hàng đã được đặt trên tất cả các kênh bán hàng theo thời gian.

Tài chính

Số liệu tài chính cung cấp thông tin chuyên sâu về các giá trị liên quan đến mặt hàng bị trả lại. Tìm hiểu thêm về báo cáo tài chính.

Bảng số liệu tài chính và định nghĩa.
Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Giá trị lợi nhuận ròng Không Hiển thị giá trị ròng của các mặt hàng bị trả lại theo thời gian.
Tổng giá trị nhãn trả hàng Không Hiển thị tổng giá trị chi phí trả hàng theo thời gian. Giá trị này bao gồm giá trị chi phí vận chuyển và thuế cho nhãn trả hàng.

Hành vi

Số liệu hành vi giúp bạn nắm rõ xu hướng mua sắm khi khách truy cập tìm đến trang web của bạn, bao gồm thông tin chi tiết về chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về báo cáo hành vi.

Bảng số liệu hành vi và định nghĩa.
Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Tỷ lệ bỏ trang Không Hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiên cửa hàng trực tuyến có khách truy cập rời đi mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.
Tỷ lệ chuyển đổi thanh toán Không Hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiên mang lại đơn hàng trong tổng số phiên đã đến bước thanh toán.
Tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến

Hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiên đem đến đơn hàng. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.

Để mua được sản phẩm, người mua cần thêm mặt hàng vào giỏ hàng trực tuyến, sau đó chuyển đến bước thanh toán. Quá trình này thường được gọi là phễu chuyển đổi và thường sẽ có sự suy giảm qua từng bước:

 • Đã thêm vào giỏ hàng: Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiên mà người mua đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng.

  Số lượng này thường nhỏ hơn tổng số người mua do một số người mua chỉ xem sản phẩm trong cửa hàng mà không thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

 • Đã đến bước thanh toán: Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiên mà người mua đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiếp tục đến bước thanh toán và thực hiện một hành động (ví dụ: nhấn phím hoặc nhấp chuột).

  Số lượng này thường nhỏ hơn số lượng Đã thêm vào giỏ hàng do một số người mua thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không chuyển đến trang thanh toán hoặc không gửi thông tin liên hệ.

 • Phiên đã chuyển đổi: Số lượng và tỷ lệ phần trăm phiên mà người mua đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiếp tục đến bước thanh toán, sau đó, mua mặt hàng.

  Số lượng này có thể không khớp với số lượng đơn hàng của bạn vì người mua có thể thực hiện nhiều đơn hàng trong một phiên duy nhất.

  Số lượng này thường nhỏ hơn số lượng Đã đến bước thanh toán vì một số người mua rời khỏi trang thanh toán mà không mua gì. Tìm hiểu thêm trong chủ đề về giao dịch thanh toán bỏ dở.

Tỷ lệ chuyển đổi lượt tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến Không

Hiển thị tỷ lệ phần trăm số lượt tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến đem lại đơn hàng trên tổng số lượt tìm kiếm đã thực hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các tìm kiếm hàng đầu trên cửa hàng trực tuyến Không

Hiển thị cụm từ tìm kiếm hàng đầu mà khách hàng sử dụng để tìm kiếm sản phẩm.

Khách hàng

Số liệu khách hàng cung cấp thông tin chuyên sâu về khách hàng lần đầu và khách hàng quen có mua hàng từ cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về báo cáo khách hàng.

Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Phân tích nhóm khách hàng

Hiển thị tỷ lệ phần trăm nhóm khách hàng quay lại cửa hàng và mua hàng nhiều lần. Các nhóm này được nhóm theo ngày mua hàng lần đầu.

Doanh số từ khách hàng theo thời gian Không Hiển thị tổng doanh số trong cửa hàng trực tuyến, phân chia giữa khách hàng lần đầu và khách hàng quen.
Khách hàng theo thời gian (khách lần đầu so với khách quen) Hiển thị tổng số khách hàng đã mua hàng từ cửa hàng trực tuyến của bạn, phân chia giữa khách hàng lần đầu và khách hàng quen.
Tỷ lệ khách hàng quen

Hiển thị tỷ lệ phần trăm khách hàng đặt nhiều đơn hàng tại cửa hàng của bạn. Tỷ lệ được tính theo công thức số khách hàng quen chia cho tổng số khách hàng. Tỷ lệ này có thể giúp xác định mức độ vững mạnh của nhóm khách hàng trung thành đã thành lập.

Hàng trong kho

Số liệu hàng trong kho giúp bạn dự đoán thời điểm bổ sung hàng và các sản phẩm nào bán nhanh hơn. Tìm hiểu thêm về báo cáo hàng trong kho.

Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Phân tích sản phẩm ABC Không Hiển thị danh sách mẫu mã sản phẩm và xếp loại sản phẩm là loại A, B hoặc C dựa trên tỷ lệ phần trăm mà những sản phẩm đó đóng góp vào doanh thu trong khung thời gian là 28 ngày qua. Không thể điều chỉnh khung thời gian.

Tìm hiểu thêm về phân tích hàng trong kho ABC.
Sản phẩm theo số ngày lưu kho còn lại Không Hiển thị số ngày dự kiến bạn sẽ còn hàng trong kho hiện tại, dựa trên tỷ lệ bán hàng của cửa hàng trong 28 ngày qua. Không thể điều chỉnh khung thời gian.
Sản phẩm theo tỷ lệ bán ra Hiển thị tỷ lệ phần trăm của tổng số hàng trong kho được bán trong khung thời gian đã chọn. Tỷ lệ sản phẩm bán ra được tính bằng tổng số mặt hàng đã bán / (tổng số mặt hàng đã bán + tổng số mặt hàng còn trong kho).

Tiếp thị

Số liệu tiếp thị cung cấp thông tin chuyên sâu về độ hiệu quả của các chiến lược tiếp thị theo phiên và doanh số. Tìm hiểu thêm về báo cáo tiếp thị.

Số liệu Hiển thị trong chế độ xem mặc định Thông tin hiển thị trong phạm vi ngày
Doanh số thu được do tiếp thị Hiển thị tổng giá trị hàng bán do lưu lượng truy cập tạo ra gắn liền với các hoạt động tiếp thị của bạn. Trong đó bao gồm các chiến dịch và hoạt động tiếp thị được quản lý qua mục Tiếp thị trong trang quản trị Shopify và các phương thức bên ngoài sử dụng thông số Mô-đun theo dõi Urchin (UTM).
Số phiên có được nhờ chiến dịch tiếp thị Không Hiển thị tổng số phiên do lưu lượng truy cập tạo ra gắn liền với các hoạt động tiếp thị của bạn. Trong đó bao gồm các chiến dịch và hoạt động tiếp thị được quản lý qua mục Tiếp thị trong trang quản trị Shopify và các phương thức bên ngoài sử dụng thông số Mô-đun theo dõi Urchin (UTM).

Dữ liệu trên trang quản trị

Khi mở trang Phân tích, dữ liệu mới nhất sẽ được cập nhật sau khoảng một phút. Bạn có thể mở lại trang quản trị hoặc làm mới trang trình duyệt để hiển thị dữ liệu mới hơn. Bạn cũng có thể kích hoạt Tự động làm mới, tùy chọn này sẽ làm mới trang quản trị cứ sau 60 giây.

Dữ liệu hằng ngày trên trang Phân tích có thể cập nhật trong vòng 48 giờ sau khi được xử lý và đăng lần đầu. Ví dụ: Số phiên theo thời gian và báo cáo Lượt chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến theo thời gian có thể cập nhật, do dữ liệu lưu lượng truy cập được tính toán mỗi phút và có thể bao gồm cả dữ liệu về lưu lượng truy cập bot không mong muốn. Các hoạt động kiểm tra xác định loại lưu lượng truy cập này sẽ được chạy và có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất. Nếu hoạt động kiểm tra này tìm thấy lưu lượng truy cập không mong muốn, dữ liệu không mong muốn sẽ bị xóa khỏi báo cáo.

Nếu bạn không sử dụng kênh Cửa hàng trực tuyến, các số liệu liên quan đến phiên của cửa hàng trực tuyến sẽ không hiển thị. Tương tự, nếu bạn không sử dụng kênh Point of Sale, những số liệu đó cũng không hiển thị.

Dữ liệu trên trang quản trị có thể hơi khác so với dữ liệu do các công cụ và dịch vụ phân tích và báo cáo thu thập từ các công ty khác. Để biết thông tin về lý do khác nhau của dữ liệu, xem Những điểm không nhất quán trong báo cáo.

Phiên và khách truy cập

Số lượng phiên và số lượng khách truy cập dựa trên cookie. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của người mua sắm, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc điện thoại thông minh, khi họ truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Một cookie định danh thiết bị (khách truy cập). Một cookie khác theo dõi thời lượng phiên.

Phiên kết thúc sau 30 phút không có hoạt động và vào nửa đêm theo múi giờ UTC. Vì một khách truy cập có thể có nhiều phiên nên số lượng phiên thường cao hơn số lượng khách truy cập.

Ví dụ: Một người mua xem sản phẩm trên cửa hàng trong 20 phút rồi 2 giờ sau quay lại cửa hàng trong 10 phút. Khi đó, hai phiên và một khách truy cập sẽ được báo cáo. Thay vào đó, nếu người mua xem cửa hàng trong 5 phút và rời đi, rồi 10 phút sau quay lại thì chỉ có một phiên và một khách truy cập được báo cáo.

Nếu bạn muốn xem cửa hàng trực tuyến của mình mà không tính đây là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt để mở cửa hàng. Mọi phương thức khác để xem cửa hàng trực tuyến của bạn trên máy tính để bàn sẽ được tính là một phiên trong báo cáo.

Nếu bạn xem cửa hàng trực tuyến của mình từ ứng dụng Shopify trên iPhone hoặc Android, cửa hàng đó sẽ được tính là một phiên trong báo cáo thu hút người dùng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí