Đăng sau

Với tính năng đăng sau, bạn có thể ẩn các phần trên cửa hàng trực tuyến đến ngày giờ cụ thể. Bạn có thể thiết lập tính năng đăng sau cho các sản phẩm, bộ sưu tập, trang và bài viết blog. Khi đó, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ đăng nội dung vào ngày giờ bạn chỉ định.

Đặt ngày đăng cho sản phẩm

Bạn có thể đặt ngày đăng cho sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào tên sản phẩm.
 3. Trong mục Product status (Trạng thái sản phẩm), thực hiện như sau:

  1. Đảm bảo đã đặt trạng thái thành Đang hoạt động.
  2. Trong mục Đăng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.
  3. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến của mình. Thời gian mặc định là lúc :00 hoặc :30 tiếp theo trong ngày nhưng bạn có thể nhập tổ hợp giờ và phút hợp lệ vào trường thời gian (ví dụ: 1:23 p.m.).
 4. Nhấp vào Lên lịch đăng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Để xem ngày và giờ đăng đã lên lịch, truy cập sản phẩm rồi nhấp vào Cửa hàng trực tuyến trong mục Đăng. Tại đây, bạn cũng có thể:

 • Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa ngày và giờ đã lên lịch, sau đó nhấp vào Lưu.
 • Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa ngày và giờ đã lên lịch, sau đó nhấp vào Lưu.

Đặt ngày đăng cho bộ sưu tập

Bạn có thể thiết lập ngày đăng cho bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào tên bộ sưu tập.
 3. Trong mục Đăng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.
 4. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập lên cửa hàng trực tuyến của mình. Thời gian mặc định là lúc :00 hoặc :30 tiếp theo trong ngày nhưng bạn có thể nhập tổ hợp giờ và phút hợp lệ vào trường thời gian (ví dụ: 1:23 p.m.).
 5. Nhấp vào Lên lịch đăng.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Để xem ngày và giờ đăng đã lên lịch, truy cập bộ sưu tập, trong mục Đăng, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến. Tại đây, bạn cũng có thể:

 • Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa ngày và giờ đã lên lịch, sau đó nhấp vào Lưu.
 • Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa ngày và giờ đã lên lịch, sau đó nhấp vào Lưu.

Đặt ngày đăng cho bài viết blog hoặc trang

Bạn có thể thiết lập ngày đăng cho bài viết blog hoặc trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Kênh bán hàng > Cửa hàng trực tuyến.
 2. Nhấp vào Bài viết blog hoặc Trang.
 3. Trong mục Visibility (Khả năng hiển thị), nhấp vào Set visibility date (Đặt ngày hiển thị).
 4. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng mặt hàng lên cửa hàng trực tuyến của mình. Giờ mặc định là thời điểm :00 hoặc :30 tiếp theo trong ngày, nhưng bạn có thể nhập bất kỳ tổ hợp giờ và phút hợp lệ nào vào trường giờ (ví dụ: 1:23 p.m.).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Để xem ngày và giờ đăng đã lên lịch, truy cập bài viết blog hoặc trang rồi vào mục Khả năng hiển thị, kiểm tra ngày và giờ được liệt kê bên cạnh Đã ẩn. Tại đây, bạn cũng có thể:

 • Nhấp vào Thiết lập ngày hiển thị để chỉnh sửa ngày và giờ đã lên lịch, sau đó nhấp vào Lưu.
 • Nhấp vào Thiết lập ngày hiển thị > Xóa ngày... để xóa ngày và giờ đã lên lịch, sau đó nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí