Framtidig publicering

Framtida publiceringar tillåter dig att dölja delar av din webbutik fram till ett specifikt datum eller tidsperiod. Du kan konfigurera framtida publicering för produkter, kollektioner, blogginlägg eller sidor. Din webbutik publicerar innehållet på de datum och tidsperioder som du anger.

Ange ett publiceringsdatum för en produkt

Du kan ange ett publiceringsdatum för en produkt.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på ett produktnamn.
 3. Gör följande i avsnittet Produktstatus:

  1. Kontrollera att status är inställd till Aktiv.
  2. I avsnittet Publicering, klicka på kalenderikonen bredvid Webbshop.
  3. Välj det datum och den tid som du vill att produkten ska publiceras i din webbshop. Standardtiden är nästa :00 eller :30 punkt på dagen, men du kan ange en valfri giltig kombination av timme och minut i tidsfältet (till exempel: 1:23 p.m.).
 4. Klicka på Schemalägg publicering.

 5. Klicka på Spara.

Du kan se datum och tid för schemalagd publicering genom att gå till produkten och sedan klicka på Webbshop i avsnittet Publicering. Härifrån kan du även:

 • Klicka på pennikonen för att redigera schemalagt datum och tid och klicka sedan på Spara.
 • Klicka på papperskorgsikonen för att radera datumet och tiden, och sedan klicka på Spara.

Ange ett publiceringsdatum för en produktserie

Du kan ange ett publiceringsdatum för en produktserie.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Produktserier.
 2. Klicka på ett produktserienamn.
 3. I avsnittet Publicering, klicka på kalenderikonen bredvid Webbshop.
 4. Ange datum och tid då du vill publicera produktserien i din webbshop. Standardtiden är nästa :00 eller :30 punkt på dagen, men du kan ange en valfri giltig kombination av timme och minut i tidsfältet (till exempel: 1:23 p.m.).
 5. Klicka på Schemalägg publicering.
 6. Klicka på Spara.

Om du vill visa schemalagt publiceringsdatum och -tid går du till produktserien och sedan i avsnittet Publicering klickar du på Webbshop. Härifrån kan du även:

 • Klicka på pennikonen för att redigera schemalagt datum och tid och klicka sedan på Spara.
 • Klicka på papperskorgsikonen för att radera datumet och tiden, och sedan klicka på Spara.

Ange ett publiceringsdatum för ett blogginlägg eller en sida

Du kan ange ett publiceringsdatum för ett blogginlägg eller en sida.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Försäljningskanaler > Webbshop.
 2. Klicka antingen på Blogginlägg eller på Sidor.
 3. I avsnittet Synlighet klickar du på Ange datum för synlighet.
 4. Ange datum och tid då du vill att artikeln publiceras i din webbshop. Standardtiden är nästa :00 eller :30 punkt på dagen, men du kan ange en valfri giltig kombination av timme och minut i tidsfältet (till exempel: 1:23 p.m.).
 5. Klicka på Spara.

Om du vill se schemalagt publiceringsdatum och -tid går du till blogginlägget eller sidan och i avsnittet Synlighet markerar du datum och tid intill Dolt.Härifrån kan du även:

 • Klicka på Ange datum för synlighet för att redigera schemalagt datum och tid och klicka sedan på Spara.
 • Klicka på Ange datum för synlighet > Rensa datum … för att radera schemalagt datum och tid och klicka sedan på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis