Framtidig publicering

Framtida publiceringar gör att du kan dölja delar av din webbutik fram till ett specifikt datum eller tidsperiod. Du kan konfigurera framtida publicering för produkter, kollektioner, blogginlägg eller sidor. Din webbutik publicerar innehållet på de datum och tidsperioder som du anger.

Obs! Se till att datum och tid i avsnittet Standarder och format i inställningssidan för Butiksuppgifter är inställda på din tidszon så att dina produkter publiceras vid rätt tidpunkt.

Ange ett publiceringsdatum för en produkt

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Klicka på ett produktnamn.

 3. Gör följande i avsnittet Produktstatus:

 4. Klicka på Spara.

Ange ett publiceringsdatum för en produktserie

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.

 2. Klicka på ett produktserienamn.

 3. Klicka på ikonen Ange publiceringsdatum intill Webbutiki avsnittet Produktserietillgänglighet.

 4. Ange datum och tid då du vill publicera produktserien i din webbutik.

 5. Klicka på Spara.

Ange ett publiceringsdatum för ett blogginlägg eller en sida

 1. I din Shopify-administratör går du till FÖRSÄLJNINGSKANALER > Webbshop.

 2. Klicka på antingen Blogginlägg eller Sidor.

 3. I avsnittet Synlighet klickar du på Ange datum för synlighet.

 4. Ange datum och tid då du vill att artikeln publiceras i din webbutik.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis