Zagrożenia i wymagania związane ze sprzedażą tokenów NFT za pomocą usługi Shopify Payments

Shopify wymaga wstępnej zgody na sprzedaż tokenów NFT za pośrednictwem Shopify Payments.

Tokeny NFT to nowy typ produktu i poziom zagrożeń związanych z tą sprzedażą jest wysoki. Niektóre zagrożenia są nieodłącznie związane z technologią blockchain, podczas gdy inne są specyficzne dla tokenów NFT.

Na przykład po przeniesieniu tokena NFT do portfela kupującego ma on prawo przenieść ten NFT lub odsprzedać go na zewnętrznych platformach handlowych. Oznacza to, że w przypadku powstania obciążenia zwrotnego lub użycia do zakupu NFT fałszywej karty kredytowej szanse odzyskania tokena NFT od klienta są bardzo niskie.

Proces weryfikacji kupującego jest ważną taktyką stosowaną w celu ograniczenia strat. Niektórzy partnerzy w zakresie aplikacji blockchain mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka związanego ze sprzedażą tokenów NFT. Należy również zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat zapobiegania obciążeniom zwrotnym.

Wymagania dotyczące Shopify Payments

Po uzyskaniu zgody na sprzedaż tokenów NFT na platformie Shopify możesz przyjmować płatności od klientów za pomocą usługi Shopify Payments w celu finalizacji sprzedaży NFT w Twoim sklepie Shopify. Jako zatwierdzony sprzedawca musisz uważnie zapoznać się z Warunkami świadczenia usług Shopify Payments obowiązującymi w Twoim regionie oraz ich przestrzegać.

Niedozwolone rodzaje działalności

W przypadku sprzedaży tokenów NFT za pośrednictwem Shopify Payments zabronione są następujące praktyki biznesowe:

Zabronione praktyki
Typ Opis
Naruszenie praw własności intelektualnej Musisz być właścicielem lub posiadaczem wszystkich wymaganych praw własności intelektualnej do treści, które zostaną umieszczone w sprzedawanych tokenach NFT lub użyte do reklamowania sprzedaży takich tokenów.
Hazard Nie można sprzedawać tokenów NFT w formie loterii, aukcji groszowych, konkursów, zakładów, gier losowych ani loterii fantowych.
Treści nienawistne Nie można sprzedawać tokenów NFT, które zawierają treści uznane za nienawistne zgodnie z Zasadami dozwolonego użytkowania Shopify.
Treści dla dorosłych Nie można sprzedawać tokenów NFT, które zawierają pornografię lub inne obsceniczne materiały, w tym między innymi tekst, zdjęcia i inne multimedia przedstawiające nagość lub akty seksualne.

Rezerwy

Jeśli Twój model biznesowy, tokeny NFT i/lub wcześniejsza historia przetwarzania zostaną uznane przez Shopify za obarczone większym ryzykiem, wówczas Shopify i/lub nasi partnerzy bankowi mogą utworzyć saldo rezerwowe, aby zatrzymać część Twoich wypłat w celu pokrycia potencjalnych strat, jakie mogą spowodować obciążenia zwrotne. Może to być kwota w dolarach lub procent transakcji sprzedaży. Jeśli na Twoim koncie zostaną ustawione jakiekolwiek rezerwy, powiadomimy Cię o tym e-mailem.

Obciążenia zwrotne

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie obciążenia zwrotne, które wystąpią w przypadku Twoich zamówień. Mimo iż Shopify zapewnia automatyczne odpowiedzi w przypadku wystąpienia obciążeń zwrotnych, zawierające podstawowe informacje o zamówieniach, zachęcamy do przesyłania dodatkowych dowodów uzasadniających każdą odpowiedź dotyczącą obciążenia zwrotnego.

W przypadku, gdy kwestionowanie obciążenia zwrotnego ostatecznie zakończy się niepowodzeniem, poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie obciążenia Twojego konta i/lub opłaty związane z obciążeniem zwrotnym. Wysoki ogólny wskaźnik obciążeń zwrotnych i/lub ujemne saldo na Twoim koncie Shopify Payments mogą spowodować podjęcie na Twoim koncie działań takich jak utworzenie dodatkowych rezerw lub zamknięcie konta.

Zamknięcie konta

Shopify i/lub nasi partnerzy bankowi mają prawo wstrzymać środki, zawiesić płatności lub zamknąć Twoje konto Shopify Payments jako całość z dowolnego powodu i według własnego uznania. Najczęstsze powody zamknięcia konta to:

Jeśli zostanie podjęta decyzja o zamknięciu Twojego konta Shopify Payments, otrzymasz powiadomienie drogą mailową.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo