Digital Downloads

Med Shopifys app Digital Downloads kan du ladda upp digitala filer som videoklipp, låtar och grafisk konst som produkter i din butik. När en kund köper en produkt med en digital fil får de en länk för att ladda ner filen.

De tre huvudpunkterna i appen Digital Downloads är:

 • Instrumentpanel – Visa, redigera, filtrera och bifoga digitala filer till produkter.
 • Ordrar - se alla ordrar som innehåller digitala produkter som har köpts via din butik.
 • Inställningar - anpassa e-postmallar och kassaalternativ.

Installera appen Digital downloads

 1. Klicka på Installera app.

Lägg till en digital produkt

Om du vill lägga till en digital produkt i din webbutik måste du först skapa en produkt och sedan återgå till appen Digital Downloads för att lägga till den digitala filen på produktens detaljsida.

Du kan endast lägga till en fil per variant. Du kan använda en .zip -fil eller ett annat arkivfilformat för att lägga samman filer under ett enda filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till produkt.
 3. Ange informationen för din digitala produkt, till exempel namn, beskrivning och prissättning.
 4. Valfritt: Om din produkt är endast digital ska du under rubriken Leverans avmarkera rutan bredvid Detta är en fysisk produkt.
 5. Valfritt: Under Produktstatus klickar du på rullgardinmenyn och klickar på Utkast för att göra produkten tillfälligt otillgänglig tills du lägger till den digitala filen.
 6. Klicka på Spara.
 7. Klicka på fler åtgärderunder produktnamnet.
 8. Klicka på Lägg till digital fil. Detta tar dig till appsidan för Digital Downloads.
 9. Klicka på Lägg till filer intill varje variant för att ladda upp filer till alla varianter som behöver dem.
 10. Välj vilken fil du vill lägga till den här produkten.
 11. Klicka på publicera.
 12. Valfritt: Om du vill ändra tillbaka din produkt till aktiv klickar du på Visa i din Shopify-admin och klickar sedan på rullgardinsmenyn under Produktstatus och klickar på Aktiv och sedan på Spara.

Lägg till en digital fil till en befintlig produkt

Förutom att skapa digitala produkter kan du lägga till en digital nedladdning till produkter som redan finns i din webbutik. Detta inkluderar fysiska produkter. Om du till exempel säljer vinylskivor kan du använda appen Digital Downloads för att lägga till en MP3-kopia av det album som kunden kan ladda ner.

Du kan endast lägga till en fil per variant. Du kan använda en .zip -fil eller ett annat arkivfilformat, som kan lägga samman filer under ett enda filnamn.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på titeln på den produkt du vill lägga till en digital fil för.
 3. Klicka på fler åtgärderunder produktnamnet.
 4. Klicka på Lägg till digital fil. Detta tar dig till appsidan för Digital Downloads.
 5. Klicka på Lägg till filer intill varje variant för att ladda upp filer till alla varianter som behöver dem.
 6. Välj den fil du vill lägga till.
 7. Klicka på publicera.

Justera dina digitala produktions inställningar

Du kan granska dina digitala filer och justera dina distributionsinställningar genom att klicka på en produkt från instrumentpanelen för Digital Downloads-appen. Du måste ha en digital fil tillagd för att redigera dina distributionsinställningar.

Alternativen för att distribuera en digital produkt är:

 • Skapa distribueringar automatiskt -om du väljer det här alternativet skickas automatiskt en nedladdningslänk till kunder som köper den här produkten och ordern är markerad som distribuerad efter en genomförd betalning. Använd det här alternativet för helt digitala produkter, till exempel en MP3 eller en PDF.

 • Skapa distribueringar manuellt - om du väljer det här alternativet måste du manuellt markera ordern som distribuerad innan en nedladdningslänk skickas via e-post till kunden. Använd det här alternativet när produkten är en blandning av digitala och fysiska produkter, till exempel en vinylskiva med en nerladdning av MP3.

Steg:

 1. Klicka på Instrumentpanelen från appen Digital Downloads.
 2. Klicka på den digitala produkten som du vill redigera.
 3. Bredvid den variant du vill redigera klickar du på Distribution.
 4. Klicka på det distributionsalternativ du önskar.
 5. Klicka på Tillämpa
 6. Klicka på Spara.

Om du har en produkt med en fysisk och digital komponent, och du har ställt in automatisk distribution för den digitala filen, skickas och markeras den digitala filen automatiskt som distribuerad i appen Digital Downloads.Hur din produkts fysiska komponent ska distribueras beror på dina fysiska distributionsinställningar.

Skicka en digital fil manuellt

Om du vill använda manuell distribution kan du skicka en manuell nedladdningslänk till kunden via e-post.

Steg:

 1. Klicka på Instrumentpanelen från appen Digital Downloads.
 2. Klicka på namnet på den digitala produkten som du vill skapa en nedladdningslänk för.
 3. Klicka på Skapa nedladdningslänk.
 4. Valfritt: Välj en variant att skapa nedladdningslänken för och klicka på Skapa.
 5. När URL-adressen skapas klickar du på Kopiera länk bredvid URL:en.

Du kan skicka den kopierade länken till en kund via e-post. Den här länken gör att kunden säkert kan ladda ner den digitala filen.

Ange en nedladdningsgräns

Du kan granska dina digitala filer och ställa in en nedladdningsgräns på appsidan Digital Downloads. En nedladdningsgräns styr hur många gånger en kund kan ladda ner en digital produkt.

Steg:

 1. Klicka på Instrumentpanelen från appen Digital Downloads.
 2. Klicka på den digitala produkten som du vill ange en nedladdningsgräns för.
 3. Klicka på Distribution bredvid den variant som du vill redigera.
 4. Under NEDLADDNINGSGRÄNS anger du hur många gånger du vill att kunden ska kunna ladda ner den här filen.Om du till exempel anger 2 kan kunden ladda ner filen två gånger.
 5. Klicka på Tillämpa.

Filtrera produkter på instrumentpanelens sida

På instrumentpanelen för Digital Downloads-appen kan du filtrera dina produkter efter om de har en digital fil tillagd eller inte.

 1. Klicka på Filtrera digitala filer på Digital Downloads-appens instrumentpanel.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Har en digital fil för att endast visa produkter med digitala filer.
  • Klicka på Ingen digital fil för att endast visa produkter utan digitala filer.
  • Klicka på Visa alla för att se en lista över alla dina produkter.

Ändra Digital Downloads-ordrar

Ordrar-avsnittet ger dig en översikt över alla ordrar som innehåller digitala nedladdningar som har köpts via din butik. I det här avsnittet visas:

 • ordernummer
 • datum och tid
 • kundens namn
 • kundens e-postadress
 • antal nedladdningar per order

Liksom order-sidan i admin kan du klicka på varje post för att visa orderns detaljer.

Varje order visar:

 • kundens namn
 • kundens e-postadress
 • alternativ att uppdatera kundens e-postadress
 • Möjlighet att skicka om e-postmeddelandet om distribution

Avsnittet order meddelar dig även när en nerladdning slutfördes, kundens IP, samt vilken webbläsare och vilket operativsystem som användes för att ladda ner den digitala varan.

Skicka en nedladdningslänk på nytt

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på ordernumret för den order som du vill utfärda en nedladdningslänk för igen.

 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande för nedladdning igen.

Avbryt en nerladdning

Du kan inaktivera en kunds nedladdningslänk för att förhindra att de kan ladda ner produkten.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på numret på ordern som du vill avbryta nedladdningen för.

 6. Under rubriken Nedladdningsinformation klickar du på Avbryt.

Om du vill återaktivera en kunds förmåga att ladda ner en digital produkt går du tillbaka till beställningssidan i appen Digital Downloads och klickar på Aktivera under rubriken Nedladdningsinformation.

Exportera en .csv-fil med ordrar

Exportalternativet för CSV-fil, som finns längst ned på sidan ordrar, genererar en kalkylbladsfil för alla digitala beställningar som har behandlats av appen. Detta innebär att även om kunden ännu inte har laddat ner produkten, finns det fortfarande ett register över kundens order i den här rapporten.

I rapporten ingår:

 • Orderdatum och tid
 • Antal nerladdningar
 • kundens e-postadress
 • Kundens förnamn
 • Kassautchecknings-ID som är kopplat till ordern
 • Kundens efternamn
 • Totalt antal radartiklar i ordern
 • Ordersumma (inklusive frakt och skatt)
 • SKU:er inkluderade i ordern
 • ordernummer (anges som titel)
 • Datum för den senaste uppdateringen

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på ordrar.

 5. Klicka på Exportera dina ordrar.

Redigera e-postmallar

Inställningsavsnittet ger dig olika sätt att anpassa de e-postmeddelanden som du skickar till kunder. Det finns två e-postmallar kopplade till digitala produkter:

 • Nedladdningar är klara. Kunderna får det här e-postmeddelandet när deras digitala produkt är redo att laddas ner.
 • Bilaga uppdaterad. Kunder får det här e-postmeddelandet när en digital produkt som de har köpt har uppdaterats.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på namnet på den e-postmall som du vill redigera.

 6. Gör önskade ändringar.

 7. Klicka på Spara.

Visa en nedladdningslänk på betalningssidan

Du kan ställa in om kunder kan ladda ner den digitala produkten direkt på betalningssidan.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Digital Downloads.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 • Om du markerar rutan bredvid Visa nedladdningslänk på kassasidanser kunden en länk för Ladda ner nu på sidan för orderbekräftelse. Kunden får också ett e-postmeddelande med möjlighet att ladda ner filen.

 • Om du avmarkerar rutan bredvid Visa Nedladdningslänk på betalningssidan, ser kunden inte länken Ladda ner nu på sidan för orderbekräftelse. Istället får de ett e-postmeddelande med möjlighet att ladda ner filen.

 1. Klicka på Spara.

Radera en digital fil

Du kan radera digitala filer från appen Digital Downloads.

Steg:

 1. Från appen Digital Downloads klickar du på Instrumentpanelen.
 2. Klicka på en produkt som har den fil du vill radera.
 3. Klicka på -ikonen.
 4. Klicka på Radera.
 5. Valfritt: Om din produkt redan är publicerad, säkerställ att du vill radera filen och klicka sedan på Ta bort.

Ersätt en digital

Du kanske vill ersätta en digital fil antingen före eller efter det att du har publicerat den och sålt den till kunder. Om du till exempel säljer en .PDF för ett stickningsmönster och sedan upptäcker ett fel i mönstret, kanske du vill ladda upp en ny .PDF-fil.

Steg:

 1. Från appen Digital Downloads klickar du på Instrumentpanelen.
 2. Klicka på en produkt som har den fil du vill ersätta.
 3. Klicka på -ikonen.
 4. Klicka på Ersätt.
 5. Välj den fil som du vill ersätta den aktuella filen med
 6. Klicka på Spara.

Vanliga frågor om Digital Downloads

Vad är den maximala filstorleken jag kan ladda upp?

Den maximala filstorleken är 5 GB. Uppladdning av stora filer kan tyckas ta lång tid eftersom många Internetleverantörer prioriterar nerladdningar.

Kan jag ladda upp flera filer till samma produkt?

Nej. Du kan endast ladda upp en fil per produkt. Om du behöver lägga till fler digitala filer kan du använda en .zip -fil eller en annan typ av arkivfil som kan innehålla flera filer. Du kan inte ladda upp filmappar.

Kan jag begränsa hur många gånger en kund kan ladda ner en produkt?

Ja. Du kan begränsa hur många gånger varje kund kan ladda ner en produkt. Detta ställs in i produktens inställningar i Kontrollpanelen. För att ta bort en nedladdningsgräns, ange gränsen till 0 (noll). Se Ange en gräns för nerladdning.

Hur tar jag bort en digital produkt?

Om du tar bort en digital produkt från produkterna i din administratör måste du också radera produkten från appen för digital nedladdning.

Finns det en bandbreddsgräns för en nerladdning?

Nej. Bandbreddsstatistiken i appens huvudmeny är endast för din information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis