Đăng sau

Tính năng đăng sau cho phép bạn ẩn các phần trên cửa hàng trực tuyến đến ngày giờ cụ thể. Bạn có thể thiết lập tính năng đăng sau cho các sản phẩm, bộ sưu tập, trang và bài viết blog. Khi đó, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ đăng nội dung vào ngày giờ bạn chỉ định.

Đặt ngày đăng cho sản phẩm

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm.

 3. Trong mục Product status (Trạng thái sản phẩm), thực hiện như sau:

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt ngày đăng cho bộ sưu tập

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

 2. Nhấp vào tên bộ sưu tập.

 3. Trong mục Trạng thái sẵn sàng của bộ sưu tập, nhấp vào biểu tượng Đặt ngày đăng tải bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.

 4. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập lên cửa hàng trực tuyến của mình.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt ngày đăng cho bài viết blog hoặc trang

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở KÊNH BÁN HÀNG > Cửa hàng trực tuyến.

 2. Nhấp vào Bài viết blog hoặc Pages(Trang).

 3. Trong mục Visibility (Khả năng hiển thị), nhấp vào Set visibility date (Đặt ngày hiển thị).

 4. Chọn ngày và giờ bạn muốn đăng mặt hàng lên cửa hàng trực tuyến của mình.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí