Chiến lược vận chuyển cho bán hàng trung gian

Mặc dù doanh nghiệp bán hàng trung gian không vận chuyển sản phẩm, thông thường họ vẫn phải trả phí vận chuyển cho đơn vị cung ứng. Doanh nghiệp bán hàng trung gian có thể chọn một trong nhiều chiến lược để xử lý những khoản phí vận chuyển này:

 • miễn phí vận chuyển và trích chi phí vận chuyển từ lợi nhuận
 • miễn phí vận chuyển và tăng giá sản phẩm
 • tính phí vận chuyển cố định thấp và tăng nhẹ giá sản phẩm
 • tính phí vận chuyển cố định cho khách hàng
 • báo cho khách hàng chi phí vận chuyển đúng như chi phí do hãng vận chuyển tính toán

Các doanh nghiệp cũng có thể chọn nhiều chiến lược khác nhau cho các sản phẩm khác nhau, ví dụ phí vận chuyển cho từng mặt hàng.

Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho khách hàng có thể mang lại những lợi ích sau:

 • cơ hội tiếp thị
 • thiết lập vận chuyển đơn giản hơn
 • tăng khả năng khách đặt hàng

Nếu đơn vị cung ứng miễn phí vận chuyển cho bạn, bạn cũng nên miễn phí vận chuyển cho khách hàng. Nếu đơn vị cung ứng không miễn phí vận chuyển, bạn có thể chọn thêm chi phí vận chuyển vào giá sản phẩm hoặc trích chi phí vận chuyển từ lợi nhuận.

Tính thêm chi phí vận chuyển vào chi phí sản phẩm có thể giúp bạn báo trước chi phí khách hàng phải trả. Nhiều doanh nghiệp chọn cách này quảng cáo rằng đã bao gồm chi phí vận chuyển. Biết được toàn bộ mức giá phải trả sẽ giúp khách hàng cảm thấy thoải mái vì không còn bất kỳ khoản phí ẩn nào khi thanh toán nữa.

Phí vận chuyển cố định duy nhất

Tính riêng phí vận chuyển cố định cho khách hàng có thể mang lại những lợi ích sau:

 • cơ hội tiếp thị
 • giúp bù lại chi phí vận chuyển của chính bạn
 • tăng khả năng khách đặt hàng

Khi bạn quảng cáo các đơn hàng đều có phí vận chuyển cố định, khách hàng sẽ thấy không có khoản phí ẩn nào khi thanh toán.

Bạn có thể xác định mức phí vận chuyển cần thu bằng cách dự báo những đơn hàng sẽ nhận được trong một tuần. Nếu bạn thêm toàn bộ phí vận chuyển từ đơn vị cung ứng và phân chia số tiền vận chuyển đó theo số lượng đơn hàng, bạn sẽ thấy mức cố định cần thu trên từng đơn hàng để bù đắp chi phí vận chuyển của bạn.

Ví dụ

Ví dụ về chi phí vận chuyển
Sản phẩm Chi phí vận chuyển cho mỗi mặt hàng Dự báo số lượng đơn hàng Dự báo tổng chi phí vận chuyển
Đĩa 50.000 đồng 4 200.000 đồng
Bát 40.000 đồng 4 16 $
Cốc 40.000 đồng 10 400.000 đồng
Tổng số 18 660.000 đồng

Cửa hàng dự kiến nhận 18 đơn hàng, với tổng chi phí vận chuyển là 660.000 đồng. Cửa hàng cần tính phí vận chuyển cố định 37.000 đồng (660.000 đồng/18) cho mỗi đơn hàng để trang trải toàn bộ chi phí vận chuyển.

Phí vận chuyển theo bậc

Khi cung cấp phí vận chuyển cố định theo bậc cho khách hàng, bạn được hưởng những lợi ích sau:

 • giúp bù lại chi phí vận chuyển của chính bạn
 • phí vận chuyển chính xác hơn dựa trên mặt hàng đã đặt
 • cơ hội cung cấp ưu đãi giảm giá chi phí vận chuyển cho đơn hàng lớn hơn

Bạn có thể đặt từng mức phí vận chuyển áp dụng cho một loạt giá trị dựa trên giá hoặc trọng lượng. Ví dụ: Bạn có thể tạo ba mức phí vận chuyển cho các giỏ hàng có giá từ 0 đến 99.000 đồng, 100.000 đồng đến 299.999 đồng và trên 300.000 đồng.

Ví dụ: Giả sử bạn bán giấy dán ghi chú. Đơn vị cung ứng tính phí vận chuyển 10.000 đồng cho một gói và 2.500 đồng cho mỗi gói bổ sung vào đơn hàng. Nếu bạn thiết lập mỗi gói có trọng lượng giống nhau, ví dụ 1 lb (454 g), bạn có thể đặt chi phí vận chuyển khác nhau dựa trên trọng lượng của đơn hàng. Đối với đơn hàng 1 gói hoặc 1 lb (454 g), bạn có thể tính phí 10.000 đồng. Đối với đơn hàng 2-5 gói hoặc 2-5 lb (900 g-2,3 kg), bạn có thể tính phí 20.000 đồng. Đối với đơn hàng có 6-10 gói, bạn có thể tính phí 40.000 đồng. Điều này giúp khách hàng cũng được hưởng tiết kiệm chi phí vận chuyển mà đơn vị cung ứng dành cho bạn.

Phí vận chuyển theo từng mặt hàng

Khi cung cấp phí vận chuyển theo mặt hàng cho khách hàng, bạn được hưởng những lợi ích sau:

 • có thể bù đắp toàn bộ chi phí vận chuyển của bạn
 • phí vận chuyển rất chính xác dựa trên hàng đã đặt
 • cơ hội cung cấp ưu đãi giảm giá chi phí vận chuyển cho đơn hàng lớn hơn

Nếu đơn vị cung ứng tính phí cố định cho mỗi sản phẩm và không đưa ra ưu đãi giảm giá cho khối lượng lớn, phí vận chuyển đối với từng mặt hàng sẽ giúp giữ chi phí vận chuyển chính xác và ngăn tổn thất lợi nhuận phát sinh từ các đơn hàng lớn hơn. Bạn có thể thêm từng sản phẩm vào hồ sơ vận chuyển có phí vận chuyển phù hợp. Khi thanh toán, phí vận chuyển của tất cả sản phẩm trong giỏ hàng được cộng lại để có tổng chi phí vận chuyển.

Ví dụ: Giả sử bạn bán pin AA và AAA. Mỗi gói pin AA có phí vận chuyển 30.000 đồng và mỗi gói pin AAA có phí vận chuyển 20.000 đồng. Bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển đối với từng kích cỡ pin và phí vận chuyển phù hợp. Nếu bạn tạo phí 30.000 đồng cho pin AA trong một hồ sơ vận chuyển và phí 20.000 đồng cho pin AAA trong một hồ sơ khác, đơn hàng bao gồm 1 gói pin AA và 1 gói pin AAA sẽ hiển thị phí vận chuyển 50.000 đồng khi thanh toán.

Việc vận chuyển với từng mặt hàng có thể trở nên phức tạp nếu cửa hàng nhận đơn hàng chứa sản phẩm từ nhiều hồ sơ khác nhau. Để biết thêm thông tin, tham khảo Phí vận chuyển gộp.

Ví dụ về tính trước phí vận chuyển

Tùy thuộc vào cách đơn vị cung ứng xác định chi phí vận chuyển, có thể cần cân nhắc thêm một số yếu tố khi thiết lập phí vận chuyển:

 • Một số đơn vị cung ứng thu các mức phí khác nhau với các quốc gia khác nhau.
 • Đơn hàng có thể chứa nhiều mặt hàng mà đơn vị cung ứng thu các mức phí vận chuyển khác nhau.
 • Một số đơn vị cung ứng có thể cung cấp tùy chọn vận chuyển nhanh.

Giả sử đơn vị cung ứng đưa ra các khoản phí vận chuyển như sau:

Ví dụ về chi phí vận chuyển của một đơn vị cung ứng bán hàng trung gian
Sản phẩm trong đơn hàng Chi phí vận chuyển cơ bản đến Canada* Chi phí cho mỗi mặt hàng bổ sung đến Canada Giá cước vận chuyển cơ bản đến Hoa Kỳ* Chi phí cho mỗi mặt hàng bổ sung đến Hoa Kỳ
Đĩa

Tiêu chuẩn: 5 USD

Chuyển phát nhanh: 11 USD

Tiêu chuẩn: 2 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Tiêu chuẩn: 3 USD

Nhanh: 8 USD

Tiêu chuẩn: 1 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Bát

Tiêu chuẩn: 4 USD

Nhanh: 9 USD

Tiêu chuẩn: 1 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Tiêu chuẩn: 2 USD

Nhanh: 6 USD

Tiêu chuẩn: 1 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Cốc

Tiêu chuẩn: 3 USD

Nhanh: 8 USD

Tiêu chuẩn: 1 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Tiêu chuẩn: 1,5 USD

Nhanh: 5 USD

Tiêu chuẩn: 1 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Đĩa và bát

Tiêu chuẩn: 7 USD

Nhanh: 13 USD

Tiêu chuẩn: 2 USD

Nhanh: 3 USD

Tiêu chuẩn: 6 USD

Chuyển phát nhanh: 11 USD

Tiêu chuẩn: 1,5 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Đĩa và cốc

Tiêu chuẩn: 6 USD

Chuyển phát nhanh: 11 USD

Tiêu chuẩn: 2 USD

Chuyển phát nhanh: 2,5 USD

Tiêu chuẩn: 5 USD

Nhanh: 9 USD

Tiêu chuẩn: 1,5 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Bát và cốc

Tiêu chuẩn: 6 USD

Chuyển phát nhanh: 11 USD

Tiêu chuẩn: 2 USD

Chuyển phát nhanh: 2,5 USD

Tiêu chuẩn: 5 USD

Nhanh: 9 USD

Tiêu chuẩn: 1,5 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

Đĩa, bát và cốc

Tiêu chuẩn: 8 USD

Nhanh: 15 USD

Tiêu chuẩn: 2 USD

Chuyển phát nhanh: 2,5 USD

Tiêu chuẩn: 6 USD

Nhanh: 13 USD

Tiêu chuẩn: 1,5 USD

Chuyển phát nhanh: 2 USD

*Chi phí cơ bản bao gồm chi phí vận chuyển một mặt hàng trong từng mặt hàng ở cột "Sản phẩm trong đơn hàng".

Dựa trên nghiên cứu thị trường, bạn dự tính sẽ nhận được các đơn hàng sau và phải thanh toán các khoản phí vận chuyển sau:

 • 5 đơn hàng mua 1 cốc chuyển đến Canada bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 5 x 3 USD = 15 USD
 • 1 đơn hàng mua 1 cốc chuyển đến Canada bằng dịch vụ chuyển phát nhanh: 1 x 8 = 8 USD
 • 7 đơn hàng 1 cốc chuyển đến Hoa Kỳ bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 7 x 1,5 USD = 10,5 USD
 • 2 đơn hàng gồm 2 bát gửi đi Canada, áp dụng tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn: 2 x 5 USD = 10 USD
 • 1 đơn hàng 2 bát và 2 cốc chuyển đến Hoa Kỳ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh: 1 x 13 USD= 13 USD
 • 4 đơn hàng 4 đĩa và 4 cốc chuyển đến Canada bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 4 x 18 USD = 18 USD
 • 4 đơn hàng 2 đĩa, 2 bát, và 2 cốc chuyển đến Hoa Kỳ bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 4 x 10,5 USD = 42 USD

Kết quả dự tính 24 đơn hàng sẽ có phí vận chuyển là 170,50 USD. Để trang trải chi phí vận chuyển, bạn cần thu 7,11 USD tiền vận chuyển cho từng đơn hàng.

Miễn phí vận chuyển

Nếu muốn miễn phí vận chuyển và thông báo rằng giá đã bao gồm phí vận chuyển, bạn có thể phân bổ 170,50 USD chi phí vận chuyển vào giá của sản phẩm. Bạn dự tính sẽ bán được 77 sản phẩm. Điều này đòi hỏi bạn phải tăng giá từng sản phẩm thêm 2,22 USD để bù đắp chi phí vận chuyển của bạn.

Tuy nhiên, vì bạn dự tính sẽ có hai đơn hàng yêu cầu chuyển phát nhanh nên bạn cần quyết định có cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh phải trả phí cho khách hàng hay không, hay là chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn cho tất cả đơn hàng.

Nếu bạn cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh có thu thêm phí, trước tiên bạn cần xác định chi phí vận chuyển tiêu chuẩn để xác định cần tăng chi phí sản phẩm thêm bao nhiêu. Có 72 sản phẩm trong các đơn hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn, với tổng chi phí vận chuyển là 149,50 USD. Điều đó có nghĩa bạn cần tăng giá sản phẩm thêm 2,08 USD để bù đắp chi phí vận chuyển.

Có hai đơn hàng dùng dịch vụ chuyển phát nhanh với tổng phí vận chuyển 21 USD. Những đơn hàng này có tổng số 5 sản phẩm. Giá sản phẩm đã tăng thêm 2,08 USD để bù đắp cho chi phí vận chuyển tiêu chuẩn, tức là 10,40 USD trong 21 USD tổng phí chuyển phát nhanh, nên bạn cần thu thêm 10,60 USD từ hai đơn hàng chuyển phát nhanh. Như vậy, bạn sẽ thu 5,30 USD phí chuyển phát nhanh để bù đắp chi phí dự toán của mình.

Nếu bạn quyết định không cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, bạn cần tính toán lại tất cả các đơn hàng chuyển phát nhanh để chỉ sử dụng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn. Lúc này tổng cộng chi phí vận chuyển mới sẽ là 160,50 USD, nghĩa là bạn cần tăng thêm 2,09 USD mỗi sản phẩm để bù đắp những chi phí đó.

Cung cấp một phí vận chuyển duy nhất

Do đơn vị cung ứng của bạn cung cấp dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn và chuyển phát nhanh, bạn nên đưa ra mức cố định riêng cho từng tùy chọn. Theo ước tính, bạn sẽ có 2 đơn hàng dùng dịch vụ chuyển phát nhanh với tổng chi phí là 21 USD. Bạn cũng dự tính có 22 đơn hàng dùng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn với tổng chi phí 149,50 USD. Để trang trải phí vận chuyển của mình, bạn cần thu 10,50 USD phí vận chuyển cố định đối với đơn hàng chuyển phát nhanh và 6,80 USD phí cố định đối với đơn hàng vận chuyển tiêu chuẩn.

Có thể cần thường xuyên điều chỉnh các mức phí vận chuyển này khi doanh nghiệp của bạn phát triển để tính số lượng đơn hàng thực tế và chi phí vận chuyển, thay vì những gì bạn ước tính ban đầu.

Để chính xác hơn nữa, bạn có thể tạo nhiều mức phí vận chuyển cố định dựa trên quốc gia đặt hàng.

Cung cấp phí vận chuyển theo bậc

Bạn cũng có thể cung cấp mức cố định theo bậc để chi phí vận chuyển chính xác hơn trong trường hợp dự toán không chính xác. Hãy nhớ bạn có thể đề nghị mức cố định theo bậc dựa trên trọng lượng hoặc giá. Nếu bạn thiết lập mỗi sản phẩm có cân nặng 454 g (1 lb) và tạo ra phí vận chuyển cố định dựa trên trọng lượng, bạn có thể tính toán chi phí vận chuyển trung bình cho từng trọng lượng.

Chi phí cho đơn hàng 454 g (1 lb)

Chi phí cho đơn hàng 454 g (1 lb)
Sản phẩm trong đơn hàng Chi phí vận chuyển đến Canada Chi phí vận chuyển đến Hoa Kỳ
1 đĩa 50.000 đồng 3 USD
1 bát 40.000 đồng 2 USD
1 cốc 3 USD 1,50 USD

Chi phí trung bình để vận chuyển 1 lb (454 g) đến Canada là 4 USD và đến Hoa Kỳ là 2,17 USD.

Chi phí cho đơn hàng 900 g (2 lb)

Chi phí cho đơn hàng 900 g (2 lb)
Sản phẩm trong đơn hàng Chi phí vận chuyển đến Canada Chi phí vận chuyển đến Hoa Kỳ
2 đĩa 7 USD 40.000 đồng
2 bát 50.000 đồng 3 USD
2 cốc 40.000 đồng 2,50 USD
1 đĩa và 1 bát 7 USD 6 USD
1 đĩa và 1 cốc 6 USD 50.000 đồng
1 bát và 1 cốc 6 USD 50.000 đồng

Chi phí trung bình để vận chuyển 900 g (2 lb) hàng đi Canada là 5,84 USD và đi Hoa Kỳ là 4,25 USD.

Nếu bạn tiếp tục tính toán cho đơn hàng 1,3 kg (3 lb), 1,8 kg (4 lb) và những đơn hàng nặng hơn, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển chính xác hơn, giúp giảm thiểu tổn thất lợi nhuận do chi phí vận chuyển không lường trước.

Cung cấp phí vận chuyển theo từng mặt hàng

Với mỗi sản phẩm, bạn có thể thiết lập hồ sơ vận chuyển và đặt phí vận chuyển dựa trên sản phẩm được đặt hàng.

Khi đơn hàng chứa sản phẩm từ nhiều hồ sơ khác nhau, phí vận chuyển cho các sản phẩm này được cộng gộp khi thanh toán nên khách hàng sẽ phải trả chi phí vận chuyển cao hơn. Ví dụ: Nếu bạn thiết lập hồ sơ vận chuyển của sản phẩm đĩa với mức phí 5 USD và hồ sơ vận chuyển của sản phẩm bát với mức phí 4 USD, giao dịch thanh toán gồm đĩa và bát sẽ có phí vận chuyển là 9 USD.

Phương thức cơ bản để thiết lập phí vận chuyển cho mỗi hồ sơ vận chuyển là tìm ra chi phí trung bình cho các sản phẩm trong hồ sơ, bất kể giỏ hàng bao gồm sản phẩm nào.

Chi phí vận chuyển đĩa đến Canada bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn:

 • 1 đĩa = 5 USD
 • 2 đĩa = 7 USD (5 USD + 2 USD)
 • 3 đĩa = 9 USD (5 USD + 2 USD + 2 USD)
 • 1 đĩa và 1 bát = 3,5 USD (7 USD x 0,5)
 • 2 đĩa và 1 bát = 6 USD (9 USD x 0,66)
 • 3 đĩa và 1 bát = 8,25 USD (11 USD x 0,75)
 • 1 đĩa và 1 cốc = 3 USD (6 USD x 0,5)
 • 2 đĩa và 1 cốc = 5,33 USD (8 USD x 0,66)
 • 3 đĩa và 1 cốc = 7,50 USD (10 USD x 0,75)

Chi phí trung bình để vận chuyển số lượng đĩa bất kỳ là 6,04 USD.

Chi phí vận chuyển bát đi Canada, áp dụng tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn:

 • 1 bát = 4 USD
 • 2 bát = 5 USD (4 USD + 1 USD)
 • 3 bát = 6 USD (4 USD + 1 USD + 1 USD)
 • 1 bát và 1 đĩa = 3,5 USD (7 USD x 0,5)
 • 2 bát và 1 đĩa = 6 USD (9 USD x 0,66)
 • 3 bát và 1 đĩa = 8,25 USD (11 USD * 0,75)
 • 1 bát và 1 cốc = 3,5 USD (0,5 x 7 USD)
 • 2 bát và 1 cốc = 6 USD (0,66 x 9 USD)
 • 3 bát và 1 cốc = 8,25 USD (0,75 x 11 USD)

Chi phí trung bình để vận chuyển số lượng bát bất kỳ là 5,55 USD

Chi phí vận chuyển cốc đi Canada, áp dụng tùy chọn vận chuyển tiêu chuẩn:

 • 1 cốc = 3 USD
 • 2 cốc = 4 USD (3 USD + 1 USD)
 • 3 cốc = 5 USD (3 USD + 1 USD + 1 USD)
 • 1 cốc và 1 đĩa = 3 USD (6 USD x 0,5)
 • 2 cốc và 1 đĩa = 5,33 USD (8 USD x 0,66)
 • 3 cốc và 1 đĩa = 7,50 USD (10 USD x 0,75)
 • 1 cốc và 1 bát = 3,5 USD(7 USD * 0,5)
 • 2 cốc và 1 bát = 6 USD (9 USD * 0,66)
 • 3 cốc và 1 bát = 8,25 USD (11 USD * 0,75)

Chi phí trung bình để vận chuyển số lượng cốc bất kỳ là 5,07 USD

Dựa trên số liệu này, bạn sẽ thu được lợi nhuận trên từng đơn hàng dự kiến đến Canada như sau:

 • 5 đơn hàng 1 cốc chuyển đến Canada bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 25,35 USD - 15 USD = 10,35 USD lợi nhuận
 • 2 đơn hàng 2 bát chuyển đến Canada bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 11,10 USD -10 USD = 1,10 USD lợi nhuận
 • 4 đơn hàng 4 đĩa và 4 cốc chuyển đến Canada bằng dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn: 44,44 USD - 72 USD = lỗ 27,56 USD

Để sử dụng hiệu quả phí vận chuyển cho từng mặt hàng, có thể bạn cần thêm phí vận chuyển theo bậc dựa trên trọng lượng hoặc giá cho từng hồ sơ vận chuyển.

Để biết thêm ví dụ về vận chuyển đối với từng mặt hàng, tham khảo Phí vận chuyển gộp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí