Đăng sau

Với tính năng đăng sau, bạn có thể ẩn các phần trên cửa hàng trực tuyến đến ngày giờ cụ thể. Bạn có thể thiết lập đăng sau cho sản phẩm, bộ sưu tập, trang hoặc bài viết blog. Khi đó, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ đăng nội dung vào ngày giờ bạn chỉ định.

Đặt ngày đăng cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập

Các bước thực hiện:

 1. Chọn sản phẩm trong trang Sản phẩm hoặc chọn bộ sưu tập trong trang Bộ sưu tập.

 2. Trong phần Product availability (Tình trạng còn hàng của sản phẩm), nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến

 3. Chọn ngày giờ bạn muốn cửa hàng trực tuyến đăng mục đó.

 4. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận thay đổi đối với mục.

Đặt ngày đăng cho trang hoặc bài viết blog

Các bước thực hiện:

 1. Chọn trang hoặc bài viết blog.

 2. Trong phần Visibility (Khả năng hiển thị), chọn Ẩn.

 3. Nhấp vào Set a specific publish date (Đặt ngày đăng cụ thể).

 4. Chọn ngày giờ bạn muốn cửa hàng trực tuyến đăng mục đó.

 5. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận thay đổi đối với mục.

  Mục này sẽ được đăng lên cửa hàng trực tuyến vào ngày giờ bạn đã chỉ định.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí