İleriye dönük yayınlama

İleriye dönük yayınlama, online mağazanızın bölümlerini belirli bir tarihe ve saate kadar gizleyebilmenizi sağlar. Ürünler, koleksiyonlar, blog gönderileri ve sayfalar için ileriye dönük yayınlama ayarlayabilirsiniz. Online mağazanız, içeriği sizin belirttiğiniz tarihlerde ve saatlerde yayınlar.

Ürün için yayınlanma tarihi ayarlama

Bir ürün için yayınlanma tarihi ayarlayın.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.
 2. Ürün adına tıklayın.
 3. Ürün durumu bölümünde aşağıdakileri yapın:

  1. Durumun Etkin olarak ayarlandığını doğrulayın.
  2. Yayınlama bölümünde Online Mağaza'nın yanındaki takvim simgesine tıklayın.
  3. Ürünün, online mağazanızda yayınlanmasını istediğiniz tarihi ve saati seçin.
 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Koleksiyon için yayınlama tarihi ayarlama

Bir koleksiyon için yayınlanma tarihi ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
 2. Bir koleksiyon adına tıklayın.
 3. Yayınlama bölümünde Online Mağaza'nın yanındaki takvim simgesine tıklayın.
 4. Koleksiyonun, online mağazanızda yayınlanmasını istediğiniz tarihi ve saati seçin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Blog gönderisi veya sayfa için yayınlama tarihi ayarlama

Bir blog gönderisi veya sayfa için yayınlama tarihi ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Satış Kanalları > Online Mağaza'ya gidin.
 2. Blog gönderileri veya Sayfalar'a tıklayın.
 3. Görünürlük bölümünde Görünürlük tarihini ayarla'ya tıklayın.
 4. Ürünün, online mağazanızda yayınlanmasını istediğiniz tarihi ve saati seçin.
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene