Chuẩn bị cho một doanh nghiệp bán hàng trung gian

Hình thức bán hàng trung gian phù hợp với hầu hết mọi quy mô doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng bán hàng trung gian để phụ bán hàng hóa cho ban nhạc của con gái bạn hoặc sử dụng hình thức này để vận hành một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô la. Mặc dù phương thức vận hành doanh nghiệp là như nhau, sự chuẩn bị cho mỗi doanh nghiệp có sự khác biệt rất lớn.

Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp bán hàng trung gian quyết định mức độ thiết lập bạn cần thực hiện. Nếu mục tiêu kinh doanh của bạn là khám phá khả năng khởi nghiệp và thành công về tài chính chỉ là mục tiêu thứ yếu, bạn sẽ cần thực hiện ít bước để bắt đầu doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là xây dựng một doanh nghiệp sau này sẽ trở thành công việc toàn thời gian của bạn, bạn cần đảm bảo đang thiết lập doanh nghiệp để thành công lâu dài.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí