Bán hàng trung gian

Bán hàng trung gian cho phép bạn bán sản phẩm bằng cách sử dụng đơn vị cung ứng để giữ hàng trong kho và vận chuyển sản phẩm giúp bạn. Bạn thanh toán giá bán buôn cho đơn vị cung ứng nhưng vẫn kiểm soát được giá khách hàng nhìn thấy trong cửa hàng Shopify của bạn.

Khi khách hàng đặt hàng trong cửa hàng, bạn sẽ mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng và chọn phương thức vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng. Bạn không cần phải tự mình giữ hàng trong kho hoặc vận chuyển mặt hàng.

Sản phẩm đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh nghiệp bán hàng trung gian của bạn, những sản phẩm bạn chọn bán sẽ quyết định cách bạn vận hành cửa hàng trực tuyến, cách bạn tiếp thị cửa hàng và đối tượng bạn tiếp thị đến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí