Digital Downloads

Med Shopifys kostnadsfria app Digital Downloads kan du ladda upp digitala filer som videoklipp, låtar och grafisk konst som produkter i din butik. När en kund köper en produkt med en digital fil får de en länk för att ladda ner filen.

Appen Digital Downloads har följande huvudavsnitt:

 • Produkter – Visa, redigera, filtrera och bifoga digitala filer till produkter.
 • Ordrar – se alla ordrar som innehåller digitala produkter som har köpts via din butik.
 • Inställningar - anpassa e-postmallar och kassaalternativ.

Installera appen Digital downloads

 1. Klicka på Installera app.

Lägg till en digital produkt

Om du vill lägga till en digital produkt i din webbshop måste du först skapa en produkt i Shopify-admin och sedan återgå till appen Digital Downloads för att lägga till digitala filer på produktens detaljsida.

Du kan lägga till flera filer per variant. Du kan även använda en .zip -fil eller ett annat arkivfilformat för att lägga samman filer under ett enda filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify admin.
 2. Klicka på Lägg till produkt.
 3. Ange informationen för din digitala produkt, till exempel namn, beskrivning och prissättning.
 4. Avmarkera rutan bredvid Produkten kräver frakt i avsnitt Leverans.
 5. Valfritt: Under Produktstatus klickar du på rullgardinsmenyn och klickar på Utkast för att göra produkten tillfälligt otillgänglig tills du lägger till den digitala filen.
 6. Klicka på Spara.
 7. Klicka på fler åtgärderunder produktnamnet.
 8. Klicka på Lägg till digital fil. Detta tar dig till appsidan för Digital Downloads.
 9. Klicka på Lägg till filer intill varje variant för att ladda upp filer till alla varianter som behöver dem.
 10. Välj vilka filer du vill lägga till den här produkten.
 11. Klicka på publicera.
 12. Valfritt: Om du vill ändra tillbaka din produkt till aktiv klickar du på Visa i din Shopify-admin och klickar sedan på rullgardinsmenyn under Produktstatus och klickar på Aktiv och sedan på Spara.

Lägg till digitala filer till en befintlig produkt

Förutom att skapa digitala produkter kan du lägga till en digital nedladdning till produkter som redan finns i din webbutik. Detta inkluderar fysiska produkter. Om du till exempel säljer vinylskivor kan du använda appen Digital Downloads för att lägga till en MP3-kopia av det album som kunden kan ladda ner.

Du kan lägga till flera filer per variant. Du kan även använda en .zip -fil eller ett annat arkivfilformat, som kan lägga samman filer under ett enda filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify admin.
 2. Klicka på titeln på den produkt du vill lägga till en digital fil för.
 3. Klicka på fler åtgärderunder produktnamnet.
 4. Klicka på Lägg till digital fil. Detta tar dig till appsidan för Digital Downloads.
 5. Klicka på Lägg till filer intill varje variant för att ladda upp filer till alla varianter som behöver dem.
 6. Välj de filer du vill lägga till.
 7. Klicka på publicera.

Justera dina digitala produktions inställningar

Du kan granska dina digitala filer och justera dina distributionsinställningar genom att klicka på en produkt från instrumentpanelen för Digital Downloads-appen.

Du måste ha en digital fil tillagd för att redigera distributionsinställningarna. Om du har flera varianter måste du individuellt välja önskad distributionsmetod för varje variant.

Digitala produkter har följande distributionsalternativ:

 • Skicka filer automatiskt – Om du väljer det här alternativet får kunder automatiskt ett e-postmeddelande med nedladdningslänk efter lyckad betalning, och ordern märks som distribuerad. Använd det här alternativet för helt digitala produkter, till exempel en MP3 eller en PDF.
 • Skicka filer manuellt – Om du väljer det här alternativet måste du manuellt märka ordern som distribuerad innan en nedladdningslänk skickas via e-post till kunden. Använd det här alternativet när produkten är en blandning av digitala och fysiska produkter, till exempel en vinylskiva med en MP3-nerladdning.

Steg:

 1. Från appen Digital Downloads klickar du på produkten med den digitala filen som du vill redigera.
 2. Klicka på Distribution bredvid den variant som du vill redigera.
 3. I avsnittet Distributionstyp klickar du på det distributionsalternativ som du vill ha.
 4. Klicka på Tillämpa.
 5. Klicka på Spara.

Om du har en produkt med en fysisk och digital komponent, och du har ställt in automatisk distribution för den digitala filen, skickas och markeras den digitala filen automatiskt som distribuerad i appen Digital Downloads.Hur din produkts fysiska komponent ska distribueras beror på dina fysiska distributionsinställningar.

Skapa och skicka en manuell nedladdningslänk

Om du vill använda manuell distribution kan du skicka en manuell nedladdningslänk till kunden via e-post.

Steg:

 1. I appen Digital Downloads klickar du på namnet på den digitala produkten som du vill skapa en nedladdningslänk för.
 2. Klicka på Fler åtgärder > Skapa nedladdningslänk.
 3. Valfritt: Välj en variant att skapa nedladdningslänken för och klicka på Skapa.
 4. När URL-adressen skapas klickar du på Kopiera länk bredvid URL:en.

Du kan skicka den kopierade länken till en kund via e-post. Den här länken gör att kunden säkert kan ladda ner den digitala filen.

Ange en nedladdningsgräns

Du kan granska dina digitala filer och konfigurera en nedladdningsgräns på produktsidan i appen Digital Downloads. En nedladdningsgräns begränsar hur många gånger en kund kan ladda ner en digital produkt. Som standard är alla varianter obegränsade.

Steg:

 1. Från appen Digital Downloads klickar du på den digitala produkten som du vill ställa in en nedladdningsgräns för.
 2. Klicka på Distribution bredvid den variant som du vill redigera.
 3. Under avsnittet NEDLADDNINGSGRÄNS avmarkerar du Obegränsade nerladdningar och anger det maximala antalet gånger som din kund ska kunna ladda ner den här filen. Om du till exempel anger 2 kan kunden ladda ner filen två gånger.
 4. Klicka på Tillämpa.
 5. Klicka på Spara.

Filtrera dina digitala produkter

Du kan filtrera dina produkter efter om de har en digital fil tillagd eller inte.

Steg:

 1. Från appen Digital Downloads sida Produkter klickar du på Filtrera digitala filer.
 2. Vidta någon av följande åtgärder:
  • Klicka på Har en digital fil för att endast visa produkter med digitala filer.
  • Klicka på Ingen digital fil för att endast visa produkter utan digitala filer.
  • Klicka på Visa alla för att se en lista över alla dina produkter.

Ändra Digital Downloads-ordrar

Avsnittet Ordrar ger dig en översikt över alla ordrar som innehåller digitala nedladdningar som har köpts via din butik. I det här avsnittet visas:

 • ordernummer
 • datum och tid
 • kundens namn
 • kundens e-postadress
 • distributionsstatus
 • antal nedladdningar per order

Precis som på order-sidan i admin kan du klicka på varje post för att se uppgifter om den ordern.

Varje order inkluderar:

 • kundens namn
 • kundens e-postadress
 • alternativ att uppdatera kundens e-postadress
 • Möjlighet att skicka om e-postmeddelandet om distribution
 • möjlighet att se nedladdningslänken

Avsnittet Ordrar visar även när en nerladdning slutförs, kundens IP, samt vilken webbläsare och vilket operativsystem som användes för att ladda ner den digitala varan.

Skicka en nedladdningslänk på nytt

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på ordernumret för den order som du vill utfärda en nedladdningslänk för igen.

 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande för nedladdning igen.

Avbryt en nerladdning

Du kan inaktivera en kunds nedladdningslänk för att förhindra att de kan ladda ner produkten.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på numret på ordern som du vill avbryta nedladdningen för.

 6. Under rubriken Produktinformation klickar du på Inaktivera.

Om du vill återaktivera en kunds möjlighet att ladda ner en digital produkt går du tillbaka till ordersidan i appen Digital Downloads och klickar på Aktivera under rubriken Produktuppgifter.

Exportera en .csv-fil med ordrar

Exportalternativet för CSV-fil, som finns längst ned på sidan Ordrar, genererar en kalkylarksfil för alla digitala ordrar som har behandlats av appen. Detta innebär att även om kunden ännu inte har laddat ner produkten, finns det fortfarande ett register över kundens order i den här rapporten.

I rapporten ingår:

 • Orderdatum och tid
 • Antal nerladdningar
 • kundens e-postadress
 • Kundens förnamn
 • Kassautchecknings-ID som är kopplat till ordern
 • Kundens efternamn
 • Totalt antal radartiklar i ordern
 • Ordersumma (inklusive frakt och skatt)
 • SKU:er inkluderade i ordern
 • ordernummer (anges som titel)
 • Datum för den senaste uppdateringen

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på Exportera alla ordrar.

Redigera e-postmallar

Inställningsavsnittet ger dig olika sätt att anpassa de e-postmeddelanden som du skickar till kunder. Det finns två e-postmallar kopplade till digitala produkter:

 • Nedladdningar är klara. Kunderna får det här e-postmeddelandet när deras digitala produkt är redo att laddas ner.
 • Digital fil uppdaterad. Kunder får det här e-postmeddelandet när en digital produkt som de har köpt har uppdaterats.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Redigera mall bredvid namnet på den e-postmall du vill redigera.

 6. Gör önskade ändringar.

 7. Klicka på Spara.

Visa en nedladdningslänk på betalningssidan

Du kan ställa in om kunder kan ladda ner den digitala produkten direkt på betalningssidan.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Vidta någon av följande åtgärder i avsnittet Kassa:

  • Klicka på Aktivera. En länk för att Ladda ner nu kommer att visas på sidan för orderbekräftelse. Kunden får också ett e-postmeddelande med möjlighet att ladda ner filen.
  • Klicka på Inaktivera. Ingen Ladda ner nu-länk kommer att visas på orderbekräftelsesidan. I stället får kunden bara ett e-postmeddelande med möjligheten att ladda ner filen.

Radera en digital fil

Du kan radera digitala filer från appen Digital Downloads.

Steg:

 1. Från appen Digital Downloads klickar du på en produkt som har den fil som du vill radera.
 2. Klicka på -ikonen.
 3. Klicka på Radera.
 4. Valfritt: Om din produkt redan är publicerad kan du säkerställa att du vill radera filen och sedan klicka på Ta bort.
 5. Klicka på Spara.
 6. Välj om du vill skicka ett e-postmeddelande till befintliga kunder med den uppdaterade länken eller inte.

Ersätt en digital fil

Du kanske vill ersätta en digital fil antingen före eller efter det att du har publicerat den och sålt den till kunder. Om du till exempel säljer en .PDF för ett stickningsmönster och sedan upptäcker ett fel i mönstret, kanske du vill ladda upp en ny .PDF-fil.

Steg:

 1. I appen Digital Downloads klickar du på en produkt som har filen du vill ersätta.
 2. Klicka på Lägg till filer för att ladda upp en ny fil.
 3. Klicka på -ikonen bredvid den gamla filen.
 4. Klicka på Radera.
 5. Klicka på Spara.
 6. Välj om du vill skicka ett e-postmeddelande till befintliga kunder med den uppdaterade länken eller inte.

Vanliga frågor om Digital Downloads

Vilken är den maximala filstorleken jag kan ladda upp?

Den maximala filstorleken är 5 GB. Uppladdning av stora filer kan tyckas ta lång tid eftersom många Internetleverantörer prioriterar nerladdningar.

Kan jag ladda upp flera filer till samma produkt?

Ja, du kan ladda upp flera filer per produkt. Du kan även använda en .zip-fil eller en annan typ av arkivfil som kan innehålla flera filer. Du kan inte ladda upp filmappar.

Kan jag begränsa hur många gånger en kund kan ladda ner en produkt?

Ja, du kan begränsa hur många gånger varje kund kan ladda ner en produkt. Detta ställs in i produktens distributionsinställningar i appen. Markera kryssrutan Obegränsade nedladdningar för att ta bort en nedladdningsgräns. Se Ställ in en nedladdningsgräns.

Hur tar jag bort en digital produkt?

Om du tar bort en digital produkt från produkterna i din administratör tas produkten även bort från Digital Downloads-appen.

Finns det en bandbreddsgräns för en nerladdning?

Nej. Bandbreddsstatistiken i appens huvudmeny är endast för din information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis