Zarządzanie informacjami o dostawcach marki

Dostawcy marki reprezentują miejsce pochodzenia lub źródło sprzedawanych produktów. Jeśli samodzielnie wytwarzasz wszystkie swoje produkty, jesteś jedynym dostawcą marki. Jeśli jednak sprzedajesz produkty z różnych źródeł, zarządzanie informacjami o dostawcach marki może pomóc Ci usprawnić operacje, śledzić źródła zapasów i zoptymalizować ogólną strategię sprzedaży.

Dostawcą marki powiązanym z Twoimi produktami możesz być zarówno Ty, jak i inny sprzedawca. Na przykład, jeśli sprzedajesz miód i ręcznie wytwarzasz własne produkty z miodu, jesteś dostawcą marki wszystkich artykułów. Jeśli jednak zaopatrujesz się w zapasy miodu w kilku gospodarstwach, wówczas każde gospodarstwo, w którym kupujesz miód, staje się odrębnym dostawcą marki w Twoim systemie.

Informacji o dostawcach możesz użyć w panelu administracyjnym Shopify, aby zoptymalizować zadania, takie jak porządkowanie, sortowanie i filtrowanie produktów, a także generowanie raportów na podstawie dostawców marki. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się wyłącznie wyrobem produktów, czy współpracujesz z różnymi dostawcami, uporządkowanie danych o dostawcach marki zapewni Ci cenne informacje na temat Twojej działalności.

Korzyści z zarządzania informacjami o dostawcy marki

Oprócz zapewnienia jak najpełniejszych i najbardziej wyczerpujących danych produktów w Shopify, dodanie informacji o dostawcach marki może również przynieść Ci poniższe korzyści:

 • Śledzenie zapasów: Dzięki powiązaniu dostawców marki z określonymi produktami możesz śledzić, który dostawca dostarcza dany artykuł. Informacje te są niezbędne do uzupełniania popularnych pozycji magazynowych i efektywnego zarządzania relacjami z dostawcami.
 • Analiza efektywności: Przypisanie dostawców marki do produktów umożliwia analizowanie trendów sprzedaży i ocenę efektywności każdego dostawcy marki. Dane te mogą pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących prowizji lub zachęt w oparciu o sprzedaż produktów.

Obsługa dostawców produktów w panelu administracyjnym

W panelu administracyjnym Shopify możesz tworzyć dostawców marki i przypisywać ich do produktów w sekcji Organizacja produktów na każdej stronie szczegółów produktu. Poniżej przedstawiono przykłady efektywnego wykorzystania informacji o dostawcach marki:

 • Przypisywanie dostawców: Każdy produkt można przypisać do jednego dostawcy marki. Jeśli do nowego produktu dostawca marki nie zostanie przypisany, w polu Dostawca marki pojawi się domyślnie nazwa sklepu.
 • Sortowanie i filtrowanie: Można użyć wartości Dostawca produktu do sortowania i filtrowania listy produktów, a także generowania niestandardowych raportów na podstawie dostawców marki.

Sortuj produkty według dostawcy marki

Możesz posortować swoją listę produktów za pomocą opcji sortowania Dostawca marki, aby ułatwić porządkowanie produktów na liście produktów w panelu administracyjnym Shopify w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej. Ta funkcja sortowania nie ma wpływu na kolejność wyświetlania produktów w sklepie online. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu produktów i filtrowaniu listy produktów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij tytuł kolumny Dostawca marki.

Filtruj produkty według dostawcy marki

Domyślnie wszystkie Twoje produkty są wyświetlane na liście Produkty. Możesz użyć filtra Dostawca produktu, aby wyświetlić tylko produkty powiązane z określonym dostawcą marki na swojej liście produktów. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu produktów i filtrowaniu listy produktów.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtrowania.

 3. Kliknij menu Dostawca produktu.

 4. Wybierz dostawców marki, których chcesz wyświetlić na liście.

 5. Opcjonalnie: Aby posortować dostawców marki w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej, kliknij tytuł kolumny Dostawca marki.

 6. Opcjonalnie: Aby zapisać ten widok, kliknij opcję Zapisz jako w celu wprowadzenia nazwy zapisanego widoku, a następnie kliknij opcję Zapisz widok.

Sortuj i filtruj raporty według dostawcy marki

Możesz sortować i filtrować raporty według dostawcy marki w panelu administracyjnym Shopify. Nie każdy typ raportu zawiera dostawcę produktu jako dostępny filtr, ponieważ nie każdy typ raportu wyświetla dane dotyczące produktu. Na przykład raportów dotyczących pozyskania i zachowań nie można sortować ani filtrować według dostawców marki.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
 2. Kliknij raport, który chcesz filtrować według dostawcy marki.
 3. Kliknij ikonę Kolumny i wybierz opcję Dostawca produktu, aby wyświetlić go jako kolumnę w raporcie.
 4. Opcjonalnie: Aby posortować dane raportu według dostawcy marki w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej, kliknij tytuł kolumny Dostawca produktu.
 5. Opcjonalnie: Aby filtrować dane raportu według dostawcy marki, kliknij ikonę filtrów, a następnie wybierz Dostawcę produktu jako filtr. Dostosuj filtr, aby uwzględnić lub wykluczyć określonego dostawcę marki, a następnie kliknij opcję Zastosuj filtry.

Edycja zbiorcza dostawców

Podobnie jak w przypadku innych informacji o produktach, możesz zbiorczo edytować informacje o dostawcach marki swoich produktów, korzystając z edytora zbiorczego lub pliku CSV.

Wyświetlanie dostawców marki produktów w sklepie online

Wyświetlanie informacji o dostawcach marki produktu w sklepie online może być przydatne dla klientów, którzy chcą wyszukać produkty od określonego dostawcy lub marki, którą sprzedajesz.

We wszystkich szablonach stworzonych przez Shopify możesz wyświetlać informacje o dostawcach marki w różnych wzorcach stron, korzystając z sekcji lub bloków w poniższy sposób:

 • W sekcji Polecana kolekcja wybierz opcję Pokaż dostawcę marki, aby wyświetlić informacje o dostawcy każdego produktu w siatce produktów.
 • W sekcji Polecany produkt dodaj blok Tekst, a następnie kliknij ikonę Podłącz dynamiczne źródło. Wybierz Dostawcę marki, aby dynamicznie wyświetlić dostawcę polecanego produktu.

W przypadku szablonów firm zewnętrznych musisz zapoznać się z dokumentacją pomocy technicznej dla danego szablonu lub skontaktować się z jego twórcą. Dowiedz się, gdzie znaleźć pomoc techniczną dla swojego szablonu.

Dostawcy marki w innych funkcjach Shopify

Termin dostawca marki jest używany w innych funkcjach Shopify i niekoniecznie musi dotyczyć pola Dostawca marki w szczegółach produktu. Inne funkcje Shopify, w których występują dostawcy marki:

 • Shopify Bill Pay: Sprzedawcy w niektórych regionach mogą przechowywać faktury oraz płacić dostawcom marki, od których kupujesz produkty lub usługi, bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify. Tacy dostawcy marki nie są powiązani z Twoją listą produktów w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostawcami marki za pomocą rozwiązania Shopify Bill Pay.
 • Stocky: Stocky dla Shopify POS automatycznie importuje dostawców produktów z panelu administracyjnego Shopify, ale możesz użyć aplikacji do tworzenia bardziej szczegółowych profili dostawców marki o nazwie dostawcy. Tworzenie dostawców w aplikacji Stocky zapewnia większą kontrolę nad zapasami, ponieważ do produktów można przypisać wielu dostawców. Dowiedz się więcej o dostawcach marki i dostawcach w aplikacji Stocky.
 • B2B (tylko Plus): Jeśli jesteś hurtownikiem, a Twoi klienci są dostawcami marki, możesz skonfigurować ich jako firmy i przypisać im unikalne katalogi cenowe Twoich produktów. Dowiedz się więcej o firmach B2B.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo