Phân tích hàng trong kho ABC

Nhìn chung, các doanh nghiệp thường thấy rằng chỉ có một số sản phẩm chiếm phần lớn lợi nhuận của họ. Các sản phẩm khác hiếm khi được đặt hàng và có thể phải chịu chi phí lưu kho, bảo trì hoặc quảng cáo không cần thiết. Điều này có thể hạn chế lượng tiền mặt có thể trở lại cửa hàng của bạn. Cuối cùng, có một số sản phẩm chiếm ít doanh số, nhưng sau đó lại trở thành sản phẩm bán chạy hàng đầu, hoặc thỉnh thoảng không hề thu được doanh số.

Điều này xảy ra trong nhiều ngành, trong đó, hầu hết kết quả của hệ thống được tạo ra nhờ một lượng nhỏ đầu vào. Đây thường được gọi là quy tắc 80/20 hoặc nguyên tắc Pareto.

Trong quản lý hàng tồn kho, phân tích ABC sử dụng nguyên tắc này và xếp sản phẩm vào ba danh mục đơn giản, giúp bạn ưu tiên các sản phẩm cần tập trung kinh doanh. Bạn có thể truy cập báo cáo phân tích ABC theo sản phẩm trên trang quản trị Shopify. Nếu cửa hàng của bạn sử dụng gói Basic Shopify hoặc Shopify Lite, bạn có thể tải xuống ứng dụng báo cáo kèm phân tích ABC từ Shopify App Store.

Trên trang này

Tổng quan

Phân tích ABC chia sản phẩm thành các loại sau:

 • Loại A: Đây là các sản phẩm bán chạy nhất, chiếm khoảng 80% doanh thu.
 • Loại B: Các sản phẩm này chiếm 15% doanh thu. Các sản phẩm trong danh mục này đôi khi chuyển sang loại A hoặc loại C.
 • Loại C: Các sản phẩm này chiếm 5% doanh thu.

Sản phẩm loại A được coi là sản phẩm quan trọng nhất của bạn.

Ứng dụng

Sản phẩm loại A cần được chú trọng nhiều nhất. Đây là những sản phẩm chiếm phần lớn doanh thu và thiếu hàng tồn kho cho những sản phẩm này có thể gây tổn thất doanh số đáng kể. Ngược lại, các sản phẩm loại C có thể gây phát sinh chi phí không cần thiết nếu bạn lưu kho nhiều hơn mức cần thiết hoặc quá chú trọng vào việc lưu kho các sản phẩm này.

Chiến lược cho sản phẩm loại A

Sản phẩm loại A chiếm 80% doanh thu của bạn và là sản phẩm đạt kết quả tốt nhất. Đối với những sản phẩm này, hãy cân nhắc sử dụng các chiến lược sau:

 • Áp dụng biện pháp kiểm soát và bảo vệ hiệu quả hơn đối với hàng tồn kho loại A để tránh sự cố hư hỏng và trộm cắp.
 • Luôn có sẵn hàng trong kho cho loại A. Cân nhắc lưu kho dự phòng cho loại A và đặt hàng lại những sản phẩm này trước khi bạn dự tính sẽ bán hết hàng trong kho.
 • Hiển thị sản phẩm loại A nhiều hơn trong nội dung và chiến dịch tiếp thị của bạn.

Chiến lược cho sản phẩm loại B

Sản phẩm loại B chiếm tỷ lệ phần trăm trung bình của doanh thu. Những sản phẩm này thường dao động giữa loại A và loại C. Những sản phẩm này thường không có giá trị cao như sản phẩm loại A, nhưng hãy để ý xem sản phẩm nào đôi khi chuyển thành loại A và sản phẩm nào chuyển thành loại C.

Đối với những sản phẩm này, hãy cân nhắc sử dụng các chiến lược sau:

 • Luôn có sẵn hàng trong kho cho loại B. Đặt hàng lại các sản phẩm này để hàng mới đến ngay trước khi bạn dự tính sẽ hết hàng.
 • Quảng cáo sản phẩm loại B dưới dạng các gói hoặc sản phẩm bổ trợ cho sản phẩm loại A.
 • Cân nhắc sử dụng chiến lược loại A cho các sản phẩm mà bạn thi thoảng chuyển thành loại A.
 • Cân nhắc sử dụng chiến lược dành cho loại C cho các sản phẩm đôi khi chuyển thành sản phẩm loại C.

Chiến lược cho sản phẩm loại C

Sản phẩm loại C chiếm tỷ lệ phần trăm doanh thu nhỏ. Các sản phẩm này thường được coi là "hàng tồn" hoặc "bán chậm". Tuy nhiên, chúng vẫn chiếm một ít doanh số bán hàng và bán hết có thể khiến khách hàng có trải nghiệm không tốt. Bán hạ giá hàng lưu kho và loại bỏ sản phẩm khỏi danh mục sản phẩm thường sẽ sinh lợi hơn.

Đối với những sản phẩm này, hãy cân nhắc sử dụng các chiến lược sau:

 • Bán giảm giá hàng trong kho loại C và loại bỏ sản phẩm khỏi danh mục sản phẩm sau khi bán hết.
 • Tặng hàng trong kho loại C kèm các đơn hàng khác để thúc đẩy doanh số.
 • Tặng hàng trong kho loại C cho tổ chức từ thiện.
 • Đặt hàng trong kho loại C ít hơn hoặc "đúng thời điểm" để giảm chi phí lưu kho.
 • Dừng đặt hàng trong kho loại C, trừ khi vì mục đích khác cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí