Digital Downloads

Med Shopifys digitala nedladdningsapp kan du ladda upp digitala filer som videoklipp, låtar och grafisk konst som produkter i din butik. När en kund köper den digitala produkten, får de en länk för att ladda ner filen.

De tre huvudpunkterna i appen Digital Downloads är:

 • Kontrollpanel - visa, redigera och konfigurera digitala produkter.
 • Ordrar - se alla ordrar som innehåller digitala produkter som har köpts via din butik.
 • Inställningar - anpassa e-postmallar och kassaalternativ.

Installera appen Digital downloads

 1. Klicka på Installera app.

Lägg till en digital produkt

För att lägga till en digital produkt i din webbutik måste du först skapa en produkt och sedan återgå till appen Digital Downloads för att lägga till den digitala bilagan till produktens detaljsida.

Du kan endast bifoga en fil per variant. Du kan använda en .zip -fil eller ett annat arkivfilformat för att lägga samman filer under ett enda filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till produkt.
 3. Ange informationen för din digitala produkt, till exempel namn, beskrivning och prissättning.
 4. Under rubriken Frakt, avmarkera rutan bredvid Detta är en fysisk produkt.
 5. För att göra produkten tillfälligt otillgänglig tills den digitala bilagan läggs till: högst upp på produktsidan bredvid Försäljningskanaler, klicka på Hantera, avmarkera rutorna bredvid dina försäljningskanaler och klicka sedan på Klar.
 6. Klicka på Spara produkt.
 7. Klicka på fler åtgärderunder produktnamnet.
 8. Klicka på Lägg till digital bifogad fil. Detta tar dig till appsidan för Digital Downloads.
 9. Klicka på Ladda upp fil.
 10. Välj den fil du vill bifoga till den här produkten.
 11. Klicka på Visa i din SHOPIFY-admin.
 12. Nu när du har lagt till bilagan måste du göra produkten tillgänglig:
  1. Klicka på Hantera bredvid försäljningskanaler.
  2. Markera rutorna intill försäljningskanalerna där du vill göra din produkt tillgänglig.
  3. Klicka på Klar.

Lägg till en digital fil till en befintlig produkt

Förutom att skapa digitala produkter kan du bifoga en digital nerladdning till produkter som redan finns i din webbutik. Detta inkluderar fysiska produkter. Om du till exempel handlar med vinylskivor kan du använda appen Digital Downloads för att bifoga en MP3-kopia av det album som kunden kan ladda ner.

Du kan endast bifoga en fil per variant. Du kan använda en .zip -fil eller ett annat arkivfilformat, som kan lägga samman filer under ett enda filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på rubriken för den produkt du vill lägga till en bilaga till.

 3. Klicka på fler åtgärderunder produktnamnet.

 4. Klicka på Lägg till digital bifogad fil. Detta tar dig till appsidan för Digital Downloads.

 5. Klicka på Ladda upp fil.

 6. Välj den fil du vill bifoga till den här produkten.

Justera dina digitala produktions inställningar

Du kan granska dina digitala bilagor och justera dina inställningar på appsidan Digital Downloads. Alternativen för att uppfylla en digital produkt är:

 • Skapa distribueringar automatiskt -om du väljer det här alternativet skickas automatiskt en nedladdningslänk till kunder som köper den här produkten och ordern är markerad som distribuerad efter en genomförd betalning. Använd det här alternativet för helt digitala produkter, till exempel en MP3 eller en PDF.

 • Skapa distribueringar manuellt - om du väljer det här alternativet måste du manuellt markera ordern som distribuerad innan en nedladdningslänk skickas via e-post till kunden. Använd det här alternativet när produkten är en blandning av digitala och fysiska produkter, till exempel en vinylskiva med en nerladdning av MP3.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på den digitala produkten som du vill granska.

 5. Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar i rullgardinsmenyn.

 6. I dialogrutan Inställningar väljer du det önskade distributionsalternativet.

 7. Klicka på Skicka.

Om du vill använda manuell distribution eftersom produkten innehåller en fysisk komponent, men du även vill skicka den digitala komponenten till kunden omedelbart efter köpet, kan du skicka kunden en manuell nedladdningslänk.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på namnet på den digitala produkten som du vill skapa en nedladdningslänk för.

 5. Klicka på kugghjulsikonen och välj manuella webbadresser.

 6. Klicka på generera URL.

 7. Kopiera den URL som genereras och skicka den till kunden. Detta gör det möjligt för kunden att säkert ladda ner den digitala bilagan.

Ange en nedladdningsgräns

Du kan granska dina digitala bilagor och ställa in en nedladdningsgräns på appsidan Digital Downloads. En nedladdningsgräns styr hur många gånger en kund kan ladda ner en digital produkt.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på den digitala produkten som du vill ange en nedladdningsgräns för.

 5. Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar i rullgardinsmenyn.

 6. Ange hur många gånger du vill att kunden ska kunna ladda ner den här filen i textrutan intill Total gräns. Om du till exempel anger 2 kan kunden ladda ner filen två gånger.

 1. Klicka på Skicka.

Ändra digitala nedladdningsordrar

Ordrar-avsnittet ger dig en översikt över alla ordrar som innehåller digitala nedladdningar som har köpts via din butik. I det här avsnittet visas:

 • ordernummer
 • datum och tid
 • kundens namn
 • kundens e-postadress
 • antal nedladdningar per order

Liksom order-sidan i admin kan du klicka på varje post för att visa orderns detaljer.

Varje order visar:

 • kundens namn
 • kundens e-postadress
 • Möjlighet att skicka om e-postmeddelandet om distribution

Avsnittet order meddelar dig även när en nerladdning slutfördes, kundens IP, samt vilken webbläsare och vilket operativsystem som användes för att ladda ner den digitala varan.

Skicka en nedladdningslänk på nytt

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på ordernumret för den order som du vill utfärda en nedladdningslänk för igen.

 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande för nedladdning igen.

Avbryt en nerladdning

Du kan inaktivera en kunds nedladdningslänk för att förhindra att de kan ladda ner produkten.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på numret på ordern som du vill avbryta nedladdningen för.

 6. Under rubriken Nedladdningsinformation klickar du på AVBRYT.

Om du vill återaktivera en kunds förmåga att ladda ner en digital produkt går du tillbaka till beställningssidan i appen Digital Downloads och klickar på AKTIVERA under rubriken Nedladdningsinformation.

Exportera en .csv-fil med ordrar

Exportalternativet för CSV-fil, som finns längst ned på sidan ordrar, genererar en kalkylbladsfil för alla digitala beställningar som har behandlats av appen. Detta innebär att även om kunden ännu inte har laddat ner produkten, finns det fortfarande ett register över kundens order i den här rapporten.

I rapporten ingår:

 • Orderdatum och tid
 • Antal nerladdningar
 • kundens e-postadress
 • Kundens förnamn
 • Kassautchecknings-ID som är kopplat till ordern
 • Kundens efternamn
 • Totalt antal radartiklar i ordern
 • Ordersumma (inklusive frakt och skatt)
 • SKU:er inkluderade i ordern
 • ordernummer (anges som titel)
 • Datum för den senaste uppdateringen

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på Exportera dina ordrar.

Redigera e-postmallar

Inställningsavsnittet ger dig olika sätt att anpassa de e-postmeddelanden som du skickar till kunder. Det finns två e-postmallar kopplade till digitala produkter:

 • Nedladdningar är klara. Kunderna får det här e-postmeddelandet när deras digitala produkt är redo att laddas ner.
 • Bilaga uppdaterad. Kunder får det här e-postmeddelandet när en digital produkt som de har köpt har uppdaterats.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på namnet på den e-postmall som du vill redigera.

 6. Gör önskade ändringar.

 7. Klicka på Spara.

Visa en nedladdningslänk på betalningssidan

Du kan ställa in om kunder kan ladda ner den digitala produkten direkt på betalningssidan.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Bredvid Kassa, markera eller avmarkera rutan bredvid Visa nedladdningslänk på betalningssidan.

 • Om du markerar rutan bredvid Visa nedladdningslänk på kassasidanser kunden en länk för Ladda ner nu på sidan för orderbekräftelse. Kunden får också ett e-postmeddelande med möjlighet att ladda ner filen.

 • Om du avmarkerar rutan bredvid Visa Nedladdningslänk på betalningssidan, ser kunden inte länken Ladda ner nu på sidan för orderbekräftelse. Istället får de ett e-postmeddelande med möjlighet att ladda ner filen.

 1. Klicka på Spara.

Vanliga frågor om Digital Downloads

Vad är den maximala filstorleken jag kan ladda upp?

Den maximala filstorleken är 5 GB. Uppladdning av stora filer kan tyckas ta lång tid eftersom många Internetleverantörer prioriterar nerladdningar.

Kan jag ladda upp flera filer till samma produkt?

Nej. Du kan bara ladda upp en fil per produkt. Om du behöver bifoga fler filer kan du använda en .zip-fil eller en annan typ av arkivfil som kan innehålla flera filer. Du kan inte ladda upp filmappar.

Kan jag begränsa hur många gånger en kund kan ladda ner en produkt?

Ja. Du kan begränsa hur många gånger varje kund kan ladda ner en produkt. Detta ställs in i produktens inställningar i Kontrollpanelen. För att ta bort en nedladdningsgräns, ange gränsen till 0 (noll). Se Ange en gräns för nerladdning.

Hur tar jag bort en digital produkt?

Om du tar bort en digital produkt från produkterna i din administratör måste du också radera produkten från appen för digital nedladdning.

Finns det en bandbreddsgräns för en nerladdning?

Nej. Bandbreddsstatistiken i appens huvudmeny är endast för din information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis