Chi tiết sản phẩm

Chi tiết bạn cung cấp cho sản phẩm ảnh hưởng đến cách sản phẩm hiển thị với khách hàng, giúp bạn dễ dàng sắp xếp sản phẩm hơn và giúp khách hàng tìm được sản phẩm. Bạn không cần cung cấp mọi chi tiết cho từng sản phẩm.

Đối với sản phẩm không có mẫu mã, các mục Định giá, Hàng trong khoVận chuyển sẽ hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm. Nếu bạn thêm mẫu mã thì những mục này sẽ không còn hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm nữa. Để thay đổi chi tiết mẫu mã sản phẩm, tham khảo phần Chỉnh sửa mẫu mã đối với sản phẩm hiện có.

Nếu muốn lưu thông tin hoặc tệp chuyên biệt cho sản phẩm, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm. Nếu có chủ đề Online Store 2.0, chẳng hạn như Dawn, bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để kết nối các trường thông tin bổ sung với chủ đề và tùy chỉnh các trang hiển thị sản phẩm hoặc mẫu mã.

Tiêu đề và mô tả

 • Tiêu đề - Tên sản phẩm bạn muốn hiển thị cho khách hàng.
 • Mô tả - Phần mô tả sản phẩm. Phần này sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để bạn có thể định dạng văn bản. Mô tả chi tiết sản phẩm để thông báo và tiếp thị sản phẩm cho khách hàng tiềm năng. Nếu bạn là đại lý, không sử dụng bản mô tả chính xác của nhà sản xuất vì bạn muốn sản phẩm phải là duy nhất trên công cụ tìm kiếm.

Nội dung đa phương tiện

Hình ảnh, mô hình 3D và video minh họa trực quan sản phẩm của bạn. Để biết thông tin về cách thêm phương tiện cho sản phẩm, tham khảo phần Phương tiện cho sản phẩm.

Danh mục

Danh mục sản phẩm là nhãn mô tả nhóm hoặc loại mà sản phẩm thuộc về. Danh mục sản phẩm được chọn từ Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify, một danh sách định sẵn và tiêu chuẩn. Danh mục này giúp thực hiện các việc sau:

 • Mở khóa thuộc tính sản phẩm, được gọi là trường thông tin bổ sung danh mục, ánh xạ đến từng danh mục sản phẩm.
 • Quản lý sản phẩm trong Shopify hiệu quả hơn, ví dụ như đóng vai trò là điều kiện cho bộ sưu tập tự động hoặc giúp lọc danh sách sản phẩm.
 • Bán sản phẩm trên các kênh khác yêu cầu loại sản phẩm tiêu chuẩn như Facebook hoặc Google dễ dàng hơn.
 • Xác định mức thuế của sản phẩm khi bạn đang sử dụng Shopify Tax. Sản phẩm của bạn có thể phải chịu mức thuế đặc biệt hoặc được miễn thuế. Khi phân loại sản phẩm chính xác, hệ thống sẽ thu thuế suất chính xác nhất khi thanh toán. Nếu thu thừa hoặc thiếu thuế bán hàng, doanh nghiệp của bạn có thể phải chịu trách nhiệm tài chính hoặc pháp lý.

Một sản phẩm chỉ được có một danh mục áp dụng cho tất cả mẫu mã của sản phẩm đó. Khi có thể, đề xuất danh mục sản phẩm tiêu chuẩn sẽ hiển thị để giúp bạn chọn danh mục lần đầu tiên. Bạn có thể chấp nhận hoặc chỉnh sửa đề xuất đó. Tìm hiểu thêm về Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify và danh mục sản phẩm.

Trường thông tin bổ sung danh mục là các thuộc tính sản phẩm định sẵn và mục nhập mặc định được mở khóa khi bạn chỉ định danh mục sản phẩm. Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc. Mỗi trường thông tin bổ sung danh mục đều có sẵn các mục nhập mặc định. Ví dụ: Trường thông tin bổ sung danh mục màu có mục nhập mặc định cho màu như đỏ, đentrắng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh mục nhập của riêng mình cho trường thông tin bổ sung danh mục.

Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập mặc định để phù hợp với thương hiệu của bạn hơn và mục nhập sẽ tự động cập nhật ở mọi nơi mục nhập đó được sử dụng. Ví dụ về mục nhập cho màu bao gồm các màu đỏ, đen và trắng. Nếu muốn cập nhật đen thành graphite thì bạn có thể cập nhật mục nhập để tự động cập nhật ở những nơi mục nhập đó được kết nối.

Bạn cũng có thể kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã cho sản phẩm. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung danh mục.

Định giá

 • Giá - Giá tiền bạn đang tính cho sản phẩm. Bạn có thể thiết lập đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên trang cài đặt Chung. Nếu bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ thì bạn cần sử dụng Shopify Payments và kích hoạt Shopify Markets. Quản lý đơn vị tiền tệ trên trang Sản phẩm và định giá của Thị trường liên quan. Nếu sản phẩm chịu thuế, hãy thiết lập thuế theo địa điểm.
 • Giá gốc - Giá ban đầu cho sản phẩm đang bán. Khi bạn nhập giá gốc, sản phẩm sẽ hiển thị giá ưu đãi.
 • Mã số thuế - Với gói Shopify Plus, bạn có thể sử dụng dịch vụ thuế bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng dịch vụ này, mã số thuế cho sản phẩm sẽ hiển thị tại đây.
 • Cost per item (Chi phí trên mỗi mặt hàng) - Giá của sản phẩm hoặc mẫu mã. Ví dụ: Nếu bạn bán lại một sản phẩm, bạn có thể nhập giá đã thanh toán cho nhà sản xuất, không bao gồm thuế, phí vận chuyển hoặc các chi phí khác. Nếu bạn tự tạo sản phẩm, bạn có thể nhập giá trị dựa trên chi phí nhân công và nguyên vật liệu.

Đối với sản phẩm đã nhập Chi phí cho mỗi mặt hàng —trừ khi bạn bao gồm thuế trong giá sản phẩm—biên lợi nhuận dự kiến sẽ hiển thị dưới trường Giá trên trang chi tiết sản phẩm. Biên lợi nhuận được tính theo công thức ([giá - chi phí] / giá) × 100. Ví dụ: Nếu giá sản phẩm là 50 USD và chi phí là 30 USD, biên lợi nhuận (được tính bằng ([50 - 30] / 50) × 100) là 40%.

Bạn có thể truy cập báo cáo để phân tích chi phí và biên lợi nhuận sản phẩm của mình. Bạn cũng có thể tìm thấy giá vốn hàng bán (COGS).

Không bắt buộc nhập chi phí trên mỗi mặt hàng. Nếu bạn chọn nhập chi phí, đồng thời thêm số tiền cho tất cả các sản phẩm hiện có bằng cách sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt hoặc tác vụ nhập CSV. Khi cập nhật thông tin đồng loạt, bạn có thể tìm được giá trị lớn nhất từ báo cáo lợi nhuận.

Chí phí trên mỗi mặt hàng không áp dụng cho sản phẩm thẻ quà tặng.

Hàng trong kho

 • SKU (đơn vị lưu kho) - Mã nhận dạng sản phẩm trong doanh nghiệp. Để theo dõi và báo cáo doanh số hiệu quả, mỗi SKU cần phải là duy nhất.

  • Không bắt buộc phải có SKU. Bạn có thể tự tạo định dạng SKU riêng. Để biết thêm thông tin về SKU, hãy tham khảo phần Định dạng SKU.
 • Mã vạch (ISBN, UPC, GTIN) - Mã vạch thường được các đại lý sử dụng. Mã nhận dạng phải là Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) mới hoặc hiện có. Một số kênh bán hàng yêu cầu GTIN trước khi đăng sản phẩm lên kênh.

GTIN là mã nhận dạng duy nhất được sử dụng trên toàn cầu để lưu trữ và xác định vị trí thông tin sản phẩm. Ví dụ về GTIN là UPC, EAN và ISBN, độ dài có thể khác nhau tùy theo loại sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy GTIN ở trên hoặc dưới mã vạch trên bao bì sản phẩm.

Có thể sử dụng mã vạch quét bằng Shopify POS để đăng sản phẩm trên kênh Google & YouTube.

Nếu sản phẩm không có GTIN, bạn có thể yêu cầu từ nhà sản xuất. Tìm hiểu cách lấy GTIN cho sản phẩm bạn sản xuất tại Trang web tiêu chuẩn GS1. Không tạo thông tin GTIN giả cho sản phẩm.

Để biết thông tin về cách nhập mã vạch bằng điện thoại thông minh, hãy tham khảo phần Quét mã vạch bằng camera của thiết bị.

 • Có sẵn - Số lượng đơn vị lưu kho. Nếu bạn quản lý hàng trong kho tại nhiều địa điểm, số lượng sẽ hiển thị cho từng địa điểm.
 • Sắp tới - Số lượng đơn vị sắp tới. Xem Đợt chuyển.
 • Đã có khách đặt - Số lượng đơn vị đã đặt hàng nhưng chưa được giao. Các đơn vị lưu kho thuộc đơn hàng nháp không được tính là đã có khách đặt cho đến khi đơn hàng nháp đó được đặt hàng.

Vận chuyển

 • Sản phẩm này yêu cầu vận chuyển - Chọn tùy chọn này đối với sản phẩm hiện vật bạn vận chuyển.
 • Trọng lượng - Trọng lượng của sản phẩm. Trường này chỉ xuất hiện khi Sản phẩm này yêu cầu vận chuyển được chọn. Trọng lượng sản phẩm cần phải chính xác vì số liệu sẽ được sử dụng để tính phí giao hàng. Bạn có thể mua cân vận chuyển tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify.
 • Thêm thông tin thuế quan - Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ có thể lưu thông tin cần thiết khi vận chuyển sản phẩm quốc tế. Trường này chỉ xuất hiện khi Sản phẩm này yêu cầu vận chuyển được chọn.
  • Quốc gia/Khu vực gửi hàng - Quốc gia sản xuất hoặc lắp ráp sản phẩm. Nếu sản phẩm sử dụng nguyên vật liệu từ nhiều quốc gia hoặc khu vực thì quốc gia hoặc khu vực tạo nên hình thức cuối cùng của sản phẩm được gọi là quốc gia hay khu vực gửi hàng. Các quốc gia hoặc khu vực và các hiệp ước quốc tế khác nhau có quy tắc gửi hàng khác nhau.
  • Mã HS - Nếu bạn muốn vận chuyển sản phẩm ra quốc tế, nhập mã biểu thuế Hệ thống hài hòa (HS). Những mã này cung cấp thông tin cho hải quan để có thể áp dụng chính xác biểu thuế cho đơn hàng. Bạn có thể tìm thấy mã HS cho sản phẩm bằng cách tìm kiếm bằng từ khóa trong trường mã HS của trang chi tiết sản phẩm. Tìm hiểu thêm về mã HS từ Tổ chức Hải quan Thế giới.

Mẫu mã

Đối với sản phẩm có nhiều mẫu mã, mục này hiển thị các tùy chọn cho sản phẩm, ví dụ như màu sắc và kích cỡ. Để biết thêm thông tin về mẫu mã, tham khảo mục Mẫu mã.

Tùy chọn mua

Bạn có thể thêm tùy chọn mua cho sản phẩm, ví dụ như gói đăng ký, thử trước khi muađơn hàng đặt trước.

Nếu một sản phẩm hoặc bất kỳ mẫu mã nào của sản phẩm đó được áp dụng tùy chọn mua, cài đặt tùy chọn mua có liên quan sẽ hiển thị trong mục Tùy chọn mua của trang sản phẩm.

Bạn có thể chọn giới hạn một sản phẩm chỉ có một tùy chọn mua, hoặc có thể kích hoạt cả tùy chọn mua và đơn mua một lần.

Tìm hiểu thêm về tùy chọn mua.

Hồ sơ công cụ tìm kiếm

Có chứa bản xem trước cách thức sản phẩm sẽ hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, ví dụ như Google. Bản xem trước gồm tiêu đề sản phẩm, URL sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến và một phần mô tả.

Để thay đổi cách hiển thị sản phẩm trên các công cụ tìm kiếm, trong mục Hồ sơ công cụ tìm kiếm, nhấp vào Chỉnh sửa. Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chỉnh sửa bản xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm.

Trạng thái sản phẩm

Trạng thái sản phẩm xác định xem sản phẩm đã sẵn sàng để bán hay chưa.

Đối với sản phẩm mới tạo, trạng thái sản phẩm được đặt là Đang hoạt động theo mặc định. Theo mặc định, những sản phẩm được tạo bằng cách nhân bản sản phẩm hoặc những sản phẩm được lưu trữ sẽ được đặt thành Bản nháp.

Bạn có thể đặt thành các trạng thái sau:

 • Đang hoạt động: chi tiết sản phẩm đã hoàn thiện và sản phẩm đã sẵn sàng để bán.
 • Nháp: cần hoàn thiện chi tiết sản phẩm để có thể bán.
 • Đã lưu trữ: chi tiết sản phẩm đã hoàn thiện nhưng không bán sản phẩm nữa. Nếu lưu trữ sản phẩm, bạn sẽ ẩn sản phẩm khỏi trang quản trị và mọi khách hàng. Để lưu trữ sản phẩm, cuộn đến cuối trang sản phẩm và nhấp vào Lưu trữ sản phẩm.

Đăng

Đăng tải hiển thị danh sách kênh bán hàng và thị trường của bạn. Đối thương nhân Shopify Plus, đây cũng là nơi liệt kê danh mục B2B của bạn. Theo mặc định, tất cả kênh bán hàng và thị trường được chọn. Để thêm hoặc loại bỏ sản phẩm khỏi kênh bán hàng hoặc thị trường, tham khảo Quản lý đăng tải.

Sắp xếp sản phẩm

Loại sản phẩm - Cách tạo danh mục tùy chỉnh cho sản phẩm. Loại sản phẩm giúp bạn xác định các danh mục sản phẩm ngoài danh mục sản phẩm có sẵn trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify. Mỗi sản phẩm chỉ có một loại sản phẩm tùy chỉnh. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo phần Loại sản phẩm.

Nhà cung cấp - Nhà sản xuất, nhà bán buôn hoặc nhà cung cấp khác của sản phẩm. Bạn có thể lọc danh sách sản phẩm theo nhà cung cấp để đẩy nhanh tốc độ đặt hàng trong kho.

Bộ sưu tập - Bộ sưu tập chứa sản phẩm trong đó. Bạn có thể sử dụng trường này để thêm trực tiếp sản phẩm vào bộ sưu tập thủ công. Sản phẩm sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập tự động khi phù hợp với điều kiện của bộ sưu tập.

Thẻ - Thẻ là từ khóa có thể tìm kiếm được liên kết với sản phẩm. Thẻ có thể giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm thông qua tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến và bạn cũng có thể sử dụng thẻ để tạo bộ sưu tập tự động. Để biết thêm thông tin về thẻ, hãy tham khảo phần Định dạng thẻ.

Cửa hàng trực tuyến

Menu Mẫu chủ đề hiển thị mẫu sản phẩm hiện tại mà sản phẩm sử dụng trong Cửa hàng trực tuyến.

Theo mặc định, sản phẩm được chỉ định mẫu Default product. Nếu bạn đã tạo bất kỳ mẫu sản phẩm nào khác trong chủ đề áp dụng thì những tùy chọn này sẽ hiển thị trong menu thả xuống dưới dạng tùy chọn mẫu.

Để biết thêm thông tin về mẫu chủ đề, tham khảo Mẫu.

Thêm thông tin chuyên biệt bằng trường thông tin bổ sung sản phẩm

Bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào trang sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung. Trường thông tin bổ sung cho phép bạn lưu thông tin chuyên biệt thường không được ghi trên trang sản phẩm. Ví dụ: Người bán nến có thể muốn hiển thị thời gian nến cháy trên trang sản phẩm trong khi cửa hàng tạp hóa có thể muốn hiển thị ngày hết hạn của hàng hóa đóng hộp. Sau đây là ví dụ khác về thông tin chuyên biệt:

 • mã số linh kiện
 • mẫu màu
 • ngày ra mắt
 • sản phẩm liên quan
 • tóm tắt bài viết blog
 • tệp để tải xuống

Trường thông tin bổ sung được hiển thị trong bảng có thể chỉnh sửa trên trang sản phẩm của bạn. Mỗi trường thông tin bổ sung sẽ hiển thị tên bạn đã chọn khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung. Bạn có thể nhấp vào mỗi hàng trong bảng để hiển thị loại trường thông tin bổ sung và mô tả, rồi nhập giá trị.

Nếu có chủ đề Online Store 2.0, chẳng hạn như Dawn, bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để kết nối các trường thông tin bổ sung với chủ đề và tùy chỉnh các trang hiển thị sản phẩm hoặc mẫu mã. Nếu đang sử dụng các chủ đề cổ điển hoặc nếu muốn thêm các loại trường thông tin bổ sung mà chủ đề của bạn không hỗ trợ, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ.

Chủ đề liên quan

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí