Digital Downloads

Dzięki aplikacji Digital Downloads Shopify możesz przesyłać pliki cyfrowe, takie jak filmy, piosenki i grafiki, jako produkty w swoim sklepie. Gdy klient kupi produkt cyfrowy, otrzyma link do pobrania pliku.

Trzy główne sekcje aplikacji Digital Downloads to:

 • Pulpit – Wyświetlaj, edytuj i konfiguruj produkty cyfrowe.
 • Zamówienia – Zobacz wszystkie zamówienia zawierające produkty cyfrowe, które zostały zakupione w Twoim sklepie.
 • Ustawienia – Personalizuj szablony e-maili i opcje realizacji zakupu.

Zainstaluj aplikację Digital Downloads

 1. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Dodaj produkt cyfrowy

Aby dodać produkt cyfrowy do swojego sklepu online, najpierw musisz utworzyć produkt, a następnie wrócić do aplikacji Digital Downloads, aby dodać załącznik cyfrowy do strony szczegółów produktu.

Możesz dołączyć tylko jeden plik na wariant. Możesz użyć pliku .zip lub innego formatu pliku archiwum, aby połączyć pliki w pakiet pod jedną nazwą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij opcję Dodaj produkt.
 3. Wprowadź informacje dotyczące produktu cyfrowego, takie jak Tytuł, Opis i Ceny.
 4. W obszarze nagłówka Wysyłka odznacz pole obok opcji To jest produkt fizyczny.
 5. Aby uczynić produkt tymczasowo niedostępnym do momentu dodania załącznika cyfrowego: na górze strony produktu obok Kanałów sprzedaży kliknij opcję Zarządzaj, odznacz pola obok kanałów sprzedaży, a następnie kliknij opcję Gotowe.
 6. Kliknij Zapisz produkt.
 7. W tytule produktu kliknij opcję Więcej czynności.
 8. Kliknij opcję Dodaj załącznik cyfrowy. Przeniesie Cię ona do strony aplikacji Digital Downloads.
 9. Kliknij opcję ZAŁADUJ PLIK.
 10. Wybierz plik, który chcesz dołączyć do tego produktu.
 11. Kliknij opcję WYŚWIETL W PANELU ADMINISTRACYJNYM SHOPIFY.
 12. Po dodaniu załącznika musisz udostępnić produkt:
  1. Kliknij opcję Zarządzaj obok Kanałów sprzedaży.
  2. Zaznacz pola obok kanałów sprzedaży, w których chcesz udostępnić swój produkt.
  3. Kliknij Gotowe.

Dodaj plik cyfrowy do istniejącego produktu

Oprócz tworzenia produktów cyfrowychmożesz dołączać możliwość pobrania plików cyfrowych do produktów, które są już w Twoim sklepie online. Obejmuje to produkty fizyczne. Na przykład, jeśli sprzedajesz płyty winylowe, możesz użyć aplikacji Digital Downloads, aby dołączyć kopię MP3 albumu, którą może pobrać klient.

Możesz dołączyć tylko jeden plik na wariant. Możesz użyć pliku .zip lub innego formatu pliku archiwum, który pozwala połączyć pliki w pakiet pod jedną nazwą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.

 2. Kliknij tytuł produktu, do którego chcesz dodać załącznik.

 3. W tytule produktu kliknij opcję Więcej czynności.

 4. Kliknij opcję Dodaj załącznik cyfrowy. Przeniesie Cię ona do strony aplikacji Digital Downloads.

 5. Kliknij opcję ZAŁADUJ PLIK.

 6. Wybierz plik, który chcesz dołączyć do tego produktu.

Dostosuj ustawienia realizacji dla swoich produktów cyfrowych

Możesz przejrzeć swoje cyfrowe załączniki i dostosować ustawienia realizacji na stronie aplikacji Digital Downloads. Opcje realizacji produktu cyfrowego to:

 • Automatycznie twórz realizacje – Jeśli wybierzesz tę opcję, to po udanej płatności klienci, którzy kupili ten produkt, będą automatycznie otrzymywać e-mailem link do pobrania, a zamówienie zostanie oznaczone jako zrealizowane. Używaj tej opcji w przypadku całkowicie cyfrowych produktów, takich jak MP3 lub PDF.

 • Ręcznie Twórz realizacje – Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz ręcznie oznaczyć zamówienie jako zrealizowane, zanim link do pobrania zostanie wysłany do klienta. Używaj tej opcji, gdy produkt składa się z produktów cyfrowych i fizycznych, takich jak płyta winylowa z możliwym do pobrania plikiem MP3.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij produkt cyfrowy, który chcesz przejrzeć.

 5. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Ustawienia w menu rozwijanym.

 6. W oknie dialogowym Ustawienia wybierz żądaną opcję realizacji.

 7. Kliknij opcję PRZEŚLIJ.

Jeśli chcesz korzystać z Realizacji ręcznej, ponieważ produkt zawiera składnik fizyczny, ale chcesz wysłać składnik cyfrowy do klienta natychmiast po zakupie, możesz wysłać klientowi link do pobrania ręcznego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij nazwę produktu cyfrowego, dla którego chcesz utworzyć link do pobrania.

 5. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Ręczne adresy URL.

 6. Kliknij opcję GENERUJ ADRES URL.

 7. Skopiuj wygenerowany adres URL i wyślij go klientowi. Dzięki temu klient bezpiecznie pobierze załącznik cyfrowy.

Ustaw limit pobrań

Możesz przejrzeć swoje cyfrowe załączniki i ustawić limit pobrań na stronie aplikacji Digital Downloads. Limit pobrań steruje liczbą pobrań produktu cyfrowego przez klienta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij produkt cyfrowy, dla którego chcesz ustawić limit pobrań.

 5. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję Ustawienia z rozwijanego menu.

 6. W polu tekstowym obok pola Łączny limit wprowadź liczbę określającą, ile razy klient może pobrać ten plik. Jeśli na przykład wprowadzisz wartość 2, klient będzie mógł pobrać plik dwa razy.

 1. Kliknij opcję PRZEŚLIJ.

Modyfikuj zamówienia Digital Downloads

Sekcja Zamówienia zawiera przegląd wszystkich zamówień zawierających cyfrowe pliki do pobrania, które zostały zakupione w Twoim sklepie. W tej sekcji wyświetlane są:

 • numer zamówienia
 • data i godzina
 • nazwa/nazwisko klienta
 • e-mail klienta
 • liczba pobrań na zamówienie

Podobnie jak na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym, możesz kliknąć każdy wpis, aby wyświetlić szczegóły tego zamówienia.

W każdym zamówieniu wyświetlane są następujące dane:

 • nazwisko klienta
 • e-mail klienta
 • opcja ponownego wysyłania e-maila dotyczącego realizacji

Sekcja Zamówienia również informuje Cię każdorazowo o zakończeniu pobierania, adresie IP klienta, a także o tym, jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego użyto do pobrania elementu cyfrowego.

Wyślij ponownie link do pobrania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz ponownie wyprowadzić link do pobrania.

 6. Kliknij opcję WYŚLIJ PONOWNIE E-MAIL UMOŻLIWIAJĄCY POBRANIE.

Anuluj pobieranie

Możesz dezaktywować link pobrania dla klienta, aby uniemożliwić mu pobranie produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz anulować pobieranie.

 6. W nagłówku Szczegóły pobrania kliknij opcję ANULUJ.

Jeśli chcesz ponownie aktywować możliwość pobrania przez klienta produktu cyfrowego, wróć do strony zamówienia w aplikacji Digital Downloads i kliknij opcję AKTYWUJ w nagłówku Szczegóły pobrania.

Eksportuj plik CSV zamówień

Opcja eksportu pliku CSV dostępna na dole strony Zamówienia generuje plik arkusza zawierający wszystkie zamówienia cyfrowe przetworzone przez aplikację. Oznacza to, że nawet jeśli klient nie pobrał jeszcze produktu, zapis zamówienia klienta w tym raporcie nadal istnieje.

Raport zawiera:

 • datę i godzinę zamówienia
 • liczbę pobrań
 • adres e-mail klienta
 • imię klienta
 • ID realizacji zakupu powiązany z zamówieniem
 • nazwisko klienta
 • łączną liczbę pozycji w zamówieniu
 • sumę zamówienia (łącznie z wysyłką i podatkiem)
 • SKU zawarte w zamówieniu
 • numer zamówienia (wymieniony jako tytuł)
 • datę ostatniej aktualizacji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij opcję Eksportuj swoje zamówienia.

Edytuj szablony e-maili

W sekcji Ustawienia dostępne są sposoby personalizacji e-maili wysyłanych do klientów. Istnieją dwa szablony e-maili powiązane z produktami cyfrowymi:

 • Gotowe pliki do pobrania. Klienci otrzymują ten e-mail, gdy ich produkt cyfrowy jest gotowy do pobrania.
 • Zaktualizowano załącznik. Klienci otrzymują ten e-mail po zaktualizowaniu produktu cyfrowego, który zakupili.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Kliknij nazwę szablonu e-maila, który chcesz edytować.

 6. Wprowadź żądane zmiany.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy klienci mają mieć możliwość pobierania produktu cyfrowego bezpośrednio na stronie realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Obok Realizacji zakupu zaznacz lub odznacz pole obok opcji Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu.

 • Jeśli zaznaczysz pole obok opcji Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu, klient zobaczy link Pobierz teraz na stronie potwierdzenia zamówienia. Klient otrzyma również e-mail umożliwiający pobranie pliku.

 • Jeśli odznaczysz pole obok opcji Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu, klient nie zobaczy linku Pobierz teraz na stronie potwierdzenia zamówienia. Zamiast tego otrzyma wiadomość e-mail umożliwiającą pobranie pliku.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Digital Downloads

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załadować?

Maksymalny rozmiar pliku to 5 GB. Ładowanie dużych plików może wydawać się czasochłonne, ponieważ wielu dostawców usług internetowych traktuje priorytetowo pobieranie.

Czy mogę załadować wiele plików dla tego samego produktu?

Nie. Możesz załadować tylko jeden plik dla każdego produktu. Jeśli musisz dołączyć więcej plików, możesz użyć pliku .zip lub innego typu pliku archiwum, który może zawierać pliki. Nie można ładować folderów z plikami.

Czy mogę ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klienta?

Tak. Tak. Możesz ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klienta. To ustawienie jest dostępne w ustawieniach produktu na Pulpicie. Aby usunąć limit pobrań, ustaw limit na wartość 0 (zero). Zapoznaj się z informacjami dostępnymi w sekcji Ustaw limit pobrań.

Jak usunąć produkt cyfrowy?

Jeśli usuniesz swój produkt cyfrowy ze swoich produktów w panelu administracyjnym, wówczas musisz również usunąć produkt z aplikacji Digital Downloads.

Czy istnieje limit przepustowości dla pobrania?

Nie. Statystyka przepustowości w głównym menu aplikacji służy tylko celom informacyjnym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo