Digital Downloads

Dzięki aplikacji Digital Downloads Shopify możesz wgrywać pliki cyfrowe, takie jak filmy, piosenki i grafiki, jako produkty w swoim sklepie. Kiedy klient kupuje produkt z plikiem cyfrowym, otrzymuje link do pobrania pliku.

Aplikacja Digital Downloads zawiera poniższe główne sekcje:

 • Produkty - przeglądaj, edytuj, filtruj i dołączaj pliki cyfrowe do produktów.
 • Zamówienia – wyświetl wszystkie zamówienia zawierające produkty cyfrowe, które zostały zakupione w Twoim sklepie.
 • Ustawienia – Personalizuj szablony e-maili i opcje realizacji zakupu.

Zainstaluj aplikację Digital Downloads

 1. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Dodaj produkt cyfrowy

Aby dodać produkt cyfrowy do swojego sklepu online, najpierw musisz utworzyć produkt w panelu administracyjnym Shopify, a następnie wrócić do aplikacji Digital Downloads, aby dodać pliki cyfrowe do strony danych produktu.

Możesz dodać wiele plików dla każdego wariantu. Możesz także użyć pliku .zip lub innego formatu pliku archiwum, aby połączyć pliki w pakiet pod jedną nazwą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij opcję Dodaj produkt.
 3. Wprowadź informacje dotyczące produktu cyfrowego, takie jak Tytuł, Opis i Ceny.
 4. W sekcji Wysyłka odznacz pole obok pola Ten produkt wymaga wysyłki.
 5. Opcjonalnie: Aby produkt był tymczasowo niedostępny do momentu dodania pliku cyfrowego, w obszarze Status produktu kliknij menu rozwijane i opcję Wersja robocza.
 6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. W tytule produktu kliknij opcję Więcej czynności.
 8. Kliknij opcję Dodaj plik cyfrowy. Przeniesie Cię ona do strony aplikacji Digital Downloads.
 9. Kliknij opcję Dodaj pliki obok każdego wariantu, aby załadować pliki do wszystkich wariantów, które ich potrzebują.
 10. Wybierz pliki, które chcesz dodać do tego produktu.
 11. Kliknij opcję Publikuj.
 12. Opcjonalnie: Aby zmienić produkt z powrotem na aktywny, kliknij opcję Wyświetl w panelu administracyjnym Shopify, a następnie w obszarze Status produktu kliknij menu rozwijane i opcję Aktywny, a następnie Zapisz.

Dodaj pliki cyfrowe do istniejącego produktu

Oprócz tworzenia produktów cyfrowych możesz dodawać cyfrowe pliki do pobrania do produktów, które znajdują się już w Twoim sklepie online. Dotyczy to również produktów fizycznych. Na przykład, jeśli sprzedajesz płyty winylowe, możesz użyć aplikacji Digital Downloads, aby dodać kopię MP3 albumu, którą może pobrać klient.

Możesz dodać wiele plików dla każdego wariantu. Możesz także użyć pliku .zip lub innego formatu pliku archiwum, który pozwala połączyć pliki w pakiet pod jedną nazwą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij tytuł produktu, do którego chcesz dodać plik cyfrowy.
 3. W tytule produktu kliknij opcję Więcej czynności.
 4. Kliknij opcję Dodaj plik cyfrowy. Przeniesie Cię ona do strony aplikacji Digital Downloads.
 5. Kliknij opcję Dodaj pliki obok każdego wariantu, aby załadować pliki do wszystkich wariantów, które ich potrzebują.
 6. Wybierz pliki, które chcesz dodać.
 7. Kliknij opcję Publikuj.

Dostosuj ustawienia realizacji dla swoich produktów cyfrowych

Możesz przejrzeć swoje pliki cyfrowe i dostosować ustawienia realizacji, klikając produkt na pulpicie aplikacji Digital Downloads.

Aby edytować ustawienia realizacji, musisz mieć dodany plik cyfrowy. Jeśli masz wiele wariantów, musisz pojedynczo wybierać preferowaną metodę realizacji dla każdego wariantu.

Produkty cyfrowe mają następujące opcje realizacji:

 • Wysyłaj pliki automatycznie – Jeśli wybierzesz tę opcję, to po udanej płatności klienci automatycznie otrzymają e-mailem link do pobrania, a zamówienie zostanie oznaczone jako zrealizowane. Używaj tej opcji w przypadku całkowicie cyfrowych produktów, takich jak MP3 lub PDF.
 • Wysyłaj pliki ręcznie - Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz ręcznie oznaczyć zamówienie jako zrealizowane, zanim link do pobrania zostanie wysłany do klienta. Używaj tej opcji, gdy produkt składa się z produktów cyfrowych i fizycznych, takich jak płyta winylowa z plikiem MP3 do pobrania.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij produkt z plikiem cyfrowym, który chcesz edytować.
 2. Obok wariantu, który chcesz edytować, kliknij opcję Realizacja.
 3. W sekcji TYP REALIZACJI kliknij opcję realizacji, którą chcesz wybrać.
 4. Kliknij opcję Zastosuj.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli masz produkt ze składnikiem fizycznym i cyfrowym oraz automatyczną realizację ustawioną dla pliku cyfrowego, plik taki jest automatycznie wysyłany i oznaczany jako zrealizowany w aplikacji Digital Downloads. Realizacja fizycznego składnika produktu zależy od ustawień realizacji dla produktów fizycznych.

Utwórz i wyślij link do pobrania ręcznego

Jeśli chcesz skorzystać z opcji Realizacji ręcznej, możesz wysłać klientowi link do pobrania ręcznego e-mailem.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij nazwę produktu cyfrowego, dla którego chcesz utworzyć link do pobrania.
 2. Kliknij opcje: Więcej czynności > Utwórz link do pobrania.
 3. Opcjonalnie: Wybierz wariant, aby utworzyć dla niego link do pobrania, i kliknij opcję Utwórz.
 4. Po utworzeniu adresu URL kliknij opcję Kopiuj link obok adresu URL.

Skopiowany link możesz wysłać do klienta e-mailem. Link ten umożliwia klientowi bezpieczne pobranie pliku cyfrowego.

Ustaw limit pobrań

Możesz przejrzeć swoje pliki cyfrowe i ustawić limit pobrań na stronie produktu w aplikacji Digital Downloads. Limit pobrań determinuje liczbę pobrań produktu cyfrowego przez klienta. Domyślnie dla wszystkich wariantów ustawiona jest nieograniczona liczba pobrań.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij produkt cyfrowy, dla którego chcesz ustawić limit pobrań.
 2. Kliknij opcję Realizacja obok wariantu, który chcesz edytować.
 3. W sekcji LIMIT POBRAŃ odznacz opcję Nieograniczona liczba pobrań i wprowadź maksymalną liczbę pobrań tego pliku przez klienta. Na przykład, jeśli wprowadzisz 2, klient będzie mógł pobrać plik dwa razy.
 4. Kliknij opcję Zastosuj.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Filtruj produkty cyfrowe

Możesz filtrować swoje produkty według tego, czy mają one dodany plik cyfrowy.

 1. Na stronie Produkty aplikacji Digital Download kliknij opcję Filtruj pliki cyfrowe.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Ma plik cyfrowy, aby wyświetlić tylko produkty z plikami cyfrowymi.
  • Kliknij opcję Brak pliku cyfrowego, aby wyświetlić tylko produkty bez plików cyfrowych.
  • Kliknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlić listę wszystkich swoich produktów.

Modyfikuj zamówienia Digital Downloads

Sekcja Zamówienia zawiera przegląd wszystkich zamówień zawierających cyfrowe pliki do pobrania, które zostały zakupione w Twoim sklepie. W tej sekcji wyświetlane są:

 • nr zamówienia
 • data i godzina
 • nazwa/nazwisko klienta
 • e-mail klienta
 • status realizacji
 • liczba pobrań na zamówienie

Podobnie jak na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym, możesz kliknąć każdy wpis, aby wyświetlić szczegóły tego zamówienia.

Każde zamówienie zawiera poniższe dane:

 • nazwa/nazwisko klienta
 • e-mail klienta
 • opcję aktualizacji adresu e-mail klienta
 • opcja ponownego wysyłania e-maila dotyczącego realizacji
 • opcja wyświetlania linku do pobrania

Sekcja Zamówienia również wyświetla informacje o czasie zakończenia pobierania, adresie IP klienta, a także o tym, jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego użyto do pobrania produktu cyfrowego.

Wyślij ponownie link do pobrania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij nr zamówienia, dla którego chcesz ponownie wyprowadzić link do pobrania.

 6. Kliknij opcję Wyślij ponownie e-mail umożliwiający pobranie.

Anuluj pobieranie

Możesz dezaktywować link pobrania dla klienta, aby uniemożliwić mu pobranie produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij numer zamówienia, dla którego chcesz anulować pobieranie.

 6. Pod nagłówkiem Szczegóły produktu kliknij opcję Dezaktywuj.

Jeśli chcesz ponownie aktywować możliwość pobrania przez klienta produktu cyfrowego, wróć do strony zamówienia w aplikacji Digital Downloads i kliknij opcję Aktywuj w nagłówku Szczegóły produktu.

Eksportuj plik CSV zamówień

Opcja eksportu pliku CSV dostępna na dole strony Zamówienia generuje plik arkusza zawierający wszystkie zamówienia cyfrowe przetworzone przez aplikację. Oznacza to, że nawet jeśli klient nie pobrał jeszcze produktu, zapis zamówienia klienta w tym raporcie nadal istnieje.

Raport zawiera:

 • datę i godzinę zamówienia
 • liczbę pobrań
 • adres e-mail klienta
 • imię klienta
 • ID realizacji zakupu powiązany z zamówieniem
 • nazwisko klienta
 • łączną liczbę pozycji w zamówieniu
 • sumę zamówienia (łącznie z wysyłką i podatkiem)
 • SKU zawarte w zamówieniu
 • nr zamówienia (wymieniony jako tytuł)
 • datę ostatniej aktualizacji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zamówienia.

 5. Kliknij opcję Eksportuj wszystkie zamówienia.

Edytuj szablony e-maili

W sekcji Ustawienia dostępne są sposoby personalizacji e-maili wysyłanych do klientów. Istnieją dwa szablony e-maili powiązane z produktami cyfrowymi:

 • Gotowe pliki do pobrania. Klienci otrzymują ten e-mail, gdy ich produkt cyfrowy jest gotowy do pobrania.
 • Aktualizacja pliku cyfrowego. Klienci otrzymują ten e-mail po zaktualizowaniu produktu cyfrowego, który zakupili.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. Obok nazwy szablonu e-maila, który chcesz edytować, kliknij opcję Edytuj szablon.

 6. Wprowadź żądane zmiany.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl link do pobrania na stronie realizacji zakupu

Możesz zdecydować, czy klienci mają mieć możliwość pobierania produktu cyfrowego bezpośrednio na stronie realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Digital Downloads.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Realizacja zakupu wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Aktywuj. Link Pobierz teraz pojawi się na stronie potwierdzenia zamówienia. Klient otrzyma również wiadomość e-mail z możliwością pobrania pliku.
  • Kliknij opcję Dezaktywuj. Link Pobierz teraz nie pojawi się na stronie potwierdzenia zamówienia. Zamiast niego klient otrzyma wiadomość e-mail z możliwością pobrania pliku.

Usuń plik cyfrowy

Możesz usunąć pliki cyfrowe z poziomu aplikacji Digital Downloads.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij produkt z plikiem, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij ikonę .
 3. Kliknij Usuń.
 4. Opcjonalnie: Jeśli produkt został już opublikowany, upewnij się, że chcesz usunąć plik, a następnie kliknij opcję Usuń.
 5. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Zdecyduj, czy chcesz wysłać wiadomość e-mail ze zaktualizowanym linkiem do dotychczasowych klientów.

Zastąp plik cyfrowy

Możesz zastąpić plik cyfrowy innym przed lub po opublikowaniu go i sprzedaniu klientom. Na przykład, jeśli sprzedasz plik .PDF z wzorem dziewiarskim, a następnie zauważysz błąd we wzorze, możesz przesłać nowy plik .PDF.

Kroki:

 1. W aplikacji Digital Downloads kliknij produkt z plikiem, który chcesz zastąpić.
 2. Kliknij opcję Dodaj pliki, aby przesłać nowy plik.
 3. Obok starego pliku kliknij ikonę .
 4. Kliknij Usuń.
 5. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Zdecyduj, czy chcesz wysłać wiadomość e-mail ze zaktualizowanym linkiem do dotychczasowych klientów.

Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Digital Downloads

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę przesłać?

Maksymalny rozmiar pliku to 5 GB. Ładowanie dużych plików może wydawać się czasochłonne, ponieważ wielu dostawców usług internetowych traktuje priorytetowo pobieranie.

Czy mogę załadować wiele plików dla tego samego produktu?

Tak. Możesz przesłać wiele plików dla każdego produktu. Możesz także użyć pliku .zip lub innego typu pliku archiwum, który może zawierać pliki. Nie można przesyłać folderów z plikami.

Czy mogę ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klienta?

Tak. Możesz ograniczyć liczbę pobrań produktu przez klienta. Limit ten określa się w aplikacji, w ustawieniach realizacji dla produktu. Aby usunąć limit pobrań, zaznacz pole wyboru Nieograniczona liczba pobrań. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi w sekcji Ustaw limit pobrań.

Jak usunąć produkt cyfrowy?

Jeśli usuniesz swój produkt cyfrowy ze swoich produktów w panelu administracyjnym, spowoduje to usunięcie produktu z aplikacji Digital Downloads.

Czy istnieje limit przepustowości dla pobrania?

Nie. Statystyka przepustowości w głównym menu aplikacji służy tylko celom informacyjnym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo