Risker och krav i samband med försäljning av NFT med Shopify Payments

Shopify kräver förhandsgodkännande för att kunna sälja NFT via Shopify Payments.

NFT är en ny produkttyp och risken är högre för försäljningen. Vissa risker är förknippade med blockkedjeteknik medan andra risker är specifika för NFT.

Till exempel, efter det att en NFT har flyttats över till en köpares plånbok har den köparen rätt att flytta denna NFT eller sälja vidare denna NFT på befintliga tredjepartsmarknadsplatser. Det innebär att om en chargeback skapas, eller ett bedrägligt kreditkort används för att köpa en NFT, är möjligheterna att återhämta en NFT från kunden mycket små.

Köparverifieringsprocessen är en viktig taktik för att motverka förluster. Vissa blockchain-app-partners kan bidra till att motverka riskerna med NFT-försäljning och du bör även granska allmän information om att undvika chargebacks.

Krav för Shopify Payments

När du har godkänts för att sälja NFT på Shopify kan du acceptera betalningar från dina kunder som använder Shopify Payments för att slutföra en försäljning av en NFT i din Shopify-butik. Som godkänd säljare bör du noggrant granska och se till att du uppfyller Shopify Payments användarvillkor för din region.

Förbjudna verksamheter

När du säljer NFT med Shopify Payments är följande affärstyper och praxis förbjudna:

Förbjudna affärstyper
Typ Beskrivning
Intrång i immateriell äganderättigheter Du måste äga eller ha alla immateriella rättigheter till innehållet som kommer att präglas i NFT:er som säljs eller används för att annonsera försäljning av sådana NFT:er.
Hasardspel Du kan inte sälja NFT:er i form av utförsäljning av avgiftsauktioner, tävlingar, satsningar, slumpspel eller lotterier.
Hatfullt innehåll Du får inte sälja NFT.er som innehåller innehåll som anses vara hatfullt, såsom beskrivs i Shopifys policy för godtagbar användning.
Innehåll av sexuell karaktär Du kan inte sälja NFT:er som innehåller pornografi eller andra obscena material, inklusive men inte begränsat till litteratur, bilder och andra medier som förklär nakenhet eller uppenbart oanständiga handlingar.

Reserver

Om din affärsmodell, NFT och/eller tidigare hanteringshistorik bedöms av Shopify att ha högre risk, kan Shopify och/eller våra bankpartner använda ett reservmedelskonto för att hålla kvar en del av dina utbetalningar för att täcka eventuella förluster på grund av chargebacks. Detta kan vara ett inställt dollarbelopp eller en procentandel av genomförd försäljning. Du meddelas via e-post om eventuella reservmedelskonton har lagts till på ditt konto.

Chargebacks

Du ansvarar för eventuella chargebacks som inträffar för dina ordrar. Även om Shopify tillhandahåller automatiska chargeback-svar med grundläggande information om beställningar, uppmanas du att skicka in ytterligare bevis som stöder varje chargeback-svar.

I händelse av att bestridande av chargeback i slutänden misslyckas är du ansvarig för eventuella debiteringar på ditt konto och/eller avgifter i samband med chargebacken. En hög total chargeback-avgift och/eller eventuella utestående negativa saldon på ditt konto hos Shopify Payments kan leda till att åtgärder vidtas för ditt konto, inklusive ytterligare reservmedelskonton eller uppsägning.

Uppsägning

Shopify och/eller våra bankpartner har rätt att kvarhålla medel, stänga av betalningar eller säga upp ditt Shopify Payments-konto som helhet, av vilken anledning som helst och efter eget gottfinnande. Vanliga orsaker till uppsägning är:

  • Ökade chargebacks, oavsett om det beror på ökad procentsats, pris och/eller belopp.
  • Ökade obesökta bedrägliga ordrar.
  • Tillägg av produkter eller tjänster i din butik som strider emot Shopify Payments användarvillkor, Shopifys policy för godtagbar användning eller andra villkor som du som en godkänd säljare av NFT på Shopify är skyldig att följa.

Om beslut fattas att avsluta ditt Shopify Payments-konto kommer du att meddelas via e-post.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis