Bán hàng trung gian

Bán hàng trung gian là mô hình kinh doanh cho phép bạn bán sản phẩm qua đơn vị cung ứng. Đơn vị cung ứng giữ hàng trong kho của sản phẩm và vận chuyển sản phẩm thay cho bạn. Khi khách hàng đặt hàng trong cửa hàng của bạn, bạn sẽ mua sản phẩm từ đơn vị cung ứng và chọn cách thức vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng. Bạn không cần tự mình giữ lại hàng trong kho hoặc vận chuyển mặt hàng.

Sản phẩm đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh nghiệp bán hàng trung gian của bạn, những sản phẩm bạn chọn bán sẽ quyết định cách bạn vận hành cửa hàng trực tuyến, cách bạn tiếp thị cửa hàng và đối tượng bạn tiếp thị đến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí