Digital Downloads

Dzięki aplikacji Digital Downloads Shopify możesz wgrywać pliki cyfrowe, takie jak filmy, piosenki i grafiki, jako produkty w swoim sklepie. Kiedy klient kupuje produkt z plikiem cyfrowym, otrzymuje link do pobrania pliku.

Trzy główne sekcje aplikacji Digital Downloads to:

 • Pulpit - przeglądaj, edytuj, filtruj i dołączaj pliki cyfrowe do produktów.
 • Zamówienia – Zobacz wszystkie zamówienia zawierające produkty cyfrowe, które zostały zakupione w Twoim sklepie.
 • Ustawienia – Personalizuj szablony e-maili i opcje realizacji zakupu.

Zainstaluj aplikację Digital Downloads

 1. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Dodaj produkt cyfrowy

Aby dodać produkt cyfrowy do swojego sklepu online, najpierw musisz utworzyć produkt, a następnie wrócić do aplikacji Digital Downloads, aby dodać plik cyfrowy do strony szczegółów produktu.

Możesz dodać tylko jeden plik dla każdego wariantu. Możesz użyć pliku .zip lub innego formatu pliku archiwum, aby połączyć pliki w pakiet pod jedną nazwą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij opcję Dodaj produkt.
 3. Wprowadź informacje dotyczące produktu cyfrowego, takie jak Tytuł, Opis i Ceny.
 4. Opcjonalnie: Jeśli produkt jest produktem cyfrowym, pod nagłówkiem Wysyłka odznacz pole obok pola To jest produkt fizyczny.
 5. Opcjonalnie: Aby produkt był tymczasowo niedostępny do momentu dodania pliku cyfrowego, w obszarze Status produktu kliknij menu rozwijane i opcję Wersja robocza.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. W tytule produktu kliknij opcję Więcej czynności.
 8. Kliknij opcję Dodaj plik cyfrowy. Przeniesie Cię ona do strony aplikacji Digital Downloads.
 9. Kliknij opcję Dodaj pliki obok każdego wariantu, aby załadować pliki do wszystkich wariantów, które ich potrzebują.
 10. Wybierz plik, który chcesz dodać do tego produktu.
 11. Kliknij opcję Publikuj.
 12. Opcjonalnie: Aby zmienić produkt z powrotem na aktywny, kliknij opcję Wyświetl w panelu administracyjnym Shopify, a następnie w obszarze Status produktu kliknij menu rozwijane i opcję Aktywny, a następnie Zapisz.

Dodaj plik cyfrowy do istniejącego produktu

Oprócz tworzenia produktów cyfrowych możesz dodawać cyfrowe pliki do pobrania do produktów, które znajdują się już w Twoim sklepie online. Dotyczy to również produktów fizycznych. Na przykład, jeśli sprzedajesz płyty winylowe, możesz użyć aplikacji Digital Downloads, aby dodać kopię MP3 albumu, którą może pobrać klient.

Możesz dodać tylko jeden plik dla każdego wariantu. Możesz użyć pliku .zip lub innego formatu pliku archiwum, który pozwala połączyć pliki w pakiet pod jedną nazwą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij tytuł produktu, do którego chcesz dodać plik cyfrowy.
 3. W tytule produktu kliknij opcję Więcej czynności.
 4. Kliknij opcję Dodaj plik cyfrowy. Przeniesie Cię ona do strony aplikacji Digital Downloads.
 5. Kliknij opcję Dodaj pliki obok każdego wariantu, aby załadować pliki do wszystkich wariantów, które ich potrzebują.
 6. Wybierz plik, który chcesz dodać.
 7. Kliknij opcję Publikuj.

Dostosuj ustawienia realizacji dla swoich produktów cyfrowych

Możesz przejrzeć swoje pliki cyfrowe i dostosować ustawienia realizacji, klikając produkt na pulpicie aplikacji Digital Downloads. Aby edytować ustawienia realizacji, musisz mieć dodany plik cyfrowy.

Opcje realizacji produktu cyfrowego to:

 • Automatycznie twórz realizacje – Jeśli wybierzesz tę opcję, to po udanej płatności klienci, którzy kupili ten produkt, będą automatycznie otrzymywać e-mailem link do pobrania, a zamówienie zostanie oznaczone jako zrealizowane. Używaj tej opcji w przypadku całkowicie cyfrowych produktów, takich jak MP3 lub PDF.

 • Ręcznie Twórz realizacje – Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz ręcznie oznaczyć zamówienie jako zrealizowane, zanim link do pobrania zostanie wysłany do klienta. Używaj tej opcji, gdy produkt składa się z produktów cyfrowych i fizycznych, takich jak płyta winylowa z możliwym do pobrania plikiem MP3.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij Pulpit.
 2. Kliknij produkt cyfrowy, który chcesz edytować.
 3. Obok wariantu, który chcesz edytować, kliknij opcję Realizacja.
 4. Kliknij wybraną opcję realizacji.
 5. Kliknij opcję Zastosuj
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli masz produkt ze składnikiem fizycznym i cyfrowym oraz automatyczną realizację ustawioną dla pliku cyfrowego, plik taki jest automatycznie wysyłany i oznaczany jako zrealizowany w aplikacji Digital Downloads. Realizacja fizycznego składnika produktu zależy od ustawień realizacji dla produktów fizycznych.

Wyślij plik cyfrowy ręcznie

Jeśli chcesz skorzystać z opcji Realizacji ręcznej, możesz wysłać klientowi link do pobrania ręcznego e-mailem.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij Pulpit.
 2. Kliknij nazwę produktu cyfrowego, dla którego chcesz utworzyć link do pobrania.
 3. Kliknij opcję Utwórz link do pobrania.
 4. Opcjonalnie: Wybierz wariant, aby utworzyć dla niego link do pobrania, i kliknij opcję Utwórz.
 5. Po utworzeniu adresu URL kliknij opcję Kopiuj link obok adresu URL.

Skopiowany link możesz wysłać do klienta e-mailem. Link ten umożliwia klientowi bezpieczne pobranie pliku cyfrowego.

Ustaw limit pobrań

Możesz przejrzeć swoje cyfrowe pliki i ustawić limit pobrań na stronie aplikacji Digital Downloads. Limit pobrań determinuje liczbę pobrań produktu cyfrowego przez klienta.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij Pulpit.
 2. Kliknij produkt cyfrowy, dla którego chcesz ustawić limit pobrań.
 3. Kliknij opcję Realizacja obok wariantu, który chcesz edytować.
 4. W obszarze LIMIT POBRAŃ wprowadź liczbę określającą, ile razy klient może pobrać ten plik. Na przykład, jeśli wprowadzisz 2, klient będzie mógł pobrać plik dwa razy.
 5. Kliknij opcję Zastosuj.

Filtruj produkty na stronie pulpitu

Na stronie pulpitu aplikacji Digital Downloads możesz filtrować swoje produkty według tego, czy mają one dodany plik cyfrowy.

 1. Na stronie pulpitu aplikacji Digital Downloads kliknij opcję Filtruj pliki cyfrowe.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Ma plik cyfrowy, aby pokazać tylko produkty z plikami cyfrowymi.
  • Kliknij opcję Brak pliku cyfrowego, aby wyświetlić tylko produkty bez plików cyfrowych.
  • Kliknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlić listę wszystkich swoich produktów.

Modyfikuj zamówienia Digital Downloads

Sekcja Zamówienia zawiera przegląd wszystkich zamówień zawierających cyfrowe pliki do pobrania, które zostały zakupione w Twoim sklepie. W tej sekcji wyświetlane są:

 • numer zamówienia
 • data i godzina
 • nazwa/nazwisko klienta
 • e-mail klienta
 • liczba pobrań na zamówienie

Podobnie jak na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym, możesz kliknąć każdy wpis, aby wyświetlić szczegóły tego zamówienia.

W każdym zamówieniu wyświetlane są następujące dane:

 • nazwisko klienta
 • e-mail klienta
 • opcję aktualizacji adresu e-mail klienta
 • opcja ponownego wysyłania e-maila dotyczącego realizacji

Sekcja Zamówienia również informuje Cię każdorazowo o zakończeniu pobierania, adresie IP klienta, a także o tym, jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego użyto do pobrania elementu cyfrowego.

Wyślij ponownie link do pobrania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz ponownie wyprowadzić link do pobrania.

 6. Kliknij opcję Wyślij ponownie e-mail umożliwiający pobranie.

Anuluj pobieranie

Możesz dezaktywować link pobrania dla klienta, aby uniemożliwić mu pobranie produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz anulować pobieranie.

 6. W nagłówku Szczegóły pobrania kliknij opcję Anuluj.

Jeśli chcesz ponownie aktywować możliwość pobrania przez klienta produktu cyfrowego, wróć do strony zamówienia w aplikacji Digital Downloads i kliknij opcję Aktywuj w nagłówku Szczegóły pobrania.

Eksportuj plik CSV zamówień

Opcja eksportu pliku CSV dostępna na dole strony Zamówienia generuje plik arkusza zawierający wszystkie zamówienia cyfrowe przetworzone przez aplikację. Oznacza to, że nawet jeśli klient nie pobrał jeszcze produktu, zapis zamówienia klienta w tym raporcie nadal istnieje.

Raport zawiera:

 • datę i godzinę zamówienia
 • liczbę pobrań
 • adres e-mail klienta
 • imię klienta
 • ID realizacji zakupu powiązany z zamówieniem
 • nazwisko klienta
 • łączną liczbę pozycji w zamówieniu
 • sumę zamówienia (łącznie z wysyłką i podatkiem)
 • SKU zawarte w zamówieniu
 • numer zamówienia (wymieniony jako tytuł)
 • datę ostatniej aktualizacji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij opcję Eksportuj swoje zamówienia.

Edytuj szablony e-maili

W sekcji Ustawienia dostępne są sposoby personalizacji e-maili wysyłanych do klientów. Istnieją dwa szablony e-maili powiązane z produktami cyfrowymi:

 • Gotowe pliki do pobrania. Klienci otrzymują ten e-mail, gdy ich produkt cyfrowy jest gotowy do pobrania.
 • Zaktualizowano załącznik. Klienci otrzymują ten e-mail po zaktualizowaniu produktu cyfrowego, który zakupili.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Kliknij nazwę szablonu e-maila, który chcesz edytować.

 6. Wprowadź żądane zmiany.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy klienci mają mieć możliwość pobierania produktu cyfrowego bezpośrednio na stronie realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 • Jeśli zaznaczysz pole obok opcji Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu, klient zobaczy link Pobierz teraz na stronie potwierdzenia zamówienia. Klient otrzyma również e-mail umożliwiający pobranie pliku.

 • Jeśli odznaczysz pole obok opcji Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu, klient nie zobaczy linku Pobierz teraz na stronie potwierdzenia zamówienia. Zamiast tego otrzyma wiadomość e-mail umożliwiającą pobranie pliku.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń plik cyfrowy

Możesz usunąć pliki cyfrowe z poziomu aplikacji Digital Downloads.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij Pulpit.
 2. Kliknij produkt zawierający plik, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij ikonę .
 4. Kliknij Usuń.
 5. Opcjonalnie: Jeśli produkt został już opublikowany, upewnij się, że chcesz usunąć plik, a następnie kliknij opcję Usuń.

Zastąp plik cyfrowy

Możesz zastąpić plik cyfrowy innym przed lub po opublikowaniu go i sprzedaniu klientom. Na przykład, jeśli sprzedasz plik .PDF z wzorem dziewiarskim, a następnie zauważysz błąd we wzorze, możesz przesłać nowy plik .PDF.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij Pulpit.
 2. Kliknij produkt zawierający plik, który chcesz zastąpić.
 3. Kliknij ikonę .
 4. Kliknij opcję Zastąp.
 5. Wybierz plik, którym chcesz zastąpić bieżący plik.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Digital Downloads

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załadować?

Maksymalny rozmiar pliku to 5 GB. Ładowanie dużych plików może wydawać się czasochłonne, ponieważ wielu dostawców usług internetowych traktuje priorytetowo pobieranie.

Czy mogę załadować wiele plików dla tego samego produktu?

Nie. Możesz wgrać tylko jeden plik dla każdego produktu. Jeśli musisz dodać więcej plików cyfrowych, możesz użyć pliku .zip lub innego typu pliku archiwum, który może zawierać pliki. Nie można wgrywać folderów z plikami.

Czy mogę ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klienta?

Tak. Tak. Możesz ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klienta. To ustawienie jest dostępne w ustawieniach produktu na Pulpicie. Aby usunąć limit pobrań, ustaw limit na wartość 0 (zero). Zapoznaj się z informacjami dostępnymi w sekcji Ustaw limit pobrań.

Jak usunąć produkt cyfrowy?

Jeśli usuniesz swój produkt cyfrowy ze swoich produktów w panelu administracyjnym, wówczas musisz również usunąć produkt z aplikacji Digital Downloads.

Czy istnieje limit przepustowości dla pobrania?

Nie. Statystyka przepustowości w głównym menu aplikacji służy tylko celom informacyjnym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo