Dodawanie i aktualizacja produktów

Możesz dodawać lub aktualizować informacje dotyczące produktu, takie jak cena, warianty i dostępność na stronie Produkty w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli chcesz zapisać specjalistyczne informacje lub pliki dla swoich produktów, możesz dodać niestandardowe pola do stron produktów, używając metapól. Jeśli masz szablon Online Store 2.0, możesz dodać referencje do metapól produktów, używając edytora szablonów.

Dodaj nowy produkt

Kroki:

Duplikuj produkt

Aby skrócić czas dodawania nowego produktu, można powielić podobny produkt. Jeśli chcesz dodać opcje do produktu, takie jak kolor lub rozmiar, dodaj wariant do istniejącego produktu zamiast go powielać.

Gdy zdecydujesz się zduplikować produkt, możesz dokonać następujących korekt przed utworzeniem duplikatu: * Ustaw nowy tytuł. * Ustaw status produktu jako aktywny lub wersja robocza. * Wybierz z określonego zestawu opcji inne szczegóły produktu, które chcesz zduplikować.

Wszystkie inne szczegóły produktu z wyjątkiem modeli 3D i filmów są automatycznie kopiowane z oryginału do duplikatu.

Kroki:

Edytuj produkt

Po utworzeniu produktów można je edytować, aby zmieniać ich opisy, ceny i inne szczegóły.

Szczegóły produktu możesz zmienić w dowolnym momencie, jednakże zmiany mogą mieć wpływ na raporty. Aby uzyskać informacje na temat wpływu zmian na raporty, wyświetl Zmiany w szczegółach produktu.

Zapisane zmiany są natychmiast widoczne w sklepie online. Zanim zaktualizujesz produkt, możesz przejść na górę strony, aby sprawdzić, czy inny pracownik nie dokonuje zmian tego samego produktu.

Kroki:

Uwzględniaj i wykluczaj produkty z kanałów sprzedaży

Możesz określić miejsce sprzedaży produktu, uwzględniając go w aktywnych kanałach sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się wykluczyć produkt z określonego kanału sprzedaży, zostanie on ukryty w tym kanale. Możesz ukryć produkt w kanale sprzedaży z wielu powodów:

 • Masz produkty sezonowe, które chcesz wyświetlać tylko przez część roku.
 • Produktu nie ma na stanie, ale jego większy zapas będzie dostępny w późniejszym terminie.
 • Nie chcesz sprzedawać produktu, ale możesz go zaoferować ponownie później.
 • Chcesz oferować ekskluzywne produkty online lub w sklepie.
 • Nie chcesz sprzedawać produktu za pomocą danego kanału sprzedaży.

Dodaj lub usuń tagi

Tagi to wyszukiwane słowa kluczowe powiązane z Twoim produktem. Pomagają one klientom wyszukać produkt w sklepie online. Możne je również wykorzystać do tworzenia automatycznych kolekcji.

Możesz użyć do 250 tagów dla każdego produktu.

Więcej informacji na temat tagów znajdziesz w sekcji Formaty tagów.

Dodaj tagi

Aby dodać tag, należy wykonać następujące czynności:

Usuń tagi

Aby usunąć tagi z produktu, należy wykonać następujące czynności:

Edytuj wpis w wyszukiwarce dla produktu

Możesz edytować tekst wyświetlany w wynikach wyszukiwarki dla produktu. Opisowe tytuły i opisy mogą pomóc nowym klientom znaleźć Twój sklep online i zachęcić ich do kliknięcia linku. Dowiedz się więcej o pozycjonowaniu stron.

Po wprowadzeniu zmian we wpisie produktu w wyszukiwarce możesz wyświetlić jego podgląd.

Jeśli wprowadzisz więcej niż 70 znaków w tytule lub 320 znaków w opisie, tekst może zostać obcięty w wynikach wyszukiwarki.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify na komputerze przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij nazwę produktu, dla którego chcesz edytować wpis w wyszukiwarce.
 3. W sekcji Wpis w wyszukiwarce kliknij opcję Edytuj.
 4. W polu Tytuł strony wpisz opisowy tytuł produktu. Tytuł ten jest wyświetlany jako link w wynikach wyszukiwania.
 5. W polu Metaopis wprowadź opis. Rozważ włączenie odpowiednich słów kluczowych i nazwy swojego sklepu, aby pomóc nowym klientom znaleźć Twój produkt.
 6. Opcjonalnie: W polu Uchwyt URL możesz zmienić część adresu internetowego swojego produktu. Adres internetowy nie może zawierać spacji.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Zeskanuj kod kreskowy za pomocą aparatu urządzenia

Możesz użyć aplikacji Shopify, aby wprowadzić kod kreskowy produktu, skanując go za pomocą aparatu urządzenia mobilnego.

Aby zeskanować kod kreskowy za pomocą aparatu urządzenia, należy wykonać następujące czynności:

Archiwizuj produkt

Jeśli nie zamierzasz już wyświetlać produktu w swoim sklepie online, ale nie chcesz go trwale usunąć, możesz go zarchiwizować. Można zarchiwizować pojedynczy produkt lub kilka produktów jednocześnie, korzystając ze zbiorczej czynności. Jeśli zarchiwizujesz produkt, zostanie on przeniesiony do karty Zarchiwizowane na stronie Produkty.

Aby zarchiwizować produkt:

Jeśli chcesz zlokalizować zarchiwizowane produkty w panelu administracyjnym Shopify, kliknij Produkty i wybierz kartę Zarchiwizowane. Aby cofnąć archiwizację produktu, kliknij produkt na karcie Zarchiwizowane, a następnie kliknij opcję Cofnij archiwizację produktu.

Usuń produkt

Można usunąć pojedynczy produkt lub kilka produktów jednocześnie, korzystając ze zbiorczej czynności. Produkt zostanie trwale usunięty z Shopify. Usuniętych produktów nie można przywrócić. Jeśli produktu nie będzie na stanie lub nie chcesz go wyświetlać z jakiegokolwiek powodu, ale nie zamierzasz go trwale usunąć ze sklepu, możesz go archiwizować.

Aby trwale usunąć produkt, należy wykonać następujące czynności:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo