Phím tắt

Bạn có thể dùng phím tắt để di chuyển nhanh hơn trên trang quản trị Shopify.

Phím tắt cơ bản

Một số phím tắt cơ bản có tác dụng ở mọi nơi trên máy tính.

Sao chép

Khi bạn sao chép, máy tính sẽ ghi nhớ thông tin (văn bản hoặc tệp) để bạn di chuyển, tạo bản sao hoặc đặt thông tin đó vào chỗ khác.

Để sao chép, chọn văn bản hoặc tệp rồi nhấn ctrl + C trên máy PC hoặc command + C trên máy Mac.

Dán

Khi bạn dán, máy tính sẽ tái tạo thông tin (văn bản hoặc tệp) mà bạn vừa sao chép. Văn bản hoặc tệp đó sẽ xuất hiện tại cửa sổ hoặc hộp văn bản mà bạn đang làm việc.

Để dán, nhấn ctrl + V trên máy PC hoặc command + V trên máy Mac.

Tìm kiếm

Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể dùng lệnh tìm kiếm để tìm văn bản cụ thể. Bạn có thể dùng lệnh này trên hầu hết trình duyệt web và phần mềm soạn thảo văn bản.

Để tìm kiếm, nhấn ctrl + F trên máy PC hoặc command + F trên máy Mac.

Sử dụng phím tắt trên trang quản trị

Bạn có thể dùng phím tắt trên trang quản trị Shopify để nhanh chóng chuyển trang hoặc thêm các mục như sản phẩm, trang và ưu đãi giảm giá. Tại trang quản trị của mình, bạn sẽ xem được danh sách đầy đủ các phím tắt hoạt động trên Shopify. Để mở danh sách phím tắt, nhấn phím ? trong khi duyệt xem trang quản trị Shopify.

Để đóng danh sách phím tắt, nhấn phím esc. Các phím tắt vẫn hoạt động cho dù bạn đóng hay mở danh sách này. Bạn cũng có thể đóng danh sách phím tắt bằng cách nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài cửa sổ bật lên trên bảng quản trị Shopify.

Bạn thường phải nhấn tổ hợp phím khi dùng phím tắt. Để đảm bảo các phím tắt hoạt động chính xác, nhấn phím tắt theo những cách sau:

  • Bạn phải nhấn các phím trong tổ hợp theo thứ tự từ trái qua phải trên danh sách. Ví dụ: Khi muốn thêm sản phẩm (phím tắt A P), nếu bạn nhập P A thì sẽ không có tác dụng.
  • Bạn phải gõ hết tổ hợp phím trong khoảng 1 giây.

Sử dụng phím tắt trên trình biên tập chủ đề

Phím tắt trong trình biên tập chủ đề hiện được chia thành các danh mục sau:

  • chung
  • công cụ
  • điều hướng
  • mục và khối

Bạn có thể dùng phím tắt để điều hướng nhanh thanh bên trái và bật/tắt các công cụ, ví dụ như trình kiểm tra bản xem trước và cập nhật chiều rộng của cửa sổ xem trước.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các phím tắt có sẵn bằng cách sử dụng ctrl + / trên máy PC hoặc command + / trên máy Mac. Để đóng danh sách phím tắt, nhấn phím esc hoặc nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài cửa sổ bật lên trên trình biên tập chủ đề. Các phím tắt vẫn hoạt động cho dù bạn đóng hay mở danh sách này.

Bạn luôn phải nhấn tổ hợp phím khi dùng phím tắt. Để đảm bảo các phím tắt hoạt động như dự kiến, hãy sử dụng tổ hợp phím bổ trợ sau tùy theo loại thiết bị của bạn:

  • Trên máy PC, ví dụ về các phím bổ trợ là Control, Shift, Alt, Windows
  • Trên máy Mac, ví dụ về các phím bổ trợ là Command, Control, Shift, Option

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí