Đăng sau

Với tính năng đăng sau, bạn có thể ẩn các phần trên cửa hàng trực tuyến đến ngày giờ cụ thể. Bạn có thể thiết lập tính năng đăng sau cho các sản phẩm, bộ sưu tập, trang và bài viết blog. Khi đó, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ đăng nội dung vào ngày giờ bạn chỉ định.

Đặt ngày đăng cho sản phẩm

Bạn có thể đặt ngày đăng cho sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 2. Nhấp vào tên sản phẩm.
 3. Trong mục Product status (Trạng thái sản phẩm), thực hiện như sau:

  1. Đảm bảo đã đặt trạng thái thành Đang hoạt động.
  2. Trong mục Đăng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.
  3. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến của mình.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt ngày đăng cho bộ sưu tập

Bạn có thể thiết lập ngày đăng cho bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào tên bộ sưu tập.
 3. Trong mục Đăng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.
 4. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập lên cửa hàng trực tuyến của mình.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt ngày đăng cho bài viết blog hoặc trang

Bạn có thể thiết lập ngày đăng cho bài viết blog hoặc trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Kênh bán hàng > Cửa hàng trực tuyến.
 2. Nhấp vào Bài viết blog hoặc Pages(Trang).
 3. Trong mục Visibility (Khả năng hiển thị), nhấp vào Set visibility date (Đặt ngày hiển thị).
 4. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng mặt hàng lên cửa hàng trực tuyến của mình.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí