Ladda upp och hantera filer

Du kan ladda upp, hantera och ta bort filer från sidan Filer i Shopify-administratören.

Filer på sidan Filer kan inkludera följande:

 • Bilder som används i ditt tema
 • Bilder som används i blogginlägg och på sidor
 • Bilder som används i dina produkt- och produktseriebeskrivningar
 • Filer som du vill göra tillgängliga för kunder att ladda ner
 • Bilder och filer som är anslutna till metafält

Du kan även ladda upp filer när du redigerar ditt tema, när du skapar metafält, eller när du använder RTF-redigeraren för att redigera temainnehåll, en sida, ett blogginlägg, en produktbeskrivning eller en produktseriebeskrivning. Filerna du laddar upp kommer att visas på sidan Filer.

Gå till Inställningar > Filer för att komma åt sidan Filer.

Filkrav

Du kan ladda upp filer till sidan Filer i din Shopify-administratör. Filer måste uppfylla följande krav:

Filkrav
Attribut Krav
Filstorlek Maximalt 20 megabytes
Upplösning Maximalt 20 megapixlar
Bildförhållande Mellan 100:1 och 1:100
Filformat Se Krav för filformat

Krav för filformat

Om du har en betalplan kan du ladda upp vilket filformat som helst förutom HTML.

Om du har en testplan kan du bara ladda upp följande filformat:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • WebP
 • HEIC

Du måste även verifiera din e-postadress innan du kan ladda upp PDF-filer.

Om du har en testplan och vill ladda upp andra filformat, ska du kontrollera och uppdatera din plan.

Olika delar av din butik, till exempel ditt tema, dina sidor och dina bloggar, stöder endast vissa filformat. Om du vill ha mer information om filformat som stöds, se följande resurser:

Ladda upp en fil på sidan Filer

Du kan ladda upp filer till Shopify på sidan Filer.

Om du vill göra en fil tillgänglig för kunder att ladda ner, och sedan måste du ladda upp den på sidan Filer i Shopify och sedan lägga till en länk till den i ett sidinnehåll eller i din online-butiksnavigering.

Steg:

 1. Klicka på Ladda upp filer.

 2. Välj upp till 20 filer att ladda upp och klicka sedan på Öppna.

Filtrera fillistan

Du kan filtrera fillistan eller söka efter en fil från sidan Filer eller i filväljaren.

Du kan filtrera dina filer på följande sätt:

Om du regelbundet behöver utföra samma sökningar eller filtrera efter samma termer, kan du spara filtren.

Filtrera dina filer med hjälp av fältet Filtrera filer

Genom att använda fältet Filtrera filer kan du söka efter ett specifikt filnamn eller efter filer av en viss typ, till exempel .jpg eller .pdf.

 1. Skriv in hela eller delar av ett filnamn i fältet filter-filer eller skriv in det i fil-tillägget som du letar efter (till exempel, .jpg eller .pdf).

Filtrera dina filer efter storlek

Steg:

 1. Klicka på Filstorlek.

 2. Med hjälp av fälten Min storlek och Max storlek anger du antingen minsta storlek på filen som du vill visa, största storleken på filen som du vill visa, eller båda.

Spara filter

Om du regelbundet behöver utföra samma sökningar eller filtrera efter samma termer, kan du spara filtren så att de är lättåtkomliga. Sparade filter läggs till som flikar högst upp på sidan Filer. Du kan klicka på fliken för att filtrera filerna med hjälp av sparade filterparametrar.

Steg:

 1. Filtrera dina filer med hjälp av fältet Filtrera filer, filtret Filstorlek eller båda.

 2. Klicka på Spara filter.

 3. Ange ett namn för dina sparade filter i fältet Spara som.

 4. Klicka på Spara filter.

Ändra sorteringsordningen för fillistan

Som standard listas filer från nyast till äldst, baserat på det datum de laddades upp.

Om du vill ändra sorteringsordningen kan du sortera dina filer efter datum de lades till, efter storlek eller alfabetiskt efter filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Sortera och välj sedan ett alternativ från listan.

Gör en fil tillgänglig för nedladdning

Om du vill göra en fil tillgänglig för nedladdning kan du ladda upp den med hjälp av sidan Filer och sedan lägga till en länk till den i en sidas innehåll eller i din webbutiksnavigering. Du kan kopiera en länk till filen till ditt urklipp genom att klicka på knappen Länk bredvid filen.

Ursprungsbildsnedladdningar

Shopifys bildtjänst hanterar dina bilder för att säkerställa att bästa möjliga bildformat visas på rätt plats i din webbutik.

Du kan ladda ner den ursprungliga, icke-optimerade bilden till din enhet med hjälp av nedladdningsknappen i fönstret förhandsgranska och redigera.

Steg:

 1. Klicka på önskad bild, eller använd filtren för att sortera eller lokalisera en specifik bild.
 2. Klicka på nedladdningsknappen. Originalbilden sparas på din enhet.

Redigera en fil

Om du behöver ändra på en bild eller ett dokument, använd dokumentredigeringsprogrammet och ladda sedan upp filen igen.

Radera en fil

Du kan radera en eller flera filer från sidan Filer. Läs mer om massåtgärder.

Steg:

 1. Markera kryssrutan bredvid den fil som du vill radera. Du kan välja flera filer samtidigt.

 2. Klicka på Radera och sedan på Radera igen för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis