Shopify Magic

Shopify Magic là bộ tính năng miễn phí có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, được tích hợp trong tất cả các sản phẩm và quy trình làm việc của Shopify để giúp bạn dễ dàng khởi động, điều hành và phát triển doanh nghiệp hơn. Shopify Magic kết hợp tất cả sức mạnh của Shopify với những cải tiến mới nhất về công nghệ trí tuệ nhân tạo để cung cấp sự hỗ trợ cá nhân hóa và phù hợp với bối cảnh đối với một loạt các tác vụ trong quá trình xây dựng cửa hàng, tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và quản lý văn phòng.

Tạo văn bản tự động

Bạn có thể sử dụng tính năng tạo văn bản tự động của Shopify Magic để giúp đẩy nhanh quá trình ghi. Với công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), Shopify Magic sử dụng thông tin bạn cung cấp để tạo gợi ý cho nội dung, ví dụ như mô tả sản phẩm, dòng chủ đề email và tiêu đề trong cửa hàng trực tuyến.

Tính năng tạo văn bản tự động dựa trên Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đây là các chương trình máy tính được thiết kế để xử lý và hiểu được ngôn ngữ của con người. LLM hoạt động bằng cách phân tích số lượng lớn dữ liệu văn bản, ví dụ như sách, bài viết và trang web, đồng thời sử dụng thuật toán thống kê để nắm được những khuôn mẫu và mối quan hệ giữa các từ và cụm từ. LLM có thể thực hiện nhiều tác vụ, ví dụ như trả lời câu hỏi, biên dịch ngôn ngữ, tổng hợp văn bản và tạo nội dung gốc. Tìm hiểu về các mẹo sử dụng tính năng tạo văn bản của Shopify Magic.

Bạn có thể tạo gợi ý văn bản tại các phần sau của cửa hàng:

Sidekick

Sidekick là một trợ lý thương mại có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng khởi động, điều hành và phát triển doanh nghiệp trên Shopify hơn. Do Shopify Magic cung cấp, Sidekick được đào tạo để nắm được mọi thứ về Shopify và truy cập bối cảnh, dữ liệu cũng như chuyên môn để có thể đưa ra sự hỗ trợ liên quan và mang tính cá nhân hóa cao đối với một loạt các tác vụ. Với Sidekick, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ đời thường để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa, kích thích quy trình sáng tạo, cải thiện chất lượng cửa hàng, giải quyết các tác vụ tốn thời gian và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.

Tạo phương tiện

Shopify Magic được tích hợp với trình biên tập ảnh của trang quản trị Shopify để bạn có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo nhằm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mà không cần phải có thêm phần mềm hoặc chuyên môn thiết kế.

Với Shopify Magic, bạn có thể xóa nền khỏi hình ảnh sản phẩm hoặc thay thế nền bằng nền màu đồng nhất hoặc nền do trí tuệ nhân tạo thiết kế. Bạn có thể chọn trong số tùy chọn cảnh đặt sẵn, tạo nền mới bằng từ khóa mô tả hoặc cụm từ ngắn hoặc chọn hình ảnh có sẵn từ thư viện cửa hàng để dùng làm hình tham khảo cho nền mà Shopify Magic tạo.

Tóm tắt đánh giá ứng dụng

Đánh giá ứng dụng từ các thương nhân khác giúp bạn xác định ứng dụng nào phù hợp với doanh nghiệp của mình. Tóm tắt đánh giá ứng dụng do Shopify Magic cung cấp và có sẵn cho một số ứng dụng nhất định trong Shopify App Store để giúp bạn chọn ứng dụng nhanh hơn.

Giá trị dự đoán cho số tiền đã chi tiêu cho mỗi khách hàng

Bạn có thể kích hoạt nút bật/tắt giá trị dự đoán trong báo cáo Phân tích nhóm khách hàng để hiển thị dự đoán về số tiền chi tiêu cho mỗi khách hàng trong tương lai ở cấp độ nhóm.

Những giá trị dự đoán này dựa trên dữ liệu từ 24 tháng qua của cửa hàng và không đảm bảo về doanh số trong tương lai. Dữ liệu này không dựa trên thông tin từ bất kỳ cửa hàng nào khác hoặc mức trung bình trong ngành và không được chia sẻ với bất kỳ cửa hàng nào khác.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí