Tạo dòng sản phẩm

Nhóm sản phẩm bạn bán được gọi là dòng sản phẩm. Bạn có thể chọn dòng sản phẩm bằng nhiều cách. Khi bắt đầu, một số doanh nghiệp có sẵn chủ đề họ muốn tìm sản phẩm tương ứng, ví dụ như dụng cụ thủ công cho trẻ em, phụ kiện cho thú cưng hoặc quần áo nam giới ngoại cỡ. Một số doanh nghiệp biết chính xác sản phẩm họ muốn bán nhưng không biết nơi để mua. Một số doanh nghiệp khác vẫn chưa biết phải bán gì.

Dù xuất phát điểm của bạn ở đâu, bạn phải chọn đúng đơn vị cung ứng và sản phẩm cần bán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí