Shopify och NFT:er

Ett icke-fungibelt token (NFT) är en unik digital identifierare som registreras på blockkedjan som används för att bevisa ägande av digitala eller fysiska varor. Ett NFT kan lagra offentligt verifierbara uppgifter relaterade till ägande, transaktionshistorik och ursprung.

Blockkedjor är distribuerade databaser eller register, som hanteras av flera datorer i ett nätverk. Transaktioner lagras i datablock, vilket sedan bekräftas av hela nätverket. Dessa datablock är sammanlänkade för att skapa en delad, betrodd och oåterkallelig tidslinje av händelser.

Läs mer om NFTs och hur du kan använda dem för din handelsstrategi.

Nyckelegenskaper för NFT inkluderar följande:

Nyckelegenskaper för NFT
Egenskap Beskrivning
Icke-fungibel Till skillnad från en amerikansk dollar, som är fungibel då du utan problem kan ersätta den dollarn med en annan dollar, är varje NFT ett unikt digitalt token som inte direkt kan ersättas med ett annat digitalt token.
Decentraliserad Ett NFT präglas genom smarta kontrakt eller program med en uppsättning regler som skapas och implementeras i en blockkedja. Smarta kontraktsregler är förutbestämda och kan utföras utan behov av en centraliserad enhet, vilket minskar risken för mänskliga fel eller oärligt uppsåt.
Icke-reversibel Efter att ett NFT har präglats på en blockkedja kan den i allmänhet inte ändras om det inte uttryckligen tillåts enligt det smarta kontraktet.
Permanent Inga poster kan ändras på en blockkedja, vilket innebär att ursprunget för varje NFT registreras permanent på en blockkedja.
Teknik som utvecklas NFT- och blockkedjeteknik är i allmänhet ny för de flesta, inklusive många av dina kunder.Du bör se till att upplysa dina kunder om NFT och sätt tydliga förväntningar på NFT-inköp.Läs mer om NFT kundupplevelse.

Att skapa en NFT kallas minting.Under präglingsprocessen publiceras ett NFT till en blockkedja via ett smart kontrakt, varefter det är tillgängligt för kunden att interagera med.Ett NFT kan vara präglat, distribuerat och verifierat över många blockkedjor, så som Ethereum, Polygon, Solana, Tezos, och Flow.

Använd ärenden för NFT i din Shopify-butik

NFT- och blockkedjeteknik utvecklas ständigt och man utforskar fortfarande deras påverkan och deras användningsområden. För närvarande används NFT mest för att visa ägande av media såsom digital konst, men de har många andra användningar för både handlare och kunder. Du kan överväga att använda NFT i din Shopify-butik på följande sätt:

Läs mer om att skapa en NFT-strategi för din Shopify-butik.

Distribuera NFT:er via Shopify Payments

Att vara en godkänd säljare av NFT möjliggör förstahands-, primär försäljning av NFT med Shopify Payments via ditt Shopify-skyltfönster eller Skyltfönster-API. En primär försäljning är den första försäljningen av ett NFT, när ett NFT säljs av dig och sedan präglas och levereras direkt till kundens plånbok.

Med Shopify Payments aktiverat kan dina kunder betala för NFT med hjälp av betalningsmetoder såsom kreditkort, Shop Pay och andra accelererade kassametoder.Om du är intresserad av att ansöka om att få sälja NFT, bör du granska de risker och krav som är kopplade till att sälja NFT via Shopify Payments.

Om du inte planerar att acceptera betalning för NFT i din Shopify-butik kan du istället erbjuda kostnadsfria NFT:er till dina kunder.

NFT-försäljning via Shopify Payments stöds för närvarande i följande regioner: Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Tyskland, Irland, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Ansök om godkännande för att distribuera NFT:er

För att ansöka om godkännande för att sälja NFT via Shopify Payments kan du lägga till en av Shopifys app-partners för NFT-distribution i din butik. När du har lagt till en app-partner för NFT-distribution blir du ombedd att svara på några behörighetsfrågor och du får ett meddelande i appen om huruvida du har godkänts.

Vissa NFT-typer och distributionsmetoder stöds inte om Shopify Payments, inklusive följande:

 • NFT-marknadsplatser och/eller återförsäljande av NFT:er som du inte är skaparen eller ägaren för.
 • NFT:er som har sekundära avgifter, till exempel att sälja eller ge bort en NFT där kunden kan tjäna pengar på sekundär försäljning.
 • NFT:er som har olika fördelas, till exempel att sälja eller ge bort en NFT där kunden kan erhålla token.
 • NFT:er som används och/eller används på något sätt som bryter mot Shopify Payments användarvillkor.

NFT för försäljning och prägling

Som en godkänd säljare av NFT via Shopify kan du aktivera primär förstahandsförsäljning av NFT via Shopify Payments i din butik. Du kan även lägga till en betalningsprocessor för kryptovaluta i din butik för att acceptera stödda kryptokurser som betalning för NFT.

Försäljning och prägling av NFT via din Shopify-butik liknar försäljning av andra produkter på Shopify. Eftersom ett NFT är en digital vara kan den göras tillgänglig för dina kunder nästan omedelbart efter köp.

Med hjälp av Shopifys app-partners för NFT-distribution kan du definiera de smarta kontrakten och tillgångarna som dina NFTs representerar för den blockchain du väljer. Du är inte skyldig att äga någon kryptovaluta eller ha en kryptoplånbok för att sälja NFTs via din Shopify-butik.

Besök Shopifys partnersida för Plus-tjänster om du försöker hjälpa till med att bygga upp din blockkedja-strategi.

Erbjud kostnadsfria NFT:er till dina kunder

Då försäljning av NFT kan vara en ny intäktskälla för din butik kan du även erbjuda kostnadsfria NFT:er till dina kunder. Följande är exempel på hur du kan använda kostnadsfria NFT:er som ett incitament i din butik:

 • Belöna kunder för inköp och lojalitet med ett NFT baserat på deras totala inköpsbelopp.
 • Ange ett autentiseringscertifikat eller ett NFT-kvitto som ingår i kundens köp.
 • Ge åtkomst till tokengatefördelar i din butik till de kunder som deltar i en marknadsföringskampanj för kostnadsfria NFT:er.
 • Erbjud kostnadsfria NFT:er på en marknadsföringssida för att nå en ny kundmålgrupp som kanske inte tidigare har engagerat sig i ditt varumärke.

Du kan ge en kund en kostnadsfri NFT genom att inhämta deras plånboksadress och sedan prägla och leverera en NFT via en NFT-distributionsapp eller genom att dirigera en kund till en sida för att kostnadsfritt erhålla en NFT.

Skapa en sida för att erhålla en kostnadsfri NFT

Med hjälp av en sida för att erhålla en NFT kan du distribuera en NFT som en gåva med inköp av andra produkter eller utan köpkrav. En kostnadsfri NFT kan kommuniceras till dina kunder via e-post eller andra marknadsföringskanaler. Du kan samarbeta med en app-partner för NFT-distribution för att skapa och utforma en sida för att erhålla en NFT för din butik.

När en kund tillhandahåller sin kryptovalutaplånboksinformation på sidan för att erhålla en NFT kommer en NFT att präglas och levereras direkt till deras plånbok via en app-partner för NFT-distribution eller airdropping. Om kunden inte har en kryptovalutaplånbok ombeds de att skapa en plånbok från sidan för att erhålla en NFT innan prägling och leverans. Läs mer om NFT-kundupplevelsen.

Tokengated commerce

Tokengatehandel gör det möjligt för dig att erbjuda exklusiv åtkomst till produkter, rabatter eller produktkategorier i din butik till de kunder som äger ett specifikt NFT. Varumärken använder dessutom token för att skapa samarbeten genom produkter som är baserade på produkter och produktkategorier baserade på NFT:er som distribueras av andra varumärken. Dessa typer av samarbeten gör det möjligt för varumärken att utöka sin potentiella publik utöver sina egna vanliga kundbaser.

Med hjälp av flera Shopify-partner med tokengateapp kan du välja specifika NFT:er som kan ge förmåner såsom:

 • Exklusiv tillgång till kategorier, produkter och rabatter i din webbshop.
 • Tillgång till produkter och produktkategorier genom samarbete med andra butiker.
 • Tillgång till gemenskapsengagemangskanaler, inklusive Discord-kanaler och -gemenskaper, personliga evenemang, airdrops och aktivering av detaljhandelsbutik.

Tokengated handel kan vara en del av din blockchain-strategi, särskilt när det gäller community-uppbyggnad, kundbehållning och intäktstillväxt. Shopifys app-partners bygger kontinuerligt integrationer som gör att du kan ge ytterligare värde till alla dina NFT-innehavare, över blockchains som stöds.

Upplevelsen av tokengatehandel

En NFT ägs och lagras i en kunds kryptovalutaplånbok och tokengating-appar används för att validera att en potentiell kund äger alla nödvändiga NFTs. Efter att tokengating-appen bekräftar att kunden har alla obligatoriska NFTs kan kunden lägga till den exklusiva kategorin, produkten eller rabatten i sin varukorg och slutföra sin order.

Om du vill aktivera tokengated handel i din butik ska du kontakta Shopifys app-partners för tokengating.

Tredjeparts NFT-marknadsplatser

NFT-marknadsplatser erbjuder sätt att minta och sälja NFTs. Dessa marknadsplatser är dit dina kunder kan gå för att köpa eller sälja NFTs på andrahandsmarknaden. Det finns dock färre sätt att få ditt företag att sticka ut på marknadsplatsen och du har begränsad kontroll över ditt varumärke, dina analysverktyg eller din kundhantering.

Några vanliga marknadsplatser där du kan mynta och sälja NFT:er är följande:

Vanliga marknadsplatser för att skapa och sälja NFT:er
Marketplace Blockkedja
Magic Eden Flera blockchains
OpenSea Flera blockchains
objkt Tezos
Gaia Flow

Hållbarhet och miljöhänsyn

Shopify strävar efter att vara blockchain-agnostiker, vilket innebär att Shopify arbetar med dig och app-partners för att utveckla integrationer på alla blockchains.

Även om NFT:er utgör ett nytt sätt för dig att bedriva handel, finns det en oro över den miljömässiga inverkan som de underliggande blockchain-teknikerna kan ha. Några populära blockchains, såsom Etermeum, har jobbat för att minska sin elförbrukning i takt med att blockchain-tekniken utvecklas.

Kontakta den blockchain-apppartner som du arbetar med för frågor om elförbrukning och dina NFT:er.

Ytterligare API-resurser

Om du vill veta mer om NFT kan du gå till sidan med svar på vanliga frågor om NFT och Shopifys NFT-inlägg i gemenskapen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis