İleriye dönük yayınlama

İleriye dönük yayınlama, online mağazanızın bölümlerini belirli bir tarihe ve saate kadar gizleyebilmenizi sağlar. Ürünler, koleksiyonlar, blog gönderileri ve sayfalar için ileriye dönük yayınlama ayarlayabilirsiniz. Online mağazanız, içeriği sizin belirttiğiniz tarihlerde ve saatlerde yayınlar.

Ürün için yayınlanma tarihi ayarlama

Bir ürün için yayınlanma tarihi ayarlayın.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.
 2. Ürün adına tıklayın.
 3. Ürün durumu bölümünde aşağıdakileri yapın:

  1. Durumun Etkin olarak ayarlandığını doğrulayın.
  2. Yayınlama bölümünde Online Mağaza'nın yanındaki takvim simgesine tıklayın.
  3. Ürünün, online mağazanızda yayınlanmasını istediğiniz tarihi ve saati seçin. Varsayılan saat, gün içindeki bir sonraki :00 veya :30 noktasıdır, ancak saat alanına herhangi bir geçerli saat ve dakika kombinasyonu yazabilirsiniz (ör. 1:23 p.m.).
 4. Yayınlanma zamanını planlayın'a tıklayın.

 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Yayınlama tarihini ve saatini görmek için ürüne gidin ve Yayınlama bölümünde Online Mağaza'ya tıklayın. Bu bölümde şunları da yapabilirsiniz:

 • Planlanan tarihi ve saati düzenlemek için önce kalem simgesine, ardından Kaydet'e tıklayın.
 • Planlanmış olan tarihi ve saati silmek için önce çöp sepeti simgesine, ardından Kaydet'e tıklayın.

Koleksiyon için yayınlama tarihi ayarlama

Bir koleksiyon için yayınlanma tarihi ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar'a gidin.
 2. Bir koleksiyon adına tıklayın.
 3. Yayınlama bölümünde Online Mağaza'nın yanındaki takvim simgesine tıklayın.
 4. Koleksiyonun online mağazanızda yayınlanmasını istediğiniz tarihi ve saati seçin. Varsayılan saat, gün içindeki bir sonraki :00 veya :30 noktasıdır, ancak saat alanına herhangi bir geçerli saat ve dakika kombinasyonu yazabilirsiniz (ör. 1:23 p.m.).
 5. Yayınlanma zamanını planlayın'a tıklayın.
 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

Planlanan yayınlama tarihini ve saatini görüntülemek için koleksiyona gidin, ardından Yayınlama bölümünde Online Mağaza'ya tıklayın. Bu bölümde şunları da yapabilirsiniz:

 • Planlanan tarihi ve saati düzenlemek için önce kalem simgesine, ardından Kaydet'e tıklayın.
 • Planlanmış olan tarihi ve saati silmek için önce çöp sepeti simgesine, ardından Kaydet'e tıklayın.

Blog gönderisi veya sayfa için yayınlama tarihi ayarlama

Bir blog gönderisi veya sayfa için yayınlama tarihi ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Satış Kanalları > Online Mağaza'ya gidin.
 2. Blog gönderileri veya Sayfalar'a tıklayın.
 3. Görünürlük bölümünde Görünürlük tarihini ayarla'ya tıklayın.
 4. Öğenin online mağazanızda yayınlanmasını istediğiniz tarihi ve saati seçin. Varsayılan saat, gün içindeki bir sonraki :00 veya :30 noktasıdır, ancak saat alanına herhangi bir geçerli saat ve dakika kombinasyonu yazabilirsiniz (ör. 1:23 p.m.).
 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Planlanan yayınlama tarihini ve saatini görmek için blog gönderisine veya sayfaya gidin, ardından Görünürlük bölümüne gidip Gizli'nin yanında listelenen tarihi ve saati kontrol edin. Bu bölümde şunları da yapabilirsiniz:

 • Planlanan tarihi ve saati düzenlemek için önce Görünürlük tarihini belirleyin'e, ardından Kaydet'e tıklayın.
 • Planlanan tarihi ve saati silmek için önce Görünürlük tarihini belirleyin > Tarihi temizle... seçeneğine, ardından Kaydet'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene