Sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức cho nội dung

Bạn có thể dùng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức của Shopify để định dạng và tạo kiểu nội dung hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Nơi sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể dùng trình biên tập văn bản đa dạng thức để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản tại một số vị trí trên cửa hàng:

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể thêm các mục văn bản đa dạng thức vào trang hoặc mẫu bằng Trình biên tập chủ đề.

Thêm nội dung HTML bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể nhập nội dung HTML cho bài viết blog, trang, mô tả sản phẩm và mô tả bộ sưu tập bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức.

Nhấp vào nút </> Hiển thị HTML để xem mã HTML cho nội dung bên trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức.

Trong chế độ xem HTML, bạn có thể thực hiện nhiều thay đổi nội dung bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức. Bạn có thể thêm hình ảnh, video hoặc bảng bằng HTML, cũng như sửa lỗi hay tinh chỉnh bố cục và kiểu nội dung.

Nhúng tiện ích phương tiện

Nếu muốn nhúng tiện ích âm nhạc hoặc video, trước tiên, bạn cần lưu trữ tiện ích đó trên một dịch vụ như YouTube, Vimeo hoặc SoundCloud. Các dịch vụ này tạo mã nhúng để bạn có thể sao chép và dán vào trình biên tập văn bản đa dạng thức trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm mã nhúng cho phương tiện bạn muốn nhúng.

 2. Chọn toàn bộ mã nhúng bằng cách nhấp vào mã đó rồi nhấn ctrl + A trên máy PC hoặc command + A trên máy Mac.

 3. Sao chép mã nhúng bằng cách nhấn ctrl + C trên máy PC hoặc command + C trên máy Mac.

 4. Tại trang quản trị Shopify, nhấp vào nút Show HTML (Hiển thị HTML) trên trình biên tập văn bản đa dạng thức cho nội dung bạn đang chỉnh sửa.

 5. Dán mã nhúng bằng cách nhấn ctrl + V trên máy PC hoặc command + V trên máy Mac.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Định dạng văn bản bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Với nút Formatting (Định dạng), bạn có thể tạo nhanh các đoạn, tiêu đề hoặc đoạn trích dẫn. Khi bạn dùng đúng định dạng và cấp tiêu đề, mọi người và công cụ tìm kiếm sẽ đọc được nội dung trên trang web của bạn.

Để chọn định dạng cho văn bản, tô sáng văn bản đó rồi nhấp vào nút Định dạng.

Tùy chọn định dạng

 • Đoạn

 • Tiêu đề (1-6)

 • Đoạn trích dẫn

In đậm văn bản

Để in đậm văn bản, tô sáng văn bản đó rồi nhấp vào nút In đậm.

In nghiêng văn bản

Để in nghiêng văn bản, tô sáng văn bản đó rồi nhấp vào nút In nghiêng.

Gạch chân văn bản

Để gạch chân văn bản, tô sáng văn bản rồi nhấp vào nút Underline (Gạch chân).

Tạo danh sách đánh dấu đầu dòng

Để tạo danh sách theo gạch đầu dòng, nhấp vào nút Danh sách theo gạch đầu dòng.

Bạn có thể nhập để tạo mục đầu tiên trong danh sách đánh dấu đầu dòng. Để tạo mục mới trong danh sách, nhấn enter hoặc return. Để hoàn thành danh sách, nhấn enter hoặc return hai lần.

Tạo danh sách đánh số

Để tạo danh sách đánh số, nhấp vào nút Danh sách đánh số.

Bạn có thể nhập để tạo mục đầu tiên trong danh sách đánh số. Để tạo mục mới trong danh sách, nhấn enter hoặc return. Để hoàn thành danh sách, nhấn enter hoặc return hai lần.

Văn bản thụt lề

Khi thụt lề, đoạn văn bản sẽ thụt vào so với lề trái. Để thụt lề cho đoạn, nhấp vào nút Thụt lề.

Văn bản không thụt lề

Bỏ thụt lề đoạn văn bản sẽ khiến văn bản không còn phần nào thụt vào nữa. Để bỏ thụt lề hay "nhô lề" cho đoạn, nhấp vào nút Nhô lề.

Căn chỉnh văn bản

Để căn chỉnh văn bản, chọn văn bản đó, nhấp vào nút Căn chỉnh, rồi chọn Căn trái, Căn giữa hoặc Căn phải.

Đổi màu chữ bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Các bước thực hiện:

 1. Tô sáng văn bản rồi nhấp vào nút Màu.

 2. Nhấp vào một màu hoặc nhập mã thập lục phân để thay đổi văn bản đã tô sáng thành màu đó.

Đổi màu nền văn bản

Các bước thực hiện:

 1. Tô sáng văn bản rồi nhấp vào nút Màu.

 2. Nhấp vào tab Background (Nền).

 3. Nhấp vào màu hoặc nhập mã thập lục phân để thay đổi nền của văn bản đã tô sáng thành màu đó.

Xóa định dạng trong trình biên tập văn bản đa dạng thức

Để xóa định dạng khỏi văn bản hoặc hình ảnh, tô sáng nội dung rồi nhấp vào nút Xóa định dạng.

Chèn bảng bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể chèn bảng vào bài viết blog, trang, mô tả sản phẩm và mô tả bộ sưu tập bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức. Sau khi tạo bảng, bạn có thể chèn văn bản, hình ảnh hoặc thậm chí là video vào bảng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, nhấp vào nút Chèn bảng.

 2. Nhấp vào Insert table (Chèn bảng) để thêm bảng. Thao tác này sẽ tạo bảng có một dòng và một cột.

Sau khi bạn tạo xong bảng, nhấp vào nút Chèn bảng lần nữa để điều chỉnh hàng và cột trong bảng:

 • Insert row above (Chèn hàng phía trên): Đặt con trỏ chuột tại một hàng, rồi nhấp vào nút này để chèn một hàng mới phía trên.
 • Insert row below (Chèn hàng phía dưới): Đặt con trỏ chuột tại một hàng, rồi nhấp vào nút này để chèn một hàng mới phía dưới.
 • Insert column before (Chèn cột liền trước): Đặt con trỏ chuột tại một cột, rồi nhấp vào nút này để chèn một cột mới trước cột đó.
 • Insert column after (Chèn cột liền sau): Đặt con trỏ chuột tại một cột, rồi nhấp vào nút này để chèn một cột mới sau cột đó.
 • Delete row (Xóa hàng): Đặt con trỏ chuột tại hàng bạn muốn xóa, rồi nhấp vào nút này.
 • Delete column (Xóa cột): Đặt con trỏ chuột tại cột bạn muốn xóa, rồi nhấp vào nút này.
 • Delete table (Xóa bảng): Đặt con trỏ chuột tại bất kỳ vị trí nào trong bảng, rồi nhấp vào nút này để xóa toàn bộ bảng.

Chèn liên kết bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể chèn liên kết (siêu liên kết) vào bài viết blog, trang, mô tả sản phẩm và mô tả bộ sưu tập bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức. Bạn có thể thêm liên kết dẫn khách hàng đến các trang trong cửa hàng trực tuyến của bạn trên Shopify và các trang web khác. Bạn cũng thêm được các liên kết mở email hoặc gọi điện thoại, giúp khách hàng liên hệ với bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Tô sáng văn bản hoặc hình ảnh bạn muốn chuyển thành liên kết.
 2. Nhấp vào Insert link (Chèn liên kết).
 3. Nhập URL đích cho liên kết trong trường Link to (Liên kết đến):

  • Để liên kết đến trang web bên ngoài cửa hàng Shopify của bạn, nhập https://, rồi nhập địa chỉ trang web, ví dụ: https://www.example.com.
  • Để liên kết đến trang trong cửa hàng trực tuyến của bạn trên Shopify, nhập URL rút gọn, ví dụ: /collections/summer-collection.
  • Để tạo liên kết mở email, nhập mailto:, rồi nhập địa chỉ email, ví dụ: mailto:example@example.com.
  • Để tạo liên kết gọi điện thoại, nhập tel:, rồi nhập số điện thoại, ví dụ: tel:+0-123-456-7890.
 4. Nhập mô tả ngắn cho liên kết trong ô Link title (Tiêu đề liên kết).

 5. Dùng menu Open this link in (Mở liên kết này trong) để chọn cách mở liên kết:

  • the same window (cùng cửa sổ): Liên kết sẽ mở ra trong tab trình duyệt hoặc cửa sổ đang sử dụng của người dùng.
  • a new window (cửa sổ mới): Liên kết sẽ mở ra trong tab trình duyệt hoặc cửa sổ mới.
 6. Nhấp vào Insert link (Chèn liên kết) để chuyển văn bản đã tô sáng thành liên kết.

Thêm liên kết nội bộ và bên ngoài bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Liên kết đến trang trong cửa hàng Shopify của bạn được gọi là liên kết nội bộ. Bạn có thể dùng URL rút gọn để tạo liên kết nội bộ. Ví dụ: URL /collections sẽ dẫn đến trang bộ sưu tập trên cửa hàng của bạn.

Để liên kết đến trang cụ thể trong cửa hàng trực tuyến của bạn, chẳng hạn như trang sản phẩm hoặc bộ sưu tập, dùng định dạng URL /page-type/page-handle. Ví dụ: Để liên kết đến bộ sưu tập bạn đã tạo có tên Bộ sưu tập mùa hè, dùng URL /collections/summer-collection.

Liên kết đến trang web ngoài cửa hàng Shopify của bạn được gọi là liên kết bên ngoài. Bạn cần nhập đầy đủ liên kết bên ngoài, bắt đầu bằng http://.

Liên kết đến tệp trong nội dung trang

Sau khi tải lên tệp, bạn có thể liên kết tệp với nội dung trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức. Nhờ đó, người xem có thể tải tệp về từ phần mô tả bộ sưu tập hoặc sản phẩm, trang web hoặc bài viết blog.

Các bước thực hiện:

Chèn hình ảnh bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Có ba cách để chèn hình ảnh bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức. Bạn có thể:

Tải lên hình ảnh

Các bước thực hiện:

 1. Trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, nhấp vào nút Chèn hình ảnh.

 2. Trong hộp thoại Insert image (Chèn hình ảnh), nhấp vào tab Uploaded images (Hình ảnh đã tải lên).

 3. Nhấp vào Upload file (Tải tệp lên).

 4. Chọn tệp hình ảnh WebP, HEIC, SVG, GIF, JPEG hoặc PNG từ máy tính của bạn.

 5. Nhấp vào hình ảnh bạn đã tải lên để chọn.

 6. Trên menu Kích cỡ, chọn kích cỡ hiển thị hình ảnh. Bạn có thể chọn Gốc để chèn hình ảnh mà không thay đổi kích thước hiển thị.

 7. Nhấp vào Insert image (Chèn hình ảnh) để đưa hình ảnh đó vào trình biên tập văn bản đa dạng thức.

Chọn trong hình ảnh sản phẩm

Các bước thực hiện:

 1. Trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, nhấp vào nút Chèn hình ảnh.

 2. Trong hộp thoại Insert image (Chèn hình ảnh), nhấp vào tab Product images (Hình ảnh sản phẩm).

 3. Nhấp vào hình ảnh bạn muốn chèn.

 4. Trên menu Kích cỡ, chọn kích cỡ hiển thị hình ảnh. Bạn có thể chọn Gốc để chèn hình ảnh mà không thay đổi kích thước hiển thị.

 5. Nhấp vào Insert image (Chèn hình ảnh) để đưa hình ảnh sản phẩm vào trình biên tập văn bản đa dạng thức.

Sử dụng URL hình ảnh

Cách chèn hình ảnh bằng URL công khai:

 1. Trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức, nhấp vào nút Chèn hình ảnh.

 2. Trong hộp thoại Insert image (Chèn hình ảnh), nhấp vào tab URL.

 3. Nhập URL có thể truy cập công khai của tệp hình ảnh.

 4. Nhấp vào Insert image (Chèn hình ảnh) để chèn hình ảnh đó ở kích thước gốc vào trình biên tập văn bản đa dạng thức.

Di chuyển và thay đổi kích thước hình ảnh trong trình biên tập văn bản đa dạng thức

Sau khi thêm hình ảnh vào mô tả sản phẩm hoặc bộ sưu tập, trang web hoặc blog, bạn có thể di chuyển hình ảnh đó đến vị trí khác trong cùng nội dung.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào sản phẩm, bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog chứa hình ảnh bạn muốn di chuyển hoặc thay đổi kích thước.
 2. Trong trình biên tập văn bản đa dạng thức, nhấp vào hình ảnh đó.
 3. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để di chuyển hình ảnh, nhấp và kéo ảnh đến vị trí khác trong trường Nội dung.
  • Để thay đổi kích thước hình ảnh, nhấp và kéo một trong các góc.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa hình ảnh trong trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể thay đổi kích thước, cách sắp xếp văn bản xung quanh và cách căn chỉnh hình ảnh trong trình biên tập văn bản đa dạng thức. Bạn cũng có thể chỉnh sửa URL hình ảnh, thêm hoặc chỉnh sửa văn bản thay thế hình ảnh.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp đúp vào hình ảnh trong trình biên tập văn bản đa dạng thức để mở hộp thoại Edit image (Chỉnh sửa hình ảnh).
 2. Dùng các tùy chọn kích thước và căn chỉnh để chỉnh sửa hình ảnh:

  • Để thay đổi kích thước hình ảnh, dùng tùy chọn kích thước.
  • Để cải thiện khả năng truy cập và SEO cho cửa hàng trực tuyến, thêm hoặc chỉnh sửa văn bản thay thế hình ảnh.
  • Để thêm khoảng trống, nhập số pixel khoảng trống bạn muốn có ở mỗi cạnh.
  • Để thay đổi vị trí căn chỉnh hình ảnh, chọn một trong số các biểu tượng căn trái, căn phải hoặc căn giữa.
  • Để thêm ngắt dòng, chọn Wrap text around image (Ngắt dòng xung quanh hình ảnh).
 3. Nhấp vào Edit image (Chỉnh sửa hình ảnh) để lưu thay đổi.

Chèn video bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể chèn hoặc nhúng video vào bài viết blog, trang, mô tả sản phẩm và mô tả bộ sưu tập bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức.

Nếu muốn nhúng video tự tạo, trước hết, bạn cần tải video đó lên một trang truyền phát video như YouTube hoặc Vimeo.

YouTube không cho phép bạn chặn phát các video liên quan, nhưng bạn có thể chỉ định rằng các video liên quan đó phải thuộc cùng kênh với video vừa phát.

Các bước thực hiện:

 1. Sao chép URL video bằng cách nhấn ctrl + C trên máy PC hoặc command + C trên máy Mac.
 1. Truy cập Embed Responsively. Embed Responsively là công cụ giúp bạn có được mã nhúng video hoàn thiện hơn.
 1. Trên Embed Responsively, nhấp để chọn trang web đăng video của bạn.

 2. Dán URL video bạn đã sao chép vào ô Page URL (URL trang) trên Embed Responsively bằng cách nhấn ctrl + V trên máy PC hoặc command + V trên máy Mac.

 3. Nhấp vào Embed (Nhúng). Embed Responsively sẽ tạo mã cho bạn.

 4. Nếu nhúng video trên YouTube và bạn chỉ muốn hiển thị các video liên quan thuộc cùng kênh YouTube, hãy tìm URL của video đó trong mã nhúng. Sao chép và dán ?rel=0 vào trong ngoặc kép ở cuối.

 5. Sao chép toàn bộ mã trong ô Embed code (Mã nhúng).

 6. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào nút Chèn video trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức.

 7. Paste (Dán) mã nhúng vào ô trong hộp thoại Insert video (Chèn video).

 8. Nhấp vào Insert video (Chèn video).

 9. Nhấp vào Save (Lưu) sau khi xong để lưu lại thay đổi đối với mục bạn chỉnh sửa.

Chèn tệp âm thanh bằng trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể dùng trình biên tập văn bản đa dạng thức để chèn hoặc nhúng tệp âm thanh vào bài viết blog, trang, mô tả sản phẩm và mô tả bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt), rồi nhấp vào Tệp.
 2. Nhấp vào Upload files (Tải lên tệp) để tải lên tệp âm thanh bạn muốn chèn hoặc nhúng vào cửa hàng.
 3. Tại mục Cửa hàng trực tuyến, mở trình biên tập văn bản đa dạng thức cho trang hoặc bài viết blog bạn muốn chèn tệp âm thanh.
 4. Sao chép <div id="player"><audio controls="controls">, rồi dán mã đó vào trình biên tập văn bản đa dạng thức để nhúng trình phát âm thanh vào trang của bạn.
 5. Sao chép mã sau:

  • <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>
 6. Dán mã này vào trình biên tập văn bản đa dạng thức, phía sau mã của trình phát âm thanh, rồi thay https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 bằng URL bạn tạo cho tệp âm thanh của mình khi tải lên Shopify. Bạn có thể tìm URL của tệp âm thanh trên trang Tệp vào bất kỳ lúc nào.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

 8. Nhấp vào View (Xem) để đảm bảo tệp âm thanh của bạn phát đúng cách.

Thêm hoặc xóa bình luận nội bộ trong trình biên tập văn bản đa dạng thức

Bạn có thể dùng thẻ bình luận <!----> cho văn bản nội bộ mà bạn không muốn đăng lên cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trình biên tập văn bản đa dạng thức, nhấp vào nút Show HTML (Hiển thị HTML).

 2. Để thêm bình luận nội bộ, đưa đoạn văn bản bạn muốn ẩn vào giữa <!---->. Ví dụ: <!--yourtext-->.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thẻ HTML nằm trong thẻ bình luận được lưu lại làm văn bản nội bộ. Để các thẻ HTML đó hoạt động bình thường, bạn cần xóa các thẻ bình luận <!----> xung quanh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí